En fundamentalistisk tolkning av islam är roten till problemen både i den islamiska världen och här i väst

Ruud Koopmans, holländsk professor i sociologi vid Humboldt-Universitetet i Berlin, skriver i dag ett debattinlägg i den danska tidningen Politiken och till skillnad från många andra, går han i sin omfattande bok ”Islams förfallna hus” mot strömmen när han konstaterar att det varken är krigsingripanden, dåtidens kolonisering eller maktkampen om olja som är orsak till den islamiska världens krisstatus i dag, utan det handlar om religion. Det är enligt Koopmans en fundamentalistisk tolkning av islam som är roten till både problemen i den islamiska världen och den misslyckade integrationen i väst.

I en tidigare intervju med Kristeligt Dagblad har Koopman förklarat att han i sin bok gör upp med den utbredda föreställningen om att västs imperialism är orsaken till den muslimska världens kollaps.

”Jag gör skillnad mellan två kategorier. Psykologiskt är det klart att det spelar en roll. Förödmjukelsen av inte bara koloniseringen, utan också nederlagen under första världskriget och de militära nederlagen mot Israel spelar en central psykologisk roll för många araber och turkar. Det har skapat ett underlägsenhetskomplex som ofta kan leda människor i en auktoritär riktning och försöka hitta en gemensam styrka i fientlighet mot väst. Men sociologiskt och empiriskt finns det mycket lite som tyder på att de nuvarande problemen i den muslimska världen är kopplade till västerländsk kolonisering. Om man jämför de muslimska länderna som har upplevt olika grader av kolonisering är det ofta länder med en hög grad av kolonisering som har lyckats bäst. Kolonisering är en variabel som har påverkat länder annorlunda, men långt ifrån enbart negativt.

Det tar sig olika former i vårt samhälle. Toppen av isberget är naturligtvis den våldsamma radikala islamismen som står bakom terrorattacker, men under det är det en lång rad av mera vardagliga utmaningar för integration som skapar konflikter mellan muslimska invandrargrupper och majoritetssamhället. Ofta beror det på att konservativa muslimska minoriteter ställer olika krav, till exempel på att bära heltäckande klädsel (burka m.m.) på allmän plats. Konservativa religiösa normer skapar också många problem.

Överlag måste medier, intellektuella och akademiker sluta med att stigmatisera de röster från de muslimska miljöer som faktiskt matar konservativ islam. Så snart muslimska aktörer inte lever upp till föreställningen om den förtryckta muslimen som är offer för islamofobi, så försvinner stödet från medier och samfund. Istället blir debattören beskylld för att gå högersidans ärenden. Det är nästan som en nykolonialistisk föreställning som bara håller av muslimer och invandrare så länge de lever upp till offerrollen samt har bruk av de progressivas hjälp att lyfta dem från misären. Samtidigt ser man också att de progressiva omfamnar muslimer som röstar för klimatvänliga centrum-vänsterpartier, men som i verkligheten har fundamentalistisk bakgrund.”

Intressant att ta del av denna mans kloka tankar och mycket av det han säger kan vi känna igen här i Sverige. Tyvärr leds landet dock av politiker som mest framstår som ett gäng syltryggar som inte vågar markera mot islamister trots att de uppenbarligen vinner allt mer mark, varför jag har svårt att se att vi kan sätta stopp för det som pågår, men den som lever får se. Valrörelsen 2022 lär bli en tydlig vägvisning om vartåt det barkar.

https://politiken.dk/debat/art7932087/Den-muslimske-verdens-forfald-har-kun-%C3%A9n-forklaring-fundamentalistisk-islam

12 reaktioner till “En fundamentalistisk tolkning av islam är roten till problemen både i den islamiska världen och här i väst

 1. Den viktigaste frågan för mig är att hindra homosexuella från att öppet visa sin läggning.Ett tag hade jag en förhoppning om att KRISTdemokraterna skulle kunna driva frågor som tex förbjuda abort och öppen homosexualitet men icke.Jag antar att herr Koopmann är positiv eller neutral inför sexuellt avvikande och ser ett motstånd mot sådant som fundamentalistiskt.Islam viker sig inte i livspositiva frågor.Ja till livet är aldrig fundamentalism.Det känns faktiskt som att det har utvecklats till en maktkamp mellan judar och muslimer? Vi ser många med judisk bakgrund som har en negativ syn på muslimer.Hatet mot muslimer ligger och pyr.Det ser man även på kommentarer på denna blogg och det är förfärande och skrämmande.

