SCO-mötet nästa vecka kan bli starten på en ny världsordning utan västlig dominans

Intressant artikel skriven av journalisten Petr Akopiv som belyser det faktum att om de tre stormakterna – Ryssland, Kina och Indien – lyckas bygga en ny världsordning utan västerländsk inblandning samt lyckas bygga strategiska relationer med den islamiska världen för att utarbeta denna nya världsordning, kommer det att bli dödsstöten för västvärldens globala dominans och SCO-mötet nästa vecka blir startskottet.

—————————————-

”Nu när Covid-karantäner inte längre är ett hinder, har toppmöten återgått till den diplomatiska agendan. Först återvände väst till möten ansikte mot ansikte – EU- och NATO-toppmöten har ägt rum sedan en tid tillbaka och nu är det dags även österut. Toppasiatiska ledare har inte träffats på riktigt på över tre år, men om en vecka kommer Shanghai Cooperation Organization (SCO) att samlas i den uzbekiska staden Samarkand och samla alla sina ledare.

Tills nyligen var det inte helt klart att Kinas president Xi Jinping skulle komma, eftersom vissa observatörer hade antagit att han inte skulle lämna Peking före kommunistpartiets kongress i mitten av oktober. Men det har sedan dess meddelats att även den kinesiske ledaren kommer att besöka Kazakstan nästa vecka, så en resa till Uzbekistan är också en självklarhet. Mötet mellan Xi och hans ryske motsvarighet Vladimir Putin blir det andra i år, men det första sedan starten av den militära operationen i Ukraina. Dessutom kommer Indiens premiärminister Narendra Modi och Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif att träffas för första gången någonsin i Samarkand. För de två grannarna med en historia av problematiska relationer håller SCO på att bli en viktig plattform för dialog. Och SCO själv växer snabbt ur sitt ursprungliga format som en rysk-kinesisk säkerhetsallians i Centralasien och involverar bara de centralasiatiska republikerna. Gruppen har nu fyra kärnvapenstater – det vill säga praktiskt taget alla icke-västliga medlemmar i klubben (förutom Nordkorea).

I Uzbekistan kommer SCO ”åttan” att förvandlas till en ”nia” eftersom proceduren för Irans anslutning kommer att slutföras. Organisationen kommer dock inte att vara begränsad till det antalet länge – den har redan meddelat sin avsikt att påbörja proceduren för att överföra Vitryssland från en observatör till en fullvärdig medlem. Och det kommer inte att stanna där. Flera länder, inklusive några inflytelserika, vill gå med i SCO.

Under de senaste åren har det funnits fyra observatörer till organisationen (som kandidater för medlemskap), men nu har Iran kommit ombord och Vitryssland påbörjar övergångsförfarandet, så då återstår Afghanistan och Mongoliet. Medan det främsta hindret för Kabuls inkludering tidigare var närvaron av amerikanska trupper i landet, finns detta problem inte längre, så dess acceptans i SCO kommer utan tvekan att inträffa. Detta kommer inte att ske omedelbart, utan snarare när situationen i landet har stabiliserats och ett fullfjädrat system för styrning samt lag och ordning har etablerats (naturligtvis med hjälp av SCO-länder). Mongoliet skulle kunna bli en fullvärdig deltagare när som helst – inget av medlemsländerna har några invändningar – men tidigare har det gått långsamt att göra det och landet föredrog att förbli observatör. Men stigande globala spänningar kommer också att påverka Ulaanbaatars position, medan den växande kön av blivande SCO-medlemmar också kan få dess ledarskap att kliva upp.

Det har funnits aspiranter att gå med i SCO tidigare, men i år har de gått från ord till handling. Dessa aspiranter omfattar nio stater: Armenien, Azerbajdzjan, Kambodja, Nepal, Sri Lanka, Turkiet, Qatar, Egypten och Saudiarabien. De tre sistnämnda fick status som dialogpartners för bara ett år sedan, men är redan ute efter att uppgradera till att kunna gå med i organisationen fullt ut. Syrien och Myanmar vill också vara med, tillsammans med Förenade Arabemiraten, som söker omedelbar anslutning. Även om en sådan begäran inte kan beviljas är det i sig ett tecken på det snabbt växande intresset för organisationen, som drivs av det kinesisk-ryska partnerskapet.

Orsakerna till detta är tydliga: även om konsolideringen av den icke-västliga världen stadigt har tagit fart under det senaste decenniet, har saker och ting accelererat sedan början av 2020. Först ledde Covid och de resulterande nedstängningarna till en globaliseringskris, sedan operationen i Ukraina som tvingade västvärlden att insistera på att den som inte går med på blockaden av Ryssland är för Putin. Och sedan skadade provokationen av Taiwanfrågan utsikterna för att normalisera relationerna mellan väst och Mellersta kungariket. Hela världen tvingas välja sida.

