Den franska regeringens nya lagförslag för att bekämpa radikal islamism är en bra början

Den franska regeringen presenterade idag ett lagförslag som syftar till att förmå Frankrike att bättre bekämpa radikal islamism och utrota separatister som undergräver nationen.

Den föreslagna lagstiftningen inriktar sig på hemundervisning, moskéer och föreningar som förkunnar en ideologi som strider mot franska värderingar, vilka myndigheter har kallat en ”islamistisk hydra”.

Några av åtgärderna är att göra skolan obligatorisk från tre års ålder, vilket endast möjliggör hemundervisning i speciella fall och syftar till att få bort så kallade ”hemliga skolor” som drivs av fundamentalister med sin egen agenda. Man uppmuntrar även moskéer att registrera sig som en plats för tillbedjan för att bättre kunna identifiera landets mer än 2.600 moskéer, som ofta har koranskolor anslutna samt tillse att de följer reglerna för föreningar.

Dessutom ska en domare kunna förbjuda alla som dömts för att framkalla terrorism, diskriminering, hat eller våld, från att besöka moskéer. Vad gäller utländsk finansiering av moskéer, så är den inte förbjuden men måste deklareras om den överstiger 10.000 EUR.

Utkastet till lagförslag reviderar också Frankrikes mycket skyddade lag från 1905, som åtskiljer kyrka och stat samt garanterar en sekulär nation för att modernisera och förtydliga trosfrågor.

I en del av lagförslaget som berör mänsklig värdighet, skulle det kriminaliseras och straffas med böter samt fängelse i upp till ett år för läkare som förser unga kvinnor med intyg om att de är oskulder, vilket ibland krävs före muslimska äktenskapsceremonier.

För att få bort tvångsäktenskap, kommer man att kräva att paret ifråga träffas separat för en intervju med en tjänsteman i de fall där det råder tvivel om frivilligt samtycke. Om tvivlet kvarstår måste tjänstemannen överlämna frågan till en åklagare som kan förbjuda äktenskapet. De som utövar polygami ska förbjudas att få uppehållstillstånd i Frankrike.

Enligt vissa tyckare är lagförslaget för mesigt eller ses som en politisk manöver av Macron inför presidentvalet 2022 i syfte att locka anhängare längst till höger och det kommer troligtvis att bli en livlig debatt när det tas upp i parlamentet de närmaste månaderna. På grund av den stora muslimska befolkningen i landet, som uppskattas till 5 miljoner, är det ett känsligt ämne.

Den föreslagna lagen med titeln ”Supporting Republican Principles”, nämner varken islam, islamism eller muslimer i klartext och premiärminister Jean Castex betonade att det inte är en text mot religioner eller mot den muslimska religionen i synnerhet, istället är det ett lagförslag om frihet, skydd och frigörelse från islamistisk fundamentalism eller andra ideologier som strävar efter samma mål.
-”De som försöker splittra samt sprida hat och våld är kärnan i separatism som är särskilt farligt eftersom det är manifestationen av ett medvetet, teoretiskt, politiskt-religiöst projekt med en ambition att göra religiösa normer dominerande över lagen och Frankrike avser att försvara sig.”

Tycka vad man vill om Macron och troligen är han tvingad att agera hårdnackat för att ha en chans att sitta kvar efter nästa val, men den franska presidenten har under denna korta tid presterat mer i kampen mot islamism och tydligt visat att han värnar om landet och folket, än vad svenska politiker sammantaget företagit sig i decennier i vårt eget land!

#vigillarintefegapolitiker

#viharvälingaproblem

https://www.theage.com.au/world/europe/france-unveils-draft-law-to-fight-islamist-separatism-20201210-p56m6s.html

11 reaktioner till “Den franska regeringens nya lagförslag för att bekämpa radikal islamism är en bra början

 1. Det bästa hade såklart varit att aldrig släppa in dem i landet, för då hade aldrig problemet uppkommit.
  Det näst bästa är såklart att utvisa dem.
  Jämfört med vad Löfven gör så är det såklart som natt och dag det Macrons regering föreslår.
  Dock är det såklart otillräckligt.

  Gilla

 2. Det är konstigt att Frankrike och alla andra länder
  Ska tvingas ta hänsyn till muslimerna.

  Asyllagen kom till för ge människor på flykt skydd
  Men nu är den ett redskap för att ta över världen och
  Plundra värd landet.

  Varför ska länder tvingas acceptera att andra människor
  Kommer med andra värderingar. Ingen har bjudit in dem
  Eller välkomnat dem. De har tvingat sig på.

  Om vi åker till ett muslimskt land så kommer de sätta dig i fängelse
  Eller Stena dig om du gör fel. Och inte hade du fått några bidrag av dem.

  Det är dags att landet ursprungs medborgare värderingar styr.
  Fräckheten av migranternas krav har inget slut.

  De får gärna åka tillbaka till sina länder och ställa krav,
  Men att ställa krav i ett land som man våldgästar
  Visar på att de inte förtjänar asylen.

  Och varför får de asyl när de året efter kan åka dit på semester.

