Kåserier från sängen

Livet går i 180 knyck just nu med tidiga morgnar, pendling, heltidsjobb, barn som ska till och från fritids, kasta sig på matlagning när man kommer hem och så lite träning de få dagar man är barnfri. Försökte lägga mig tidigt eftersom det var dött på nyhetsfronten, förutom corona 24/7 som står en upp i halsen, men så börjar tankarna vandra och därav rubriken som inte blir fullt så spännande som man skulle kunna tro.

I går frågade de två äldsta barnen vad som var nytt från USA – är det Trump eller Biden som vunnit? De hade nämligen sett på Lilla Aktuellt i skolan igen där SVT stolt proklamerade för landets skolbarn att Joe Biden är USA:s president nu och när någon i reportaget frågade om det förekommit valfusk sade man att det inte var sant utan att valet definitivt hade gått rätt till. Jag förklarade på nytt att media tyvärr inte vill rapportera sakligt om valmanipuleringen och därför blir resultatet därefter, så vi får vänta och se vad som händer samt jag påpekade dessutom att man inte ska lita blint på vad media säger.

Det sistnämnda gör dock majoriteten av befolkningen och det är därför vi är så lättmanipulerade i det här landet där vi redan från barnsben fylls med politiskt korrekt information.

Det är beklagligt att vi styrs av ett gäng politiker som hela tiden driver en politik som är direkt skadlig för landet, men som man maskerar som godhet och sedan marinerar folket att tycka att det finns belägg för att bekosta galenskaperna. Jag tänker främst på Miljöpartiet som är så uppfyllda av sin egen godhet att de håller på att spricka, där såväl migrationspolitiken med öppna gränser som klimatfrågan står de varmast om hjärtat – politiska frågor som tyvärr även cementerat de flesta andra partier.

I realiteten lever dock våra politiker alldeles för långt bort från oss vanliga medborgare för att förstå den verklighet som de flesta tvingas leva i och de vill absolut inte kännas vid vad som är de verkliga orsakerna som gett upphov till att vårt problemtyngda land är på väg nedför ruinens brant.

I stället sitter man i sitt Utopia och propagerar för att vi ska lägga miljarders miljarder på klimatet och invandring medan samhället faller isär samtidigt som man med jämna mellanrum kläcker ur sig plattityder och tomma löften. De vill inte förstå och de vill definitivt inte göra sitt bästa för att hjälpa sin befolkning som man de facto representerar, utan allt är bara ett skådespel. Sådant känns jobbigt att ta in, för man vet att så länge folket fortsätter sova, kommer dessa hycklande makthavare tillsammans med styrd media att ha befolkningen i sitt järngrepp även fortsättningsvis och att den stora följsamma massan ska vakna upp, ifrågasätta samt börja tänka själva har jag dessvärre inte sett några tecken på.

#onlyinsweden

22 reaktioner till “Kåserier från sängen

 1. ”dött på nyhetsfronten” har det väl varit länge, eller?

  De ständiga distraktionerna om antalet döda utan minsta relation till andra dödstal, eller andra influensor, är bokstavligen dödstråkigt att ständigt matas med, även om man försöker stänga ute dyngan bäst man kan.

  Enögdheten om valfusket (eller dundersegern som slog ner som en blixt från klar himmel) är också dödstråkigt, för en normalintelligent 12-åring med internet på mobilen ser ju hur obalanserad rapporteringen är, och man längtar nu bara efter verklig action vid Kapitolium där beväpnat folk och nationalgarde går samman mot korruptionen, håller fulmedia och korruption häktade, utför folktribunal, samt utlöser nyval i vilka folket tillåts rösta enbart på fredliga partier och fredliga kandidater och det ska vara ett val där folket självt räknar rösterna och inga plötsliga fulröster kan göra resultatet osäkert.

  Jag går inte längre till fulmedia, men till dig och andra bloggare på WordPress och hur intressant det är att du blir vackrare ju mindre du har tid att betrakta vilseledningen, Jenny. Det är nu du skriver verkligt insiktsfullt och evident sant. Du förtjänar ett himmelrike på Jorden.

