Medan regeringen stoltserar över sin förträffliga budget står landet inför elbrist

Det var i mångt och mycket farsartade scener som utspelade sig i går när regeringen presenterade sin nya budget. Miljardregnet med lånade pengar verkade aldrig ta slut och gemene man slickade sig nöjt om munnen i tron att de nu kommer att få mer över i plånboken trots att de blir lika lurade varje gång, medan oppositionen med rätta delade ut kritik mot den orättvisa fördelningen där finansministern inte ens kunde svara på varför man valt att göra på det här sättet i en tid när landet krisar. Landets ledarredaktioner har ändå varit rätt milda i sin kritik, trots att de vet att dessa luftslott inte kommer att föra landet ur krisen. Allt är ungefär som vanligt med andra ord!

En akut fråga som hamnat i skymundan är den förestående elbristen. Jag har skrivit artiklar om det tidigare och även om våra makthavare inte vill kännas vid att klockan klämtar, så är det ett allvarligt problem som det inte går att blunda för längre. Liberalerna skriver i dag ett bra debattinlägg i YA där man kritiserar regeringen för att inte göra tillräckligt, men det är inget lokalt problem för Skåne utan på sikt kommer det drabba hela landet om man inte agerar.

Det är obegripligt att vi välsignats med en så oansvarig och inkompetent regering i det här landet, vilket väljarna bör belastas för och att stänga ned kärnkraften var nog inte det smartaste draget för att uttrycka sig diplomatiskt, men av någon anledning hörs inga nämnvärda protester när vi öppnar oljekraftverk för att möta elbristen eller när vi måste importerar ful-el, att man dessutom har valt att sätta en person som Anders Ygeman (minns Transportgate) som ansvarig minister är nog pricken över i:et. Svenska Kraftnät har till och med deklarerat att man saknar beredskap för att förhindra en elkris, men inget verkar få nickedockorna i Rosenbad att hörsamma problemet!

När elbristen är ett faktum kommer svensken till slut att vakna upp vare sig man vill eller inte, men då är det troligen redan försent.

#onlyinsweden

#visågdetkommamenviageradeinte


”Larmrapporterna duggar allt tätare, effektbrist och kapacitetsbrist i elnäten slår hårt mot Sydsverige. Energiministern har avfärdat våra rop på hjälp och säger att elförsörjningen är säkrad – men hans myndighet håller inte med. Konsekvenserna för Skåne och skåningarna är allvarliga.

Vi har sett följder av detta både i Ystad och på Österlen. I Ystad står planerna för både hamnen och bostadsutbyggnaden på spel när eltillgången inte kan garanteras. Plastföretaget Polykemi i Ystad fick nej till mer nätkapacitet för en stor utbyggnad. På samma sätt har Österlens kraft AB gjort mätningar av elkvalitén och sett att den stadigt blivit sämre.

Elkvalitén är så pass försämrad att lokala företag får stopp i sina produktionslinor med extrakostnader som följd. Den sammanlagda konsekvensen är att Sydsverige har blivit mycket mindre konkurrenskraftigt vad gäller investeringar. Både jobbskapande och välstånd är nu hotade.

Vidare fortsätter skåningarna ha sämst nät och dyrast elpriser i Sverige. Bara under åren 2018 och 2019 har Skånes elkonsumenter betalat nära en miljard kronor mer för elen jämfört med om samma antal elkonsumenter förbrukat lika mycket i Norrland. Jämfört med Stockholm har elen varit 784 miljoner dyrare. Detta är inte rimligt!

Tyvärr verkar regeringen inte ha några planer på att ändra situationen för oss. Hösten 2019 slog ansvarig minister Anders Ygeman fast att effektbristen var löst fram till 2024. Detta har visat sig vara en sanning med modifikation.

Fyra veckor efter att Ygeman meddelat att effektbristen var löst tog hans egen myndighet, Svenska kraftnät, fram en sjupunktslista med åtgärder som skyndsamt måste till för att Skåne inte ska stå utan el när det blir kallare.

