Har Anders Ygeman gett upp försöken att lösa Skånes elkris?

Coronakrisen och en varm höst gör att problemen med elbrist lätt hamnar i skymundan, men vädret kan snabbt slå om och risken är stor att elen inte kommer att räcka till i vinter – dels på grund av att regeringen lagt ned kärnkraften och dels att vi har en bristande elnätsutbyggnad. Att regeringen dessutom höjer skatten på kraftvärme bidrager till att lokal elproduktion i södra Sverige kan komma att slås ut. Samtidigt har vi en energiminister som är allt annat än effektiv och inte alls verkar prioritera frågan.

Bra av Skånemoderaterna att lyfta frågan och driva på – återstår att se om man får lön för mödan. Deras initiativ till en omröstning om Ringhals framtid och Sveriges framtida kärnkraft i riksdagen känns särskilt intressant, där jag hoppas att majoriteten av partierna förstår hur viktigt det är att vi bevarar kärnkraften. Allt annat är rappakalja!


”På två år har Skåne drabbats av två större elkriser. De har hanterats med hjälp av dyra och ogenomtänkta krisåtgärder. Nu riskerar situationen förvärras inför vintern. Risken för effektbrist, brist på el vid en given tid, är stor i vinter. Mycket på grund av regeringens nedläggning av kärnkraft och bristande elnätsutbyggnad.

I samma slag höjer regeringen skatten på kraftvärme. Lokal elproduktion i söder slås ut. Skåne får förlita sig på norra Sveriges elproduktion. Läget går från allvarligt till akut.

I norr produceras en stor mängd el från vindkraft. Vindkraften klarar inte av att leverera lika mycket el när det är kallt, eftersom kalla dagar ofta är vindstilla. Samtidigt kan elen inte överföras från norr till söder i tillräcklig omfattning. Mycket talar för att Skånes elkris kommer förvärras. Med dyra krisåtgärder och utan en långsiktig plan blir det uppenbart att landets energiminister inte har Skånes bästa för ögat.

Det leder oss att göra allt vi kan för att förbättra situationen i Skåne. Om Ygeman inte gör sitt jobb, vidtar vi skarpa åtgärder i riksdagen.

 1. Utvärdera regeringens krisåtgärder för Skånes elförsörjning
  Regeringens krisåtgärder för att lösa Skånes elkris är dyra och ogenomtänkta. Åtgärderna måste utvärderas, och en plan för hur man långsiktigt ska lösa elkrisen måste fram. Moderaterna har lagt ett skarpt förslag om detta i riksdagen.
 2. Säkerställ en elnätsreglering som löser Skånes elkris
  Regeringen har förslagit en lagändring som ger elnätsföretagen högre intäkter för att investera i elnäten. Dock ställs inga egentliga krav på att nödvändiga investeringar genomförs. Vi har sett till att regeringen dragit tillbaka förslaget. Nu måste regeringen återkomma med ett nytt förslag som säkerställer investeringar i elnäten som löser Skånes elkris.
 3. Förläng driften för svensk kärnkraft
  Kärnkraften bidrar till att upprätthålla ett stabilt elsystem. I somras spenderades miljoner på att återstarta Ringhals 1 för en fungerande elförsörjning i Skåne. Att förlänga driften för nuvarande kärnkraft har aldrig varit viktigare. Vi kommer ta initiativ till en omröstning om Ringhals framtid och Sveriges framtida kärnkraft i riksdagen.

Dessa åtgärder är i sammantaget ett steg i rätt riktning för att lösa Skånes elkris. Det är beklagligt att Anders Ygeman, Sveriges energiminister, verkar ha gett upp. Vi kommer fortsätta driva frågan för att situationen i Skåne ska förbättras.

Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson (M)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, riksdagsledamot Skåne läns västra valkrets (M)”

https://www.ystadsallehanda.se/insandare/moderater-skane-riskerar-att-raka-ut-for-fler-elkriser-c6fa6c8b

26 reaktioner till “Har Anders Ygeman gett upp försöken att lösa Skånes elkris?

