Hälften av Sveriges koldioxidutsläpp består av importerad koldioxid

Sveriges totala koldioxidutsläpp uppgår till 3,54 ton per capita per år på grund av vår vattenkraft enligt Svenska FN-förbundet Globis statistik, men massmedia basunerar ut att Sverige ligger på 8 ton per capita per år.

Dessa 4,46 ton består av importerad koldioxid som finns i vår konsumtion från exempelvis Kina där all resursdyr teknik tillverkas, bland annat så tillverkas den ”miljösmarta” tekniken i Kina som har världens högsta koldioxidutsläpp. Eftersom man förlagt en stor del av denna teknikproduktion i Kina, innefattar deras koldioxidutsläpp även vårt koldioxidutsläpp som vi importerar till Sverige genom konsumtion.

En relevant fråga som miljövetaren Solveig Silverin (som driver en intressant miljöblogg) ställer sig, är på vilket sätt vi minskar koldioxidutsläppen genom att bygga ut 200.000 enheter per kvadratkilometer i 5G- i IoT-systemen som kräver enormt resursdyr teknik, men som industrin säljer ut som ”miljösmart” teknik som ska rädda klimatet? En teknik som kräver ökad elektrifiering.

Silverin konstaterar att hela teknikomställningen är en ren bluff och kommer att belasta vår planet ännu mer. Sveriges ekologiska fotavtryck tillhör numera de högsta i världen tillsammans med USA bortsett från oljeländerna.

”Jag har granskat hela frågan från gruvdrift, okontrollerad ökad miljöfrämmande strålning som inget liv tål, till e-avfallet som hamnar i Afrika och Asien samt hur mycket energiutsläppen från miljarders miljarders sändare bidrar till uppvärmningen av biosfären. Det är inte försumbart eftersom tekniskt tillverkad EMF-strålning innehåller mycket mer energi än naturligt brus, men det är komplext eftersom pulsningen också påverkar partikelrörelsen i luften. Loberna har mycket hög strålning då det är koncentrerad strålning (högt gain) som plöjer som vägar genom vår biosfär, vilket skapar en luftrörelse, med ökad friktion mellan partiklarna, som leder till ökad uppvärmning, som leder till ännu mer luftrörelse. Stora vindkraftparker som står nära varandra kan ha liknande påverkan i de områden de är placerade. Ökad tillväxt kan inte rädda klimatet eller alla andra gigantiska miljöproblem som vi skapar, med ännu mer konsumtion. Samtidigt skapar man ett extremt sårbart samhälle, som hotar rikets säkerhet och den enskilda individens säkerhet. Jag trodde aldrig, jag skulle få uppleva ett sådant vansinne som pågår nu under mitt liv, med tanke på att riksdagen genom beslut, antog Miljöbalken 1 januari 1999.”

Klimathyckleriet pågår för övrigt fortfarande vid klimattoppmötet COP26 och i dag kommer det att hållas 200 klimatdemonstrationer runt om i världen för att sätta press på världsledarna att agera, bland annat i Köpenhamn och Sydney. Bara i Glasgow räknar den skotska polisen med upp till 50.000 rabiata klimataktivister på gatorna. Vansinnet fortsätter!

#followthemoney

https://wp.me/p2JbDl-9sI

28 reaktioner till “Hälften av Sveriges koldioxidutsläpp består av importerad koldioxid

 1. Sveriges totala koldioxidutsläpp uppgår till 3,54 ton per capita per år …” osv.

  Detta värde är i praktiken en ren skrivbordsprodukt och behöver nödvändigtvis inte spegla verkligheten. Vetenskap mäter sig fram till resultat. Problemet är att det mäts på alldeles för få platser. Även att dessa platser mycket ojämt fördelade och inte ovanligt kontaminerade utav konstgjorda källor, som förhöjer mätvärdena. Resten fylls upp med rena antaganen (gissningar). Att nivån även varierar med tidpunkt (dygn och årstid) och plats, tas ingen hänsyn till. På grund av jordens/atmosfärens (för de allra flesta personer) ofattbara volym, så blir mätfelen mycket stora. Det är inte genuin vetenskap, utan handlar i stället om politik/religion …!