  Gillad av 1 person

  1. Dött har det varit länge om vi pratar om nyheter, inte propaganda, det är bara att liket vägrar att lägga sig ner utan hålls upprätt med skattepengar, som bidrag. Medias uppgift idag är inte att informera, utan att indoktrinera. Valfusk har ingen kunnat bevisa hittills, men att det pågick intensiv valpåverkan är ju helt öppet. Vilken klan, 2% av USAs befolkning, är det som nästan 100% utgör Biden regering, alla medlemmar av 2% klubben i USA och med kopplingar till Israel och Mellanöstern.
   Zuckerberg, även han medlem av samma 2% klan, donerade 500 miljoner dollar till att uppmana potentiella röstande för demokraterna att gå och rösta. Potentiell röstande för republikanerna fick ingenting.
   Google, medlem av 2% klubben, styrde helt öppet om alla sökningar till dessa stora media som 2%-klanen dominerade, bloggare och mindre media mörkades. Vad tror du dessa stora medias inställning till Trump var? Google är även öppet kopplad till samma 2% klan, liksom Facebook, Twitter, Instagram, osv, hela USAs tech-industri och medieindustri domineras av 2% klubben.
   Väldigt intressant ”demokrati”.

   Gillad av 2 personer

   1. 2 % klan? Vilka är det? Vita medelålders män är väl fortfarande några fler i USA? Hur kan Zuckerberg genom 500 miljoner dollar bara nå de som vill rösta på Demokraterna? Det verkar ju fantastiskt att han vet vilka som tänker rösta på just dem.

    Gilla

   2. uppstigersolen Läs detta.https://www.friatider.se/etniska-gruppen-som-dominerar-bidens-regering
    Kopplingen till Israel och Mellanöstern är vaä väldigt tydlig.
    Hur han kunde bara nå demokraterna. Han skickade pengarna bara till demokraternas organisationer i de stater där Demokraterna kunde vinna genom att öka valdeltagandet.https://thecommonsenseshow.com/agenda-21-conspiracy-economics/election-watchdog-group-exposes-zuckerbergs-500m-dark-money-scheme-elect-bidenhttps://patriotrising.com/election-interference-facebook-ceo-mark-zuckerberg-spent-500-million-to-influence-democrat-election-officials-and-unlawfully-change-the-election-system/

    Gilla

   1. Det intressanta är att jag sov på många områden och har vaknat på många av dem. Jag anser även att du brinner allt mer intensivt och blir allt mer upplyst. Det gör dig allt vackrare som människa.

    Du Jenny, stärker mig i tron om att fler människor har potential att skina med både varm medkänsla och med förnuftigt starkt ljus samtidigt. Evidens för potential finner jag på många ställen. För vi är alla likt ljus i mörkret som kan tändas och kan brinna länge och göra omgivningen allt mer upplyst.

    Denna liknelse förmedlar jag i min video i den här bloggposten:
    https://peacecompassionunderstanding.wordpress.com/2021/01/24/music-video-the-peace-day-24-january-2021-international-peace-bureau-noam-chomsky/

    Kan människor tända sitt ljus? Vad tror du själv?

    Gillad av 1 person

 2. Så länge tacon, Corona, mobiltelefonen, amortering, träning, likes, arbete och Talang tillåts får vara med att bestämma dagordningen åt mångas familjeliv kommer detta vaccum att bestå. Det känns lite att ingen orkar bry sig mer än om sitt och sina egna i bästa fall, allt annat som händer bryr man sig inte om. De enda som verkligen älskar denna situation är politikerna och MSM för så länge det är som det är vet dessa var den stora massan är och så länge de är sysselsatta med detta så sitter patrasket säkert och kan fortsätta på sin inslagna väg. Helt riskfritt eftersom den stora massan inte orkar bry sig, då kommer de undan med både lögner och fake news.

