Såväl nuvarande som tidigare regeringar har struntat i att Sverige saknar beredskap

Enligt en granskning som Ekot gjort hade flera av de brister i Sveriges beredskap som fått allvarligast konsekvenser under coronakrisen påtalats för både nuvarande och tidigare regeringar långt före pandemin.

I de hundratals utredningar, rapporter och myndighetsanalyser under både nuvarande och tidigare regeringar som gåtts igenom, pekas det på brister i Sveriges beredskap som riskerar att få allvarliga konsekvenser om Sverige skulle drabbas av exempelvis en pandemi – i vissa fall har man i detalj förutspått de problem som de facto uppstått det senaste året, bland annat att kommuner skulle få en central roll under en pandemi och om bristande lagerhållning.

*Riksrevisionen 2008:
”Riksrevisionen bedömer att de kommuner som undersökts i granskningen har en bristfällig förmåga att hantera en pandemi.”

*Läkemedelsutredningen 2013:
”Av enkätsvaren framkommer att inget landsting gör någon planering för kommunernas behov.”

*Socialstyrelsens Risk- och sårbarhetsanalys 2018:
”leveranser till hälso- och sjukvården sker just in time.(…) Sverige har i princip ingen tillverkning av förbrukningsmateriel vilket ger ett stort importberoende och en sårbarhet för hälso- och sjukvården.”

*Risk- och förmågebedömning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2019:
”MSB:s samlade bedömning är att Sveriges förmåga att motstå och hantera kriser och krig är eftersatt.”

Ett antal rapporter har fortsatt att lyfta fram sårbarheter i kommunernas och äldreomsorgens krisberedskap, bland annat kring hygienrutiner och att kommunerna är i behov av en kompetenshöjning gällande smittskydd, utan att få gehör.

Det är uppenbart att både sittande regering och tidigare regeringar brustit i ansvar genom att ignorera bristerna, vilket lett fram till att Sverige när vi väl hamnade i en krissituation hanterade det på ett klandervärt sätt samtidigt som det lett till många människors lidande och död.

Att makthavarna i alla år också valt att fortsätta nedmontera den redan utsatta vården är också något som måste belysas mer eftersom det genererat både onödigt lidande och höga dödstal samtidigt som man inte visat minsta tillstymmelse till att vilja korrigera de allvarliga bristerna framöver.

Men de högst ansvariga lär inte driva en process mot sig själva – dessutom saknas något opartiskt organ med befogenheter och med tjänstemannaansvaret borttaget sedan länge finns det inget hinder för dessa ynkryggar att klara sig undan rättvisan, så jag ställer mig därför frågande till om folket verkligen kommer att få upprättelse.

#followthemoney

#stoppamaktmissbruket

https://sverigesradio.se/artikel/flera-varningar-om-bristande-pandemiberedskap

6 reaktioner till “Såväl nuvarande som tidigare regeringar har struntat i att Sverige saknar beredskap

  1. Det mesta av beredskapen i Sverige är körd i botten, det är väl inte för inte de vill att man ska klara sig själv i 2 veckor när samhället brakar. Tror inte de är speciellt många som klarar en 2 veckors period utan el, rent vatten, mobilen, data, drivmedel eller mat många är invaggade i att inget kan hända oss. Ser man på statens beredskap under denna pandemin så ska man vara glad över att de dels inte blev värre eller att de hade hänt någon annan form av katastrof för det hade antagligen inte slutat lyckligt för någon i Sverige. Men så är vi svenskar inte speciellt viktiga för staten eller regeringen bara vi betalar skatt och de har sitt på det torra, bara de har makten och så länge de får fortsätta att bedriva denna sjukt skadliga politik så är de nöjda och alla vi andra ska bara rätta oss i leden.

    Gillad av 2 personer

  2. Visar inte detta hur delat ansvar inte fungerar. Alltså borde t ex MSB har ansvar för denna fråga direkt under regeringen! Sen måste regeringen ta ansvar på rapporter från MSB. Folkhälsomyndigheten har ju inte fungerat under denna pandemi.

    Gillad av 1 person

  3. Hade S, SL 2014 tvärvänt invandringen osv hade S legat på 40% och tillsammans med SD styrt landet….. Nu tog man till sig en politik som redan då var out of date och det har bara fortsatt med konstjord andning och tystande av kritiker……

    Gilla

Lämna ett svar till bjornwiklund Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s