  Sedan är koldioxid[utsläpp] något bra, vilket man ver om man förstått vad fotosyntesen och kolets kretslopp är för något (mellanstadiekunskaper – ”är du smartare än en femteklassare?” – för de flesta idag är svaret dessvärre nej …). Krasst, hatar man koldioxid, så hatar man liv (och som konsekvens även sig själv …) Om man rent hypotetiskt sänker koldioxidnivån i atmosfären, som kommer gröna växters och fytoplanktons tillgång på sin livsnödvändiga föda att minska. Följden blir att mängden syre även minskar i samma grad. Lägg till att syre är reaktivt (tänk rost osv) och som följd måste det finnas ett överskott i atmosfären, för att täcka behovet för allt liv som kräver just syre. Att då försöka sänka koldioxidnivån, är så hjärndött att det inte går att beskriva. Väg in att det även finns enormt mycket hybris involverat …

  Gillad av 1 person

  1. Vi har en ökad klimatuppvärmning, det syns väldigt tydligt i medeltemperaturkurvan och koldioxidhalten har ökat, men det är inte så enkelt. Klimatuppvärmningen är en komplex fråga. Den största växthusgasen är vattenånga. Men ökad kolförbränning p g a ökad tillväxt ökar koldioxidhalten, vilket Kinas utsläpp bevisar. Vi har haft det varmare förr, det fanns inga glaciärer i Skandinavien för ungefär 8000 år sedan, bortsett från några på Island. Det finns alltså inget skräckscenarier kopplat till ett något varmare klimat. eller något ökade koldioxidhalter.

   Det blev också kallare på medeltiden fram till industrialiseringen som tog fart i mitten på 1800-talet. Ungefär vart 12 000 år börjar en ny istid och vi är där nu. Industrialiseringen har definitivt påverkat uppvärmningen av klimatet. Vi hade kanske varit på väg mot en ny istid. Långsamt hade det blivit kallare, om vi inte haft industrialiseringen och ökade koldioxidutsläpp. Ett troligt scenarier.

   När det gäller ökad koldioxidhalt, hade troligen inte den ökat så mycket om man inte samtidigt hade avverkat så mycket skog globalt som man gör nu. Skogen är också en viktig faktor som även ”buffrar” vindhastigheten och nederbörden. Vädret blir våldsammare på land utan skog.

   Ökad temperatur i lufthavet ökar vattenavdunstningen från haven, vilket ju ökar nederbörden, men också uppvärmningen av klimatet, eftersom vattenånga är den största växthusgasen.

   Varför jag skriver om koldioxidhalten beror endast på, att vi inte kan öka tillväxten om de vill minska koldioxidutsläppen till atmosfären. Etablissemanget pratar bara koldioxid, av det skälet använder jag motargumentet att en teknikomställningen och ökad tillväxt inte minskar koldioxidutsläppen. Hur det än är måste vi minska tillväxten och producera mer hållbara produkter, eftersom denna elektronikutvecklingen kommer att skapa enorma miljöproblem, globalt, som spridning av miljögifter som förorenar mark och grundvattnet mm. Det handlar alltså inte enbart om koldioxidutsläppen. så enkelt är det inte, men vi behöver skogen som tar hand om koldioxiden. Men det är som sagt mycket komplext och någon teknikomställning kommer inte att ”rädda” klimatet /S Silverin

   Gillad av 1 person

   1. Först stiger temperaturen, sedan halten av koldioxid, inte tvärtom. Det förhåller sig nämligen på det viset att haven ger ifrån sig mer koldioxid när de värms upp, det omvända gäller vid nedkylning. Märk väl att 71 % av jordens yta består av vatten. Således styr inte koldioxid jordens klimat och den lilla del som mänskligheten bidragit med är försumbar. För övrigt så ger en ökad koldioxidhalt en grönare planet.