Under dessa förhållanden är den optimala modellen för många inflytelserika länder i den islamiska världen att visa sin självständighet, vilket ses som en position på samma avstånd från de två polerna, dvs Ryssland-Kina och USA-EU. Men hur kan amerikanska militära allierade som Turkiet och Saudiarabien hitta denna jämvikt? Genom att gå med i SCO. Även om det är sant att SCO inte är ett militärt block, indikerar tillhörighet till organisationen tydligt en ovilja att deltaga i några västerländska antiryska och antikinesiska ansträngningar.

Därför kommer Recep Erdogan att flyga till Samarkand och möjligen även den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman. I det här fallet kommer SCO:s nio medlemsländer att förvandlas, om än inofficiellt hittills, till en klubb på 11 – det vill säga en plattform där Ryssland, Kina, Indien och de fyra viktigaste länderna i den islamiska världen möts: Saudiarabien, ”den rikaste och mest inflytelserika”; Iran, ”det äldsta och mest passionerade”; Turkiet, ”det mest utvecklade och ambitiösa”; och Pakistan, ”det enda med kärnvapen”.

SCO-observatörerna inkluderar även Egypten, ”det viktigaste landet i arabvärlden”; och Qatar, ’informations- och propagandajätten’. Dessa islamiska länder har visserligen inte de smidigaste relationerna sinsemellan (särskilt Saudiarabien och Iran), och tidigare har väst aktivt använt oenigheten. Ryssland och Kina är dock inte intresserade av att ställa muslimer mot varandra utan av att involvera dem i att bygga en ny, postvästlig världsordning. Och om de tre stormakterna – Ryssland, Kina och Indien – lyckas bygga strategiska relationer med den islamiska världen för att utarbeta en ny världsordning, kommer det att vara liktydigt med en slutgiltig dom i den anglosaxiska ansökningen om global dominans. Atlantländerna satsar inte längre på ett bråk mellan Ryssland och Kina utan på att ställa Indien och Kina mot varandra. Och de är så gott som säkra på att de kommer att kunna hålla den islamiska världen i sin omloppsbana (och till och med använda den mot Peking och Moskva). Därför kommer ”islamiseringen” av SCO att vara den viktigaste utmaningen för det anglosaxiska projektet – och också ett tecken på dess fullständiga kollaps.”

https://www.rt.com/russia/562371-russia-china-growing-partnership/

14 reaktioner till “SCO-mötet nästa vecka kan bli starten på en ny världsordning utan västlig dominans

  1. Ja det står i klartext att det är en intressant artikel skriven av den här journalisten och eftersom RT är censurerat i EU måste jag kopiera texten. Du har tydligen inte läst innehållet med tanke på din kommentar. Det är inte propaganda, utan fakta att mötet är nästa vecka och att de fått nya medlemmar med flera intressenter på väg in. Det säger sig självt att dessa länder tillsammans blir en stark motpol till USA och lätt kan dra ifrån västvärlden. För övrigt är det ingen som tvingar dig att hänga på min plattform. Jag delar sådant som jag tycker är intressant och eftersom du har sådana problem med vad jag skriver finns det en enkel lösning – hitta utgången.

   Gillad av 2 personer

   1. ”Ja det står i klartext att det är en intressant artikel skriven av den här journalisten och eftersom RT är censurerat i EU måste jag kopiera texten. ” dvs man behöver VPN eller en resa för att ta del av denna info…… precis som det är i Nordkorea….. hur kunde du få ut denna kommentar därifrån….. Ad hominem är inte ett bra argument även om det i något fall skulle passa…. Säger bara 16%……….

    Gilla

  2. ”Joshua” september 7, 2022 kl. 21:25 skrev…

   ”… tror du på det som står i den eller sprider du bara rysk propaganda”

   Det är riktigt att återpublicering är att sprida information/innehåll.

   Vad som också är riktigt, är att det är upp till (ansvar) läsaren (medborgaren) att bedöma spridnings-syftet (bevekelsegrunden: informera eller varna) och att bedöma informationens sanningshalt och slutligen hur medborgaren ska förhålla sig (tolka: propaganda/indoktrinering eller information/upplysning) till detta.

   Tack vare (eller, beroende på hur man ser det, på grund av) vårt demokratiska samhällssystem, möjliggör Pipers återpublicering granskning (offentlig och privat) som kan leda till debatt/diskussion…

   … att jämföras med ett kommunistiskt samhällssystem där sanningen fastställs av makthavare (t.ex. fd. Sovjets dagstidning 1912–1992 ”Pravda”, sv. ”sanning”)…

   … där fel åsikter, enligt den politiska eller folkliga makten, censureras och till och med straffas (politiskt och socialt).

   Till exempel Soviets Gulag (18 miljoner fångar varav ~1.6 miljoner dog, 1923–1961), Kinas kulturrevolution (dödsoffer: <20 miljoner, 1966–69/76) och dagens Internetföretag — vars agerande har orsakat ett okänt antal medborgares självcensurering och/eller åsiktsförtryck — till exempel Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, Alphabet Inc. (Google, YouTube).