 1. Detta är ett typexempel på när multinationella företag blir så starka inom sitt område att de med framgång kan utpressa mindre länder som tex Sverige.Uniper driver svenska staten framför sig.Det finns en elbrist på så sätt att ffa Tyskland har stängt många av sina kolgruvor och rysk gas är ifrågasatt MEN det är Tysklands elbrist och inte svenskarnas.Hansa Power Bridge syftar till att förse ffa Tyskland med svenskproducerad el.Varför skall Sverige producera smutsig el till Tyskarna? Varför skall svenska skattebetalare bekosta en elkabel från Ystad till Tyskland över Östersjön? Uniper driver opinion och till sin hjälp har man samhällskritiker som tar varje tillfälle att ifrågasätta regeringen.Frågan som omedelbart inställer sig är hur mycket Uniper satsar på att smörja aktivister som tex de två stollarna som idag skriver i Ystads Allehanda.Det är dags att syna elbluffen.Vad gör massmedia?

  Gilla

  1. Det är ett typexempel på hur det statsbärande partiet S nu i minst 30-40 år alltmer inte klarat av att sköta landet Sverige. Insikten och bristen på handlingskraft visar sig nu på snart sagt alla områden. Justitieminister M Johansson kan stå som övertydligt exempel på hur en anställd grovt missköter sina arbetsuppgifter.

   Det är politikens uppgift och ansvar att ha en uppfattning om hur verkligheten ska hanteras och därefter se till att det blir verkstad. Sverige har ett otillräckligt försvar, det brister i underhåll av nästan all infrastruktur, från VA-system till underhåll av vägar. Det finns ingen rimlighet i att Sverige inte har en tull som fungerar. Det finns ingen rimlighet i att det svenska välfärdssystemet är åtkomligt för varje utlänning som forslas in i Sverige. Det finns ingen rimlighet i att kärnkraftverk stängs ner, att skatter på bensin och diesel och skatter på bilar är så höga innan alternativ finns. Det är genomgående att de få kraftfulla beslut som tagits har handlat om att livet för svensken har försvårats och allt har blivit dyrare INNAN alternativ har tagits fram. Det finns ingen rimlighet i att utlänningar i miljoner förs in utan att svenska folket fått göra sin röst hörd i frågan. Varje undran besvarades med skällsordet ”rasist”. Om regeringen nu ändå ville föra in så många människor, varför inte ordna bostäder, dagis, utbyggd sjukvård och talat om för svensken att han/hon måste maka på sig och skära ner på sitt men ändå fortsätta betala?

   Att Sverige ser ut idag som det gör beror på de politiker vi har som haft makten. Det kunde sett rätt annorlunda ut i Sverige. Men så går det när politiken går i stå och vanligt förnuft ersätts med verklighetsfrämmande ideologi och demagogi. Så gick det också när S lät sig förledas av imamerna och när de tog giftormen MP till sitt bröst. Om S tagit SD till sitt bröst hade åtminstone införseln av utlänningar blivit reducerad och en massa andra dåliga saker hade förhindrats. Ska S och de andra partierna våga byta ut giftormen mot SD, ett parti som ser verkligheten som den är?

   Gilla

  2. De pratar om elbristen i södra Sverige där vi är beroende av vindkraft i norr eftersom regeringen stängt kärnkraftsverk. Förstår inte hur utländska intressen kommer in i det hela? Du menar att det finns el, men den skeppas till Tyskland istället för Skåne?

   Gilla

   1. Det finns el som skeppas till Tyskland ja.Man kommer att behöva ännu mer el när kolgruvorna och den ryska gasen minskar.

    Gilla

 2. Rimligt att alla som verkat för att underminera Sveriges energiförbrukning stänger av sin el vid elbrist.
  Givetvis tar Miljöpartisterna sitt ansvar och är först med att stänga av elen.
  Helst när det är 25 minus.