Det är häpnadsväckande att en myndighet under Ygeman tar fram en akut åtgärdslista med insatser som måste till samtidigt som regeringen säger att elförsörjningen är säkrad. Det leder till frågor:
Hur illa är läget i Skåne egentligen? Kommer Ystad, Österlen och Skåne ha tillräckligt med el i vinter? Bryr sig regeringen överhuvudtaget om Skåne?

Vi ser fram emot att få dessa frågor besvarade av ministern. Det är fullständigt orimligt att skåningarna har sämre nät, bristande kapacitet och dyrare el än resten av landet. Liberalerna kommer att fortsätta driva på för att säkra elen i Skåne.

Mats Persson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (L)
Louise Eklund, regionråd i Region Skåne (L)
Per-Olof Lind, Liberalerna Ystad”

https://www.ystadsallehanda.se/insandare/liberaler-ar-energiminstern-nonchalant-eller-bara-oforstaende-7b91edb5

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/dOypmo/risk-for-allvarliga-elfel-morkas-av-ansvarig-myndighet

43 reaktioner till “Medan regeringen stoltserar över sin förträffliga budget står landet inför elbrist

 1. Elbristen är ren bluff med syfte att svenska skattebetalare skall bekosta en utbyggnad av elnätet så att det privata och multinationella eldistributören skall kunna exportera ännu mer billig svensk el till kontinenten där elpriserna är minst dubbelt så höga.Man fejkar elbristen genom att stänga av reaktorer för underhåll.Minns när man reparerade dammluckor mitt i vintern eller stängde av en reaktor när det var -25 grader.

  Gillad av 1 person

   1. Mmm,jag har av en anledning tvingats att sätta mig in i denna elsörja.Källorna kan jag absolut inte röja.Mellan skål och vägg får man reda på mycket.Tjänstemän på Svenska Kraftnät försöker med olika finter runda regeringen.Man kan bara undra hur många semesterresor och utegrillar som Uniper mutat tjänstemän på Sv.Kraftnät.Ygeman vet med säkerhet hur det ligger till och därför finns det ingen anledning för regeringen att låta skattebetalarna bekosta en kabel mellan Skåne och kontinenten så som Uniper vill och som de försöker att piska upp en oro hos folket.

    Gillad av 2 personer

   2. Men grunden till att olika aktörer kan pressa regeringen är för att den sistnämnda utövar ett synnerlugen svagt styre.Rättare sagt,man styrs istället för att styra landet.

    Gillad av 1 person

 2. Skåne håller gradvis på att tas över av invandrare från varmare länder. Dessa är vana vid ett oberäkneligt elnät. De svenskar som fortfarande bor kvar i Skåne har redan fått lära sig hur landet förändras. Snart får ni uppleva kortare och längre oplanerade elavbrott. Visserligen gör en del fortfarande motstånd men att bry sig om vad några vandaler, förlåt liberaler, tycker är ju huvudlöst. Liberalerna är helt överens med regeringen om att detta måste fortsätta. Folkutbytet, nedmonteringen av elnätet, vandaliseringen.

  Gillad av 1 person

   1. Rolf, jag delar helt din uppfattning att mycket i Sverige, t ex den tappade kontrollen över energiförsörjningen, beror på svaga regeringar, inte minst då S. I sin dogmatism och iver att klänga sig fast vid makten så har S i regeringsställning blivit fruktansvärt svaga och eftergivliga. Ivern att inneha regeringsmakten tillsammans med brist på ideologi och tankar vad S ville göra med makten, har skapat det Sverige vi ser.

    Vi känner alla många, många exempel på hur olika problem helt enkelt inte hanteras. Självklart kliver då andra in i detta vakuum och tar för sig, t ex multinationella företag, pensionsfonder, Soros osv.

    När demokratin försvagas öppnas dörrarna för andra, inte bara multinationella företag utan även kriminella rövarband från öststaterna, militanta muslimer osv osv.

    Detta är inte en isolerad trend i just Sverige. Men, vi har här i landet ovanligt många personer på olika poster i samhället, människor som har en gemensam ideologi om hur Sverige ska omstöpas. De har varit framgångsrika, dock kan man nu se att det samhällsbygge de skapade skakas i grundvalarna av allt förutsägbart våld, alla förutsägbara attacker på samhällsinstitutioner och därmed på demokratin.

