Florida varnar för covidvaccinen efter stor ökning av livshotande skador

Den amerikanska delstaten Florida med 22 miljoner invånare rapporterar att antalet livshotande skador i samband med covidvaccinering ökat med 4.400% under 2021 när vaccinprogrammet mot Covid-19 rullades ut.

Floridas vårdmyndighet varnar nu för att vaccinerna inte är säkra och kräver att den federala smittskydds­myndigheten CDC ser över sina riktlinjer.

Under åren 2006-2020 fick man årligen in mellan 626 och 2.480 rapporter om misstänkta vaccinskador, men efter att mRNA-vaccinerna mot Covid-19 börjat nå människor steg antalet rapporterade fall plötsligt till 41.473. Enligt delstatens vaccin­skade­databas VAERS, noterades dessutom en ökning av livshotande skador med 4.400%

Hälsomyndigheten skriver att ”detta är en ny ökning som inte sågs under 2009 års vaccinprogram mot H1N1 (svininfluensan) och att det finns behov av ytterligare icke-partisk forskning för att bättre förstå Covid-19-vaccinernas kort- och långsiktiga effekter.”

Myndigheten hänvisar till tre studier som visat att vaccinerna mot covid kan leda till allvarliga biverkningar som koagulationsrubbningar, akuta hjärtskador, Bells pares och hjärninflammation hos en av 550 individer, vilket enligt hälsomyndigheten är mycket högre än för andra vacciner.

Enligt en annan studie som myndigheten hänvisar till finns det även fall av akuta hjärtstillestånd samt andra akuta hjärtrisker i samband med covivaccinering och enligt en tredje studie, finns preliminära bevis för ökad risk för både kranskärlssjukdom samt hjärt- och kärlsjukdom.

Delstatschefsläkaren i Florida har nu skrivit ett brev till den federala smittskydds­myndigheten CDC där man delar med sig av sina data och uppmanar CDC att ändra sina riktlinjer samt ta hotet från vaccinskador på större allvar.

CDC har i sin tur försvarat sig med att skriva på sin hemsida att det inte är ”bevisat” att det är vaccinerna som har orsakat den stora ökningen av livshotande tillstånd – bara för att händelserna korrelerar tidsmässigt, så betyder det inte att de har ett samband.

Innan 2020 var det läkemedelsföretagen som måste bevisa att ett nytt läkemedel är säkert innan läkemedlet fick föras ut på marknaden, men detta ändrades dock i samband med pandemin och läkemedelsföretag får nu föra ut oprövade vacciner på marknaden för att först därefter dra tillbaka dessa om forskare och allmänheten lyckats bevisa att de är farliga.

Enligt den högsta chefen för Floridas vårdmyndighet, överläkare Joseph A. Ladapo, utgår CDC helt enkelt från att vacciner är säkra och effektiva trots massiva mängder rapporterade biverkningar, vilket strider mot sunt förnuft.

-”Vi har sett en ökning på 1.700% av misstänkta biverkningar i våra rapporteringssystem. Låter det säkert och effektivt?”

Meanwhile in Sweden… pratar varken myndigheter, media eller för den delen våra politiker överhuvudtaget om varken allvarliga biverkningar eller dödsfall i samband med covidvaccinering trots att erfarna läkare och forskare i Läkaruppropet pekar på både oegentligheter i rapporteringen av dödsfall samt vaccinskador.

Det spelar ingen roll hur många varningsflaggor som höjs i ämnet eller hur många studier som läggs fram, istället propagerar man från svenskt håll för att svenska folket ska fortsatta vaccinera sig och många är nu inne på sjätte dosen, för enligt Folkhälsomyndigheten ”kan vi tappa skyddet mot allvarlig sjukdom och död utan påfyllnadsdoser mot Covid-19”.

Om myndigheterna vet, men blundar för fakta, deltager de indirekt i arbetet med att medvetet minska befolkningsmängden samt göra ännu fler livslångt beroende av läkemedel.

#locketpå

#followthemoney

https://www.friatider.se/florida-varnar-vaccinerna-mot-covid-19

8 reaktioner till “Florida varnar för covidvaccinen efter stor ökning av livshotande skador

 1. Om ett samhälle, ett samhälles väktare, ser till att vi inte får i oss något ”farligt” well fett… D-vitamin Ivermectin…. anses väldigt farligt dock har få (ingen?) dött av för mycket D-vitamin samma lika för Ivermectin….. dessa två saker anses av genierna vara hemska medan rökning som dödar 8 miljoner årligen (dvs 4 ggr vad pandemin skördat) får fortsätta…… tänk och alla som röker skulle ha munblöja så fort de tar ett bloss? osv hur dumma kan folk vara som inte förstår att de som styr är ännu dummare…. ta saken i egna händer gott folk detta är ren styrning

  Gilla

 2. Mer i ämnet:

  Sedan vaccinerna godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 2021, initialt för 12-15-åringar och sedan även för 11-5-åringar, har överdödligheten bland barn ökat kraftigt. Enligt nya studier steg den med 1.580%.

