En röst från verkligheten som de flesta inte vill lyssna på – allra minst våra hycklande politiker

Dagligen kan vi läsa nyhetsartiklar som påvisar att vårt samhälle är på väg käpprätt åt helvete och våra politiker får stort utrymme med ord som ”oacceptabelt”, ”vi satsar på välfärden” samt att det behövs fler förebyggande insatser inom skola och socialtjänst. Men det är bara tomma ord, lögner och hyckleri från deras sida, för verkligheten ser väldigt annorlunda ut.

I dagens Aftonbladet finns ett mycket läsvärt debattinlägg skrivet av en socialsekreterare som berättar den hårda sanningen som få vill höra – allra minst våra styrande politiker som ständigt sparar in på verksamheten och generar en generation av barn som samhället vänt ryggen. Skamligt att inte fler protesterar och att folket fortsätter ge makt åt de som förtjänar det minst – makten över hur landet ska styra samt resurserna fördelas!

#detnyasverige


”Det finns likheter mellan kvinnomisshandel och den kris som vi länge har sett inom socialtjänsten och andra välfärdsyrken.
Här om dagen, i fikarummet på vårt socialkontor, pratade jag med en av de totalt tio personer som hittills i år sagt upp sig eller slutat på vår avdelning. Hur kom det sig att hon hade stannat så länge – i två år? För mig var det anmärkningsvärt; hon arbetade sextio procent, men under åren hade cheferna lagt på henne en arbetsbörda som om hon arbetade heltid. Hon var konstant stressad och trött.

Min kollega sa till mig att hon många gånger trott att situationen skulle bli bättre. Sen märkte hon hur det inte blev bättre, hur det aldrig blev bättre, och sen kom tillfället när de praktiska omständigheterna i privatlivet tillät att hon sa upp sig.
Jag påpekade för henne att hon pratade ungefär som våldsutsatta kvinnor brukar prata – “snart blir det bättre, snart slutar han slå”… Hon höll med mig om liknelsen.

Finns det någonting som pekar åt rätt håll vad gäller utvecklingen inom socialtjänsten? Ja, möjligen dokumenten. I dokumentens värld har barn behov och ett ofantligt antal tillhörande rubriker under vilka vi handläggare kan fylla på med information om behoven. Men när vi har gjort det, och analyserat barnets behov så noggrant vi kan, ja, då saknas det ibland hjälp att ge.

Låt mig ge ett exempel. En flicka som levde i en dysfunktionell familj, med djup och långvarig isolering hemma, fick en kontaktfamilj beviljad. Mer än ett halvår senare har insatsen ännu inte verkställts. Flickans behov formulerades – i tjusiga dokument – men hjälpen fanns helt enkelt inte. Hon är dessutom inte ensam om uteblivna insatser. Orsak: det saknas kontaktfamiljer i närområdet.

Stora besparingskrav finns i många kommuner. Välfärden kostar för mycket. Det som kostar mest, enligt vad jag fått höra, är placeringar av barn i konsulentstödda familjehem.
Varför placerar vi då i sådana? Jo, på grund av samma besparingskrav, som gjort att vi genom åren inte haft resurser att bygga upp en egen reservoar av familjehem, utan i stället tvingas placera utsatta barn i dyrast tänkbara placeringsform – cirka tre gånger så dyrt som egna familjehem.

Krisen i kommunekonomin förstärks, så vi försöker spara ännu mer pengar. Hur sker det? Dels genom att vi drar in på utbildningar, drar in på handledning, sätter handläggare i kontorslandskap. Och vad händer? Folk vantrivs, säger upp sig, ett ständigt tillflöde av unga nyutbildade socionomer som kommer och går. Kunskap försvinner, tröttheten ökar, nya namn ska läras in, och framtidstron – om den nu fanns – tynar bort.
Man inser att man valt fel yrke, fel bana, att välfärden inte är något politiken “satsar på”.

I en rapport från IVO, “Vad har IVO sett 2019”, finner jag en av de mest koncisa formuleringarna av vårt dilemma:
”När styrning och organisering inte förändras i samma takt som befolkningens behov, uppstår det glapp där patienter och brukare kommer i kläm. Det kan exempelvis visa sig genom en lång väntan på olika vård- och omsorgsinsatser och att patienter, brukare och närstående själva får ta ansvar för att samordna vården och omsorgen.”

Kort sagt: behoven är större än samhället har intresse av att betala för. Styrning och organisering anpassas efter glädjekalkyler och inte verkliga behov.

Papperna och dokumenten tar det dock inte slut på. Inte heller på omorganisationerna som chefer i olika led av professionell hurtighet tvingas utföra – kanske främst eftersom den andra slutsatsen är så skrämmande: att det behövs mer resurser, fler fötter i leran – dvs. mer resurser till den illa beryktade välfärden.
Omorganiseringar är en omskrivning för oviljan att betala för välfärden. Det är åtminstone så jag tolkar det från min nivå.

Tillsammans med tilltagande dokumentation och administration ersätts substansen i arbetet.

