Det märks verkligen inte att brottslighet är den viktigaste frågan för svenska väljare

Noterar att brottslighet är den viktigaste valfrågan för de svenska väljarna inför valet i september, vilket inte är konstigt när otryggheten i Sverige aldrig varit större än nu – trots att det förnekas i många läger som hellre slätar över det genom att klassificera det som ”brun populism”.

Varje vecka sker nya mord, skottlossningar, barnrån, knivhuggningar, och våldtäkter etc utan att det får genomslag hos våra beslutsfattare. Istället genomsyras såväl den politiska debatten som medias artiklar av ett enormt fokus på klimatet, covid, apkoppor, vaccin och Ukraina.

I valspurten kommer de lismande riksdagspolitikerna med dess stylade partiledare i spetsen att försöka bräcka varandra vad gäller krav på hårdare straff och tomma löften om att sätta hårt mot hårt gentemot de kriminella nätverken, men i realiteten bygger de tomma löften eftersom de dels inte tagit tag i de växande problemen trots att de suttit vid makten i decennier med fakta på hand och dessutom inte har för avsikt att stävja grundproblemet som härrör till den katastrofala migrationspolitiken samt misslyckade integrationspolitiken.

Men eftersom den stora massan inte reflekterar över bristen på prestation från makthavarna och vart fjärde år fortsätter rösta fram dessa lögnaktiga skräppartier till nya mandatperioder, så lär vi få leva med den grova kriminaliteten intill husknuten samtidigt som vi ber en bön om att vi inte kommer att vara på fel plats vid fel tillfälle och lär våra barn att inte klä sig i märkeskläder eller stoltsera med stöldbegärliga prylar för att undvika att bli attackerade av jämnåriga.

#detnyasverige

Bildkälla: Aftonbladet

2 reaktioner till “Det märks verkligen inte att brottslighet är den viktigaste frågan för svenska väljare

 1. Piper skriver…

  ”Noterar att brottslighet är den viktigaste valfrågan för de svenska väljarna inför valet i september, vilket inte är konstigt när otryggheten i Sverige aldrig varit större än nu”

  Även om de svenska väljarna (här: folkslaget) säger att ”…brottslighet är den viktigaste valfrågan” borde demografin övertrumfa den eftersom våldet/den grova kriminaliteten — men även bidragsbedrägerierna och utnyttjandet av bidrag och belastningen på samhällsservicen — kan stävjas med politisk vilja men den folkliga förändringen är permanent och oåterkallelig.
  (T.ex… ”Malmö domineras [56%] av dem med utländsk bakgrund”, Samtiden.nu/Riks.se, 2021-11-01.)

  Jag har svårt att förstå/acceptera varför ”…den stora massan” inte vill se, förstå eller bry sig om detta.

  Beror det på den rädsla (åsiktsförtrycket) som tvingar en att visa den privata (familj, vänner) och offentliga (t.ex. arbetskollegor) omgivningen att man känner sig berikad av etnisk mångfald (måttet på mångkultur), och inte reflekterar över de negativa konsekvenserna av invandringen, men tycker något annat i hemlighet — eller inte ens vågar erkänna detta för sig själv?

  Här följer två av ett otal [3] vittnesmål om denna rädsla…

  * 2016-01-27, Expressen Debatt
  forskare, Göteborgs universitet:
  ”Hade kvinnorna vågat [inte ens anonymt] åsiktsrösta i lika hög grad som männen, utan att ta hänsyn till vad andra tycker, hade SD enligt gängse väljarmodeller med råge varit Sverige största parti.”

  * 2022-06-30, Göteborgs-Posten Debatt
  (kvinnlig) polisinspektör i Göteborg:
  ”Jag vågar inte längre säga vad jag tycker av rädsla för att bli utfryst”
  – ”Jag vill inte prata politik eller samhällsproblem ens med mina närmaste vänner och släktingar för jag vet inte om jag stöter på iskyla och kommer bli bortvald till nästa träff.”