    Så går det när det blir idéfattigt inom en stor, f d folkrörelse.

    Gillad av 1 person

   2. Att svenska företag i viss utsträckning får utländska ägare har både en positiv och en negativ sida. Det går inte att förhindra så länge folk i allmänhet och företagare i synnerhet vill tjäna pengar på sina insatser. Hur skulle du själv göra om du ville överlåta företaget till någon ny ägare. Sälja till underpris? Kanske till en svensk som inte gör annat än köper ditt företag från dig för att strax sälja det vidare med vinst. En vinst som du har sett till att den finns där. Så utländska ägare behöver inte vara dåliga. Invandrare som begår brott däremot, de ska inte vara här.

    Gilla

   3. @uppstigersolen privat ägande skall vara så reglerat att det inte äventyrar folks liv och hälsa.Multinationella företag expanderar gärna i länder med svagt styre och bristfällig lagstiftning typ Sverige och andra u-länder.Företagande tenderar gärna i att utvecklas till roffare och där skall staten mota i grind.Den utpressning som Uniper utsätter regeringen för hade förmodligen aldrig fungerat i USA med deras hårda regler.Vill Uniper verka på den svenska marknaden är det rimligt av staten och av folket att kräva att elbehovet här tillgodoses före man exporterar till andra länder.

    Gilla

   4. Att vi måste ha lagar som inte gör att företag kan riskera folks liv och hälsa är ju självklart. Det har ingenting att göra med om företaget är pursvenskt eller ägs av någon från ett annat land. Så jag förstår inte din punkt om att utländska ägare skulle vara värre än svenska. Angående elöverskott. Visst på sommaren eller nån annan tidpunkt när vindsnurrorna går för fullt i Sverige kanske det går att kränga en del. Problemet är att priset ofta blir så lågt att det inte lönar sig utan subventioner. Så avveckla subventionerna till sol och vindkraft. Det är ett beslut Sverige kan fatta helt på egen hand. Bara miljötalibanerna slängs ut från Regeringen.

    Gilla

   5. @uppstigersolen,der var du som drog in utlänningar så du får nog först förklara hur och på vilket sätt Skånes invandrare skulle vara skuld till den påstådda elbristen.Det är sanslöst hur ni Sverigedemokrater lyckas få till det att invandrare är skuld till alla Sveriges problem.Har ni någon annan punkt på agendan än ett hat mot invandrare? För övrigt är det belagt att dotterbolag betalar skatt där moderbolaget har sitt säte så är det några utlänningar du skall bascha så är det de bolag där företagsledning sitter långt från verksamhet och därmed nästan omöjliga att utkräva ansvar av.Det är definitivt riskfriare att skita i andra bon,det ser vi exempel på när ffa amerikanska företag skitar ner i tredje världens länder,länder med bristfällig lagstiftning.Har SD andra punkter på dagordningen än ett hat mot alla invandrare? Ni skulle kunna vara ett alternativt ifall ni nyanserade er några grader.

    Gilla

   6. Till Rolf. Kl 09:34 idag skrev du: Sverige håller på att tas över av multinationella företag som ja just det, styrs av i huvudsak utlänningar. Kl 14:52 skriver du: det var du som drog in utlänningar så du får nog först förklara hur och på vilket sätt Skånes invandrare skulle vara skuld till den påstådda elbristen. Att du, Rolf, inte kan läsa vad du själv skriver och sedan tillskriver mig något jag inte skrivit är ju lite märkligt. Men eftersom det vi skriver här inte kan redigeras av oss i efterhand får ju var och en bedöma vem som anklagar vem eller vilka samt för vad. Jag lämnar just denna diskussion och konstaterar att vissa personer läser illa.

    Gillad av 1 person

   7. @uppstigersolen,du har just insett att man inte kan dra alla invandrare över en kam och det var mitt syfte.Grattis till din insikt vilken du kanske ännu inte är fullt medveten om.Låt det sjunka in.Invandrare är ingen homogen grupp.Det måste alla Sverigedemokrater lära sig annars så riskerar ni att framstå som fåntrattar.