Vi får vackra floskler att prata om, i stället för ett vackert samhälle vi kan prata öppet om. Vi kommer få barn som i framtiden pekar på oss och säger att allt vi var intresserade av var att ha ”ryggen fri” – det är nämligen vad dokumentation ofta handlar om.

Och vad händer med barnen? Jag har sett kommuner som infört visioner om “noll placeringar”, vilket signalerar ganska tydligt hur farligt rent ekonomiskt man ser placeringar utanför hemmet som. Det signalerar också hur världsfrånvända många ”ekonomiskt ansvariga” politiker är inför det samhälleliga behovet.

I bästa fall fungerar de så kallade “förebyggande insatser” som ska implementeras, men frågan är om detta inte mest är magiska besvärjelser för att slippa tänka på “befolkningens behov” som IVO talade om i citatet ovan.

Har man ett nyktert intellekt samt några år på nacken i branschen inser man att ingenting är på väg att bli bättre – varken i samhället eller i välfärden. Socialtjänsten kommer fortsätta gå på knäna. Och när det sker kommer barn som annars skulle få hjälp att drabbas av långa väntetider eller uteblivet stöd.

Tillbaka till liknelsen mellan socialsekreterare och misshandelsoffer. Hur brukar vi på socialtjänsten hjälpa de våldsutsatta? Ofta hjälper vi dem att lämna våldet, att fly platsen där våldet förekommer.
Och man kan säga att detta faktiskt redan sker. Socionomer vill inte jobba som socialsekreterare gentemot barn. Det har funnits – och finns – en personalflykt från yrket, vilket gör att jobbet som socialsekreterare blir ett första hundår – eller kortare – innan man tar sig vidare.

Barn missgynnas, särskilt de mest utsatta som är placerade i familjehem, som får stå ut med flera handläggarbyten under tiden i familjehemmet. Och det är bara vad man kan vänta sig, särskilt när socialtjänsten inte är en verksamhet politiker vill “satsa på”.
Frågan är om någon i framtiden vill satsa pengar på att motverka den kriminalitet som dagens besparingar leder till? Eller på psykiatrin? Eller på familjerna i framtiden, när dagens negligerade barn får egna barn och ska försöka bli de föräldrar de själva aldrig fick?

Socialsekreterare som liknar misshandelsoffer ska inte bara hoppas på en förbättring, de ska höja rösten gentemot politikerna och agera så att förbättring om möjligt blir av! Vad är man annars? Kanske bara en ängslig medlöpare, en liten lort, som Astrid Lindgren kanske skulle ha sagt.

Varför är socialsekreterare så tysta? Antagligen av rädsla att bli arbetslösa, omöjliga att anställa, att själva bli utstötta likt klienterna de oftast arbetar gentemot. Men det värsta man kan förlora är ju trots allt bara ett jobb som mer och mer liknar misshandel …
Tolv kollegor har redan sagt upp sig, slutat eller bytt tjänst i år. Jag har också sagt upp mig.

Jeremiah Karlsson, författare och utredande socialsekreterare inom barn- och familj”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/39BQpL/darfor-lamnar-jag-mitt-jobb-i-socialtjansten

27 reaktioner till “En röst från verkligheten som de flesta inte vill lyssna på – allra minst våra hycklande politiker

 1. …att slå sönder välfärdssamhället är ett delmål för högern.Vi som blev lurade av högerregeringen Reinfeldt får leva med konsekvenserna av hur vi röstade.Det tar tid att återuppbygga ett starkt och jämlikt samhälle och det är frågan ifall det går? Jag tror inte att det går.Som man röstar får man ligga.

  Gillad av 1 person

 2. Bröd och skådespel åt folket, sade man väl i romarriket. Allt för att hålla folket lugna och fogliga.
  Bidrag och dokusåpor är motsvarigheten i vår tid. Allt för att hålla folket lugna och fogliga.
  Och sozzeriet kan ostörda fortsätta att förstöra Sverige.

  Gillad av 1 person

   1. Andra siffror på 70-talet för sozzeriet när deras omgörning av landet verkar ha tagit fart.
    Riksdagsproposition 1975:26…
    Sedan misstänker jag att sozzeriet längtar tillbaka till en tid när de hade +45%. Vill inte svenskarna rösta på dem så finns det väl andra…

    Gilla

 3. Inte är det väl i svenska familjer som barn börjat må så dåligt att de behöver omplaceras? Antagligen är även detta ett i stort sett importerat problem?