  ”Enligt Daily Sceptic delades dokument som erhållits av läkaren Dr Melissa McCann som en del av en begäran om informationsfrihet (FOI) vid en konferens om Covid-genläkemedel som hölls i Brisbane, Melbourne och Sydney i Australien. McCann rapporterade om sina extraordinära ansträngningar att få dessa dokument från TGA som tog sex månader. Läkaren gjorde ansökan efter att ha noterat ett oväntat högt antal patienter med biverkningar efter en Covid-injektion på hennes klinik. Hon noterade också ett stort antal rapporter om allvarliga biverkningar i den officiella DEAN-databasen, inklusive det rapporterade dödsfallet om en 14-åring i oktober 2021. Några av offren var så unga som 7 år gamla. TGA publicerade dock bara fallet med en 21-årig kvinna i säkerhetsrapporterna. De rapporterade dödsfallen finns listade i DAEN, men bedömningen av orsakssamband är inte synlig för allmänheten.

  Enligt beräkningar av portalen The Exposé är ökningen av dödsfall bland barn upp till 15 år nu runt 1.580% jämfört med genomsnittet innan Covidvaccinerna godkändes. Portalen hänvisar till aktuell statistik från EuroMOMO, där siffror från 27 europeiska länder samlades in och utvärderades. Enligt detta, under de första 21 veckorna av 2021, när inga vaccinationer gavs till barn och ungdomar, var det 346 färre dödsfall än förväntat inom den relevanta åldersgruppen i de undersökta EU-länderna – närmare bestämt en låg dödlighet på minus 346 fall ( eller ”noll överdödlighet”). Det första Corona-året 2020 var det 466 färre dödsfall bland barn än under åren före Corona. Detta var vid en tidpunkt då Corona sades vara på sin topp och myten spreds att barn till och med var de ”huvudsakliga drivkrafterna” för viruset. Deras risk för överföring och infektion var faktiskt minimal och antalet allvarliga fall i denna befolkningsgrupp låg praktiskt taget under detektionsgränsen.”

  https://freewestmedia.com/2023/02/19/child-mortality-has-exploded-since-the-under-15s-were-jabbed/

  Gilla

 3. Förfärande läsning som aldrig kommer bli känt för gemene man i Sverige. Tack för att Du upplyser oss. Själv har jag slutat ta mer vaccin efter dos 3 men ångrar att jag överhuvudtaget tog någon alls

  Gillad av 1 person

 4. Undrar varför övriga världen i väst är så pang på medan vi är ganska återhållsamma….. är det AT som styr i bakgrunden…. menar hade man följt hade 15.000 äldre inte dött av viruset…
  ” 18–49 år
  För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om påfyllnadsdos.
  Rekommendation om tre doser grundvaccination upphör från och med 1 mars 2023.”
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/nya-rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

  Gilla

 5. Över 90% av Kinas befolkning är nu vaccinerade, och över 90% av äldre över 60 år. Inga biverkningar och inga problem. Det är unikt hat få höra om någon som blivit sjuk. Många bär säkert på viruset, men det bryter inte ut i sjukdom. USAs propagandamaskin genom främst DN går förstås på högsta varv för att sälja USA vaccin. En vaccinering med Kinas vaccin motsvara tre med USA vaccin, plus livsfarliga biverkningar och risker.
  https://www.youtube.com/watch?v=R02ec3KItwA&ab_channel=CGTN