    Gilla

   1. Rolf
    De rakt igenom onda är dom som avsiktligt skrämmer folk för kärnkraft för att hindra fattiga länder att industrialisera som väst unnar sig.

    Antalet skadade och döda av andra orsaker än strålning tex fattigdom torde vara överlägset mycket större.

    Inget starkare motiv existerar för västoligarkin än motivet att behålla övermakten oavsett med vilka tricks.
    Och deras vanligaste tricks är att hålla andra nere i underutveckling.

    Och allt är inte som det verkar:
    Samma amerikanska myndigheter som hade ansvaret för kärnkraft i Usa var ytterst negativa till den kraftkällan INNAN threemile island hade ett haveri.

    Och Hollywood hade påpassligt OCKSÅ JUST INNAN premiär med China Syndrome
    Tillfällighet?

    Knappast det finns en hel radda exempel på att kärnkraftsutbyggnad sabbats av samma imperium
    Och Chernobyl:
    Där var omständigheterna ytterst suspekta INNAN och förklaringen av hur det gått till rent tekniskt utan en bomb håller inte.
    Så både suspekt uppträdande av insiders och suspekt analys.
    Även i fallet Fukushima cirkulerar rykten om sabotage och somliga hävdar att Japans halvhemliga produktion av högrenade klyvbara material har påståtts ligga bakom motiv till sabotage.

    1957 inträffade ett haveri i Sovjet men jag har aldrig sett någon ingående diskussion om det fallet så jag vet inte om det var en riktig olycka.

    Gillad av 1 person

   2. @pdtergrafstrm,jag tror att kärnkraftstekniken kommer att ersättas av andra energikällor och då helst solenergi som är en billig energikälla.Dumt att låsa in sig i en teknik med halvsekellång återbetalningstid när vi befinner oss i en brytningstid vad gäller tekniken.Det forskas garanterat febrilt för att utnyttja nya energikällor.Kärnkraft vore bra ifall det inte ständigt var små utsläpp från reaktorerna och strålning är sjukdomsframkallande.På goda grunder bör kärnkraft ersättas med miljövänligare energikällor.

    Gilla

   3. Tom en del i miljöpartiet har ju yttrat sig mer positivt om kärnkraft eftersom det ger mindre CO2 åtminstone under drift. Möjligen är CO2 under brytningen ett allvarligt problem men jag har ingen järnkoll på det.

    Dom som har mer koll än jag påstår att dom snällare energikällorna inte kommer att kunna ge tillräckligt.

    Och den elit som är mot kärnkraft gillar att de fattiga tvingas använda dyrare energikällor för att hålla dom nere.

    Eliterna vill inte ha någon utveckling.

    Är man på den goda sidan som du vill vara kan du inte bortse från det. ELLER HUR???

    Ditt resonemang är lyx eftersom de mindre utvecklade delarna av mänskligheten har långt värre hot mot sig än lite strålning.
    Och det vore bra med en sån vidareutveckling av kärnkraft som kan använda gammalt kärnavfall till bränsle som därvid blir mindre långlivat när det är förbrukat

    Gilla

   4. @petergtafstrm,nuvarande alternativa energikällor är rena bluffen.Solenergi funkar bara när det är stark sol och vindenergi funkar bara när det blåser.Jag hoppas och tror ändå att den billiga produktionen av solenergi blir ett seriöst alternativ.Det hade varit bra också för de fattiga länder du nämner eftersom de ligger i soliga områden.Som sagt,vi befinner oss i en brytningstid vad gäller teknik och att låsa sig för dyra,farliga och sekellånga projekt som tex kärnkraft är dumt.Det är nog klokt att avvakta på utvecklingen några år.Vill du så kan du kolla in Svenska Kraftnät/kontrollrummet så skall du se att Sverige exporterar el under många timmar per dygn.Jag har ingen exakt koll men jag tippar på att man exporterar 80 procent av tiden.Mao,vi har el för eget bruk och lite till.Allt som tex Uniper säger om elbrist får betraktas som partiskt inlägg i egen sak.Mao,trovärdigheten skall ifrågasättas.Tyvärr är det ju så att all kritik mot sittande regering tas väl emot av vissa utan kritisk granskning.