  Gillad av 1 person

 2. Det har ju inte varit alltför svårt att se att islam är en lära som gör stor skillnad på folk med olika hudfärg, olika kön, olika trosuppfattningar. Det är ju inte så svårt att se att islam vill ta kål på och vår Luther.

  Om den Gud man säger sig tro på uppmanar mig att göra skillnad på folk (islam), speciellt hudfärg och kön, då är det i varje fall enligt den tro som genomsyrat och genomsyrat svensken och Sverige helt fel. Enligt vad vi lärt oss.

  Luther har ”betytt allt” för svenskheten, vi är ett med Luther oavsett om vi vet om det eller ej, oavsett om vi gillar det eller ej. Inget annat land är i så hög utsträckning en skapelse av Luther och lutherdomen som Sverige. Det går att förstå om man läser och ser de historiska händelser som ledde fram till detta. Den första anhalten är Västerås riksdag 1527.

  Lutherdomen blev ett statsbärande tankesystem. Den gjorde Sverige till en nationalstat. Kyrkan hade fortsatt stor betydelse under 1900-talet i Sverige. Kyrkan mitt i byn, julotta, gravstenar över våra förfäder. Tom Per Albin byggde vidare på denna tradition när folkhemmet skapades. Troheten mot Gud och konungen, då. Något att lita på, tydliga strukturer.

  Så kom den globaliserade världen i slutet av 1900-talet och vår svenska flagga kastades på sophögen. Vad blev det då som skulle hålla samman Sverige? Vilket kitt skulle det bli? Plötsligt och yrvaket såg vi hur nationen närmast föll sönder. Vilken värdegrund skulle nu länka ihop oss? Lutherdomen hade ju varit som hälleberget för oss.

  Vi ser alla att det som hänt sedan början av 2000-talet inte kunnat ersätta Luther.

  I stället för att försöka lära känna t ex islam och tro att vi måste finnas till för hela världen vore det angelägnare att vi lärde oss vilka vi är. Vår historia.

  Vi kan ju inte förneka oss själva till den milda grad att vi ger bort inte bara landet utan våra själar till importerade utlänningar, till Allah eller så.

  Varje land behöver en gemensam ”formel”.

  Nu har vår sopats bort och vi har blivit förklarade som syndare. Med den Luther som finns i oss har vi böjt oss, tigit, försökt göra bot. Där finns en stor del av förklaringen till att svensken varit så passiv när andra trasar sönder vårt land. Det var ju våra ”herrar” som sade till oss att vi måste vara snälla och allt det där.

  Tro inte på dem längre. Tänk själva.

  Du skall inga andra gudar hava jämte mig predikade Luther.

  Gillad av 2 personer

  1. När jag ville lära känna min historia och att Sverige skulle återfå sunda värderingar kom Expo med följe.Nu sätter jag mitt hopp till Islam.Nu kan svinpälsarna med osvenska och konstiga namn komma.Jag hoppas innerligt att de kommer,jag är beredd denna gång.

   Gillad av 1 person

 3. För egen del så anar jag vad samtidens politik kommer att leda till.
  Jag när därför en dröm om en timmerstuga i ödemarken långt från allting.

  Gillad av 2 personer

 4. Den som orkar läsa dessa många rader tror jag kommer förstå aningen mer av hur det kunde bli som det blev, läs även mina rader ovan och reflektera.

  Jennys rubrik sätter fingret på en del av alla problem som finns i Sverige. Men formuleringen, ”En fundamentalistisk tolkning av islam är roten till problemen både i den islamiska världen och här i väst” pekar i sig själv ut ett annat och större problem. Återigen lyssnar vi ängsligt hur vi först ska vara mot andra, förstå andra. Det var detta jag avsåg att belysa med mina rader ovan.

  Roten till det onda finns ju till stor del hos oss själva. Vi har uppträtt vilsna och yrvakna inför allt politikerna och ”globalisterna” har tvingat på oss. Det kan delvis skyllas på att vi är ett sekulariserat land, det fanns inte en religiös ”motkraft” värd namnet som islam mötte när den trängde sig in i Sverige. Det fanns inte heller någon annan tydlig ideologi, rörelse, idé etc som enande motkraft mot islam. Inte heller en motkraft mot det som eliten plötsligt släppte ner i knät på oss. Vi var oförberedda, vi hade det ju så bra…..S anser ju att allt är samhällets ansvar och fel och att individen blir god när han eller hon får bidrag. Det funkade ju inte så bra med islam, de måste fortfarande vara häpna att vi öppnade kassavalvet, bugade och lät dem gå in. S försåg dem tom med kartonger och bil för vidare transport av våra ägodelar utomlands. För att de likt VIP-folk på flygplats skulle få en smidig transfer krymptes tullen och man förklarade att Sverige inte har nån gräns, ingen flagga. Inte ens ett försvar har vi värt namnet.