    Gilla

   2. Vi respekterar naturligtvis dina personliga åsikter, även om dom inte på långt när överensstämmer med vetenskap och verklighet. Förändringarna är inga komplexa frågor utan följer tydligt fysikens lagar, men det är förstås försåtligt att det kan tyckas komplext för den som saknar grundläggande kunskaper i relevanta ämnen.

    Gilla

   3. tompas11 Precis. Det är ett självreglerande system som exakt följer fysikens lagar. Detta är inget nytt, jorden har upplevt det åtskilliga gånger förut. Ökar temperaturen avger haven och sjöar mer koldioxid och då ökar koncentrationen i luften. Ökar koncentrationen i luften från till exempel skogsbränder, då absorberar haven koldioxid och halten i luften sjunker. Det omvända gäller. Flera av fysikens lagar medverkar men huvudsakligen Henrys lag
    https://en.wikipedia.org/wiki/Henry%27s_law
    Detta har verifierats genom mätningar och matematiskt analys.
    https://mychinaway.blog.se/vader-och-klimat-fysikens-lagar-matematik-och-matningar/

    Gilla

 2. Piper skriver…

  ”Bara i Glasgow räknar den skotska polisen med upp till 50.000 rabiata klimataktivister på gatorna. Vansinnet fortsätter!”

  Det skulle vara intressant/upplysande att titta i dessa miljökämpars garderober…

  Förutom mängden kläder (flera uppsättningar för varje upptänkligt tillfälle), kommer nog tillverkningsländerna (troligtvis någonstans i tredje världen) att förvåna eftersom de protesterar mot den levnadsstandard som de själva har valt.

  (I sammanhanget finns det en anledning att påminna oss om Hennes & Mauritzs affärsidé: billiga kläder. Om H&M anses ska ta ansvar för miljön (naturen) och arbetsförhållandena i tredje världen, vilket moraliskt ansvar har då deras kunder (t.ex. klimataktivisterna, och Piper och jag)? — Eftersom det är efterfrågan som styr H&M agerande… Om vi då slutar att köpa deras kläder (av moraliska skäl: personligt ansvarstagande), kommer en hel del arbetstagare att bli arbetslösa, t.ex. Pipers barn.)

  Tittar vi vidare omkring deras hem, till exempel i köket, hittar vi förmodligen en hel del livsmedel som har importerats (transport ligger på 2:a plats i koldioxidutsläppsligan före industriell förbränning) till exempel kaffe eller thé till den livskvalitethöjande men icke nödvändiga dagliga förbrukningen.

  Klimataktivisterna skulle nog nå större framgångar om de protesterade mot sina föräldrar (de flesta är väl rätt unga?) och alla andra som skapat det moderna konsumtionsamhället där vi tar den västerländska levnadsstandarden för given och som vi kräver ska upprätthållas.

  Avslutningsvis kan man undra om dessa klimataktivister kommer att protestera när afrikanerna får ändan ur vagnen (deras klankulturer leder till korruption vilket har hindrat utvecklingen; det är visst inte bara västvärlden som har problem med mångkulturen!) och börjar bygga upp en bättre levnadsstandard medelst fossila bränslen.

  Kanske skulle klimataktivisterna kunna hejda sig i sin välmenande hysteri om de kände till att växterna globalt har ökat med 7% sedan 1980-talet, där 40% av tillväxten beror på klimatförändringar (Nature 560, 2018). Det är ju ingenting att förvånas över: ju mer koldioxid i atmosfären, desto mer växer växterna.

  Gillad av 2 personer

 3. Ett sånt dravel! Radiovågor har extremt långa våglängder och därmed lågt energiinnehåll. De kan inte på långa vägar ha de effekter som Silverin påstår. ”Öka friktionen mellan luftpartiklar”, kan man något om grundläggande fysik tar man sig för pannan!

  Gillad av 1 person

  1. Jag tror som maskiningenjör, med viss kunskap om energi, också Silverin har fel vad gäller faran om uppvärmning av just radiovågor, men min kompetens är faktiskt inte tillräcklig på området. Huruvida uppvärmning kan anses dålig eller bra är ju också något jag är osäker på. Det beror väl på vad som kommer hända i framtiden. Får vi t.ex. ett större supervulkanutbrott från Yellowstone-kalderan så kan uppvärmningen kanske motverka nedkylningen? Får vi inte det plus en varmare sol etc. så kan det kanske leda till palmer vid stränderna mot nordpolen?