  Gilla

 4. Bo Lundgren bekräftade för flera år sedan att (M) medvetet monterade ned Välfärden.

  Gillad av 1 person

  1. hllviken, så länge politikerna fortsätter att se framför allt pensionärerna som siffror kommer inget att hända, min fru har arbetat inom äldreomsorgen i 40 år snart och besparingarna började redan 80-talet. Jag kommer ihåg första gången de varnade politikerna att de saknades folk inom äldreomsorgen, då sa de att detta skulle de lösa och att de inte behövde bekymra sig, lite nonchalant och nedlåtande lät de hälsa att detta va deras jobb inom nämnden. Nu nästan 40 år efter första varningen låter de så här, vi måste hjälpas åt att lösa denna kris, frugan undrar vilken kris den skulle de ju lösa för 40 år sedan. Hade detta varit inom den privata sektion typ Volvo hade alla med ledande ställning fått sparken, men inom den kommunala världen kan du begå samma misstag många gånger innan något händer och när det händer något så blir det inget av det ändå. Kanske de största problemet är att de som borde bli politiker inte vill och de som inte borde bli politiker blir det. Hur som helst så är det en jävla soppa efter som alla inte gör sitt jobb, de verka tro att de kan lösa ett problem genom att komma med några förslag som ingen vågar genomföra eftersom detta kostar pengar och just pengarna går ju till alla andra inom samhället och på något konstigt vis går de gärna till invandrare som bidrag. Kvar blir det inga pengar till vår så kallade omsorg. Men just detta vill ingen lokalpolitiker erkänna att det ligger till just såhär, jag brukar fråga hur de kommer sig att det är såhär och i denna stund brukar de fega politikerna vända ryggen till och gå. Ursäkta att de blev mycket att läsa men det är svårt att få ner det mindre.

   Gillad av 1 person

 5. Alltför många socialassistenter är miljöpartister eller vänsterpartister. Det är få med mod och insikt som vågar ta ställning öppet och som dessutom har ett annat jobb att gå till.

  Gilla

 6. De verkliga frågan är, varför skall all denna dyra sociala välfärd överhuvudtaget behövas. Den verkar vara som stödhjul till ett alltmer dysfunktionellt sönderfallande samhälle.

  Gilla

  1. @Karl W

   Misstänkt förenklat. Frågan är vad som gör oss till människor? Om en del av att vara människa är ett tryggt samhälle där vi hjälper varann och litar på varann, så bör vi nog fråga oss hur samhället blir tryggt och tillitsfullt, anser jag.

   En känsla av trygghet som skapar tillit kommer förmodligen av en låg mordfrekvens. Den verkar komma av ett jämlikt samhälle, enligt vetenskapliga metastudier. Lätt att tänka sig. Mer jämlika samhällen skapas av de välfärdssystem som gör att alla kan känna sig trygga, mätta och belåtna, medan allt mer ojämlikhet är att nedmontera det.

   USA och EU är monopolkapitalistiska samhällen där fåtalet tar för sig på medelklass och de fattigas bekostnad, d.v.s. ett dysfunktionellt sönderfallande samhälle, i desperation, arbetslöshet, drogmissbruk och allt mer kriminalitet, men att vilja skapa det är ju inte inte att vara mänsklig, snarare att vara likt en känslokall ödla, Karl, en ödla utan samvete, utan medkänsla. Ett tomt liv utan verklig mening, förutom i materiella ytligheter.

   Gilla

   1. För att förstå något komplicerat måste det göras så enkelt som möjligt, men inte enklare. (Albert Einstein) Samhället har utvecklats så att det skapat en snabbt ökande grupp av parasiter, jag inkluderar byråkratin där, och dessa grupper har inte alltid blivit parasiterande av eget val, utan av nödvändighet.

    Gillad av 1 person

   2. All byråkrati är inte parasiterande, eftersom den ofta kan lösa människors problem, om politiken skapar regler som leder till anständighet.

    Jag ser inte alla bidragstagare som parasiterande. Företag som erbjuder människor restaurangupplevelser behöver ex. idag bidrag om de ska överleva, men jag vill inte kalla dem för ”parasiter” bara för att de behöver bidrag just nu, lika lite som en arbetsskadad, arbetslös, sjuk eller gammal person kan behöva det. De kan bidra till samhället på så många andra vis och gör ofta det. De som bidrar på något vis och gör sitt bästa är inte parasiter alls.

    Apan i oss är social och hjälpsam och apor i flock är ofta effektiva på vad de tar sig för, på gott eller ont.

    Den verklige parasiten kännetecknas, i min mening, av oviljan att göra det bästa för sin omgivning och för framtidens generationer. Det är en person som bara tar för sig, bara tänker på sig själv, likt en känslokall ödla, Karl. Ett lägre stående väsen.

    Gilla

   3. All byråkrati är inte parasiterande men när majoriteten i ett land blir tärande byråkrater, då tror jag man har passerat den röda linjen. Varför skall människor inte tillåtas lösa sina egna problem utan det är alltid skattebetalarna som skall betala för dom. Nu är det lite speciellt just nu, men om man inte tillåter olönsamma företag att försvinna, då förbjuder man samtidigt nya att utvecklas. Kulturen där en person som bara tar för sig, bara tänker på sig själv, det är ju just kapitalismen i USA och Sverige. Den bästa metoden att ta för sig numera är ju att ordna bidrag. Detta är just Sveriges grundproblem, man vill skapa trygghet, men samtidigt fryser man hela samhället som det är och då utvecklas det inte utan dör.

