Brist på politisk vilja att ta itu med lågkonjunkturen i Sverige

Olle Felten, tidigare ledamot i Riksdagens skatteutskott och Riksbankens fullmäktige, analyserar läget i svensk ekonomi och konstaterar att Konjunkturinstitutet (KI) noterar en lågkonjunktur som politikerna i sin tur ignorerar. Att det inte förs en debatt om prismekanismen för EU:s inre energimarknad som påverkar svenska konsumenters elpris samt att våra styrande politiker inte kräver åtgärder för att sänka elpriset borde vara en varningsklocka för varje svensk väljare om att beslutsfattarna inte sätter medborgarnas intressen främst.

——————————————-

”Konjunkturinstitutets (KI) senaste rapport den 21 juni konstaterar att Sverige nu är på väg in i en lågkonjunktur. Prognosen för Sveriges BNP-tillväxt sänktes markant för 2022 och 2023, från 3,3 respektive 2,1% i mars till 1,9 respektive 1,2% i junirapporten. Energifrågan blir allt tydligare som drivkraft för inflation eftersom energipriserna sprids över ekonomin. I flera länder vidtas åtgärder för att minska effekten av i första hand den snabba ökningen av energipriserna, men majoriteten av svenska politiker har inte ens definierat problemet, än mindre aviserat åtgärder för att lösa det.

I Konjunkturinstitutets (KI) senaste rapport om konjunkturläget, som publicerades den 21 juni, varnar KI för att BNP-tillväxten avtar. Där står det: ”Den skyhöga inflationen för svensk ekonomi leder till en lågkonjunktur”. Indikatorn är nere på samma nivå som under finanskrisen 2008/2009. KI gör därmed bedömningen att Sverige är på väg in i en kraftig lågkonjunktur, vilket innebär en kraftig försämring av BNP-tillväxten. Inflationstoppen, enligt KI, kommer någon gång under 2022 för att sedan sänkas till mer normala nivåer 2023 eller 2024.

Den svenska inflationsökningen drivs av både externa parametrar och inrikespolitiska beslut. De snabba prisökningarna på energi, som sprids inom alla sektorer, sätter en stark press på Riksbanken att höja räntorna snabbare än tidigare aviserat. Trycket från omvärlden ökar också. Den 23 juni höjde Norges centralbank också räntan med 0,5 procentenheter till 1,25%. Höjningen sätter ytterligare press på Riksbanken att höja den svenska räntan.

I Sverige präglas debatten om de grundläggande faktorer som driver upp den inhemska inflationen inom energisektorn av att den helt saknas. Elpriserna är för närvarande så höga att de är en stark drivkraft för både inflationsuppgången och för att kraftigt förvärra den lågkonjunktur som KI beskrivit. I debatten i riksdagen om vårbudgeten diskuteras bristen på åtgärder och förslag om hur energikrisen ska lösas tyvärr inte varken av politiker eller media.

Det finns två huvudorsaker – båda med inhemsk förankring – till att svenska elpriser stiger. Det handlar dels om de i förtid nedlagda kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn samt den hårda satsningen på intermittent vindkraft.

Den andra huvudfrågan är EU:s inre energimarknad. Den inre energimarknaden, som Sverige anslutit sig till, innebär bland annat att svenskarna tvingas prissätta svensk elförbrukning efter hur mycket el kostar i Europa och inte vad det kostar att producera i Sverige. Sveriges kombination av vattenkraft och kärnkraft har gjort svensk elproduktion mycket billig, men svenska elkonsumenter kommer inte längre att dra nytta av detta. Priset styrs istället till stor del av skenande gas- och kolpriser, inte en reell faktor i Sveriges konsumtion. Den inre energimarknaden är ett EU-direktiv som kräver införlivande i svensk lag. Sverige skulle dock kunna besluta att inte anpassa elpriset i Sverige till priset i Europa. Det skulle säkert irritera federalisterna i EU om det skulle hända, men nuvarande system gör att svenska konsumenter drabbas extremt hårt, i skarp kontrast till syftet med direktivet, att ”stärka konsumenternas ställning”.