   Likväl vet jag att energi aldrig förstörs, så den energi som matas in i radio-systemen blir förmodligen värme till nästan 100% på planetens yta, fastän en liten del säkert läcker ut i rymden som just radiovågor som kan locka hit Aliens om några miljoner år när de upptäcker dem.

   Klimat-hetsen som drabbat många i miljörörelsen är inte enbart av ondo heller, även om den för mig framstår som en tvivelaktig slägga att använda. Men ett fokus på minskade CO2-utsläpp sammanfaller faktiskt med lösningar som även minskar gifter som NOx och SOx, samt andra cancerframkallande utsläpp, samt leder till lödningar som är mer ekologiskt hållbara.

   EU-handel och annan globalism är inte ekologiskt hållbart, men ändå så är det inget fokus på detta problem från globalisterna. Varför inte då? För mig är det uppenbart. De luras. Det tror inte själva på klimat-bluffen, för då hade de gått ifrån EU-vurmen och vurmen för globalismen. Det handlar om makt, pengar och kontroll. Inget annat.

   Men jag anser ändå att evidensen pekar på att vi bör bli färre människor om vi ska kunna ha en vettig standard utan att vi skapar artfattiga öknar som t.ex. trädplantage. Vi bör tänka mer lokalt/nationellt, särskilt om vi bryr oss om barnen och framtidens generationer! Hoppas att ni hjälper mig med det via Vetenskapliga partiet och Valsamverkanspartiet. Jag behöver er.

   Gilla

   1. Vi vet heller inte hur plaster, konstfiber, elljus, potatis, morötter, läder eller trycksvärta (OSV) påverkar oss på längre sikt, ingen har bevisat att det är ofarligt, men eftersom att vi har använt allt det rätt länge utan någon påverkan är vi nog rätt säkra på att det är ofarligt. Första dokumenten om elektricitet är från Kina och Egypten och 5,000 år gamla. Elektriska ålar fanns nog innan människan. Nu säger någon att elektrisk chock inte är frekvens, men det är det faktiskt. Det går att matematiskt bevisa med så kallad Frequency domain analys, Laplace och Fourier transforms. För den som är intresserad.https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transformhttps://thefouriertransform.com/https://web.stanford.edu/class/ee102/lectures/fourtran
    För gemene man kan det se komplicerat ut, men för en utbildad IT&T ingenjör är det lika fundamentalt som när en läkare lyssnar på hjärtat.
    Sätter du fingrarna på ett 12V bilbatteri stiger spänningen från noll till 12 V över kroppen på nära noll tid utan att du känner något, och den stig-tiden innehåller höga frekvenser. Samma sak med en elektriska ålen. Det är rent tragiskt att dessa WooDoo präster och häx-doktorer lyckas få uppmärksamhet. Det är inget annat än medeltidens häxbränneri i repris, i samband med 5G.

    Gilla

   2. Inte oförklarligt. Det har gjorts åtskilliga experiment där en person som hävdat överkänslighet har ömsom isolerats och ingen kan säga när dom exponerats eller inte. I ett berömt exempel byggde man en telemast, och plötsligt blev folk sjuka, fick cancer osv, och man krävde att företagets VD skulle komma och lyssna på vad folk hade att säga. Det gjorde han och sedan upplyste folk att masten aldrig hade varit i drift, elkablarna var inte ens installerade, vilket han uppmanade envar att kontrollera. Jag har gjort mina egna experiment. En person ber mig stänga av mobilen för som känner sig sjuka av ”strålningen”, vilket jag gör, och då tackar dom och säger sig känna sig mycket bättre. Bara att min andra telefon i innerfickan fortfarande var på. Bevisligen empiriskt är detta psykologiskt, och i viss utsträckning bedrägeri för att få bidrag. Den så kallade strålskyddsstiftelsen är en aktivistorganisation helt utan relevanta kunskaper som av Björn Cedervall, radiologispecialist vid Vattenfall och docent i medicinsk strålningsbiologi vid Karolinska institutet, har avfärdat som en personkult, ”helt fokuserad på personer snarare än vetenskap”. Man har kallat dom för WooDoo präster och häx-doktorer. Jag själv, som både välutbildad Och erfaren inom orådet, blir rent ut rejält förbannad, ursäkta ordvalet, över allt detta medicinsk/tekniksak kvackeri som sprids.