   Noam Chomsky (f. 1928, lingvist, samhällskritiker) om hindrandet av/avbryta (censurera "propaganda") en talare som anses ha felaktiga/skadliga åsikter på universitet:

   "… the wrong way to deal with it is to break-up his [Charles Murray (f. 1943 statsvetare)] meeting […] use it as an educational opportunity […] it is tactically wrong and principled wrong and there are good ways to approach it"

   (— YouTube: "Noam Chomsky on the Harper's Letter and Cancel Culture" upplagd 2020-08-23 av "Chomsky's Philosophy")

   Ett exempel på denna felaktiga/ogynsamma, tillika odemokratiska, taktik/tillvägagångssätt är att medborgare i demokratiska länder (här: suverän/självständig stat) som är anslutna till Europeiska Unionen inte ges möjlighet… förbjuds ("order"!) att informera sig om "fiendens" åsikter, argument och framtida planer…

   Russia Todays domän rt.com genererar denna information från EU:

   "SE: Innehållet på denna webbplats görs otillgängligt baserat på tillämpliga EU sanktioner och/eller order från den behöriga nationella myndigheten."

   *

   För att motverka EU:s (och svensk myndighet?) order och, likt Piper, nyttja demokratins åsikts- och yttrandefrihet (sprida och som läsare/åhörare få tillgång information, nyheter/åsikter), finns denna artikel från 2022-03-05 att läsa:

   "Access RT.com through The Press United International News"

   (Förslagsvis sker sökning från Search.Brave.com eller Presearch.com vilka INTE skyddar läsaren (informationsmottagaren) från att må dåligt/få fel uppfattning av obehagliga eller felaktiga nyheter vilket — likt fd. Pravda — Google och DuckDuckGo tar ansvar för och gör… för medborgarens välbefinnandes och den korrekta verklighetsuppfattningens/nyhetsförmedlingens skull.)

   *

   I övrigt…

   Det råder en allmän missuppfattning/feltolkning i frågan om demokratins yttrandefrihetsprincip (en symbios av förmedlare och mottagare).

   Det är inte i första hand talaren/informations-spridaren som ges denna frihet.

   Det är åhörarnas/läsarnas frihet att ta del av informationen/åsikterna varför censur/hindrandet av talare/skrivare i själva verket är att förvägra publiken (framför allt meningsmotståndare, vilket Chomsky visar ovan) denna demokratiska rättighet… och skyldighet, kan det hävdas…

   … se YouTube-video (10 minuter) om censur (av "dangerous ideas" om t.ex. USA:s roll i Vietnamkriget 1955–1975) och trygga rum/miljöer ("safe spaces") på bl.a. universitet i 1960-talets USA:

   "Noam Chomsky – Free Speech on Campus" upplagd 2019-04-09 av "Chomsky's Philosophy".

   Gilla

  3. Fattar du inte att detta är den nya verkligheten ”Joshua”? Man kan ju sticka huvudet i sanden och låtsas att det är rysk propaganda men se dig omkring så ser du förfallet i samhället och det beror på att västvärlden är bankrutt.

   Gillad av 1 person

 1. Kina, Indien och Ryssland. Inga framgångssagor precis. Kina och Ryssland är ju diktaturer, Indien är väl lite demokratiskt i alla fall. Inget av länderna ligger högt på listan över att vara uppfinningsrika direkt. Kopiering av västerländsk teknologi, eller att stjäla den är ju mer dessa länders signum. Nåja, de leker nog bra ihop.

  Gilla

  1. Ditt och en del andras resonemang påminner om när Kockums vd Hallenborg besökte ett varv i Japan och ansåg att Japan inte inom överskådlig tid skulle kunna bygga så stora båtar som Kockum. Något decennium senare var Kockums utkonkurrerat av just Japan. Det är farligt att underskatta konkurrensen oavsett var den kommer från. Ditt resonemang bygger på rasism om asiater. Rasism förblindar.

   Gilla

   1. Asiater i allmänhet är flitiga, ärliga och en tillgång för oss om de bor i Sverige. Det är inte asiater jag är emot utan diktaturländer. Länder där människors skaparkraft, idékraft och viljan att göra nya rön hålls nere. Så, asiaterna får se till att deras länder får bättre ledare.

    Gilla

  2. Alltså ditt dravel är ju inte ens värt att kommentera för du verkar ju lite efterbliven! Du förstår ju inte ens enkla orsakssammanhang…Kina ingen framgångssaga? Den mesta nyutvecklade tekniken kommer från Asien ditt pucko eller utvecklade av asiatiska forskare inhyrda av väst. Du bevisar hela tiden att du inte har koll på verkligheten. Och det är verkligen ingen lek ska du ha klart för dig…

   Gilla

   1. Nämn gärna vilken mest utvecklad teknik som kommer från Kina/Asien. Om du inte menar Japan eller SydKorea. Som ju inte är diktaturländer. Sen kan du sluta upp med förolämpningar. Det är bara obegåvade drumlar som skriver sånt. Är du en obegåvad drummel eller?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s