    Gilla

   4. Ok. Då är vi eniga om byråkratin.

    Alla människor kan inte lösa sina egna problem. Hur ska ex. restauranger nu lösa sina problem?

    Jo. Jag är för att olönsamma företag försvinner, även restauranger. De kan startas om dessutom. Det är den medvetna risken man tar när man startar ett företag. Ibland går det åt pipan.

    Samtidigt får inte fallet för arbetare och företagare bli för stort, så att de blir skuldsatta för livet, förlorar hus och hem, eller går och tar livet av sig, samtidigt som staten öser pengar över storföretag och banker, som rimligen också borde få gå samma väg om det vore ”rättvist”.

    Jag är enig om att nya företag alltid bör utvecklas, men samtidigt att koncentrerat ägande och monopolställningar skall bekämpas av staten, både genom progressiva skatter och påtvingade avknoppningar, så att vi får en vacker trädgård av företag. Några företag får inte bli så stora att de inte kan utsättas för konkurrens.

    I samband med automatiseringar måste vi dessutom dela solidariskt på arbeten och löner på ett någorlunda rättvist sätt.

    Jo. Jag är enig att monopolapitalismen i USA och Sverige är klandervärd. Jag vet inte hur den fungerar i Kina, men i Ryssland tycks den vara likartad. Jag misstänker att populariteten i kina för ”kommunistpartiets” globalistiska monopolkapitalism är att kineserna genom obalanserat handelsutbyte har upplevt en extremt förbättrad levnadsstandard, trots att ojämlikheten har ökat samtidigt, men någon ”kommunism” i egentlig mening är det inte, i min mening, förutom ibland då ”kommunistpartiet” ingriper och styr upp det hela.

    Jag tror inte att trygghet och välvillig uppsikt fryser hela samhället, men istället skapar modet att utvecklas, men även att trygghet och uppsikt motverkar psykopati.

    Gilla

   5. Alla människor kan inte lösa sina egna problem, men jag tror knappas att statens stolpolerare är bättre på uppgiften. Hur ska ex. restauranger nu lösa sina problem? Kina är väl ett exempel, innovation och digitalisering. Man satte upp inbjudningar på anslagstavlorna med en QR kod till WeChat, där kunde man beställa och betala precis om om man satt vid borde på restaurangen. Kinas GIG system levererade till dörren, och så kunde man äta middag med vänner via WeChat. ”arbetare – så att de blir skuldsatta för livet, förlorar hus och hem” Resultatet blev att lokalbutiker och restauranger blomstrade så att det blev brist på arbetare, så arbetarna gick runt och intervjuade arbetsgivare. Kina har 309 miljoner digitaliserade butiker, Sverige ingen mig veterligt, GIG industrin i Kina blomstrar, i Sverige vill man förbjuda den. Sverige har inte utvecklat något nytt företag av betydelse på 40 år, åtskilliga har fått backa från just ”koncentrerat ägande och monopolställningar ”, mest känd, Jack Ma’s IPO. Produkten av digitalisering i Kina har faktiskt delats, inte hamnat hos storföretagare. Sant, någon kommunism finns inte i Kina, den dumpade man 1978. Inte heller finns någon globalistisk monopolkapitalism, inte heller finns någon statligt påtvingad jämlikhet, man får välja själv, och alltfler väljer ett bekvämt liv före ett kapitalistliv. Något obalanserat handelsutbyte är det inte för alla kan arbeta i Kina på lika villkor, men plundringståg och monopolism tillåts inte. Glöm inte att det som kallas kommunistpartiet i väst styr ingenting, det är en folkrörelse som styrs, inte styr.

    Gillad av 1 person

   6. Mer intressant. Du nämnde att folk förlorar jobbet, företagen stängs, osv. I Kina är det nu sådan fart att det är brist på arbetskraft. Butikerna blomstrar. Arbetare går runt och intervjuar arbetsgivare. Nyckeln till allt detta är dels teknologin, 5G AI och WeChat, men än mer hur den sätts i bruk och hur utvecklingen och förändringarna INTE stoppas av politiker och byråkrati.
    https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3115276/chinas-coronavirus-rebound-gathers-steam-export-oriented
    Jämför det falska ryktet att munskydd tillverkades av tvångsarbete. Hur skall man tvinga folk i arbete om det finns så gott om jobb. Arbetsmiljöverket stoppar nya jobb.
    https://digital.di.se/artikel/arbetsmiljoverket-slar-ned-mot-populara-appar-hotas-med-boter-markligt
    Politiker och byråkrater stoppar 5G och AI med att sprida falska rykten om spioneri. Samtidigt stoppar man digitaliseringen, och butikerna dör. 309 miljoner digitalbutiker i Kina, ingen i Sverige.
    https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/coronakrisen-kan-paskynda-butiksdoden
    Samtidigt lassar man på mer skatter för att skynda på butiksdöden.
    https://www.friatider.se/lofvens-nya-skatt-pa-klader-vantas-sla-hart-mot-branschen
    Idioti av högsta rang.