  Gillad av 2 personer

  1. Det viktiga när man funderar i de banorna är huruvida man är en del av problemet eller är en del av lösningen. För att vara en del av lösningen har jag därför översatt ett citat av Aristoteles till svenska.
   ”Livet verkar vara enkelt även för växter, men vi söker det som är speciellt för människan. Låt oss därför utesluta livet av näringsintag och tillväxt. Det andra skulle vara ett liv av perception, men det verkar också vara vanligt även för hästen, oxen och alla djur. Kvarstår, då, ett aktivt liv av det element som har en rationell princip; ur detta, så har en part en sådan princip i betydelsen att vara lydig till en, den andra i betydelsen att äga en och att utöva tanke. Och eftersom ”det rationella elementets liv” också har två betydelser, så måste vi påstå att livet i betydelsen av aktivitet är vad vi menar; för detta verkar vara den mer korrekta betydelsen av termen. Om alltså människans funktion är en själsaktivitet som följer eller antyder en rationell princip, och om vi säger ”så-och-så” och ”en bra så-och-så” har en funktion som är densamma, t.ex en lyra och en bra lyra-spelare, och så utan kvalifikation i alla fall, framträdande med avseende på godhet läggs till namnet på funktionen (för en lyra-spelares funktion är att spela lyra och en för en bra lyra-spelare är att spela bra): om detta är fallet, och vi anger människans funktion att vara en viss typ av liv, och detta att vara en själsaktivitet eller handlingar som antyder en rationell princip, och funktion av en god människa att vara den goda och ädla prestationen för dessa, och om någon handling utförs väl när den utförs i enlighet med lämplig excellens: om detta är fallet, visar sig människans bästa vara själens aktivitet med dygd, samt om det finns mer än en dygd, i enlighet med det bästa och mest fullständiga. Men vi måste lägga till ”i ett fullständigt liv.” Ty en svala gör inte sommar. Det gör heller inte en dag; och så gör inte en dag; och så också en dag, eller en kort tid, gör inte en man välsignad och lycklig.”
   ”Life seems to be common even to plants, but we are seeking what is peculiar to man. Let us exclude, therefore, the life of nutrition and growth. Next there would be a life of perception, but it also seems to be common even to the horse, the ox, and every animal. There remains, then, an active life of the element that has a rational principle; of this, one part has such a principle in the sense of being obedient to one, the other in the sense of possessing one and exercising thought. And, as ”life of the rational element” also has two meanings, we must state that life in the sense of activity is what we mean; for this seems to be the more proper sense of the term.
   Now if the function of man is an activity of soul which follows or implies a rational principle, and if we say ”so-and-so” and ”a good so-and-so” have a function which is the same in kind, e.g. a lyre, and a good lyre-player, and so without qualification in all cases, eminence in respect of goodness being added to the name of the function (for the function of a lyre-player is to play the lyre, and that of a good lyre-player is to do so well): if this is the case, and we state the function of man to be a certain kind of life, and this to be an activity or actions of the soul implying a rational principle, and the function of a good man to be the good and noble performance of these, and if any action is well performed when it is performed in accordance with the appropriate excellence: if this is the case, human good turns out to be activity of soul in accordance with virtue, and if there are more than one virtue, in accordance with the best and most complete.
   But we must add ”in a complete life.” For one swallow does not make a summer, nor does one day; and so too one day, or a short time, does not make a man blessed and happy.
   Source: https://en.wikiquote.org/wiki/Aristotle

   Gilla

 3. Trump ska inför riksrätt, demokraterna vill avsätta honom. Den juridiska möjligheten finns i USA:s konstitution.

  Sveriges regeringsform ger riksdagen möjlighet att avsätta ett statsråd genom att det riktas misstroendeförklaring mot statsrådet. Självklart borde oppositionen riktat sådan misstroendeförklaring mot landets justitieminister Morgan Johansson för mycket länge sedan. Ett land kan inte ha en justitieminister som uppträder på det vis Sveriges justitieminister har gjort. Han har brutit i alltför hög grad och i för många fall mot den demokratiska traditionen i Sverige. Men det har de inte gjort.

  ”Riksdagen kan på förslag av minst 35 av riksdagens ledamöter avsätta ett statsråd eller, om misstroendeförklaringen riktas mot statsministern, hela regeringen. Vid ett sådant misstroendevotum krävs att en majoritet av riksdagen, det vill säga minst 175 ledamöter, stöder misstroendeförklaringen”.

  Gilla

  1. Det realistiska är att demokraternas krigshökar fuskade grovt och att Israel-slickaren Trumps rätt att ljuga och yttra sig aldrig kan bli straffbart enligt USA:s konstitution.

   Gilla

 4. Som du skriver Jenny, MP är så skadligt för Sverige.

  Men, det är ju ett litet pytteparti! Orsaken till att de får härja är såklart att de låter S få sitta kvar vid makten med bl a statsministerposten. Så låter dem göra vad de vill så länge de stöder S. Sak samma med V trots lite politisk löjlig retorik. S och V har ju en liknande grundidé om hur Sverige och världen ska styras. Endast de har den rätta läran och vet vad som är bäst för både folk och fä.

  Det hemska är att det inte funnits någon ordentlig opposition förutom SD. SD har ju satts i politiskt koncentrationsläger av alla partier. Nu har M öppnat den dörren. Som ni kanske ser skrivs det alltmer i borgerlig press, bloggar osv om hur S beter sig alltmer antidemokratiskt. Sättet att hantera allt möjligt och till slut Corona kan kanske bli deras fall. Det är som avgör som så ofta är hur svekfulla C och svekfulla Annie Lööf ska förhålla sig. Hennes våta dröm är såklart att bli statsminister.