    Gilla

   3. Någon har gjort en liknelse mellan radiovågor och mikrovågor, där man inte stoppar in huvudet frivilligt i en mikrovågsugn, men jag har svårt att säga vad som är rätt eller fel i detta delvis outforskade ämne. Tiden lär visa eventuella konsekvenser – våra barn har till exempel vuxit upp med daglig strålning samt använder mobiler och plattor varje dag.

    Gilla

   4. Radiovågor och mikrovågor är exakt samma fysikaliska fenomen, en synkroniserad växelverkan av ett elektriskt och magnetiskt fält. Det beskrivs rätt bra grafiskt här.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_wave
    Skillnaden mellan mikrovågor/strålning och radiovågor är språklig. Radiovågor har mycket låg styrka och används för att föra över information, strålning är ett vidare begrepp och skadligt. Därför väljer alarmisterna det ordet. Exempel radioaktiv strålning och röntgenstrålning. Den största skillnaden är styrkan och det kan direkt jämföras med begreppet temperatur. Styrkan från en mobilsystem är i storleksordningen mikro watt. I en mikrovågsugn i kilo watt. Mikro är här 1/1000,000 – Kilo här 3*1000. skillnaden alltså i storleksordningen 1,000,000,000. När du sätter handen under varmvattenkranen exponeras du av en temperatur på 20 grader, och det skadar inte handen. Det motsvarar alltså mobilen. Det du stoppar i en mikrovågsugn motsvara alltså en temperatur på 20,000,000,000 grader, och det skulle inte bli mycket kvar av den handen.
    När du solar på jorden träffas du av solstrålningen, du blir lite varmare, men du skadas inte. Om du skulle vara vid solen skulle du exponeras av en temperatur på omkring 15,000,000 grader, och det lär inte bli mycket kvar av dig då heller. Sådan är alltså skillnaden mellan något i en mikrovågsugn och ett mobilsystem.
    Det här är inget outforskat ämne, vi har både mycket goda både erfarenheter och kunskaper om det. Rundradio har pågått sedan 1925, militär och civil radar har använts sedan omkring 1950, kommunikationsradio likaså, mobiler och WiFi sedan 1990, och du har själv vuxit upp och levt med samma sak som din barn växer upp med idag, bara att den exponering dom utsätts för är betydligt lägre än den du har levat med för teknologin har utvecklats. Sååå – hur mår du själv, eller känner du dig i behov av att lägga dig ner mer permanent? Säker inte.

    Gilla

   5. Men man vet inte hur mobilanvändandet och mobilmaster påverkar människors hälsa eftersom det är långsiktigt det lär visa sig och det är ett ganska outforskat område. När jag arbetade på Sony Ericsson för ca 15 år sedan sade man att det är först om flera år det lär visa sig om det framkallar fara för människors hälsa typ cancer att ha mobilmaster vid bostadshus och ett ökat användande av smartttelefoner som blir en del av ens livsstil. Men man läser aldrig om detta. Pågår det ens studier? Eftersom det är enormt mycket pengar inblandat så lär negativa saker tonas ned och att utmåla de som kritiserar 5G för galna domedafsprofeter och foliehattar passar så klart narrativet.

