Det är för sent att rädda Sverige som kommer att bli en misslyckad stat

Med bara dagar kvar till till det svenska valet konstaterar den danska tidningen Den korte avis (utdrag ur artikeln längre ned) att även om Sverigedemokraterna ser ut att göra ett bra valresultat och Alternativ för Sverige hade behövts i riksdagen, så är det redan för sent att rädda det dödsdömda Sverige och jag får tyvärr ge dem rätt på den punkten. Allt för mycket vatten har fritt fått rinna under broarna och försatt landet i en så knepig sits att det troligen aldrig går att återställa till sitt ursprungliga skick – dessutom arbetar inte något av riksdagspartierna för medborgarnas bästa, utan det är bara ett spel för gallerierna som de flesta tyvärr låter sig luras av.

Den oansvariga hanteringen av massinvandringen och ignorerandet av dess konsekvenser, den mycket bristfälliga och kravlösa integrationspolitiken, den grova kriminaliteten som skapat en enorm otrygghet, klimathysterin som media byggt upp inklusive politiska beslut som nu drabbar befolkningen fullt ut och ett återkommande vurmande för EU samt numera även Nato som utraderat vår självständighet, är bara några ingredienser som förstört landet. Fyra år till med samma destruktiva politik kan bara sluta på ett sätt och den fullständiga kollapsen som det här experimentlandet så länge varit på väg mot blir ett faktum och omvärlden kommer återigen notera hur man INTE ska göra. Frågan är om vi är redo för det som komma skall?!

#detnyasverige

——————————————-

”En totalseger för de borgerliga partierna kan inte nämnvärt förändra Sveriges dödsdömda vägval, särskilt inte vad gäller den enorma invandringen från tredje världen. Bara under årets första sju månader har svenska myndigheter beviljat uppehållstillstånd till drygt 58.000 personer i form av asyl och familjeåterförening.

Det är svårt att sätta ett exakt årtal på det, men från omkring 1980 började det gå snabbt i Sverige vad gäller uppehållstillstånd och efter några år medborgarskap för personer från ganska annorlunda kulturer än den svenska nordeuropeiska. Nästan två miljoner från tredje världen har fått laglig tillgång till Sverige under de senaste 42 åren. Det saknar motstycke i Västeuropa, även jämfört med länder som Frankrike och Storbritannien. En rimlig uppskattning (den svenska statistiken är milt sagt inte lika informativ som den danska trots allt) är att nästan 25% av befolkningen i Sverige har rötter utanför Europa. Om vi sedan ska uppskatta andelen barnfödslar talar vi om ca. en tredjedel av alla nyfödda. Det sistnämnda bygger på den danska erfarenheten, där icke-västerlänningar utgör ca 10% av befolkningen i Danmark, men står för 15-16%. av barnfödslar. Icke-västerlänningarna är i genomsnitt betydligt yngre än de etniska svenskarna, de får barn tidigare i livet och de har i genomsnitt fler, även om andra och följande generationer har färre barn än invandrargenerationen.

All denna teknikalitet leder oss till den enda möjliga slutsatsen som är att tåget för länge sedan har gått för de etniska svenskarna, vilka kommer att utgöra en allt mindre del av den totala befolkningen. Detta sker samtidigt som brottsligheten i det gänghärjade Sverige (nästan alla gängmedlemmar har rötter i tredje världen) redan idag har en omfattning som är hjärtskärande. Sverige har en av de högsta mordtalen i hela Europa, 8.000 anmälda våldtäkter årligen och mellan 80.000-90.000 anmälningar om våld per år.