  Gillad av 1 person

   1. Är det kallare i Tyskland då? Jag går väldigt ofta in på sv.kraftnät/kontrollrummet för att bilda min egen uppfattning och i 99 fall av 100 exporterar vi el.Planerar man underhåll ännu bättre tror jag att siffran kan bli 999 av 1000.Uniper är ett tyskt multinationellt företag som har kommit in på den svenska marknaden med de följder som vi nu ser.Elbrist hos oss eftersom man ser till sitt moderland Tyskland i första hand.Ut med utlänningarna och tvinga Uniper att sälja sin verksamhet till svenska företag.Vi behöver en Trump i Sverige.

    Gilla

   2. Tryggt att veta att vi inte har problem med elförsörjningen då…
    Snart stänger väl Ringhals men få behöver man inte oroa sig…
    Uppenbarligen exporteras el vare sig vi vill eller inte och det ger väl konsekvenser kan man tro.
    Konstigt att produktionsanläggningarna byggts överhuvudtaget.
    Men högtryck i norra Europa med minus 20 grader och vindstilla ska således inte påverka elförsörjningen vad jag då kan förstå…?

    Gillad av 1 person

   1. Magnus B,jag har under längre tid studerat elflödena och det är oftare än sällan Sverige exporterar.Jag vet vad jag snackar om.

    Gilla

   2. Oftare än sällan betyder inte hela tiden. Det gäller att ha en beredskap. Att säga att det oftare än sällan finns tillräckligt med sjukvårdsutrustning är inte detsamma som att säga att det är tillräckligt. ”Vi väntar med den livsviktiga operationen för Rolf tills vi har tillräckligt med narkosmedel. Det kanske dröjer en vecka eller en månad men det är något han får ta.”

    Gillad av 1 person

   3. 99 gånger av 100 är helt klart oftare än sällan.Man kan ju inte ha dyrbar överproduktion enbart för denna enda procent.Som jag tidigare skrivit så är ännu bättre planering av underhåll viktig.Magnus B,du vill att det skall vara verklig elbrist så att du kan undergräva förtroende för regeringen Löfven.Gaphalsarna med mer hår än hjärnceller,SD,är lättlurade.Du går på känslor hellre än fakta,så kan man väl inte driva ett land?

    Gilla

   4. Bra då utför vi 99 operationer och den hundrade, när det är Rolfs tur, låter vi bli.
    Eller, stålverket producerar 99 dagar och den hundrade stänger vi av alla elkrävande processer. Spelar ju ingen roll om anläggningen inte tål oplanerade elavbrott.

    Gilla

   5. Magnus B,man kan inte ha dyrbar överkapacitet enbart för att täcka en proc bortfall.Det måste vara rimliga avväganden.Det finns också ngt som heter prioriteringar och en knäoperation kan vänta vid mer brådskande fall.Det finns dessutom redan möjlighet att importera el vid behov.Varför tycker du att svenska skattebetalare skall bekosta en utbyygnad enbart för att Tyskland behöver mer el? Det är det som saken handlar om,Tyskland behöver i nära framtid styra om från rysk gas till svensk el,tycker man och där kommer tyskägda Uniper in.Sveriges skattebetalare skall inte inte inte inte aldrig utpressas av utlänningar.Släng ut Uniper och låt svenska företag med svenska arbetare som betalar skatt i Sverige ta över.Jag har inte kollat upp hur mycket skatt Uniper betalar i Sverige men historiskt är utländska företag duktiga på att skicka luftfakturor till sina sina dotterbolag i andra länder.Ut med packet och skicka unipers personal på samma flygplan som andra utvisade kriminella.Det är dags för riktig nationalism.

    Gilla

  1. Man skulle ha skyddat samhällsviktiga funktioner ja så att de inte hamnade i klorna på utlänningar.Alliansregeringarna satte spiken i kistan för Sverige.Det tar tid att bygga upp det som är förstört men S gör så gott de kan.