Priserna drivs till stor del av att Tyskland fasar ut sin kärnkraft för att gå över till gröna alternativ. Men rysk gas fasas snabbt ut och ersätts av kol, vilket resulterar i ytterligare prisökningar. Om den svenska elmarknaden istället hade anpassats till svenska förhållanden och eventuellt de nordiska grannländerna hade elpriserna varit mycket mer stabila på en rimlig nivå. När elproducenter levererar överkapacitet kan den exporteras till andra konsumenter, till exempel andra EU-länder. Men prissättningen i Sverige ska inte behöva bero på hur mycket energi som kostar mest i EU. Svenska konsumenter får betala för andra marknadsaktörer som tjänar på att destabilisera svensk ekonomi med höga elpriser.

Socialdemokraternas förklaringsmodell till de höga elpriserna har presenterats i två punkter:

• Under hösten har vi sett höga elpriser i Sverige. Detta är ett resultat av framför allt höga priser på naturgas i Europa. Det berör oss alla, vi jobbar för att ha en bra elförsörjning och bra priser på el i Sverige. • Sverige är en del av den gemensamma inre marknaden för el inom EU. När priset varierar på kontinenten påverkar det även elpriset i Sverige. Det finns dock inget som tyder på att de kommer att vara höga under en längre tid. Förra året hade vi väldigt låga priser i Sverige.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterar en plan för att stärka elproduktionen i Sverige: Partierna är överens om att under de första hundra dagarna ska en borgerlig regering påbörja arbetet med att säkra och bygga ut kärnkraften i Sverige med 3 skäl som föreslås bygga ny kapacitet: 1. Kärnkraft innebär billig el för hushåll och företag. 2. Kärnkraften är koldioxidfri och klimatsmart. 3. Kärnkraft fungerar även när det inte blåser. Moderaterna och flera av de andra partierna har också lagt fram förslag om tillfälliga sänkningar av skatten på el, men har inget förslag som påverkar den inre energimarknaden.

Sverigedemokraterna har startat en utredning som ska komma med förslag som bidrar till att lösa den svenska energiförsörjningen. Ett betänkande ska lämnas den 16 augusti, vilket sannolikt kommer ligga till grund för SD:s valspel i energifrågor. Det finns i dagsläget ingen information om hur man säkerställer att svenska elpriser inte styrs av de högsta priserna i EU.

Centerpartiet har en text från 2014 på sin hemsida om vikten av att Sverige går med i EU:s inre energimarknad: ”En bättre fungerande inre marknad inom EU-länderna skulle automatiskt innebära att Europa blir mer energieffektivt och att vi får mer rationella investeringar”. Men det har framför allt drivit upp elpriset för svenska konsumenter, även om höga priser tvingar konsumenterna att bli mer ”energieffektiva”.

Vänsterpartiet är det enda parti som pekar ut EU:s inre energimarknad som orsaken till de höga svenska elpriserna. Dess presstalesman Örjan Rodhe vägrade dock att svara på frågor om förslaget, eftersom de ställdes av en ”högerorienterad” publikation.

Miljöpartiet hävdar att Sverige har ”bland de lägsta, eller till och med de lägsta elpriserna i EU”. Statistik från Eurostat visar dock att det är fel och att Sverige istället ligger på 14:e plats, mitt på listan över konsumentpriser på el.

Flera EU-länder – inklusive Spanien, Malta och Grekland – har sänkt momsen på el till EU:s lägsta skattesats. I Sverige skulle en sådan åtgärd (6% moms istället för 25) innebära en prissänkning på 15,2%. Det vore intressant om prismekanismen inom ramen för EU:s inre energimarknad och andra åtgärder för att sänka elpriset lyftes till en större valfråga. Då skulle parterna få bekänna sin övertygelse och förklara om de vill ta vara på alla möjligheter som finns för att stärka de svenska konsumenternas ställning samt sänka elpriset. Det skulle i så fall påverka inflationen i Sverige i positiv riktning och minska de finansiella riskerna de närmaste åren.”

https://freewestmedia.com/2022/07/11/swedens-national-institute-of-economic-research-notes-a-recession-which-politicians-ignore/

2 reaktioner till “Brist på politisk vilja att ta itu med lågkonjunkturen i Sverige

 1. Maud Olofsson lade del till dagens elände genom bildandet av elbörsen Nord Pool, där fel [dyraste] energislag [oftast overksam vindkraft] sedan starten styrt priserna. Det som hon påstod skulle gynna köparna, var en lögn från första till sista bokstaven.