Endast ett politiskt parti talar öppet om att en politisk majoritet måste besluta om en plan för omfattande repatriering av de många som varken kan eller vill integreras i det svenska samhället. Det partiet heter Alternativ för Sverige, vars ledare är Gustav Kasselstrand, och som bröt med Sverigedemokraterna 2018. Alternativ för Sverige är dock ljusår från att nå den svenska spärrgränsen på fyra procent och därmed blir det ingen avgörande förändring av den svenska politiska kursen vad gäller invandringspolitiken. Sveriges exempel är väldigt skrämmande. Vi pratar om ett land som en gång var ett av världens fredligaste och mest rika samhällen. Om det inte redan skett, kommer Sverige i framtiden att bli en så kallad skör stat för att som en sorts slutpunkt förvandlas till en misslyckad stat, där avgörande funktioner som polis, domstol och rättsstat har förlorat sin kraft och inte kan återskapas.”

https://denkorteavis.dk/2022/valg-11-september-det-indvandringskritiske-parti-sverigedemokraterne-stormer-frem-men-det-er-for-sent-til-at-redde-det-doedsdoemte-land/

12 reaktioner till “Det är för sent att rädda Sverige som kommer att bli en misslyckad stat

 1. Detta och mer därtill ligger i stöpsleven.
  Tar mig för och trailrar…,
  Regeringarna i väst följer var för sig med viss variation den nedbrytande agendan World Economic Forum stipulerar.
  ”Så styr globalisterna världen” är titeln på ett par nya avsnitt i SwebbTV.

  ”I dessa program ger Hans Erixon sin syn på och går igenom våra Regeringspolitikers relationer till Globalistiska Intresseorganisationer såsom World Economic Forum (WEF), Bilderberg Meetings och Trilaterala Kommissionen mfl. och diskuterar hur dessa påverkar regeringspolitiken vad avser den pågående stora omställningen (The Great Reset) initierad av World Economic Forum och Klaus Schwab.

  I programmen belyses frågeställningar som:

  Vad är och vad gör familjeföretaget World Economic Forum?
  Kopplingen WEF`s agendor till United Nations Agenda 2030.
  Svenska Politikers hyckleri kring WEF och andra Globalistiska organisationer.
  Hur pågår implementeringen av The Great Reset nu i Sverige?”

  Gillad av 1 person

 2. Man har utsett Sverige till ett försöksland att omflytta jordens fattigare till de rikare delarna i väst. Ett slags experiment där man omfördelar världens befolkning. Sverige är ett perfekt land att studera med sin låga befolkning (snabb synlig effekt),sin utbyggda byråkrati ( effekterna kan med säkerhet dokumenteras) samt att det kostar inte så mycket för omvärlden att offra ett litet och förhållandevis obetydligt land som Sverige. Vad tänker och tycker de drivande och de medlöpande i det åsiktsförtryck som delvis har gjort att problemen inte fått lov att diskuteras. Vad tycker David Baas,Leman,Ashberg med flera med udda och ovanliga namn? Stora och dominerande landsförrädare i min bok.

  Gillad av 2 personer

 3. Gustaf Kasselstrand bröt inte med SD. Kasselstrand var förbundsordförande för Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) från februari 2011 till september 2015 och politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag från 1 januari 2011 till 21 november 2012. Kasselstrand uteslöts 2015 ur Sverigedemokraterna men satt kvar som ordförande i SDU fram till den 12 september 2015, då Jessica Ohlson tog över posten och Sverigedemokraterna klippte banden till SDU. Så, det är viktigt att inte slira på sanningen. Sen så är jag säker på att Sverige kan lösa de bekymmer som vi dragit på oss på senare år. Jag är optimist. Varför inte tänka positivt nån gång. Inte vara pessimist.

  Gilla

   1. Men om folk tappar hoppet om framtiden, vad gör de då? Är det inte bättre att arbeta för att vi alla ska ha det bra? Att vi löser de problem vi har nu? Att vara missmodig och se allt i svart löser ingenting. Tvärtom, man kan bli sjuk av det.

    Gilla

   2. Det är inte hugget i sten att ens bo kvar här i detta land. Företagen röstar med fötterna och flyttar till områden i världen med förutsättningar att bedriva produktion. Vi kan ta som exempel Nordea som flyttade sin juridiska hemvist till Finland. Danisco flyttar succesivt produktionen av socker från Sverige till Danmark. Jag personligen försöker att investera så mycket som möjligt i utländska företag. Danmark Finland,USA till exempel.Både den svenska kronan och Euron fortsätter att sjunka mot dollarn. Nä Uppstigersolen,de som kan sticker härifrån. Den saken är klar. Det finns hopp för den enskilda människan men inte här i Sverige. Jämför gärna med perioden när människor en masse emigrerade till Amerika. Vi är där nu. Folk och företag som kan sticka härifrån gör det också.