  När projekt med folkhemmet var klart hade S-rörelsen slut på idéer. Men svenskarna fortsatte enligt de Lutherska anvisningarna såsom vi gjort så länge, vi samarbetade, vi var ärliga, flitiga, vi förhävde oss inte och trodde inte ”att vi var något”, vi gjorde oss förtjänta av att få ”komma in i himlen”. Men tråden bakom till allt idégods var tunn och brast när 2000-talet med globalisering gjorde sitt intåg.

  I sann Luthersk anda vände vi nu andra kinden till åt islam och lydde eliten som kommenderade oss att sluta vara rasistiska, som sade att mångkultur är så bra. Så djupt sitter Lutherismen i oss. 5-6 000 år av historia visar dock glasklart att mångkultur inte fungerar. Svenskarna var dåligt pålästa och medvetna och gick på allt som eliten påbjöd. Biologisk mångfald är däremot bra.

  Men min poäng är att i stället för att återigen ängsligt försöka förstå hur vi ska ödmjukt förhålla oss till allt främmande, att vi ska förstå att det finns goda och det finns mindre goda muslimer, så ska vi självklart förtydliga för oss själva vilka vi är i första hand. Vi ska tänka efter vad vi vill, vad som är våra värderingar, våra normer.

  För sådana har vi, sådant finns, det är bara det att eliten medvetet har försökt utplåna detta. Det är närmast att likna vid mental etnisk rensning det som pågått. Man har tom skapat massor med myndigheter vars enda uppgift är att påverka och få svenska folket att tänka annorlunda om sig självt. Här har eliten varit skickligare och till synes mer demokratiska än ex Kina som sätter upp regelrätta omskolningsläger. Vi behöver samla ihop oss och enas kring vårt kulturarv för att det ska bli möjligt att hantera det kaos som nu finns i vår allvarligt skadade demokrati. Utan bärande idé, en vision att samlas kring kommer det inte att gå att sanera.

  Så, om vi inte visar och uppträder som om vi ägde landet och att vi bestämmer här, så kommer islam, även de moderata att forma och påverka vårt land i en för oss inte önskvärd riktning. Våra politiker hjälper oss inte, svenska kyrkan hjälper oss inte. Luther hjälper oss inte heller längre när han påbjuder att vi ska var förstående och vända andra kinden till. Det funkar ju inte så bra att låtsas att det är en utsatt flykting som står där när det är en hänsynslös människa som inte drar sig för någonting.
  En utväg är att ta tillbaks Luther i all god bemärkelse. Vi behöver inte be om lov för det. Vi behöver inte ängsligt tro att vi ska kallas kallas rasister, fascister och allt det där. Vad finns det annars för enande kraft som kan komma tillrätta med Sverige? Framtidstro måste vi få, så här kan vi ju inte ha det.

  Slutligen, tack Jenny för din ovärderliga insats med denna sajt, det du belyser med ditt skrivande och tack för ditt personliga mod!

  Gillad av 1 person

  1. Det finns mycken sanning i din kommentar.Vi har oss själva att fördöma bland annat.KD borde vara den motkraft mot ondskan men tänk dig ifall Ebba Busch skulle vilja införa abortbegränsningar.Hon skulle bli kallad för mycket och jag kan tänka mig att Expo hade kallat henne för fundamentalist.Man kan det där med oprecisa och hotfulla benämningar precis som den här Koopmans inte ger ett enda exempel på vad han menar är fundamentalistiskt.Ordet ‘fundamentalistiskt’ ger felaktigt sken av att vara något farligt och hemskt men är det det? Är abortmotstånd fundamentalistiskt och farligt tex?

   Gilla

 5. Den där visan ”fattig bonddräng” kan på sätt och vis symbolisera det jag skrivit om Luther. Den ger också en bild av det gamla Sverige, en svunnen tid. Men Luther fanns med, det var trohet mot landet, mot kungen, mot Gud. Texten kan väl de flesta svenskar.

  Dessutom sjunger Bo Kasper den visan lysande med sin känsla och synkoper.

  Kommer den tiden tillbaka? Nä, knappast!

  Vad kommer i stället?

  Gilla

Lämna ett svar till Håkan Spångberg Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s