  Gillad av 1 person

 3. ”att bättre bekämpa radikal islamism och utrota separatister som undergräver nationen” Exakt vad Kina har gjort i Xinjiang, bokstavligen, och i Hong Kong har man bokstavligen utrotat ”separatister som undergräver nationen”, men USA och propagandan kallar det då för brott mot mänskliga rättigheter och att förtrycka yttrandefrihet. Det visar väl om inte annat det otroliga hyckleriet. I Xinjiang sitter islamisterna och terroristerna nu i högsäkerhetsfängelser, i avradikaliserings – institutioner, eller får utbildning för att bryta beroendet av terrorism och extremism. I Kina och Hong Kong införde man samma lag, nära bokstavligen, som Sverige har haft i sedan mycket länge, men det passar inte regimbytarna.

  Gilla

 4. Macron gör för lite precis som alla andra ledare, han har redan släppt in problemet, precis som vi och övriga av Europa. Visst detta är en början men problemen är många väldigt många, de vill att vi kapitulerar inför islam och underkastar oss deras dogmer (religiös sanning) , de ser vår värld som en plats för konflikt och krig en plats där vi ska underkastas och kuvas, där det bara finns en sanning, en bok, inga diskussioner, inga avvikande åsikter och ingen yttrandefrihet får finnas. Frankrike precis som vi övriga har problem där de muslimska grupperna visar liten eller rent av ingen vilja till anpassning till våra samhällens normer och kultur. I våra s.k. ”utanförskapsområdena” växer laglösheten och distansen till majoritetssamhällena. Eftersom den muslimska befolkningen växer så kommer även deras krav att vi ska anpassa oss till islam också göra det, detta görs med terrordåd, våldtäckter, förnedringsrån, mord och misshandel. Politisk vill ingen agera, förutom just nu Macron, men ingen annan, fast det finns undersökningar som visar att övervägande av folket vill begränsa eller stoppa invandringen helt. Varför vågar ingen politiker agera? Det finns några ledare inom Europa som vågar stå upp för deras folks ideal, normer, kultur och värderingar men dessa motarbetas av de övriga ledarna inom EU och så länge de inte har en och samma syn på islam kommer detta att få fortsätta, för detta är inte ett lands problem utan detta problem drabbar alla som får in islam. Visst detta går att åtgärda det enda som behövs är ett enat folk som vill samma sak, men så länge vi ett synsätt som ”allas lika värde”, ”värdegrund”, ”gemenskap” och ”rättvisa” där orden fylls med floskler istället för normer och värderingar vi som nationalitet kan stå för, kommer problemen att fortsätta.

  Gilla

 5. Den som är någorlunda inläst på det politiska skeendet i Frankrike vet att Macrons tal och åtgärder inte är ett svar på dagens händelser (halsavskärningen av Paty t ex) utan förberett sedan många år. Arbetet började efter de stora attentaten 2015. Man har kartlagt islam och politisk islam i Frankrike och kommer nu med ett detaljerat helhetsgrepp. Inget lämnas åt slumpen vilket märks både i innehållet och hur allt presenteras. Det är minsann inte en presskonferens med en till synes omtöcknad Löfven utan i det närmaste perfekt. Som en militär aktion.

  I Frankrike är skämt- och karikatyrteckningar en levande del av den franska journalistiken. Varje tidning har sina karikatyrtecknare. Teckningarna driver med allt och är en ständigt pågående ”kommentar” till samtiden. Ungefär som makarna Berglins teckningar och pratbubblor i främst SVD här i Sverige. Deras teckningar är underbara i sin förmåga att ge uttryck för vad man själv känner och är med om, dessutom alltid med en knorr som lockar fram skratt. Så, när Paty mördas blir det ett attentat mot den franska republiken där yttrandefrihet är fundamentet. Det blir ett angrepp på skolan (Paty var ju lärare) och tom på kritiskt tänkande. Sådant finns i den franska skolan på ett sätt som det aldrig någonsin funnits i svenska skolor. Man lär sig att kritiskt granska och analysera medan skolan i Sverige nu lär ut att det räcker att känna och att det är ok att vara lat och klaga. Som tur är är alla elever inte så. Svenska elever är merendels begåvade och studiemotiverade, det är bara det att skolan hindrar dem i deras utveckling.

  Detta att politiker hela tiden klåfingrigt lägger sig i och har synpunkter på skolan fastän de själva ofta är lågt utbildade har att göra med att skolan är det enda instrument staten har för att nå nästan alla barn och unga. När Macron föreslår att skolan ska bli obligatorisk från och med 3 års ålder redan nästa höst förstår alla vad det innebär. Det kommer en motkraft mot det som sägs vid hemundervisning, i Koranskolor och allt det där.

  Frankrike har som f d kolonialland en historia som skolan i Frankrike undervisar om. I Sverige lär skolan inte ut svensk historia ens, än mindre syftar den till självständigt och kritiskt tänkande barn som under lärarledda lektioner får kunskap. Barn som mår rimligt bra är alltid nyfikna och vill lära sig. När lärarutbildningen är så usel och genompolitiserad som den är i Sverige får våra barn inte möjlighet att utvecklas i icke privata skolor. Tyvärr.