    Gillad av 2 personer

   3. Ja fegisarna drar härifrån. Men vi som tror på Sverige stallar kvar och räddar landet. Vill du komma tillbaka sen när landet blivit bra igen? OK då, men vi kommer att betrakta dig som paria.

    Gilla

   4. Inte fegt uppstigerolen men pragmatiskt. Det ger mig ingenting att åka ut till tomma industribyggnader och glo på väggarna. Man är sig själv närmast till syvende och sist.

    Gilla

 4. Piper skriver…

  ”… jag får TYVÄRR ge dem rätt på den punkten [”Det är för sent att RÄDDA Sverige”…] troligen aldrig går att återställa till sitt ursprungliga skick”

  Detta är en rasistisk åsikt —

  enligt staten, regeringen, departementen och alla dess myndigheter, Landsting, de flesta kommuner, alla sju riksdagspartier (numera även det åttonde?), tidningar och tv (journalistkåren och debattörer), organisationer och företag, och mer än hälften (åtminstone i offentligheten) av de vuxna medborgarna; hur stor andel av invandrarna är okänt, gissningsvis 75% och +95% av den miljonen som invandrat de senaste 10 åren samt de flesta (?) barn och tonåringar (invandrare och svenskar) som växer upp idag

  — som ”kommer ur” inte ”nazismen”, som fd. statsminister Löfven deklarerade 2021-03-30 i Dagens Nyheter, men ur den mänskliga naturen…

  … som skapar denna känsla av Saknad (bok av Katarina Barrling och Cecilia Garme, 2022: ”En stor invandring på kort tid har förändrat Sverige i grunden.”), varför en svensk aldrig kan resonera sig fri från eller argumentera mot rasistanklagelser då känslor uppstår spontant och kan därför inte försvaras med objektiva sakargument och fakta (t.ex. statistik och rapporter).

  Känslorna (saknad, förtalad/fördömd) är vad de är, vilka gör dig, och mig, till rasist enligt ovan instanser.

  Piper skriver vidare:

  ”… dessutom arbetar inte något av riksdagspartierna för medborgarnas bästa, utan det är bara ett spel för gallerierna som de flesta tyvärr låter sig luras av”

  Jag reagerar på ordvalet ”luras av”. Jag skulle säga att denna vetenskapliga studie inte visar på att medborgarna känner sig lurade…

  2016-01-27 Expressen Debatt
  forskare vid Göteborgs universitet:
  ”Hade kvinnorna vågat åsiktsrösta i lika hög grad som männen, utan att ta hänsyn till vad andra tycker, hade SD enligt gängse väljarmodeller med råge varit Sverige största parti.”

  … men har skrämts till tystnad av rasistutpekandena av det offentliga Sverige (enl. ovan) — de vågar inte ens rösta enligt sin vilja.

  Om forskarna har rätt, skulle det innebära att Sverige har odemokratiskt valda regeringar på grund av vad som i normala fall skulle beskrivas som åsiktsförtryck.

  Eller, mer korrekt, förtryck av spontana känslor och tyckanden, vilket är ett förnekande av den mänskliga naturen — hos enbart svenskar. (Ingen svensk skulle tycka, från ett globalt perspektiv, att en somalier, syrier eller irakier i respektive hemländer skulle vara rasistisk som inte önskade ha ett mångetniskt samhälle.)

  Dessutom, finns det ett parti som ”arbetar […] för medborgarnas bästa” och för Sverige som en till karaktären svensk nation (det enda i världen som, till skillnad från andra länder (exkl. västeuropeiska), inte tycks ha ett värde att bevaras), men de sitter inte i riksdagen:

  Alternativ för Sverige, som har tillsammans med Sverigedemokraterna Återvandringspolitik som huvudlösning på inte bara alla de samhällsproblem som Piper ofta skriver om, men även för att bevara just den svenska karaktären och gemenskapen…

  … vilket INTE ”kommer ur” en rasistisk människosyn (nedvärderande av icke-svenskar) men just en känsla av gemenskap, samhörighet och tillhörighet — och saknad efter ett Sverige som kändes som hemma och utan ifrågasättande av ens människosyn.