    Gilla

   5. Du tycker dom fattiga ska vänta med att utveckla sina länder ja.
    Nej jag fattar att du menar oss men jag återvänder till den stora majoritet som har hållits nere med de mest avskyvärda och helt medvetna ondska under lång tid och det har tom intensifierats på senare årtionden av samma krafter som också intensivt bekämpar kärnkraft men själva bidrar med massor av radioaktivitet på andra sätt.
    Tex med utarmat uran men även höganrikat har hittats i krigszoner.
    Och det är känt att Usa retalierade på krigets sista dag i första gulfkriget med en 5ktons neutronbomb som hämnd för att Irak skickade en scudmissil mot en bas ,med amerikansaka inkräktare.
    ….
    Jag håller således inte med om att de förtryckta länderna ska vänta med nånting.
    Problemet med de andra källorna än kärnkraft är lagringen mellan svackorna som du väl vet.
    Så det funkar inte.
    Visst kan man tänka sig en enorm massa batteribankar men vad kommer det att kosta och vilken huggsexa om råvaror leder det till?
    Imperiets aggressiva agerande märktes nyligen i Latinamerika just pga Litium och annat.
    Fördelen med kärnkraft är att rivalerna till ondskans imperium har kunnandet (och råvarorna om inte vi vill bryta våra egna fyndigheter).
    Det går att frigöra de fattiga länderna genom samarbete med imperiets rivaler.
    Så som Frankrike planerade på 1800-talet men hindrades av britterna vid minst två tillfällen och som Sovjet Frankrike Västtyskland Japan och Opec försökte omkring 1979 men då hindrades av US/UK.
    Det är västs globaliserare ledda av US/UK som är allas fiende och det finns ingen anledning (annat än deras hot) att låta dom vägleda oss.
    Dom har ONDA MOTIV.
    Hela miljörörelsen är kidnappad av dom medelst deras ekonomiska inflytande över alla organisationer och alla medier med räckvidd.
    Vi är inbäddade i deras teaterpjäs.
    Människohjärnan är till för vår överlevnad och om lögner och falskspel belönas är hjärnan med på noterna för alla som nått etablerad status.
    Det offentliga livet är fullt av medelmåttor som spelar teater.
    Och av en och annan intelligent individ som ljuger för att skydda någons affärsintresse.

    Gilla

   6. Till Rolf. Det verkar som om du är lika borta som Ygeman när det gäller det här med energi. I Sverige har vi ett klimat som gör att vi på sommaren behöver väldigt lite energi. Nåväl, inte så lite ändå. Men i februari, en mörk och kall morgon så behöver vi som mest. Vi måste alltså ha möjlighet att leverera vid topparna. Detta betyder att vi normalt sett alltid har överkapacitet. Hittills har detta löst sig genom att kärnkraften står för grunden. Den är stabil och ser till att frekvensen på 50 Hz hålls. Sen har vi vattenkraften som är reglerkraft. Släpp på eller stryp. Till detta har vi nu fått lite solkraft och väderkvarnar. Dessa båda senare kraftslag har gjort att det ofta finns ett överskott som de som äger dessa båda kraftslag vill sälja. Ofta till väldigt låga priser. Utan statliga subventioner skulle det inte investeras särdeles mycket i dessa enheter. Så, jag inser att vi måste ha dels en stabil baskraft som idag är kärnkraft. Till det reglerkraft som idag är vattenkraft. Om/när en bättre baskraft finns tillgänglig så visst kan vi byta. Men gas, kol och dylikt som resten av världen ju nyttjar anser jag inte vara framtiden. Du skriver lite löst om nya energislag. Visst, jag tror att duktiga uppfinnare kommer att lösa det. Tills vidare dock. Kärnkraft samt vattenkraft är det vi har och att avveckla kärnkraften nu är huvudlöst.