    Gilla

   7. De flesta inte vill lyssna på folket, allra minst hycklande politiker, men jag är en del av folket och jag lyssnar, samt hyckar inte, men informerar om skillnaden på lögn och sanning, samt evidensbaserar, så häng med nu!

    Klart att det är brist på arbetskraft i Kina, eftersom monopolkapitalisterna där åtnjuter låga skatter och att arbetskraften är billig, nära slavlön, samt att gränserna är vidöppna till länder med högre företagskostnader. Principen kallas på engelska för ”race to the bottom”. Just nu arbetar kineserna likt slavar åt hela världen, medan fåtalet kineser fyller sina kassavalv med guld, men själva har vi allt färre jobb och allt mindre guld. Idiotiskt.

    Sverige hade en gång låg arbetslöshet (runt 2%) och våra pengar innehöll koppar, silver och guld. Girigbukshöger, utan hjärna och utan vilja att bry sig om arbetarna, krävde att få importera billigare arbetskraft från utlandet, eftersom arbetarna valde bättre företag än deras. De gnällde också på skatten när det gick dåligt, fastän skatten var lika för alla företag och att de skyddades av en tullmur mot utlandet.

    Invandrarna kom främst från Finland och Jugoslavien om jag minns rätt. Chilenarna var till 99% riktiga flyktingar från diktaturen i Chile. I den skolklass där jag gick så hade vi lite av varje … plus en liten elak hatisk turk, som givetvis aldrig borde ha importerats, men vi hade ett relativt jämlikt samhälle.

    Hur kunde vi ha så låg arbetslöshet och så stark automation i Sverige vid denna tid? Svaret är uppenbart. Genom ständiga arbetstidsförkortningar så blev företagen tvugna att rationalisera, automatisera och robotisera, samt göra arbetsmiljön bättre för att locka folk.

    De människor som var i behov av socialbidrag var väldigt få och heller ingen stor belastning för samhället. Människorna i Sverige stoppades inte av politiker och byråkrati heller. Då var samhället inte korrupt, inte segregerat och kriminaliteten var låg.

    Att tvinga folk att söka dåliga arbeten med hundratals sökande på varje och att ta arbete till allt lägre löner, det beteendet gör politikeradeln (de som väljer in dem i Sverige) sig skyldiga till, trots att de riktiga jobben tryter. Istället höjer de högervridna sossedjävlarna med höger-anhag pensionsåldern, samt sänker inte arbetstiden, vilket vore solidariskt mot oss som är arbetslösa.

    Folket struntar samtidigt i att politikeradeln höjer sina egna löner och sänker sina egna skatter, på allas vår bekostnad. Vi får t.o.m. betala för deras propaganda via skattsedeln. SVT. Folket med arbeten struntar i oss, eller t.o.m. jobbar övertid gladeligen, medan de trackasserar oss som inte får tag på arbeten.

    Om 5G har jag ingen direkt kompetens, förutom att jag rekommenderar till försiktighet efter att ha kommit fram till att rimligt säkerhetsavstånd till mobiltelefoner sannolikt är ca 30 centimeter, p.g.a. försiktighetsprincipen, m.a.p. strålning, samt att avståndet till antenner bör säkras på ungefär samma vis, inte bara viftas bort, för då blir jag djävligt misstänksam. Man bör göra vetenskapliga studier i liten skala innan man kör i stor skala! – Tänk på barnen!

    Jag rekommenderar även Purism-hårdvara, eftersom jag anser att människorna och småföretagen själva bör ha kontrollen över sina mobiltelefoner och datorer, inte låta monopolföretagen kontrollera innehållet i dem.

    Jag är positiv till AI i folkets händer, d.v.s. när den är öppen och fri, enl. FSF.org och FSFE.org, men negativ till AI när den är i stora företags händer, vars intresse alltid är absurd tillväxt, samt allt mer herravälde över den planet som de förstör med den absurda tillväxten.

    Att påstå att spioneri inte existerar är antingen naivt, eller propaganda. Vad ska vi med 309 miljoner digitalbutiker till om det är billigare och tryggare att handla hos en helautomatiserad stor leverantör, som ingen småhandlare kan konkurera med p.g.a. löne- och hyreskostnad? Klart att butikerna dör. Folk har inte råd att vara lokalpatriotiska. Jag kände en kille med digitalbutik. Han lade ner den. Varför? Billigare att köpa nytt än att reparera.

    Så länge Sveriges folk envisas med att vara med i den här galna globlismen och EU så kommer polirikeradeln tvingas dra in skatter där det går, bl.a. på bensin, samt tvinga oss att återanvända våra kläder och prylar så gott det går också. Det är inte bara negativt, för slit-och-släng-mentaliteten är inte ekologiskt hållbar, men när de själva tar för sig och flyger förstaklass så luktar det inte jordgubbstårta.