  Jag förvånas av att Piper inte delar denna syn…

  ”Jag syftade på riksdagspartierna främst och det räcker inte att gapa om återvandring eftersom väldigt många är födda i Sverige med svenskt medborgarskap så man måste tänka lite längre”
  (— kommentar av jennypiper6 augusti 20, 2022 kl. 08:14)

  … med tanke på hennes texter.

  Till exempel idag ”… troligen aldrig går att återställa till sitt ursprungliga skick [Sverige före massinvandringen]”.

  Och 2020-06-15 ”Skönt att höra att det fortfarande existerar ledare [Polens inrikesminister om begränsad invandring till västeuropa: ”Det beror inte på så kallad främlingsfientlighet utan sunt förnuft”] med sunt förnuft som värnar om sitt folk samt rikets säkerhet främst.”

  (Jag undrar om Piper inte har gjort en ”socialdemokratare”: att (för)döma åsikten efter personen — hon utgår från att jag är nationalist, vilket jag aldrig har varit, och svensk.)

  Det är inte bara jag som reagerar negativt på mängden av invandrare —

  inte på personerna/individerna (men på det växande kollektivet) förutom dem som med statens och det offentliga Sveriges bemyndigande och moraliska stöd förväntar sig att jag ska anpassa mig efter dem och känna mig kulturellt berikad, vilket är statens påbud enbart riktat mot svenskar

  — det gör även utlänningar på besök, till exempel utrikesstudenter i Högskolan i Dalarna:

  ”The first impression of every student both national and international is ‘Oh! Where are We [Tjärna Ängar]? Is this Sweden?’.”
  (ur brevet 2020-09-28 till skolledningen)

  Wikipedia: ”Området [Tjärna Ängar] kallas ibland för Lilla Mogadishu på grund av den höga andelen invandrare från Somalia”.

  (Jag har ingenting emot somalier, bara dem och, som nämnt, andra invandrare som väljer att bo i mitt land och förolämpar mig och mitt folk.)

  *

  Jag håller med Piper om att det är för sent att rädda Sveriges framtid (socialt/gemenskap/trygghet, politiskt, ekonomiskt, välfärdsmässigt), beroende på den demografiska utvecklingen varför en omfattande Återvandringspolitik vore (!) den enda lösningen — såvida inte den kulturella berikningen upplevs viktigare (för medborgaren och nationen) än alla problem.

  Gilla

 5. Enligt mitt sätt att se på dagens problem handlar det om att politikerna har misskött Sverige de grövsta, inget har handlat om underlätta eller förbättra levnadsvillkoren för svensken, det har inte funnits något konsekvensanalys av de beslut politikerna har tagit, politikerna har levt i en verklighet som har varit målad i alla tänkbara partifärger, politikerna har allt ansvar över dagens situation, allt vi har fått är ett bidragssamhälle, kriminalitet som skenar, avrättningar på öppen gata, grupp våldtäckter där de jagar i flock, fritt inflöde av knark, arbetsbrist av snart alla viktiga yrken, inflation som skenar, räntan som stiger, ett elpris som snart ingen har råd att betala och en krona snart utan värde. Det är du och jag som betalar skatt som får betala för politikernas idiotiska förslag av en politik som inte har gett oss något tillbaka, för ingen kan komma och säga att vi har fått det bättre varken inom skola, sjukvård eller andra samhälls viktiga funktioner.

  Jag vet att många tycker att svensken får skylla sig själva eftersom det har röstat på de politikerna som har styrt. Men så som jag ser det så har alla politiker lovat vitt och brett men aldrig hållit speciellt många vallöften. Med andra ord har de ljugit, farit med osanning, lurat sina väljare att tro på dem, bluffat och diktat ihop en politik som vi får betala för nu.

  Många verkar tro att denna kris kommer vara som så många andra, en krusning för många svenskar, men tyvärr så ser det väldigt svart ut över horisonten. Den som kan hitta en trygg hamn bör göra det omgående för när det väl smäller till då är det försent att göra något.
  Men en pessimist som jag får väl avsluta med ”Det måste ta slut för att det nya ska kunna börja”.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s