    Gilla

   6. Vi vet ganska mycket. Det är ingen skillnad på rundradio sändare, mobilsajter, radar, dörröppnare eller WiFI. Där har vi mycket lång erfarenhet, vi vet alltså vad som händer långsiktigt. Däremot vet vi att mobilanvändandet påverkar för det stressar människor, men det har inget med radiovågor att göra. ”först om flera år det lär visa sig om det framkallar fara för människors hälsa typ cancer att ha mobilmaster” och de ”flera år” är nu passerade, utan att någon påverka kan iakttas. Vi vet att stress kan resultera i cancer. Däremot vet vi att ”smartttelefoner som blir en del av ens livsstil” påverkar negativt. Orsaken är att individerna inte lärt sig leva med teknologin. Det är alltså den stressande livsstilen som är problemet, inte radiovågorna, utan hur teknologin används. Folk har inte lärt sig att lägga ner mobilen utan sitter ständigt och petar på den. De finns en hel del studier om detta, men ingenting i media, därför finns inget att läsa om det. 5G är ett mjukvarusystem, inte en ny teknologi, och det kör idag på samma frekvenser som tidigare system bara att styrkan är mindre än 10%. 5G är alltså en fördel att använda.

    Så varför har då denna skada på DNA inte visat sig på många miljarder tillfällen under fem generationer. Det är helt enkelt så att du behöver bara gå och sätta dig i solen, solskenet är exakt samma fysikaliska fenomen som mobilmaster, så ”skadas” ditt DNA. Dessutom bombarderas du ständigt med mängder av ”strålning” från rymden, elektriska motorer, TV, datorer, bilar, osv, och alla dessa källor ”skadar” ditt DNA, medan kroppen är funtad så att den omedelbart reparerar den. Just därför överlever vi. Om det inte vore så skulle ett enda nålstick döda oss. Det är först när skadorna blir så omfattande att kroppen inte hinner med, som till exempel vid kraftig radioaktiv strålning, vilket som bekant framkallar cancer, vilket per definition är ett sådant fenomen. Det finns gott om sådan här aktivist-forskning som bara berättar en lite del av sanningen för att vilseleda för den bredare allmänheten har inte den vidare kunskapen i ämnet för att tolka resultaten, och det utnyttjar aktivisterna.

    Det finns störande mycket bluff i allt detta. Alarmisterna talar till exempel om att signalen är pulsad och det skulle vara farligt, men dom talar inte om att så kallad PCM, Puls Code Modulation uppfanns 1853 av amerikanen Moses G. Farmer.

    Gilla

   7. Insektsdöden är kopplad till kemikalier som sprids, den finns även där inga mobilsystem finns. Alarmisterna har förstås sin egen uppfattning. Man sprutar ganska friskt mot skadeinsekter, men kemikalierna kan inte skilja på de insekter vi vill ha kvar och de insekter vi inte vill ha. Det gäller även konstgödsel. Därför har Kina börjat bygga gigantiska växthus, omkring 30 kvadratkilometer. Där ”gödslar” man med koldioxid och stänger ute skadeinsekter, och värmer upp dom med solpaneler.
    https://www.nextbigfuture.com/2021/04/500-billion-to-bring-all-world-crop-farming-indoors.html
    http://en.kangbatv.com/sy_22743/js/2020-10-14/345951.html
    https://www.asiafundmanagers.com/int/greenhouse-farming-the-future-for-asia/
    https://news.cgtn.com/news/3d55544d786b4464776c6d636a4e6e62684a4856/share_p.html?from=timeline&isappinstalled=0

    Gillad av 1 person

 4. Intressant, jag kan tänka mig att hjälpa, men en fråga är för mig obesvarad, Hur ska vi bli färre människor? Jag har några förslag, men vore intressant att höra debattörens först.

  Gilla

  1. ”Hur ska vi bli färre människor? ” Svar, förbättra levnadsstandarden. Sverige är ju ett exempel, och därför har man importerat mängder av utlänningar för att få ner levnadsstandarden igen. Japan har samma effekt, och även Kina.

   Gilla

 5. Först Solveig Silverin är en typisk Greta-aktivist som helt saknar relevant utbildning och kunskap i ämnet, trots den självpåtagna titeln ”miljöingenjör”. Gruppen har avfärdats som WooDoo präster av erkända forskare.