    Gilla

   8. Det är en brist på arbetskraft eftersom alla beställer produkter från Kina då annan produktion i världen inte fungerar. Vilka är då ”monopolkapitalisterna”, det är just de privat företagarna, som driver de 309 miljoner digitalbutikerna och digitalföretagen idag. 90% av all företagsamhet idag i Kina är privat, och sant, skatterna är låga och bromsar inte utvecklingen. Arbetskraften är inte billig, en ingenjör i Kina har omkring tre gånger så hög inkomst som en svensk, mätt i köpkraft. ”race to the bottom”, ett ganska konstigt race där fattigdomen är utrotat, folk köper sommarstugor, har två bilar, tar tre månaders semester och klagar över att det är så mycket att göra. Det är inte ett fåtal som ”fyller sina kassavalv med guld” som under kapitalismen, utan det stora flertalet. I Kina har resultatet av utvecklingen inte hamna hos ett fåtal kapitalister, utan ett flertal av innevånarna. Som du säger, företagna tvingades att rationalisera, öka kostnaderna, och söka billigare arbetskraft. Jag var en ett tag, min egen billiga arbetskraft. Sant ”Människorna i Sverige stoppades inte av politiker och byråkrati”, men entreprenörerna och arbetsgivarna stoppades, och flydde. 5G kan jag väl, och du behöver inte använda det, i förlängningen, bäst att flytta in i en grotta och tugga rötter. Inga problem dock i Kina efter 18 månaders drift 300 städer. Teknologin har i alla fall förändrat Kina till det bättre, för alla. I Kina har människorna och småföretagen kontrollen över sina mobiltelefoner och datorer, för Kina har öppen källkod, så det går att kontroller aallt, och distribuerad lagring, som förhindrar massövervakning som datalagringsdirektivet. ”309 miljoner digitalbutiker” betyder att man handlar hos källan, och förbi passerar en helautomatiserad stor leverantör som bestämmer vad du får köpa och tar grova vinster. I Kina blomstrar butikerna, inte dör. Dom har digitaliserat. Jag förvånas ändlöst hur effektiv propagandan är till denna dag.

    Gilla

   9. Att annan produktion i världen inte fungerar är naturligtvis ren propaganda, men annan produktion står naturligtvis ofta under orättvis konkurrens genom frihandelns underbudspolitik.

    Småföretagare är naturligtvis inte ”monopolkapitalister”. Jag talar om ägarna, d.v.s. de stora ägarna i de väldigt stora företagen med monopolställning.

    Att en ingenjör i Kina har omkring tre gånger så hög inkomst som en svensk, mätt i köpkraft låter utmärkt för dem, men jag ser samtidigt ingen kinesisk headhunting på mig som ingenjör i Sverige, all. Det är bara att gratulera, men jag ser som svensk ingenjör heller ingen anledning att stoppa upp tungan djupt upp i tarmarna på vare sig Kina eller andra globalistiska frihandels-spektakel som har stulit mitt ingenjörsjobb i Sverige. Sorry, Karl.

    Jag glädjer mig om kinesernas utveckling INTE har hamnat hos ett fåtal kapitalister, utan hos ”ett flertal” av invånarna, men noterar samtidigt att ”ett flertal” av invånarna inte betyder ”alla” kineser.

    Jag tycker inte det stämmer att entreprenörerna och arbetsgivarna stoppades i Sverige, och flydde, för tullmuren skyddade deras företag och den progressiva skatten uppfattades som rättvis av majoriteten. Det bästa exemplet på att entreprenörer inte alltid har lyckats är väl en Volvo-lastvagns-förare som jag talade med i somras. Han miljövänliga transportfirma fick läggas ned till förmån för EU:s smutsländers lastbilsfirmor som körde billigare. Mitt eget ingenjörsjobb försvann oblygt, på samma vis, till Kina och östeuropa.

    Jag skulle inte vilja jämföra vetenskapliga undersökningar av 5G:s effekter med att flytta in i en grotta och tugga rötter, men snarare skulle jag nog jämföra den som sätter okänd teknologi mot örat, med en grottmänniska som tittar in i en gevärspipa och trycker på avtryckaren, utan att först undersöka vad som händer om man riktar den mot en råtta.

    Jag vet inte vem som har kontrollen i Kina, men om folket har kontroll på teknologin inkl. sina mobiltelefoner och datorer via öppen fri källkod, likt Purism, inte kommunistpartiet eller monopolkapitalisterna, enligt FSF.org’s principer, samt om de kör med öppen fri mjukvara & hårdvara, samt storebror inte massövervakar dem, så kan jag enbart gratulera alla kineser. Då är Kina verkligen ett föredöme och ett demokratiskt hopp för yttrandefriheten och framtiden. Om inte så kommer kineserna kanske snart vara där och då ska jag vara den förste att gratulera Kina och alla kineser som med all sannolikt kommer utplåna all ofri dold spionteknologi.

    Digitaliseringen av allt har en annan sidoeffekt, d.v.s. att integriteten hotar att försvinna, om man inte gör som killarna med GNU Taler i Schweiz, förstås.

    Jag förvånas själv hur effektiv propagandan är. Det är den värsta smittan och den tycks vara frivillig och fullt medveten. Det är som om sanningen inte har någon betydelse för dem, men enbart att få känslorna väckta i skräckpropaganda.