  Någon som missat Magdas propaganda i reklampauserna på tv? (Gissa vad Joseph Goebbels fru hette i förnamn? Passande …)

  Gillad av 2 personer

 2. För bara några generationer sen hade Sverige bland världens bästa elförsörjning, sen gick det utför. Hur politikerna kunde komma på att stänga våra kärnkraftverk innan de fanns en bättre lösning visar hur illa de vill Sverige. Att det sen kommer med saker (vindkraftverk) som ingen vill ha visar bara återigen hur lite de tänker och hur fruktansvärt naiva de har varit när de trodde att detta var lösningen. Snart kommer vintern vi får hoppas att det inte blir en krigsvinter, då lär hela Sverige och EU frysa, hoppas folket tänker en tanke på de som satte oss i denna situation nämligen Miljöpartiets klimatpolitik framförd och genomförd av socialdemokraterna till 100%. Det finns ett land som är till 100% självförsörjande, nämligen Ryssland. Det EU sysslar med är ungefär som ett självskadebeteende hos ett litet barn som skär sig och skriker högre och högre, allt för att få sin igenom sin makt och undvika svåra och obehagliga beslut till vilket pris som helst.

  I TV rullar socialdemokraterna ut sin reklam att ”Tillsammans ska vi göra Sverige Bättre”! Vadå ”vi tillsammans” de är de som har förstört vårt land, de har gjort allt fel under dessa 8 år de har suttit vid makten de har förstört polisen, de har förstört energiförsörjningen, de har förstört drivmedelspriserna, de har förstört penningpolitiken, de har skapat inflationen, de har skapat högre ränta, de fortsätta i Reinfeldt spår, de har släppt in kriminella som ”rånpissar” på våra barn, de har släppt in våldtäktsmän, de har skapat parallellsamhällen, de har skapat klaner, de har skapat en frizon för IS-återvändare, de har skapat ett bidragssamhälle också har de mage att be om hjälp. Nä fy fan rent ut sagt ska de nu bara skyffla över all skit de har skapat på medborgare igen. De som gör mig så less är att folket köper detta, svensken är så förstörd av att ha haft de fruktansvärt bra i många år, varit bortskämda med bra löner, bra räntor, huspriser som stiger, matpriser som har legat still ett liv som bara rullat på. Nu blir det en bra mycket mörkare tid för Svensson.

  ”Citis chefsekonom Arnaud Marès säger räkna med fortsatt hög inflation – ”blir en svårare värld”
  ”Därför räknar jag med att vi de närmaste fem åren, kanske längre, kommer att drabbas av leveranskriser och därmed hög inflation. Och möjligheten för centralbanken att vidta åtgärder för att få en mjukare utveckling är liten. Vi tvingas vänja oss med en mer volatil utveckling. Det blir en svårare värld.”
  Frågan om han räknar med en recession i Europa besvarar han med att vi redan är där.
  Om den blir kortvarig eller lång och tuff beror på hur centralbankerna, men framför allt politikerna reagerar. Det motmedel han rekommenderar är möjligen något ovanligt: att särskilt västländer delar med sig av sina tillgångar som mat och energi till mer utsatta länder för att undvika akuta kriser.
  Det har skett tidigare, säger han och exemplifierar med hur de allierade under första världskriget delade på de grödor som fanns.
  Frågan är nu om regeringar är villiga att göra samma sak?

  ”Det är väldigt riskabelt att inte göra det. Länder som drabbas av hungersnöd, brist på vaccin, för att västvärlden inte hjälper till – vem kommer de att vända sig till? Till Ryssland”, säger Arnaud Marès”. ( Sista stycket är tagit från DI.se mest för att visa hur en ekonom av Arnaud Marès som har ett förflutet på ECB, där han bland annat varit rådgivare åt centralbankschefer tänker.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s