Självdestruktiva Sverige förnekar negativa effekter av massinvandring och fortsätter sin Golgatavandring

Med jämna mellanrum framkommer det i media att det inte är en vinst för samhället med massinvandring, snarare en ekonomisk förlust – något som sedan förnekas och förtigs av vänsterstyret så att man kan fortsätta på inslagen väg i godhetens namn.

Nu är det återigen dags för en sådan artikel som påvisar att blott en tredjedel av de migranter som kom 2015 nu är förvärvsarbetande enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under 2015 sökte drygt 160.000 personer asyl i Sverige, av dem har knappt 100.000 i dag fått uppehållstillstånd och av dessa är 67.500 över 16 år.

Enligt myndighetens inkomststatistik är det ungefär en tredjedel som betraktas som förvärvsarbetande, alltså har en årsinkomst på mer än 96.000 kronor, medan övriga två tredjedelar har väldigt låga inkomster, studerar eller får olika typer av bidrag.

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, är inte förvånad över siffrorna från SCB.
-”Det tar lång tid för flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. Det har sett ut så här i 40 år. Nu har Covid 19-pandemin också försvårat möjligheterna. Det här ändrar sig inte snabbt så om fem år tror jag att det ser ungefär likadant ut.”

Lägg därtill den höga anhöriginvandringen som tär på samhällets resurser då även dessa människor ska försörjas och möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden begränsas av religiös klädsel, kulturkrockar samt språksvårigheter.

Så med dessa fakta på hand – migranterna har mycket svårt att bli självförsörjande och det kommer inte ändra sig under de kommande åren – är det helt ologiskt att vår regering samt deras stödpartier driver på för fortsatt stora migrantinflöden till Sverige, som dessutom genererar högre kriminalitet som vi inte heller kan hantera. Kan man inte ens ta hand om de som finns i landet, finns det inget som legitimerar att vi fortsätter med denna oansvariga strategi som bara kommer leda till ett allt större utanförskap samtidigt som välfärden urholkas och våra skattepengar går till allt annat än det som de öronmärkts för. När ska svenska folket hitta kuraget att säga stopp?!

#onlyinsweden

#vigillarintefegapolitiker

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/undersokning-en-av-tre-fran-flyktingkrisen-hade-jobb-2019

16 reaktioner till “Självdestruktiva Sverige förnekar negativa effekter av massinvandring och fortsätter sin Golgatavandring

 1. Härskarklassen smider alltid sina planer bakom lyckta dörrar. Vad finns det för kopplingar mellan SIDA – härskarklassens affärsintressen i mottagarländerna – migrantströmmar till Sverige??????

  Gillad av 1 person

 2. Bakom alltihop, den rörelse vi bevittnar i världen, finns ett konglomerat av personer, organisationer osv. De mäktiga i världen är de som har pengar och som ser till att länder häftar i skuld till dem genom upplåning av pengar. Sverige lånar ju till sin människohandel med nu aktiv import från Afrika. På så vis får flera aktörer sina mål uppnådda. Skulden ger dem makt och inflytande.
  Organisationer som SIDA finns till pga en idé om hur livet och världen är och hur den borde vara. Den idén eller ideologin finns inom S, Svenska Kyrkan m fl. Den är en blandning av liberalism och marxism och har nu länkats ihop med ”miljörörelsen”. Idén eller läran går ut på att alla människor är lika och alla har lika rätt till allt. Världen är deras och enskilda länder borde inte finnas. De ”andra” är utsatta av förtryckande arbetsgivare och förtryckande klasser osv. Dessa utsatta ska befrias och det ska ske genom att vi andra får vår individuella frihet begränsad vilket anses nödvändigt för att alla ska få det just ”lika”. Allt detta är ju precis det vi sett hända här i Sverige.
  Staten närmast konfiskerar lönen för svenska medborgare och SIDA tillåts föra ut alla dessa miljarder. Dessa pengar ger SIDA makt och de anställda goda löner och ett befriande avstånd till verkligheten. Deras jobb är ju att vara goda genom att dela ut andras pengar. Men i detta finns det mer, det finns makt som används på många sätt.

  Globalismen älskas förstås av de som äger den finansiella makten. Globalismen är nödvändig anser inte bara miljörörelsen utan även dessa andra människor och organisationer som upplever att de har vind i seglen för att genomföra sin ideologi nu. Det är därför vi har denna otroliga införsel av människor med islamisk tro. Det är inte för att de är utsatta, de släpps in som alibi så att man för sig själva kan visa att teorin stämmer. Kyrkan har varit och är aktivistisk, himmelriket får vänta, nu genomförs gudomlig rättvisa på jorden i detta nu av dessa människor. Så tänker de. Islam som är en aktiv rörelse ständig i rörelse för expansion har från första stund sett tillfället och resultatet ser vi nu i Sverige. I Gulfstaterna behandlar islam gästarbetare som slavar. Här i Sverige blir islam behandlat som kungligheter och svensken som islams tjänare.

