Högersidans brakseger i Italien en nagel i ögat på svensk obstinat massmedia

Efter att det italienska folket sagt sitt vid valurnorna, står det klart att de gett ett tydligt stöd till en center-högerregering ledd av Bröderna i Italien med Giorgia Meloni i spetsen. Meloni kampanjade under parollen ”Gud, land och familj” och säger själv att hon inte har för avsikt att svika italienarnas förtroende om hon lyckas hitta majoritet och bilda regering: -”Om vi kallas att styra den här nationen kommer vi att göra det för alla italienare i syfte att föra samman folket och upphöja det som förenar dem snarare än det som skiljer dem åt.”

Svensk massmedias hantering av nyheten sticker dock ut i jämförelse med rapporteringen överlag i internationell media eftersom man med stora skrämselrubriker basunerar ut att ett högerextremistiskt och fascistiskt parti tagit makten i ett europeiskt land samt att konsekvenserna av detta kan splittra Europa, gynna Putin, öka abortmotståndet, strunta i den globala uppvärmningen och skapa fruktan hos HBTQ-invånare med mera. Återigen är man igång med att skapa ett narrativ som ska få svenska folket att tänka ”rätt” istället för att låta människor få bilda sig en egen uppfattning. Men nu har de två nidbilder att skriva spaltmeter om dygnet runt – både Putin och Meloni så propagandamaskineriet lär gå varmt framöver.

Då inväntar vi bara EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens dom. För bara några dagar sedan sade von der Leyen att om en misshaglig högerregering röstas fram i Italien så kan EU komma att vidtaga samma straffåtgärder som man gjort mot Ungern och Polen. Där ser vi svart på vitt hur det odemokratiska EU inte tillåter europeiska länders befolkning att själva fritt bestämma vem som ska föra deras talan och att man inte har för avsikt att tolerera de politiska beslut som tas för folkets bästa. Att det är vi medborgare som finansierar deras enorma löner och förmåner tycks irrelevant, istället accepterar vi att vi styrs av ett på riktigt fascistiskt byråkratimonster som sakta men säkert krossar Europa.

#swexit

https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE14435602/hoejrefloejens-stoerste-parti-har-erklaeret-valgsejr-i-italien/

8 reaktioner till “Högersidans brakseger i Italien en nagel i ögat på svensk obstinat massmedia

 1. Italiens ekonomi är misskött sedan många år tillbaka. Kan vi hoppas att denna regering får nån ordning på ekonomin? Eller fortsätter de bara som förut? Så att vi i norra Europa får betala? Jag gillar Italien, ett trevligt folk, god mat. Men ekonomi är inte deras främsta gren

  Gilla

  1. Hur mycket är egen förskyllan och hur mycket är EU´s fel? Rimligt vore ju att EU uteslöt alla länder som inte passar…. Italien nu, Ungern, Polen listan kommer att bli lång för att vi ska få ett EU med bara stater som bidrar

   Gillad av 1 person

   1. Ingen lätt fråga. Men Italiens ekonomi var dålig sedan när de gick med i EU. Visserligen är den ännu sämre nu men det visar ju bara hur släpphänta byråkraterna i EU är. Varför ösa pengar över en som inte kan hålla i dem? Att vi ska hjälpa stater som hamnat i trångmål är väl OK. Men man måste bättra sig. Inte bara fortsätta.

    Gilla

 2. Piper skriver…

  ”… man [svensk massmedia, uppbackade av politiker] med stora skrämselrubriker basunerar ut att ett högerextremistiskt och fascistiskt parti tagit makten”

  Piper är ett bland många, eller några få

  (intervallet är från SD till MED och AfS, men sedan ett par år även inkluderar L M och KD:
  fd. statsminister Löfven (S):
  ”Liberalernas öppning för att förhandla med SD riskerar att leda till att Sverige förs i en odemokratisk riktning.”
  — 2021-03-30 Dagens Nyheter.),

  exempel på vad som rimligen bör betraktas som en fullständig splittring av ett synsätt/perspektiv, som orsakas av två diametralt olika tolkningar av verkligheten, vilket inte var fallet när Sverige och hela det svenska folket under 1980-talet stod enade mot Sydafrikas rasistiska apartheidregim.

  En tolkning som gör att den individuella människan/medborgaren avgör vem som är God och vem som är Ond där den senare ska på moralisk/medmänsklig grund bekämpas.

  Metoden är i huvudsak retoriken, men även uteslutning/utfrysning, som med ett ”… narrativ som ska få svenska folket att tänka ‘rätt'” skriver Piper och som hon tycker (enl. hennes tolkning) är ”skrämselrubriker”.

