Att religionen står över lagen är ett problem som vi borde ta mer på allvar

Problemen i skolor som har många elever med utländsk härkomst har diskuterats flitigt de senaste åren, inte bara i Sverige utan i de flesta länder med högt mottagande av asylsökande. Skillnaden är att i Sverige smyger vi hellre som katten kring het gröt av rädsla för att stämplas som ”rasister” istället för att öppet erkänna problemet samt se till att göra något åt det.

I Danmark till exempel har flera gymnasieskolor med ”sned elevfördelning” sedan 2016 rapporterat om låg akademisk nivå, segregation och social kontroll bland eleverna. Nyligen har två lärare från en gymnasieskola med många tvåspråkiga elever beskrivit en vardag med hot, sabotage av undervisningen och en ledning som misslyckas med att ingripa.

I Frankrike finns liknande problem, men i ännu större utsträckning. En före detta topptjänsteman i det franska utbildningssystemet, Jean-Pierre Obin, berättar i den nya boken, ”Hur islam penetrerar skolan”, om franska skolors konflikter med en religion som har fundamentalt andra värderingar och vanor än majoriteten av franska medborgare.

I den danska tidningen Den korte avis frågar man sig om det finns likheter vad gäller problemen i de franska och danska skolorna. I Danmark är ca 5% av befolkningen muslimer medan motsvarande siffra i Frankrike är ca 10%. Många av muslimerna är väl integrerade och precis som andra utövar de sin religion utan konflikter med resten av samhället. Det finns dock vissa förhållanden som bör ge anledning till oro, nämligen att många anser att koranen står över lagstiftning och självcensur.

I Frankrike anser exempelvis två tredjedelar av muslimska skolbarn att koranen står över lagen, medan mer än en tredjedel av de franska lärarna medger att de censurerat lektioner för att undvika oro i klassen. I Danmark visar studier att 4 av 10 muslimer anser att dansk lag helt eller delvis bör baseras på koranen, medan en majoritet av danska lärare inte vill visa Muhammed-teckningar av rädsla för att bli ett mål för terrorister.

Många västländer har ägnat århundraden åt att separera religion och stat, men i fundamental islam är de fortfarande nära sammanlänkade. Obin beskriver i sin bok hur sharialagar i praktiken leder till konflikter i franska skolor om kläder, mat, undervisningsämnen, relationen mellan flickor och pojkar samt relationen till andra religioner.

En studie av radikalisering bland 7.000 franska elever i 1:a klass i ett antal oroliga stadsdelar i Frankrike, visade att de muslimska eleverna hade blivit betydligt mer benägna att ansluta sig till religiösa fundamentalistiska åsikter.

I Danmark visar studier av tredje generationens icke-västerländska invandrares utbildning och sysselsättning att de klarar sig sämre än andra generationen. I den danska grundskolan har både invandrare, ättlingar och barn till ättlingar ett betydligt lägre betygssnitt än elever med danskt ursprung och det låga snittet fortsätter på gymnasiet.

I en tidigare rapport noterade Jean-Pierre Obin att religiösa konflikter sannolikt kommer att öka där ledningen visar överseende med särskilda religiösa krav. I Frankrike har alla religiösa symboler varit förbjudna i offentliga skolor och på gymnasiet sedan 2004. Förbudet gäller både judiska kalottar, katolska kors och muslimska huvuddukar.

I Danmark är religiösa symboler tillåtna i utbildningssystemet. Här serverar många skolor och institutioner endast halal-slaktat kött som tar hänsyn till ramadanreglerna och många universitet erbjuder bönerum för sina elever.

Kunskap och tillämpning av förnuft kommer enligt Obin att leda till demokratiska samhällen där religiösa lagar och förordningar inte är av större betydelse, varför skolsystemet är avgörande för kampen mot islamisk ideologi.

I Danmark blir lärarnas kvalifikationer sämre och sämre. Var tredje av de nyanställda lärarna i Danmark saknar lärarutbildning och flera utvärderingar av lärarutbildningen har kommit fram till att det är alldeles för lätt att bli lärare. Allt färre söker jobb som lärare och det strategiskt viktiga lärarjobbet ser mer ut som ett yrke i fritt fall.

Meanwhile in Sweden… med sina över 2 miljoner utrikes födda personer (20% av befolkningen år 2021), finns tyvärr inga liknande studier som kan vägleda oss kring hur de många muslimerna i Sverige (ca 8% år 2019) resonerar kring dessa frågor, men påskupploppen när koraner brändes på offentliga platser ger oss en hint om att även en stor klick i Sverige sätter religionen över svensk lag och många lärare undviker säkert en del ämnen medvetet för att behålla lugnet i klassen.

En mycket oroande trend och eftersom ingen pratar om det finns det heller ingen som är medveten om det växande problemet samt vilka konsekvenser det kan få för samhället på sikt när befolkningsmängden hela tiden fortsätter att öka pga den okontrollerade massmigrationen.

#sakerviintepratarom

Fhv. lektor: Eftergivenhed over for religiøse krav giver flest konflikter med muslimske skoleelever

2 reaktioner till “Att religionen står över lagen är ett problem som vi borde ta mer på allvar

  1. Tyvärr har hela Europa gått med på föreställningen att alla muslimer som vill till Europa gör det för att alla dessa drömmer om och längtar efter demokratin. Verkligheten visar att det behövs klarare spelregler. Landets lagar går ALLTID före all religiös vidskepelse.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s