  Om detta är sant, skulle vanligt folk i normala fall (gällande något annat land) beskriva detta som ett åsiktsförtryck. Det närmsta Sverige har kommit är att använda den smått orwellska/overkliga benämningen ”Åsiktskorridoren” vilken bara gäller för offentliga/kända personer i offentligheten men inte vanligt folk i privatlivet.

  Det är inte särskilt konstigt att folk känner denna rädsla, eftersom ingen vill klassificeras som tillhörande ”…brun populism”, dvs. att betraktas som rasist.

  (Vi kanske ska komma ihåg att svenska staten/regeringen har FLERA politiska åtgärdsprogram för just de svenskar som anses tillhöra denna bruna populism.
  Till exempel ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”, 2017.
  Ej heller att förglömma fackförbundens engagemang MOT dessa svenskars bristande ”Värdegrund”… ”Flera fackförbund säger nej till SD”, 2019-03-27 Fackförbund.com [2].)

  Samtidigt är det märkligt och tragiskt att just svenskar inte får reagera negativt på den demografiska förändringen — det handlar trots allt inte [1] om en rasistisk syn på invandrare men om kulturkrock och en naturlig/mänsklig och spontan känsla av förlorat land och gemenskap.

  (Det finns ingen svensk som skulle betrakta t.ex. invandrade somalier som rasister som vill bosätta sig i Tjärna Ängar, Borlänge; Wikipedia: ”Området kallas ibland för Lilla Mogadishu på grund av den höga andelen invandrare från Somalia”.)

  *

  Piper fortsätter…

  ”Men eftersom den stora massan inte reflekterar över bristen på prestation från makthavarna och vart fjärde år fortsätter rösta fram dessa…”

  Det är inte lätt att rösta efter sin övertygelse när rädslan för den privata och offentliga rasiststämpeln står i vägen, vilket den har gjord sedan åtminstone 1997…

  … invandringsminister Pierre Schori (S) i Riksdagen:

  ”Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, till exempel att det är fel på invandrar- och flyktingpolitiken.”

  … via valen 2010 och 2014 och 2018…

  * 2010-09-19 ­Expressen Ledare
  ”Rösta nej till hatet”
  [löpsedeln: bild på en nedsmutsad Sverigedemokratisk valsedel nedtrampad i rännstenen]
  – ”Nej! I dag röstar vi för Sverige och mot främlingsfientligheten.”
  – ”Men i dag är ansvaret väljarnas. Än finns chansen att stoppa främlingsfientlighetens intåg i demokratins högborg. Rösta nej till hatet i dag!”

  * 2014-09-13 Expressen Ledare
  ”I dag röstar vi nej till rasism”
  – ”Här lyser Expressen upp riksdagshuset. Budskapet är tydligt: ‘Rösta nej till rasism’.”

  * 2014-12-06 Dagens Nyheter Debatt
  fd. statsminister Löfven (S):
  ”Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt enfrågeparti som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner.”

  * 2018-09-08 SVT Valdebatt
  ”SVT [staten] tar avstånd från Åkessons [SD] kommentar.”
  Eva Landahl, programchef: –”Att invandrare pekas ut som en grupp [stor arbetslöshet hos invandrargrupper] som inte är svenskar och inte passar in i vårt land är ett grovt generaliserande uttalande.”

  … fram till i dag…

  * 2021-09-23 Riksdagen, frågestund
  justitieminister Johansson (S):
  – ”Den grundläggande skillnaden här är människosynen.”
  – ”Ni är programmatiskt emot att människor med en annan härkomst över huvud taget ska befinna sig i Sverige”
  – ”Ni kommer inte undan att Sverigedemokraterna är ett i grunden rasistiskt parti”

  … varför man kan undra hur fler svenskar (invandrare är i stort sett vaccinerade) ska våga rösta på Sverigedemokraterna, för att inte tala om Alternativ för Sverige (AfS) 2022.

  Det är således inte särskilt märkligt att det inte ”…märks […] att brottslighet är den viktigaste frågan för svenska väljare”.

  Däremot ÄR det märkligt — för att inte säga helt ofattbart — att rädslan för rasiststämpeln faktiskt övertrumfar oron för att barn (egna och andras) ska drabbas av det invandrade våldet.