  Tre exempel bland ett otal…

  1.
  2010-09-19 ­Expressen Ledare
  ”Rösta nej till hatet”
  [löpsedeln: bild på en nedsmutsad och skrynklig Sverigedemokratisk valsedel i rännstenen]
  – ”Nej! I dag röstar vi för Sverige och mot främlingsfientligheten.”
  – ”Men i dag är ansvaret väljarnas. Än finns chansen att stoppa främlingsfientlighetens intåg i demokratins högborg. Rösta nej till hatet i dag!”

  2.
  2014-09-13 Expressen Ledare
  ”I dag röstar vi nej till rasism”
  – ”Här lyser Expressen upp riksdagshuset. Budskapet är tydligt: ‘Rösta nej till rasism’.”

  3.
  2014-12-06 Dagens Nyheter Debatt
  fd. statsminister Löfven (S):
  – ”Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt enfrågeparti som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner.”

  … där den som känner sig träffad, uthängd och fördömd, till exempel Piper som betraktar denna retorik som ”nidbilder” och som ofta upplevs vara ”smutskastning” och ”brunsmetning”, får enligt media/journalister skylla sig själv:

  * 2014-03-06 SVT Debatt (om Åsiktskorridoren)
  SVT-chefen Jan Helin (dåvarande chefredaktör och VD på Aftonbladet) till Gunnar Sandelin (socionom och fd. SVT-journalist):

  ”[med ett leende] ”ömhudade debattörer” som ”inte tål motargument” [*]

  *

  Angående ”skrämselrubriker”, och politikers offentliga ställningstaganden, har dessa haft och fortfarande har önskad (får man förmoda) effekt/resultat,

  det vill säga skrämt människor till tystnad — alltså: rädslan av att bli kallad/betraktad, uthängd eller till och med bara själva misstänken att vara ”rasist” —, vilket i normala fall skulle beskrivas av journalister och politiker som åsiktsförtryck,

  om ej med en medveten målsättning av ”de goda”, både gällande den offentliga demokratiska processen och för medborgaren i dennes privatliv.

  Fem exempel:

  1.
  2016-01-27 Expressen Debatt
  forskare vid Göteborgs universitet:
  ”Hade kvinnorna vågat åsiktsrösta i lika hög grad som männen, utan att ta hänsyn till vad andra tycker, hade SD enligt gängse väljarmodeller med råge varit Sverige största parti.”

  2.
  2022-06-16 Uppsala universitet och SOM(Samhälle, Opinion och Medier)-institutet, Göteborgs universitet
  ”Politisk intolerans begränsar debatten i Sverige”

  – ”Folk är helt enkelt rädda för att prata med okända om sina åsikter. Det kan vara svåra frågor, som immigration, integration, skolan och sjukvården.”
  ”Pekas ut som rasister”
  – ”I debatten om immigration och integration har till exempel olika debattörer pekats ut som rasister, eller fått kommentaren: ‘Nu klev du över gränsen, nu är du på SD-sidan’. Sker det här alltför ofta så stannar debatten, menar Sten Widmalm.”
  – ”Då vill inte folk prata öppet om svåra politiska frågor längre.”

  3.
  1997-05-21 Riksdagen
  Interpellationsdebatt – Åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet
  invandringsminister Pierre Schori (S):
  – ”Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, till exempel att det är fel på invandrar- och flyktingpolitiken.”

  4.
  2021-02-19 Twitter
  justitieminister Johansson (S):
  – ”Jimmie Åkesson (SD) kallar invandrare för ‘kulturell belastning’. Ränderna går aldrig ur. SD är och förblir ett tvättäkta rasistiskt parti.”

  5.
  2022-06-30 Göteborgs-Posten Debatt
  (kvinnlig) polisinspektör i Göteborg:
  ”Jag vågar inte längre säga vad jag tycker av rädsla för att bli utfryst”

  – ”Jag vill inte prata politik eller samhällsproblem ens med mina närmaste vänner och släktingar för jag vet inte om jag stöter på iskyla och kommer bli bortvald till nästa träff.”

  Resultatet, utöver en i dubbel bemärkelse raserad gemenskap?

  Odemokratiskt valda regeringar och ett tyckande- och åsiktsförtryck —

  skillnaden är att åsikter kan ändras via argument, vilket inte gäller för tyckanden som är spontant uppkomma känslor om vad som är bra (eller ”berikande”, vilket ökas och mäts med etnicitet, som definierar mångkultur, som i praktiken innebär ju färre svenskar desto mer mångfald) eller dåligt

  — både i offentligheten och i privatlivet, för den goda kampens skull, där priset anses aldrig vara för högt: social utfrysning, avsked… och åsidosättande av demokratin. Det vill säga ändamålet helgar medlen.