  Att svenska utsläpp sker i Kina är helt rätt, för Sverige har förlagt tillverkning där. Utsläppen i Kina av just koldioxid har mer än halverats genom teknologin.https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/
  Ändå, i Sverige ökar dom. Kärnkraften stängs, och i Oskarshamn puffas oljerök, – utan rening.
  5G tekniken kräver omkring 20% energi jämfört med tidigare, som 4G, osv.
  ”strålning som inget liv tål”. Då föreslår jag att du lägger dig ner omedelbart, för du är redan avlivad eftersom den ”strålning” du inte tål har pågått i omkring 100 år redan. e-avfallet i Kina återvinns numera effektivt. ”eftersom pulsningen också påverkar partikelrörelsen i luften” Plats för skratt.

  OK, låt oss nu ta den där med rymdödlorna när vi ändå är inne på ämnet.

  Det verkliga hotet mot planeten är inte klimatförändringar utan en förestående invasion av rymdödlor. 97% av alla rymdödle-forskare är överens. Läget är akut! Om inte drastiska åtgärder vidtas omedelbart går planeten under i en invasion av ödlor om 10 år!

  För att förhindra invasionen krävs att samtliga medborgare ödle-kompenserar. Detta görs bl.a. genom att betala en mängd olika ödle-skatter (s.k. ödle-skatteväxling). Dessa skatter kommer oavkortat gå till att blidka den stora ödle-guden KRETA. Om KRETA blir tillräckligt blidkad kan invasionen hejdas.

  Samhället måste även bli av med alla ”rymdödle-förnekare”. Dessa obildade, oborstade individer är ett hot mot demokratin och hela samhället.

  SVT, SR, DN, SVD har alla bildat speciella rymdödle-avdelningar för att hela tiden hålla folket informerade om ”invasionskrisen” och ”invasionshotet”.

  Läget är akut!! Planeten går under om 10 år om vi inte gör något!!

  Alla eventuella likheter med en pågående samhällsdebatt kan vara helt slumpmässiga…

  Talande bildhttps://mychinaway.files.wordpress.com/2020/01/angry-gods-dt-600-1.jpg

  Gilla

  1. Det puffas ingen oljerök i Oskarshamn. Däremot finns ett oljekondenskraftverk i Karlshamn och detta verk puffar inte heller ut någon oljerök eftersom det har effektiv rening. Anläggningen är utrustad med modern miljöteknik vilket innefattar rökgas- och svavelrening. 90 procent av partiklarna och 90 procent av kväveoxiderna som bildas vid förbränning av olja tas bort. Dessutom finns vid block 3 en avsvavlingsanläggning som tar bort 99 procent av det svavel som finns i bränslet. Svavlet återvinns genom att det bildar gips tillsammans med kalk. Gipset används sedan till byggnadsmaterial. Vid block 2 eldas ett bränsle som har mycket lågt svavelinnehåll. Alla nu gällande och kommande miljökrav uppfylls med bred marginal.

   Gilla

 6. @ Karl W, et al.
  Ditt förslag , om levnadsstandard, förstår jag inte riktigt. Vad sägs om krav på kemisk kastrering som villkor för bistånd?

  Gilla

  1. Det är ett känt fenomen, Sverige och Japan tydliga exempel, när levnadsstandarden ökar sjunker nativiteten, färre barn föds. Går den under 2.1 barn per familj sjunker innevånarantalet. Det är ju därför Sverige massimporterar folk. ”Pensionsräddarna”. ”Kemisk kastrering” är normalt inte en engångsföreteelse som fysisk kastrering, utan personen måste ständigt få nya injektioner som stoppar testosteron och spermie produktionen. Den metod som vanligen används på män är att man kapar de tuber, sädesledarna, som levererar spermierna, en väldigt enkel operation med lokalbedövning, och den operationen är reversibel, det går alltså att koppla ihop dom igen. Kvinnor är lite mer komplicerade, men det finns både reversibla metoder och permanenta. Problemet är inte medicinskt, utan propagandistiskt, Kina har ju använt dessa metoder för att förbättra levnadsstandarden för familjer och med stor framgång, och se vilket gastande det blivit och alla falska rykten som spridits.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s