  Som man röstar får man leva… Det låter helt otroligt, men det har faktiskt kommit att få en bokstavlig betydelse: Valet i höst skulle alltså handla om liv och död, men det drabbar bara andra?…

  *

  Apropå vaccin…

  Jag undrar om inte även den klarsynta Piper har fått en släng av indoktrineringen då hon använder benämningen vaccin, som har sedan generationer en både vetenskaplig och folklig betydelse i att skydda mot infektion (och smittspridning), vilket det som injiceras i dag uppenbarligen inte gör.

  *

  [1]
  Exempel på kulturkrock, vilket inte är detsamma som ett uttryck för en rasistisk människosyn…

  2018-12-20 SVT Nyheter/Special:
  ”Hundratals läkare vittnar om rasism och kränkningar från patienter”

  [2]
  2019-03-27 Fackförbund.com (est. 2014, jämförelsetjänst)
  ”Flera fackförbund säger nej till SD”

  – ”Av de 14 fackförbunden som ingår i LO säger sju av dem nej till att ha ett förtroendeuppdrag i facket samtidigt som man är politiskt aktiv i Sverigedemokraterna”

  – ”Handels, Kommunal, Byggnads, IF Metall, Pappers, Hotell- och restaurangfacket, Livs eller Fastighetsanställdas förbund accepterar inte att förtroendevalda medlemmar är politiskt aktiva i Sverigedemokraterna.”

  – ”De förbunden som säger nej till förtroendevalda som är politiskt aktiva i SD hänvisar till VÄRDEGRUNDEN i deras stadgar som generellt säger att de arbetar för allas lika värde.”

  [3]
  Nedan finns 16 vittnesmål om svenskars rädsla för att bli betraktad som rasist.
  Urvalskriteriet har varit att INTE ta med Sverigedemokratiska politiker eller svenskar (här: folkslaget) som kan antas/”misstänkas” sympatisera med SD.

  (kronologisk)

  1)
  2022-06-05 Kvartal.se
  Gästkrönika ”För min dotter”
  Jerker Vinterstare, forskare

  – ”För att återknyta till destruktiva kulturer – svensken har ett nästan perverst behov att falla inom den ‘rätta’ värdegrunden. Att befinna sig i den, för stunden, korrekta åsiktskorridoren är viktigt för att inte bli utstött av gruppen. Var aldrig först med något för då grillas du av det kulturella medborgargardet.”

  2)
  2022-01-04 Göteborgs-Posten Ledare
  Adam Cwejman: Hellre falsk än riskera rasistanklagelser
  ”Rädslan att utmålas som rasist är en bidragande orsak till några av 2000-talets värsta skandaler i Sverige.”

  – ”Hellre falsk, inför sig själv, sin näste och samhället som helhet, än att framstå som kall och i avsaknad av medmänsklighet.”

  – ”Med anklagelser om rasism, högerextremism, populism, fake news, eller koppling till Sverigedemokraterna har nästan vem som helst i svensk offentlighet kunnat förvandlas till en lydig och tyst medlöpare.”

  3)
  2021-08-11 Göteborgs-Posten Ledare
  ”Så åt sig rädslan in i Göteborg”
  [rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborg Stad?”]

  – ”Personal i stadens tjänst har ”ifrågasatt utbildningsinsatser inom staden då de anser att hedersfrågor inte är ett verkligt problem” och anklagat kollegor för att vara rasister när de lyfter hedersfrågor.”

  – ”Vill man förstå hur en tystnadskultur uppstår kan man dessutom med fördel lyssna på Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar vars modus operandi är att öppet kalla meningsmotståndare för rasister i tid och otid.”

  4)
  2021-06-02 Fokus.se
  Nina Solomin (vik. kulturredaktör, Regeringskansliet)
  ”Vittnesmålen från Konstfack präglas av rädsla”

  – ”En postkolonial ‘antirasism’ dominerar på Konstfack. Och lärare och elever är för rädda för att våga ifrågasätta andan.”