  Eller för att citera Piper…

  ”Där ser vi svart på vitt hur det odemokratiska EU inte tillåter europeiska länders befolkning att själva fritt bestämma vem som ska föra deras talan och att man inte har för avsikt att tolerera de politiska beslut som tas för folkets bästa”

  (som visar att hon gör en annan tolkning av rasism än den Europeiska Unionen och hur en rasist ska definieras, den hittills oöverkomliga och sällan diskuterade/debatterade stötestenen)

  … och fd. statsminister Löfven (S):

  2021-03-30 Dagens Nyheter (intervju)
  – ”Stöd ska inte utgå från hur många procent man har utan från vad man står för. SD är ett rasistiskt parti som kommer ur nazismen.”

  *

  Avslutningsvis, tycks det bara finna två händelser som måste inträffa för att stoppa splittringen (vem är ond, vem är god). Bägge är långsökta.

  (Jag utgår från att ”de onda” alltid — oavsett motargument och ”bevis” i form av någons upplevda erfarenhet, Black Lives Matter’s (BLM) ”lived experience” på engelska — kommer att bestrida alla anklagelser eller misstankar om rasism… så länge de känner sig fria att uttrycka detta.)

  1.
  Det offentliga och personliga perspektivet:

  Etablissemangets representanter, de (själv)goda rasistbekämparna, får till slut insikten att ”nidbilder” och ”smutskastning” försämrar relationen mellan invandrare och svenskar, och svenskar sinsemellan.

  Ett besök på skolor kan hjälpa till insikt där invandrarbarn och tonåringar kallar svenska barn och tonåringar för rasist svennejävel och hora, vilket är ett direkt resultat av vuxnas retorik där alla barn och tonåringar är offer.

  (För att parafrasera fd. statsminister Löfven (S): Detta såg ni inte komma.)

  Och, påminna sig själva om sina personliga erfarenheter av att bli anklagad eller misstänkt för omoraliskt beteende.

  Till exempel av familj, vänner och bekanta, som skapar oro eller rädsla (beroende på allvaret) och en vilja att förklara/förtydliga sig.

  Eller av främlingar/meningsmotståndare som skapar irritation eller ilska och en vilja att säga ifrån och bestrida.

  Alla, oavsett sida, vet att oro/rädsla och irritation/ilska försämrar både privata och offentliga relationer, och omöjliggör förlikning eller ännu hellre försoning.

  2.
  Det globala perspektivet:

  Etablissemangets representanter påminner sig om att deras syn på mångkultur och rasism inte gäller i icke europeiska länder (c:a 85% av jordens folk), vilka de undantar från sitt globala perspektiv, vilket låter som en motsägelse i sig självt.

  (Det skulle vara mycket förvånande om någon svensk skulle betrakta en somalier, syrier eller irakier i respektive hemländer som rasist om denne inte skulle känna sig berikad av en mångkultur med etnisk mångfald.)

  *

  I väntan på dessa självinsikter fortsätter raseringen av Sveriges samhälle och relationerna mellan de svenska medborgarna.

  (Möjligen kan hoppet ligga hos folket själva, invandrare såväl som svenskar, som hinner före i insiktsarbetet och på så sätt bekämpar etablissemanget underifrån.)

  [*]
  YouTube-videor:

  1. ”Debatt SVT 2014-03-06 | Får man säga vad man vill i Sverige eller har vi en smal åsiktskorridor?”
  (45 minuter, upplagd av ”PB-SSE” 2022-04-16)

  2. ”Svensk debatt om invandringen”
  (9 minuter, upplagd av ”Jan Milld” 2014-03-07)

  Gilla

 3. Det verkar som om Europa börjar få nog att konfiskations-socialismen, vilken har sina rötter i sovjet kommunismen. Den bildade maktstrukturer genom att placera lojala ideologer på alla positioner i samhället och göda och belöna dom med feta löner och stora förmåner. Man är trötta på att få sina tillgångar konfiskerade under täckmanteln ”skatt” och ”avgifter” för ”välfärd” som inte anländer, floskler som allas lika värde, utjämning, klyftor, osv. Man börjar upptäcka att en ny värld håller på att byggas helt utanför det klassiska USA hegemonin. Frågan är bara hur djupt det skall falla innan den nya versionen av franska revolutionen börjar avskaffa dagens adel av politiker, tjänstemän och parasiter.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s