  Gilla

 6. Ja, alla har sett senaste mätningarna i media nu på morgonen. S går starkt framåt.
  Vad finns det som kan stoppa införseln av muslimer nu??

  Gilla

   1. Nej jag är övertygad om att det stämmer väl med verkligheten. Folk i gemen är faktiskt så dumma i huvudet att de fortsätter rösta på de partier som raserar landet.

    Gillad av 1 person

 7. Vi ser och förstår då nu hur Frankrike hanterar både islam och den politiskt aggressiva delen av islam, islamisterna. Det verkar genomtänkt och rimligt.

  Vad har skett i Sverige då under de sist 10 åren med massiv införsel av människor och tilltagande allomfattande våld och kriminalitet i hela samhället? Hur har regeringen hanterat allt våld och att svenska folket tvingats att anpassa sig till en hotbild som inte fanns innan införseln av dessa människor kom igång?

  Frankrike kommer med åtgärdspaket. Här ett exempel på ett svenskt åtgärdspaket. När dessa människor skriker och klagar över att de är trångbodda, vad är det som hänt då? PK-människorna ylar direkt att ”se så missgynnade de är stackarna som bor så trångt! De där människorna, som fått lägenhet vad gör de? Jo, de kastar de sten på ambulans, brandkår och polis och sätter eld på bilar överallt de kommer åt eftersom de är så trångbodda.

  Är de trångbodda då? Absolut inte! De väljer att bosätta sig i samma område, samma hus, samma lägenhet. Sverige är stort, de kunde fått anvisat boende i Norrland osv. Om de ändå anser att lägenheten de fått av den regeringen (det är ju regeringen som skänker den, inte svenskarna med sitt arbete, det får vi ju höra hela tiden, ”a gift from the socialdemocratic parti”) är för trång då finns det faktiskt boende hos Migrationsverket.

  Detta att de skaffar massor med barn och och att det blir trångt då – vilken oförskämdhet att inte rätta mun efter matsäcken! Det får svenskar göra. Samma sak om de med hjälp av regeringen forslar hit både äkta släktingar och annat folk som säger sig vara släktingar, Migrationsverkets boende är öppet även för dem.

  När jag växte upp, under karga omständigheter, bodde de flesta familjerna trångt. Jag är än idag väl bekant med många. De hade 2-3-4-5 barn, inte sällan hade t ex de finländska familjerna fler, men inte kastade de sten på poliser, ambulanser och brandkår för det. Vad är det för ordning när staten låter sådant fortgå??? Varför stoppar regeringen inte sådant OMEDELBART???? Varför utvisas inte familjerna direkt när sådant sker??? Hur kommer det sig att polisen inte har sådan kraft att de kan gripa de stenkastande och döma dem till fängelse, böter och därefter utvisning för hela familjen? Så borde villkoren var när de förs in i landet självklart. I stället FÖRSVARAR regeringen allt sådant och ursäktar det.

  När de mördar står landets polischef och ÖMKAR MÖRDAREN!!! Det är ju absolut galet. En sådan polischef skulle naturligtvis fått sparken på minuten. I stället blir han befordrad från myndighet till myndighet.
  Alla vet detta, alla ser detta, de flesta tycker det är galet och ändå fortsätter det, bara fortsätter…..

  Vad kan få stopp på det här??? Genom att rösta på V? S? L? C? M? MP??? Helt säkert inte. Eller, ska vi ha fortsatt förtroende för vår kära regering i låt oss säga ytterligare en mandatperiod??

  Vad ska till då så vi slipper behöva skriva samma sak om 1 eller 2 år?

  Det djävliga återstår även om importen av dessa människor stoppas. De som är här är ju här. De ger sig inte av och kommer inte bli utvisade eller något sådant. Det enda som återstår är hur tusan svensken och de här människorna ska kunna fungera tillsammans. Vem ska bestämma det? Ska de göra det genom att hota, skrämma, våldta och misshandla svenskarna så svensken blir rädd och eftergiven? Eller, ska S och imamerna göra upp om saken? Vem som ska få fortsätta att få bidrag, inte behöva göra rätt för sig. få gratis tillgång till hela välfärdssystemet och allt det där. Ska S och imamerna få bestämma detta? Eller, ska MP på något märkligt sätt kunna fortsätta bestämma hur svenska folket ska ha det?

  Visst är det galet alltihop, fucking galet!

  Gilla

  1. Grundproblemet är att rättsväsendet i västländer inte har utvecklats i takt med samhällets förändringar. När lagarna skrevs fanns inget problem med islamister och associerade terroristdåd. Inte heller fanns internet och envars medföljde rättighet och möjlighet att yttra sig. Eftersom lagstiftningen inte längre skyddar individens rättigheter, eller skyddar individen mot vad dom uppfattar som olagliga aktioner, så kommer vad vi kallar ”naturlig rättvisa” att ersätta lagstadgad rättvisa, alltså demonstrationer, upplopp, uppror och i slutändan väpnade revolutioner, vilket är den utveckling vi ser just nu i västvärlden. Vad som gäller behöver lagstadgas så alla vet vilka regler som gäller.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s