    Gillad av 1 person

   7. @petergrafstrm,det är lika dumt nu som det var för fem kommentarer sedan att låsa in sig i en teknik som har framtiden bakom sig.För övrigt anser jag att energiförsörjningen skall vara varje lands egendom.Det är lätt hänt att energitillgången stryps av politiska skäl och att Europa låtit den ryska staten styra gaskranarna är nog något man bittert ångrar.Ukraina fick som kanske bekant frysa när ryssen ströp gasen,av förmodat politiska orsaker.Att vi nu ser hur Europa och ffa Tyskland försöker frigöra sig från ryssen är förklaringen varför man vill påskynda den stora kabeln från Sverige över Östersjön till Tyskland.Tyskarna vill importera med energi från politiskt pålitliga leverantörer.Uniper är ett tyskt företag så nu kanske alla förstår kopplingen varför man vill pressa svenska skattebetalare att bygga ut elnätet för vidare export till Merkels Tyskland.Låt tysken frysa är mitt råd.

    Gilla

   8. Rolf din russofobi visar att du är hopplöst hjärntvättad av våra etablerade medier som ljuger på löpande band om Ryssland precis som de handledande globaliserarna vill ha det och analogt med hur dom ljög om Tsaren och om Rasputin och allt annat.
    Hatet mot Ryssland har ingenting med brister hos Ryssland att göra utan om att dom vill bestämma över sig själva och utveckla sin ekonomi.
    Det var exakt det samma med Tsarryssland, dom var stadda i snabb industrialisering och var världens största oljeproducent.
    Dom var liksom nu konkurrenskraftiga.
    Därför storljugs det om dom även nu.
    Du tycks inte ha begripit hur västs oligarki tänker: dom vill ha total makt över allt och alla.
    Dom säger rent ut tex via stratfor’s George Friedman att dom vill förhindra att någon konkurrent har chans att komma ifatt.
    Det är som det där spelet på nöjesfält där man ska slå ner gubbar med en klubba när dom poppar upp ur olika hål.
    Två världskrig lyckades globaliserarna UK/US ( i den ordningen passar egentligen bäst) att påtvinga Ryssland och Tyskland istf att dom kunde samarbeta om inte britterna intrigerat.

    Fattar du inte att det är precis det du ställer dig bakom?
    En totalt onödig fiendskap mellan västeuropa och Ryssland därför att Usa vill det.

    Att västimperiet åter lyckas skapa fiendskap bland rivalerna och spela ut dom mot varandra.
    Och Ukraina, att du bara orkar blunda för hur väst understödde nazister i en statskupp utan någon som helst legitimitet. Som vanligt lejde väst skyttar som besköt både folket och statens ordningsmakt för att regimen skulle få skulden.
    Det gjorde dom även 1917 dvs besköt folket för att kunna beskylla Tsarens polis.
    Den gången med maskingevär från taket till en bank, vapen som polisen inte hade någon utbildning på.
    1993 gjorde imperiet det igen och försökte provocera fram inbördeskrig.
    Bla fanns skyttar på amerikanska ambassadens tak och på hotel.

    Polen Ukraina Baltikum fullt av Usa-anknutna karriärister som upprepar samma dumheter som tidigare slutat väldigt illa. Ingenting lärt.

    Gillad av 2 personer

   9. @petergrafstrm,så är det ju.Alla länder som vill vara oberoende ffa USA skall enligt väst frysas ut och bojkottas på mer eller mindre goda grunder.Särskilt länderna i Sydamerika har ju blivit väldigt förtryckra av USA.Regimer från vänster till höger skall knäckas för att USA skall kunna bestämma över främst handeln.Det är för djää..ligt som USA bär sig åt.Så ja,jag håller med dig.Mitt exempel var bara för att peka på att energiförsörjningen är alltför viktig för att läggas ut på entrepenad till främlingar oavsett var främlingarna kommer från.Inhemsk och statlig kontroll över viktiga samhällsfunktioner.

    Gilla

   10. På vilket sätt skulle Ryssland vara en osäker samarbetspartner om EU håller sig till gjorda avtal?
    Det är ju endast imperiet som uppför sig oberäkneligt och ibland vasallerna.

    Vara beroende av utlänningar dvs tex av Usas fracking-produkter som vasallerna på fullt allvar ställer in sig på.

    Du låter som om du företräder nån sorts halvofficiell nivå?