  Kanske klarar sig Sabuni från giljotinen, hon slingrar sig och borde inte heller bli avrättad av det hon gick till strid för, detta att S lät MP skriva in grejer i Jöken som gör det möjligt för varje hågad att gråta en skvätt och så bli insläppt i det rödgröna paradiset. S beter sig fullständigt och totalt korrumperat i sina försök att klamra sig fast vid makten. Under dem finns hela fackföreningsrörelsen, alla organisationer, ja hela den maktapparat man byggt upp under 75 år. Allt riskerar att raseras. Det vet S, det är det som står på spel.

  Så kan det gå när man inte orkar tänka utan blir liggande mätt, belåten och maktberusad vid grytorna.

  Gilla

   1. Historien lär oss alltid att när en regim suttit tillräckligt länge vid grytorna så korrumperas den.

    Nej, jag tror inte SD om att bli berusade direkt om de kom till makten nu. Men om de fick sitta 10-15 år skulle de gå samma väg som alla andra alltid gör. MP lärde sig ovanligt snabbt att utnyttja makten på ett antidemokratiskt sätt. För en miljöpartist är det ok att bryta lagar, att skapa nya lagar på ett icke godkänt sätt. Lagar som Lagrådet dömer ut. Ändå sätts de i funktion.

    Ingen trodde väl heller att S skulle bli svenska folkets farligaste fiende? De troende ser de inte ens idag. Det gör däremot alla de som mutas av S. Mutorna består av jobb, positioner, välvilja, att få vara med i sammanhang. De som sitter på div nyskapade myndigheter säger förstås utåt att de röstar på S. Säkert gör deras familjer det också. Korruption. Demokratins farligaste fiende. När den en gång fått fäste blir man inte av med den. Alla de miljoner som importerats är marinerade i korruption och tar den med sig hit och använder den dagligen. Så fort någon av dem får en tjänst, en position så verkar det som mer regel än undantag att de inte utnyttjar den för korruption. Otaliga exempel finns.

    Det är nästan alltid det som är problemet. Folk har svårt att ta in verkligheten. Man tror därför att man vill tro och har så svårt att överge den föreställning man en gång skaffade sig. Det var nog därför de som hade att välja på bålet eller att avsvära sig kristendomen valde bålet. Det handlade om en tro utan några konkreta bevis. Det finns decennier med konkreta bevis på hur S utvecklats till ett närmast antidemokratiskt parti.

    SD har åtminstone haft en rak linje under alla år kring hur de såg på det som nu blivit Sveriges allra värsta och förödande problem.

    Gilla

  1. SD ja, vad har hänt med dem? Nu har de guldläge att locka åt sig M-väljare, men då sitter man tyst istället med låg profil i allmänhet. Kolla de senaste opinionsmätningarna från oktober och framåt – vilket tapp! Men inte ens det verkar bekymra dem. 🤷‍♀️

   Gilla

 5. Se här vad S hittat på!

  De vill inrätta ett Institut för mänskliga rättigheter i Sverige. Uppenbarligen litar S inte på Sveriges lagar, på FN och EU. Endast S kan garantera mänskliga rättigheter. Svenska folket däremot litar inte på landets justitieminister.

  Självklart är det här ett sätt att få folk att titta åt annat håll så vi inte ska se hur S inte kan skydda landets medborgare mot det importerade våldet.

  Dyrt blir det också, men de som får jobben blir trogna S-väljare.

  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/ett-institut-for-manskliga-rattigheter-foreslas-inrattas/

  Gilla

 6. Idag skriver Samnytt om hur många kvotflyktingar USA och Sverige tog emot 2020.

  Igår skrev jag om precis det. Klipper in mina rader igen.

  ”Här några intressanta siffror. 2020 fixade FN så att 23 000 kvotflyktingar togs emot av världens länder.
  Den humanitära stormakten Sverige tog emot MINST 5 000 av dessa”.

  Sverige tog emot fler än vad siffrorna anger. De flögs till mellanläger och även in i Sverige i största hemlighet.

  Gilla

  1. Uttrycket ”Den humanitära stormakten Sverige” upplevs förmodligen inte som något nedsättande för de som vill vara anständiga människor. Om du arbetar för mer bombliberalism, misär, signalpolitik och lik som flyter iland utmed Medelhavets kuster så passar det givetvis utmärkt, men annars så tror jag att uttrycket är kontraproduktivt.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s