   Gilla

   1. S varken gör eller har gjort ”så gott de kan”. Självklart skulle de och politiken ha sett till att samhällsviktiga funktioner förblev i statens ägo och sköttes bra. Vi ser och upplever alla hur illa det blev med alla avregleringarna. S har vanskött landet i decennier i brist på idéer vad de ville med makten annat än att inneha den. Deras ”goda period” började nalkas sitt slut redan en bit in på 1970-talet. De blev därför lätta offer för liberalismens idéer om globalism och den därmed vidhängande agendan att gränser inte ska finnas, att Sverige skulle vara hemmet för hela världen. Man tog till sig giftormen MP som man lät genomföra all införsel av utlänningar. Per Albin Hansson ville att Sverige skulle vara ett hem för svenska folket. Det är knappast så S har agerat. Avregleringarna krävdes av de globala aktörerna. Sverige såsom S format det blev det lydigaste och mest korkade landet. Tur att Frankrikes ambassadör Etienne de Gonneville nu för regeringen talat om hur islamisterna ska hanteras. Kanske får nästa regering mod att agera med Sveriges bästa för ögonen.

    Utan en reformdebatt i rörelsen som kunde ge vägledning vad rörelsen ville efter ”folkhemsbygget” så blev det så här. Ideologiskt förvirrade och slappa och utan motståndskraft mot det som kom. Hela S-rörelsen med sidoorganisationer är nu statt i sönderfall. Fackföreningsrörelsen kommer över tid att mista det mesta av sin makt. V kommer växa en tid men så småningom bli ett tillhåll för både förvirrade människor och marxister som drömmer om lyckoriket Stalin byggde.

    Må vara att kontrollspakar över elen finns i div byggnader. Men, makten att kontrollera de som håller i spakarna finns och har funnits inom politiken. Det är ogenomtänkt att hävda något annat. Det förfall vi ser i Sverige har att att göra med många regeringars vanskötsel. De borgerliga hade intresse av att utlänningar importerades. Det blev det effektiva sättet att slå sönder fackets makt vilket vi nu ser ske. Minimilöner kommer därför att Sveriges ekonomi inte tål att ha så många gåendes på bidrag. EU-kommissionen lämnade häromdagen sitt förslag. Se hur S och LO nu sakta dras isär.

    Det är sådant som i slutändan får konsekvenser för hur elförsörjningen i Sverige hanteras.

    Gilla

 3. Elbrist kan avse antingen en brist på elenergi eller eleffekt. Sverige har ett stort överskott på elenergi som exporteras årligen. Däremot visar de analyser som Svenska kraftnät gör varje år att effektbalansen, eller tillgången på eleffekt, successivt har försämrats under de senaste fem åren. Sverige har i dag ett underskott på effekt under de kallaste timmarna under året och måste förlita sig på import.

  I årets (2020( Kraftbalansrapport från Svenska kraftnät (SVK) pekar man på risken för effektbrist i det svenska elsystemet. Trots kraftigt utbyggd vindkraft ser vi en tydlig trend när det gäller ökad sårbarhet vad gäller leveranssäkerheten i det svenska elsystemet. Även om vi haft ett högt vindkraftsutnyttjande bedömer SVK att Sverige står inför ökade risker för effektbrist.

  https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2020/el-energi-eller-effekt/

  Gillad av 1 person

  1. Begåvningsreserven inom den korrupta myndigheten svenska kraftnät har sannolikt kommit till den åsikten genom att nån gång ha pissat på ett elstängsel.Det är en sammanblandning av begrepp från den korrupta myndigheten sannolikt i syfte att förvirra.

   Gilla

   1. Ditt inlägg är ett slående bevis på att din förvirrade hjärna inte har förstått ett smack vad gäller begreppen tillgången på el och effekt. Du kan gå arm i arm med Ygeman för han har heller inget förstått.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s