    Människor bänkar sig framför fulmedier och är otroligt godtrogna inför för propagandans psykopater.

    Gilla

   10. Om det är ”ren propaganda” varför flockas då köparna så massivt till Kina? Monopolställning är just vad USA alltid strävar efter, exempel Facebook, Google, Twitter, osv. men i Kina stoppar man det. Både Amazon och Alibaba är just nu under utredning för monopolism. Alibaba har redan backat, inte Amazon. Tidigare har det gällt till exempel mobilföretagen, som tvingades upplåta sina nät för konkurrenter, för inte så länge sedan media. Nu sponsrar regeringen bildandet av bokstavligen hundratusentals nya lokala webb-baserade tidningar och TV stationer. Digital handeln ett annat exempel. Kina har bara i år sponsrat bildandet av hundratusentals digitalaffärer och Kina största stormarknad gick i konkurs i juli.
    Sverige är knappast den bästa marknaden för att hitta ingenjörer, som alltid väger lokal erfarenhet mycket tungt. Konsten att hitta jobb som ingenjör, och i alla yrken, är att vara där jobben finns, kvalificera sig med erfarenhet och helt enkelt hålla upp handen och visa intresse. Egen erfarenhet. ”inte ”alla” kineser”, där håller jag med, utan en i taget. Det är som att bygga ett tegelhus, man sätter inte upp alla tegelstenarna samtidigt, utan lägger en i taget. Ett gammalt kinesiskt ordspråk, ”Om alla skall bli rika måste någon bli rik först”.
    Jag var en som flydde, att skatten uppfattades som rättvis av majoriteten stämmer nog, för majoriteten var ”tärarna”, inte ”närarna” som bidrog. Själv följde jag med jobben, inte bara till Kina, utan jag ville även ha lite roligt. Bland annat 4 år på stillahavsöarna, där de mest kvalificerade ingenjörsjobben var att förklara hur man ”blöder” en diesel när bränslet tagit slut, eller gör rent tändstiften när aktersnurran inte vill starta. I Kina finns faktiskt en verklig folk-kontroll. Nästan all mjukvara är gratis i Kina, man tjänar istället pengar på att skräddarsy den till ägarens belåtenhet.
    HuJintao, Xi’s företrädare, varnade upprepade gånger för en ny revolution i Kina om inte ledarna var följsamma mot folkviljan. Storebror massövervakar inte i Kina. Det går inte för systemen är designade så. Kinas system är distribuerade, motsatsen är Facebook, Twitter, Instagram, eller datalagringsdirektivet. All information samlas på ett ställe, då går det lätt att massövervaka. I Kina finns nästan aldrig någon central lagring utan de mesta lagras på användarens mobil, och det blir väldigt svårt att komma åt den, även för USAs spioner. Det skyddar integriteten.
    Ta ansiktsigenkänning. Sverige har ett centralt biometrisk register, skapat med passfotostationerna. I Kina lagras ägarens ansikte bara på mobilen, och mobilen gör jämförelsen med den som håller i den. Det finns ingen central lagring. Om istället en person skall identifieras, då måste systemet jämföra med många lagrade bilder till det hittar rätt. En jämförelse tar 2 till 3 sekunder. I Sverige måste alltså ID systemet som värst jämföra med 10 miljoner lagrade bilder. Det tar som värst omkring 350 dagar att göra, för en enda identifiering. Det stämmer inte helt, för man kan använda mer kraftfulla datorer och indexering, men det är en fingervisning att detta med att ständigt spåra alla med ansiktesigenkänning bara är lögn.

    Gilla

   11. Det du kom med var ”ren propaganda”. Jag förklarade ju varför köparna flockas så massivt till Kina. Kina lyckas väl p.g.a. underbudspolitik, eftersom kina ligger under andra länder i löner och skatter, samt tydligen sponsrar företagen.

    Monopolställning är många företags mål, i hela världen, eftersom kapitalism leder till företagens vilja till vinstmaximering, vilket givetvis lockar företag till att skaffa sig monopolställning. Ofta används uppköp och patent som ett trix för att låsa andra aktöter ute. Vissa aktieägare ser det t.o.m. som omoraliskt om företagsstyrelser inte försöker vinstmaximera.

    Om Kina stoppar monopolkapitalism så har de förstått exakt samma sak som varje svensk individ som har spelat spelet monopol har förstått. Insiktsfullt. Kommer Kinas ledarskap kunna stå emot mutorna som kommer erbjudas? Coolt om de skulle ha sådan god karaktär. Verkligen intelligenta människor i så fall. Då förstår de att kortsiktighet och pengar inte är allt, men även eftermälet som en god folklig patriot.
    Vi hade sådana politiker Sverige förr. Skydda dem väl, för de mördades med största sannolikhet av kortsiktiga girigbukar i Sverige, som därefter sålde ut Sverige.