    Gilla

   11. @uppstigersolen,just samhällskritiker är tacksamma verktyg för onda krafter.Jag ser tendenserna,hatet mot tex Löfven grumlar omdömet och man kan lätt göra sig till en nyttig idiot.Trots sitt samhällshat så måste man kunna skilja sanning från lögn,vän från fiende.Skärp dig uppstigersolen.

    Gilla

   12. @petergrafstrm,jag tror att det är du som fördträder en viss nivå.Jag har aldrig trott på ryska trollfabriker men nu börjar jag tvivla annars är du en simpel,nyttig idiot precis som uppstigersolen.Herregud!

    Gilla

   13. Nu tar du i som någon som känner sig träffad, Rolf.
    Du överarbetade det!
    Men du kanske inte följer västkritiska altmedier tillräckligt.

    Jag vidhåller att både Ryssland och Kina uppträder redoboget med en konstruktiv inställning.
    Medan väst präglas av grova lögner, svekfullhet och ondska.
    Vi får skämmas hela tiden för hur våra företrädare uppför sig.

    Min uppfattning om Ryssland överensstämmer med rätt många jag möter på nätet som följer altmedier och som märkt att MSM är ungefär som i Orwells 1984.
    Jag tror många av oss tycker att Ryssland snarare är för passiva och tolererar smutskastningen och därför överlåter åt västskribenter att uppmärksamma andra här på det.
    Och analogt för Kina.
    EU uppträdde i närtid så aggressivt mot Ryssland att jag undrar vad för hotelser Usa kommit med.
    1979 hotade Usa Europa med att stänga av oljekranen om inte planerna på den med dollarn konkurrerande petrovaluta inställdes.
    Det kanske nu rörde Usas tullar eller nåt värre?
    För en tid sen höjde Usa tariffer för Airbus

    Gilla

   14. @petergrafstrm,men ifall du läste ordentlig så såg du kanske att jag höll med dig om att usa och väst pressar och gör livet surt för de ländet som vill ha ngn som helst självständighet från främst usa.Jag tycker oavsett det att energiförsörjning inte skall läggas i händerna på utlänningar.Vi i Sverige kan bättre än att bli en soptipp för europas.Uniper fejkar elbrist och det har jag hört från mycket insatta källor.Man stryper eltillförseln för att utpresss regering och skapa folkligt upprördhet.Just samhällskritiker(inkl jag själv) är verktyg för denna påverkansoperation.Betänk då vad ännu ondare makter kan åstadkomma.Det är illa nog med ett utländskt elföretag som sätter sveriges befolknings hälsa på spel när kanske hela sjukhus drabbas av att Uniper medvetet stryper eltillförseln för att kunna exportera till Tyskland.Man har nog mer lojalitet med sitt moderland än oss här i Sverige.Dessutom får man mer betalt för elen på kontinenten än här i Sverige.Dags att syna Unipers bluff.

    Gilla

   15. Hur ska den kommande elbilsflottan strömförsörjas utan kärnkraft?

    Tror du inte att det är vad det handlar om att förhindra dyrt el senare och att Sverige och ‘utlänningarna’ har gemensamt intresse men att det på ömse sidor är lättare att rikta beskyllningarna utåt.

    Jag anser att både Tyskland och Sverige är under attack från imperiet med en falsk miljörörelse som vapen.
    En äkta miljörörelse skulle inte prioritera i perfekt överensstämmelse med imperiet som dom nu gör.

    Som du vet är elbilar tänkta att breda ut sig och det lär inte finnas för mycket el i ett lite längre perspektiv.
    Globalisterna vill strypa världsekonomin för massorna som eliterna alltmer kommer att betrakta som useless eaters, Varför ska vanligt folk alls existera frågar sig eliterna när dom bara uttömmer resurserna.

    Och kan ersättas av robotar och AI som inte kräver dyra sociala skyddsnät

    I Tyskland har ju miljörörelsen som överallt är kidnappad av imperialisterna tvingat på Tyskarna en begränsning av deras alternativ.
    Och du kan tänka dig att det kan finnas andra motiv än miljöfrågor till att imperialisterna vill undergräva Tysklands tillgång till kärnkraft.
    Minns Udo Ulfkottes avslöjanden: Tyskland är i multipel mening ockuperat.

