Om

Driven och engagerad fyrbarnsmor som följer samhällsdebatten och skriver politiska inlägg. Ämnena rör främst mina kärnfrågor – migration, rättsväsende och kvinnoförtryck.

Efter att ha skrivit på Facebook det senaste året, samtidigt som jag regelbundet skickar in debattinlägg till mainstream media – dock utan att bli publicerad för det mesta, kände jag nu att det är dags att ta steg två och starta en blogg vid sidan om. Min främsta målgrupp är alla som fortfarande sover och inte förstår eller inte vill ta till sig vad som håller på att hända med Sverige samt de som inte använder sociala medier. Med en blogg ökar möjligheterna att nå min målgrupp.

Att tänka med huvudet framför hjärtat innebär inte att man är rasist – snarare realist!

Jenny