  Trump var EMOT globalismen. Väljarna röstade på honom TROTS hans personlighet men PÅ GRUND AV hans politik som riktade sig till att förbättra förhållandena för 100 miljoner amerikaner om lever på en så usel nivå, närmast i misär. Minns att i USA finns ingenting av det välfärdssystem eller de skyddsnät som Sverige låter islam fullt ut ta del av här. Människor röstade på Biden inte på grund av hans politik (han är ju FÖR globalism) utan för att han INTE ÄR Trump. Om det inte snabbt kommer ett stödpaket på minst 3 000 miljarder dollar i USA riskerar t ex 10 miljoner restaurangarbetare att stå på gatan snart. Annat kan komma också med Biden, kanske ett litet krig om något eller några år? Ett krig som kan ge tillverkarna av vapen många sköna nya miljarder?

  Gillad av 1 person

  1. Det finns två variationer av begreppet ”globalism”. Den ena är den amerikanska där alla andra stater och folk i världen är underordnade, övervakade och styrda av USA. MAGA imperiet, monopolärt, eller unilateralt. Den andra är den kinesiska varianten där alla kan oberoende sköta sin egna angelägenheter, men har frivilligt utbyte av handel, kultur och kunnande. Multipolärt, multilateralt och en federation.

   Gilla

   1. Jenny. Det håller jag med om. Propagandan fungerar lika bra idag som under Hitler regimen. Bättre nyckelord är:- Goda relationer, Förtroende, Pålitlighet, Respekt, Tolerans, Ansvar. ”Oberoende och frivilligt” kallas ”liberalism” i länder som Sverige, och på rå gammeldags svenska är betydelsen, jag sk*ter i alla andra så länge jag får göra som jag själv vill. I Kina är det inte total obegränsad frihet som gäller, det är frihet under just Ansvar, Tolerans och Respekt för andra, tre rekvisit som saknas i det svenska samhället. Just därför har den diktatoriska, totalitära och toppstyrda samhällsformen Sverige vuxit fram. Samhället fungerar inte utan den.

    Gillad av 1 person

 3. Hur låter skatteuppror??
  Om inte merparten av stålarna går till svenskar:Varför pröjsa dessa sinnessjuka sk skatter?
  Man tömmer A-kassan, pensionsfonder & hela klabbet på sk pengar…Varför??
  Nu skall tydligen pensionsfonderna satsa på”grönalån/obligationer”…
  Hur bra blir det!?
  Har vi inte nog med ”hästhandlare” i finanssektorn?

  Mvh Per

  Gilla

  1. Omkring 1970 försökte man, men det upproret slogs effektivt ner. Folk hotades personligen en efter en. Staten har alldeles för totalitär kontroll över individen i Sverige för att något sådant skall lyckas. På sätt kanske man kan säga att det pågår, det är ju meningslöst att försöka bygga upp något i Sverige, så alla som tror dom kommer att lyckas flyttar ju ut så snart dom kan. På snart 40 år har inte ett enda större företag byggts upp i Sverige, företag som Volvo, Alfa Laval, Tetra Pak, ASEA, osv. Någon gång på 80-talet träffade jag framlidne Hans Rausing och Meidner fonderna kom på tal, så jag frågade varför dom flyttade till Schweiz. Beslutet var enkelt sa han, det tog två timmar att fatta beslut. Antingen stannar vi, staten tar över, då har vi (Rausings) inget mer intresse av företaget, byråkraterna tar över, och företaget dör eller köps upp utomlands. IP (Purepak) ville köpa TP på sent 70-tal. Alternativet var att flytta ut. Även jag själv är väl ett exempel. Jag har lagligt inte betalt någon skatt i Sverige på 45 år. Hade jag varit kvar hade jag varit fattigpensionär nu gått hungrig. Nu lever jag gott.

   Gilla

  1. Vi måste skaffa oss våldskapital tompas11.Du kan inte ha rätt utan makt sade ju Vilhelm Moberg.Fri-och rättigheter sitter paradoxalt nog i mynningen på ett eldvapen.Vi uppfattas enbart som en lus på en vägg av makthavarna.Lite Radar så är vi väck.