    Kul att regeringen i Kina sponsrar bildandet av hundratusentals nya lokala webb-baserade tidningar och TV stationer. Jag skulle själv kunna tänka mig att starta något sådant om jag fick sponsring av staten för det, men de pengarna tycks gå till meningslösheter i stället, ex. partisk propaganda via SVT, som jag skrev om nyligen. Kanske skulle man jobba med en opartisk kina-svensk tidning och få stöd från både kinesiska staten och partistöd i Sverige?

    Visst vore även uppstarten av en digitalbutik fylld med öppen fri teknologi av intresse om jag kunde få sponsring från staten för det, men så är det inte i Sverige…än, även om tillgången på öppen och fri programvara för hela samhället är i vårt eget beredskapsintresse.

    Men vari allsin dar kommer Kinas sponsringspengar ifrån om nu skatterna är så låga som du påstår?

    Jodå. Visst skulle man kunna vara där jobben finns, allt eftersom olika ställen bjuder under varann om företagens gunst. Praktiskt då att bo i en husbil så att man blir mer flexibel, eller bli en sådan där individ som inte äger någonting, men bara hyr allting när behoven uppstår, eller bli en munk kanske, med bara sju ägodelar och kanske en varm sovsäck och ett tält? Då behöver man ju knappast någon lön heller.

    Det gamla kinesiska ordspråket ”Om alla skall bli rika måste någon bli rik först” är intressant. Vem var det som sade det? Om det var samma person som uppfann floskeln ”the american dream” så skulle jag inte bli förvånad. Det heter ”the american dream” eftersom man måste sova djupt för att kunna tro på det.

    Själv föreställer jag mig att vi som närde samhället tillsammans blev rikare i Sverige innan mordet på Olof Palme, men att de som mördade honom sannolikt inte ansåg sig bli tillräckligt rika tillräckligt snabbt, eftersom de rika ”tärarna” ville tära mer på majoritetens rikedom äv vad Olof palme och väljarna tillät.

    Hoppas du fick fin dykning förutom att blöda dislar eller rengöra tändstift.

    Folk-kontroll, låter som vetenskapliga partiets idé om direktdemokrati. För att förstå konceptet ”öppen och fri” programvara (vilket inte är samma sak som ”gratis”, även om även den oftast är gratis), så titta in på: https://archive.org/details/RichardStallmanInterviewByJustinHall201403

    Öppen fri programvara kan skräddarsys till ägarens belåtenhet. HuJintao verkar ha varit mycket intelligent.

    Vad gäller övervakningen har jag ingen komptetens om Kina, enbart svensk fulmedia som ljuger om allt möjligt. Jag har heller inte kompetensen på området för att kunna avgöra saken ens om jag befann mig i Kina, men om Kina följer FSF.org’s rekommendationer så kan det du säger förmodligen stämma väldigt väl.

    Jag tror inte att effektiv ansiktesigenkänning bara är lögn. Hela databasen måste inte ständigt läsas av, eftersom lokala kameror hela tiden kan jämföra enbart de data som finns lokalt. En större sökning blir bara aktuell när en person inte matchar den lokala databasen.

    Gilla

   12. Kina lyckas väl på grund av excellent kvalitet, överlägsen ingenjörsvetenskap, effektivitet, ett överlägset samhällssystem, och avsaknad av ett rov skattesystem. Som jag berättat, ingenjörer är Kinas toppyrke och dom har en realinkomst 2 till 3 gånger en svensk som betalar 80% realskatt. Inte heller får monopolismen frodas i Kina eller en Djup Stat som driver upp kostnader och priser. Kina har avskaffat både den styrande kapitalismen och kommunismen och utvecklat ett nytt system. Jack Ma är en av dem som just fick en smäll på fingrarna. Kina har lyckats ganska väl att avskaffa det tidigare mycket omfattande amerikanska mutsystemet i landet, Gui Minhai är bara ett litet exempel. Det är inte en fråga om främst karaktär utan mer en fråga om funktionalitet och pragmatik. Kineserna ÄR intelligenta människor, toppnotering i världen sägs det. Sponsringen består inte av att dela ut pengar utan utbildning i teknologin och journalism. Du behöver inte massa pengar, en PC, mobiltelefon, och en lampa räcker för att starta en TV station. Mjukvaran är gratis, WeChat. Typisk Sverige, alla sitter och väntar på att staten skall dela ut pengar. Massa snack – ingen verkstad. Ordspråket ”Om alla skall bli rika måste någon bli rik först” är det ingen som vet var det kom ifrån, förmodligen eran av filosofer för 2.250 år sedan, LaoTzi och KungFu Tzi. Ett annat, ”Den rikaste mannen kan inte köpa ett extra år”, eller ”lycka och skratt i en stuga har mer värde än gråt i ett palats.” Dykning, en livsform i Stilla Havet, då kunde jag dyka 10 meter ner och sätta ankaret rätt, idag skulle jag kanske ha svårt att nå botten på badkaret. Det finns inga lokal biometriska databaser som innehåller boende som den svenska, bara databaser om innehåller terrorister, kriminella och brottslingar.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s