  – ”När jag pratat med några personer med anknytning till Konstfack, studenter eller anställda, är det just deras stora rädsla som frapperar mig. Alla intervjuer måste vara anonyma och omöjliga att härleda till dem.”

  – ”Här följer några citat ur de samtal jag haft:”

  -Det vore en katastrof om det läckte att jag hade pratat med dig. Det är läskigt att en känner så, men det skulle bli oerhört ensamt. En blir utfryst.

  -Jag känner en student som blev anklagad för att vara rasist av andra elever, det var helt absurda och grundlösa anklagelser.

  -De ser rasism i saker som inte är rasism. Säger man emot blir man stämplad som rasist.

  5)
  2021-04-12
  Tailsweep (influencer-bloggar, Lifestylegruppen Bonnier News)
  ”Med Risk att bli kallad Rasist”

  – ”Har klurat hela dagen på om jag ”vågar” skriva detta inlägg. Efter att ha stött och blött det med en klok vän kom jag fram till att jag vågar, med risk för att bli kallad rasist.”

  – ”Åter till pudelns kärna och min rädsla för att bli betraktad som rasist. Är det inte konstigt att jag kände att det var helt okej att beskriva vad som hänt, hur många bilar det var m.m. men däremot inte att nämna att männen talade på bruten svenska och därmed sannolikt inte är födda i Sverige? Trots att många undrade om just det.”

  6)
  2021-april Axess Magasin (nr. 3)
  Mauricio Rojas
  ”Det gick inte”

  – ”Sedan flera decennier tillbaka har omkring hälften av befolkningen ansett att invandringen varit för stor.”

  – ”Misstron mot makthavarna växte och det stigmatiserade samtalet om invandrarproblematiken fördes alltmer i den privata sfären, där man kunde säga vad man verkligen tyckte utan att bli trakasserad eller stämplad som rasist.”

  7)
  2021-02-11 FamiljeLiv.se (webbforum)
  Anonym (‘Vilse­n’)
  ”Är jag rasist?”

  – ”Inte alls länge sedan klassades jag som en rasist, det var på en fb grupp. Jag berättade om att när jag var 17 år, vart våldtagen och nästan mördad i mitt hem av en invandrare, efter det vart jag verkligen rädd för icke-svenskar. I 4 år nu har jag inte känt något slags hat eller fruktan från män som kommer i från arabvärlden eller något muslimskt land”

  8)
  2019-08-16 Aftonbladet Debatt
  Omar Makram, Sara Mohammad (GAPF, Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime)
  ”Jo, hederskultur har med religion att göra”

  – ”Många har inte heller modet att beröra hedersproblematiken av rädsla för att bli stämplade som rasister eller ”islamofober”. Följaktligen vägrar vissa på grund av denna rädsla att tala ärligt om vad problemet är.”

  9)
  2018-08-15 Dagens Arena [”radikal, progressiv idégrund”]
  Anna-Lena Lodenius
  ”Normalisering och rädsla ökar kvinnors stöd för SD”

  – ”Om kvinnor röstade på SD i samma utsträckning som männen skulle SD kunna bli Sveriges största parti.”

  – ”Hittills har kvinnor valt SD betydligt mer sällan än män, av uppenbara skäl.”

  – ”… kvinnor [är] känsligare för vad omgivningen tycker och räddare för att väcka ogillande.”

  – ”Även om kvinnor har delat SD:s åsikter har de inte alltid velat gå ut med att de gillar ett parti med rötter i nazistiska miljöer som ofta stämplas som rasistiskt.”

  10)
  2017-03-06 SVT Nyheter
  ”Modulbygget har delat Beckomberga i två läger”
  [planerat boende (Beckomberga, Stockholm) för personer med uppehållstillstånd]

  – ”Ingen av de mest aktiva i motgruppen vill ställa upp på en bandad intervju, bland annat för att de inte litar på media och för att de är rädda för att bli stämplade som rasister.”