   Gillad av 1 person

 4. För den som vill få en överblick av hur S har organiserat så att islam i Sverige kommer få allt större makt så läs följande länk till ledarsidorna.se. Gör det! Man får insikt i det som sker bortom islams gatuvåld.

  https://ledarsidorna.se/2020/11/sa-blir-den-socialdemokratiska-migrationspolitiken-permanent/

  De människor som omnämns i artikeln omfattar alla den ideologi som jag beskriver ovan. De genomför sin idé om hur Sverige ska vara utan hänsyn till vad den svenska befolkningen vill.
  Sammanfattningsvis kommer det fortsatt att bedrivas en politik från regeringen, från staten, från olika myndigheter som medför fortsatt införsel av främst muslimer samtidigt som islam på allvar blir än mäktigare i Sverige.

  Man måste förstå och inse att islam inte bara är en religiös tro som kristendomen och andra religioner. Det är en politisk rörelse också med uttalade ambitioner att ”erövra”, att tränga fram. Islam tränger ju fram i hela världen nu.

  Framträngandet sker på en mängd olika sätt i det svenska samhället. Det vi ser och som syns tydligast för svensken är våldet, mördandet, våldtäkterna, förnedringen av icke muslimer på gatorna. Men det som svensken inte ser och kanske inte förstår är kraften i det som sker bortom gatuvåldet. Det som sker i organisationer, skolor, ideella föreningar, samfund, kyrkan, politiska partier osv osv i all oändlighet. Sverige kommer bli alltmer muslimskt och här hjälper det höga barnafödandet till. Det är idéerna inom S, kyrkan och många andra organisationer som möjliggör allt detta. Tänk att begåvade svenska personer tar sig rätten att förändra Sverige på detta sätt utan att fråga befolkningen! Utan hänsyn till vad som är demokratiskt. De kan göra det därför att det inte finns någon motkraft i form av en stark opposition. Det enda parti som är en motkraft är SD.

  Gilla

  1. Mmm Realist,vi människor tror kanske att vi är frikopplade ftån naturens lagar men vi är precis som alla andra underordnade naturen.Jag tror att det vi ser nu,hotet mot vårt sätt att leva är en naturens brutala men rättvisa korrigering.Jag säger det igen,när fyrtioåriga kvinnor undrar varför de inte blir gravida med första barnet ja då Realist,då har vi fjärmat oss så lång från naturen att vi utgör ett hot mot mänskligt liv.Islam är här för att korrigera oss,brutalt men rättvist.Vill man livet så är Islam det rätta.Förbjud abort,förbjud homosexualitet,förbjud orena livsmedel osv.Kalla det för vad du vill men det rena kallas inom Islam för halal.Ut med haram och sätt gamla Barnlösa kärringar i nåt avelsprogram så att de förstår den enda verkliga meningen med livet-att vara länken i fortsatt mänskligt liv.
   Ps.Du glömde att livet tränger fram med militärt snitt.Jmfr maskrosen i asfalten.

   Gilla

  2. Ordet migration är ett generellt uttryck, det finns immigration och emigration. Immigrationen är livligt diskuterad, medan emigration mörkas i statstrogna media. Det var väl inte så länge sedan man konstaterade att emigrationen, flykten från Sverige, var den största i historien, inklusive den till Nordamerika i slutet på 1800-talet. Mer intressant, vilka är immigranterna. I stor utsträckning analfabeter och lågutbildade med starkt avvikande kulturer mot den svenska. Emigranterna däremot är främst högutbildade och driftiga entreprenörer, som vill bygg företag. Den ekvationen ser inte bra ut i det långa loppet. Sedan är Sverige inte ”demokratiskt”. Samhällssystemet är specifikt uppbyggt för att förhindra demokrati, alltså folkpåverkan på besluten.

   Gilla

 5. Hur har religion funkat på gott & ont…?
  Vem/vad bestämmer??
  Antingen är du med(gott) eller emot(ont).
  Klimathysteriker(god) eller ”klimatneutral” (ond).
  Munskydds beklädd Coronatrogen(god), man kan tom se vem som är, eller Coronaheretiker(ond).
  Vi har redan kön & pigment, som vattendelare sen länge..
  Vad kommer näst??

  Mvh Per

  Gilla

 6. Fruktansvärt att våra så kallad politiker och myndigheter är så
  Fruktansvärt körda att de inte ser problemen
  För har de gömt så mycket pengar och köpt hus och mark i andra länder och tänker fly.
  För annars kan man inte förstå hur dumma de är för annars drabbas väl även deras föräldrar
  Och barn också.
  Är politikerna villiga att lämna landet i detta skick till sina barn?
  Totalt obegripligt.
  Sverige var en gång ett lungt land motsatsen till muslimska ländernas inbördeskrig.
  Nu är vi ledande i inbördeskriget för vi har det under vapenvilan.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s