  Gilla

 6. Om konsekvenserna av att välja fel ord:
  ·
  Pipers text visar hur svårt det är för den enskilde, trots bättre vetande, att gå emot strömmen: Den offentliga verkligheten (det s.k. narrativet), skapad av hur fä och folk uttrycker sig.
  ·
  Anledningen är att situationen är ny: Ingen har tidigare behövt tänka på och fundera över hur länge… hur många år ett nytt läkemedel ska testas för säkerhet (biverkningar) och effektivitet innan staten ger godkännande för allmänt bruk (om än receptbelagt), i kombination med folks tillit till/förtroende för stat och myndigheter.
  ·
  Utöver ovan, använder de nya läkemedlen som injiceras mot covid-sjukdom en teknik/’leveransmetod’ (mRNA) som är obeprövad och därför aldrig har godkänts — metoden har funnits länge, men har aldrig visat sig vara tillräckligt effektiv (eller säker?).
  ·
  Graden av tillit hos folk är både förvånande och skrämmande: Alla har i praktiken accepterat att vi deltar i ett medicinskt experiment…
  ·
  — Den före detta USA-presidenten (2009–2017) Obamas tal vid Stanforduniversitet, USA, 2022-04-21:
  ”And yet despite the fact that we have now ESSENTIALLY CLINICALLY TESTED the vaccine [fnissar] on billions of people world wide. […] People are dying because of misinformation”
  ·
  , som visar att när behovet bedöms vara tillräckligt stort, kan internationella och globala och humana överenskommelses åsidosätts:
  -the Nürnberg (Nuremberg) Code of 1947;
  -and the follow-up Declaration of Helsinki (DoH, 1964/2013);
  -and the Hippocratic Oath (460–370 BC);
  -and its follow-up Declaration of Geneva (1948–2017),
  ·
  … trots att de/folk ser, Ser att det som injiceras inte fungerar: Folk blir smittade (via luftvägarna/slemhinnorna, dit de nya läkemedlen inte når) och insjuknar. Och trots att varningssignaler om biverkningar och till och med död förekommer, om än minimalt rapporterat av allmänmedia…
  ·
  * ”Excess deaths, UK parliament question”
  (engelsmannen och pensionerade sjuksköteutbildaren dr. John Campbells Rumble.com-video från 2023-02-05 i vilken hälsoministern i engelska parlamentet inte ser något samband mellan injektioner mot covid-sjukdom och överdödlighet)
  ·
  * ”Increased baby deaths in Scotland”
  Rumble.com-video 2022-10-20, där dr. John Campbell satt tyst och stirrande in i kameran/publiken under 10 sekunder efter att ha förmedlat vad PHS (myndigheten Public Health Scotland) just meddelat angående överdödligheten hos spädbarn, SpädBarn:
  ·
  – ”We do not have any plans to examine maternal vaccination status, as there is no public health reason to do so”
  ·
  … och trots att läkemedelsbolagen (alla?) deklarerat att läkemedlen inte har testats för immunisering, vilken är den sedan gammalt och folkligt vedertagna definitionen av vaccin:
  ·
  * ”Pfizer, lack testing before rollout” Rumble.com-video 2022-10-12 där dr. John Campbell konkluderar: ”a breaking international scandal”.
  ·
  (Folkhälsomyndighetens ordval av ‘påfyllnadsdoser’ avser nya läkemedel som inte har testats på människor men på möss, 8 stycken om jag minns rätt.)
  ·
  Om den allmänna meningen (den offentliga verkligheten) hade varit medicinskt experiment/experimentella läkemedel istället för ‘vaccin’, skulle den stora kampanjen ‘Kavla upp’ ha haft svårare att vara övertygande:
  ·
  — Hur kan någon kritiseras, eller häcklas (ifrågasättas), eller anses brista i personligt ansvar för att denne inte vill vara försöksmus (föremålet för Obamas förlöjligande) åt de internationella läkemedelsbolagen, och som motsätter sig ett vaccintvång, det vill säga digitala vaccinpass…
  ·
  (som orsakar nya former av diskriminering (p.g.a. att Diskrimineringslagen ännu inte har uppdaterats) mot dem som är ointresserade av att använda och/eller har svårt att förstå och/eller inte har råd att köpa den senaste digitala utrustningen (hård- och mjukvara) för att få tillgång till det analoga, dvs. det demokratiska, samhället)
  ·
  , vilket regeringspartierna M KD L, framröstade av det ‘sovande’ folket, kommer att införa (likt andra fd. demokratier, t.ex NZ AU CA GB AT) när de bedömer att behovet för allmän hälsokontroll blir nödvändig, för allas säkerhet och trygghets skull— därför att regeringen bedömer, likt föräldrar och kommunister, att vanligt folk inte förstår sitt eget och andras bästa, varför tvång- och förbudsåtgärder motiveras —, till exempel vid nästa virusutbrott (”Här är partierna som är för och emot vaccinpass”, 2021-09-05 SVT Nyheter)?
  ·
  Dessutom hade folk och läkare gjort andra riskbedömningar, som med tiden hade utvisat vilka läkemedel (nya/experimentella eller gamla) som var säkrast (biverkningar) och effektivast.
  ·
  Sensmoralen?
  Valet av ord kan göra folk och fä blinda för dödliga konsekvenser, till och med spädbarnsdöd… (varför man känner ett behov av att stirra in i en kamera i mer än 10 sekunder, och grämas över att George Orwells nyspråk har blivit en modern realitet).
  ·
  PS
  Dr. John Campbells Rumble.com-video ”Vaccine side effects in Florida” från 2023-02-16/7.
  ·
  PPS
  Fingerad dialog:
  – Jag vill inte vara försökskanin!
  — Men vi har ju testat på biljoner av människor under 2 år. Ta ditt ansvar! Vilka fler bevis behöver du?!
  – 10… år?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s