    En annan sak
    Har jag missförstått att du anser det fel av EU att använfa rysk gas vilket var vad jag måste ha reagerat på.
    I hastigheten kunde jag inte hitta vad det var jag påverkades av.

    Gilla

   16. @petergrafstrm,jag tror att du och jag är överens om mycket och jag kan bara hålla med dig.Kärnkraftsbygge är dock dyrt och kärnkraften är farlig så oavsett var den byggs.Fattiga länder behöver billiga och driftssäkra anläggningar.Kärnkraftverk är högteknologi som kräver dyrbart underhåll.Solceller är billiga med ett litet underhåll.Lagring av el och effektivare solceller inom snar framtid hoppas iaf jag på.

    Gilla

   17. Det hävdas från somliga att elsolcellerna om man tar med tillverkning och livscykel inte är nån vinst CO2-mässigt.
    Jag vet inte om det är sant men det kan vara värt att vara uppmärksam på hur helheten egentligen ser ut.

    Även livscykel och råvaruutvinning för kärnkraft har kritiserats analogt men jag har inte nån säker info om det och jag får lita på att vetenskapen i längden kommer att arbeta fram rationella strategier som väger in alla viktiga aspekter.

    Och beträffande kärnkraft behöver tystnaden hävas rörande imperiets motiv för faktiska sabotage av kärnkraftverk och även sabotage av länders utveckling.
    Det måste få komma upp i offentligheten så att man på alla nivåer blir uppmärksamma för om man inte motverkar eliternas sabotage så håller jag med om att kärnkraft kan ge en del problem.

    Men allt hänger samman med att det existerar ett privat maktmonopol som svävar över alla skenbart demokratiska länder. Det skulle inte hjälpa att giljotinera dom tror jag för det som driver dom kommer att fortsätta driva andra som kommer efter.
    Jag tror på att det kan bli möjligt så småningom att övertyga om att deras besatthet vid makt bortom deras egna liv som det ju handlar om kan ersättas av något mer tilltalande.

    Gilla

 3. Jag undrar lite försiktigt och naivt om politikerna är okunniga eller verkligen vill skapa spänningar och motsättningar i landet och världen.
  Många påstår det medan andra säger att det på sin höjd finns vissa mindre utmaningar.
  Min egen ytterst knapphändiga uppfattning är att det i alla fall är betydligt mer omfattande än ”mindre utmaningar ”. Drivs politikerna av drömmar utan att ha verkligheten med i kalkylerna? Jag vet verkligen inte.

  Gillad av 2 personer

  1. Dom påverkas nog av insiders inom ekonomin i det egna landet och i övrigt av eliternas tankesmedjor dit dom slussas och där dom antagligen informerats långt innan att dom blir belönade för lydnad medan landet kan få nackdelar om dom inte lyder instruktioner.
   Men jag håller med om att det vore intressant att veta mer om vilka inflytandeagenter som verkar i Sverige utöver toppar i näringslivet.
   Iom att dom snubblar vidare med anti-Rysslands och anti- Kina åtgärder trots att båda vore intressanta samarbetspartners framgår solklart att USA lyckas strama åt tyglarna på en eller annan väg och att hela EU är svårt infekterat av den smittan..

   Gilla

 4. Det pågår en globalistledd kamp mot effektiva energikällor.
  Ett exempel är hur krigsveteranernas eljest frispråkiga webb-sidor sprider desinformation om radioaktivitet i Usa

  Ist för att berätta vilken faktisk bakgrundsstrålning som förekommer låter dom en okunnig individ rapportera skyhöga värden av en helt annan storhet än den som säger något.

  Syftet är att skrämma folk att ha en negativ inställning till kärnkraft.

  Globalisterna vill hindra industrialisering överallt för att bromsa en värdsekonomi som deras parasitära system inte längre förmår dominera lika lätt som tidigare.

  Globalisterna vill depopulera och skapa misär och splittring överallt.

  Gilla

   1. Jag tror inte att du riktigt förstår innebörden av ”skulle behållt katten” Det betyder att de skulle ha dränkt dig istället för kattfan.Men jag gillar det där med traktorn också👉

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s