  11)
  2016-10-09 DetGodaSamhället.com
  Zulmay Afzali (författare, lärare)
  ”Svenskars paniska rädsla för att kallas rasister är skadlig för samhället”

  – ”Den stora skräcken för att ta upp svåra frågor relaterade till invandrare; svenskars paniska rädsla för att bli kallade rasister, nationalister, fascister, etc skadar samhället och försätter oss som kommit hit som asylsökande eller flyktingar i större fara än om dessa frågor diskuterades öppet.”

  – ”Svenskars rädsla för att tala klarspråk skadar hela samhället och tilliten både mellan invånarna och deras tilltro till staten.”

  12)
  2016-01-22 Expressen Ledare
  Sakine Madon
  ”Journalister ska inte fundera på vad som gynnar SD”

  – ”Kolumnen [16/1, Expressen] byggde på en minienkät. Via sociala medier”

  – ”… ett trettiotal svar när jag frågade journalister om deras erfarenheter. Journalisterna som kontaktade mig ÖNSKADE NÄSTAN SAMTLIGA KÄLLSKYDD.”

  – ”I veckan har ytterligare ett tiotal etablerade journalister hört av sig och vittnat om fenomenet. Det är som att hela medie-Sverige vet vad som pågår. Men utåt vill få yttra sig, och förnekelsens kraft är stark på vissa redaktioner.”

  – ”Och kan vi inte prata öppet om detta i stället för att kolleger måste kontakta Sakine Madon och kräva källskydd?”

  13)
  2016-01-13 Aftonbladet
  Peter Kadhammar (kolumnist)
  ”Polisen har börjat tänka på politiken”

  – ”Skandalerna med sexuella brottslingar och rånare som uppträder i grupp vittnar om institutioner som inte fungerar.”

  – ”Det finns många förklaringar till dysfunktionella institutioner. De vanligaste har vi hört. Osäkerhet. Rädslan för att bli ­stämplad som ”rasist”.”

  – ”Typiskt för ett samhälle med svaga offentliga institutioner är att politiken kryper in på områden där den inte har att göra. ”Vi vågar ibland inte säga som det är för vi tror att det ­spelar Sverigedemokraterna i händerna”, säger en polischef i DN.”

  14)
  2015-09-01 Tobias Hübinette [en av stiftelsen Expos grundare], blogg
  ”Att bli kallad rasist är att bli utskriven ur svenskheten: Om det svenska antirasistiska hatet mot glosan ras”

  – ”I det enda land i världen där under 0,5-1% (om ens så många nuförtiden) ser sig själva som rasister eller åtminstone vidkänner att de ansluter sig till ett ideologiskt och medvetet rastänkande har rasiststämpeln och rasistepitetet kommit att bli det värsta en svensk kan kallas och bli behäftad med bredvid pedofilstämpeln och så klart också bredvid de gamla klassiska nazist- och fasciststämplarna. Det går till och med att hävda att att bli kallad rasist, och fr a att bli sedd som rasist av andra svenskar är helt enkelt detsamma som att faktiskt bli utskriven och utkastad ur svenskheten och därmed hela den nationella gemenskapen (d v s social död och stigmatisering, och vilket är något jag själv delvis har råkat ut för p g a just det).”

  15)
  2013-04-13 Blogg ”Skulden är inte min”
  (feministisk blogg av ”en grupp värmländskor”)
  ”I rädsla för att kallas rasist…”

  – ”Det händer att när jag nämner något av ovanstående problem, och när personen mitt emot får veta att eleven är invandrare så finns det plötsligt inget att diskutera. För då är det bara så, för att de är invandrare.”

  – ”Skammen och rädslan inom mig att bli hopklumpad med rasisterna är så djup att jag hellre är tyst. För jag är för det mångkulturella samhället men inte för konservativa värderingar oavsett kulturell och religiös bakgrund.”

  16)
  2008-02-10 Helsingborgs Dagblad (HD)
  Janne Josefsson (fd. SVT)
  ”Mannen bakom avslöjandena”

  – ”Det är otroliga saker som har hänt i arbetarförorterna, där en trappuppgång på några år kunde förvandlas, medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade och sedan själva förskansar oss i områden långt bort från flyktingar och invandrare.”

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s