SD levererar precis den typ av politiska förslag som stora delar av svenska folket går runt och väntar på

Jag har länge kritiserat Sverigedemokraterna för att ha varit alltför tysta i debatten och i princip konstaterat att de blivit kontrollerad opposition. Något som jag stört mig mycket på är till exempel att man inte öppet krävt en revidering av bidragspolitiken eftersom det förutom de alltför generösa asylreglerna, är just kravlösa bidrag som gör Sverige så attraktivt att människor är beredda att ta sig över halva jordklotet för att få sätta foten på svensk mark.

Men plötsligt händer det och nu har SD äntligen fått ändan ur vagnen och levererar ett bra debattinlägg i Dagens Nyheter, där man förutom att sakligt kritisera den havererade migrationskommitténs arbete, även presenterar sitt förslag till ny svensk asylpolitik som kan sammanfattas med *begränsad asylrätt, *begränsad anhöriginvandring med skärpt försörjningskrav, *begränsad rätt till välfärd för icke-medborgare samt *aktiv repatriering och verkställande av fler utvisningsbeslut.

Självklart kommer de få spott och spe av vänsterfalangen samt säkerligen brunsmetande repliker från JÖ-partierna där de välkända termerna ”rasister”, ”nazister”, ”högerextremism”, ”fascister” och ”inhumant” kommer finnas med – men faktum är att det inte har någon betydelse. Jag är övertygad om att det här är precis vad majoriteten av svenska folket vill ska ske och det vet troligen även syltryggarna i kappvändarpartierna, varför de blir allt mer desperata.

Hur det kommer sluta är än så länge ett oskrivet kapitel och man ska nog inte räkna med att SD får igenom sina politiska förslag, men det här är en bra start.


”Under det senaste decenniet har Sveriges befolkning ökat med nära en miljon människor. Påfrestningen för samhället, bostadsmarknaden och välfärden hade med en sådan befolkningstillväxt varit enorm oavsett dess sammansättning. Nu kan dock 80 procent av befolkningstillväxten tillskrivas invandring, varav den absolut största delen från länder som är historiskt, kulturellt och värderingsmässigt avlägsna från Sverige. Många invandrare har vid ankomsten hamnat i utanförskaps­områden, ofta i närmast etniska enklaver, där möjligheterna att assimilera sig in i det svenska samhälls-, kultur- och arbets­livet är ytterst begränsade. Migrationen förändrar Sverige i grunden och utgör vår tids ödesfråga.

Skenande kostnader för försörjningsstöd och kommunala underskott finansieras med ökade skatter och nedskärningar i välfärden. Självförsörjningsgraden bland asylrelaterade invandrare är liksom skattekraften mycket låg, samtidigt som behoven av skyddsnät och skattefinansierad välfärd är stora.

Resultatet blir att ambitionsnivån i de välfärdssystem som byggts upp av tidigare generationer svenskar successivt sänks, och att Sverige på område efter område halkar efter de länder vi tidigare har jämfört oss med. På sikt riskerar även våra pensionssystem att urholkas när nettouttaget med råge överskrider insättningen hos många invandrargrupper.

Kostnaden för den svenska migrationspolitiken handlar dock inte enbart om ekonomi. Lika alarmerande är den ökade otryggheten, den minskande känslan av gemenskap och sammanhållning, sjunkande skolresultat, ökade klyftor på arbetsmarknaden, och att tilltron till själva demokratin är sämre än på länge. Vi ser utanförskaps­områden där kriminaliteten påminner om situationen med etniska gäng i USA, och där tilliten och förtroendet för polis och rättsväsende ersatts med ringaktning och förakt.

De som drabbas hårdast är männi­skor – ofta själva invandrare – som inte har råd att flytta bort från ortens kaos, utan som cementeras i utanförskap och får betala priset för politikens flathet. Men för varje dag som går kryper våldet även allt närmare medelklassen och de mer välbärgade bostadsområdena. Situationen påverkar allt fler, och det blir allt svårare att blunda och titta åt andra hållet.

En stor del av detta kan tillskrivas den ansvarslösa migrationspolitiken som förts sedan många år, och den oerhört naiva synen att volymer inte spelar någon roll. Debet och kredit har inte gått ihop när det gäller migrationen. Många fler har kommit än vad Sverige har kapacitet att integrera, och integrationsskulden som har byggts upp är därför enorm. Detta har inte varit något oundvikligt eller ödesbestämt, tvärtom har det skett frivilligt med ansvariga politikers goda minne.

Trots att antalet svenskar som anser att migrationen bör minska är tio gånger fler än de som anser att den bör öka, fortsätter invandringen att ligga på internationellt höga nivåer. Nästa år väntas enbart antalet asylsökande motsvara ungefär invånarantalet i Kiruna eller Ystad, och antalet anhörig­invandrare som kommer är mångdubbelt fler. Det är inte hållbart, och nu krävs politiskt ansvar och ryggrad för att ta de svåra och obekväma beslut som är nödvändiga.

Den bistra sanningen är att vi kommit till en återvändsgränd för svensk migrationspolitik. Den snällism som genomsyrat området måste ersättas med förnuft och praktiskt ansvarstagande. Invandringen till Sverige måste vara restriktiv, ordnad, villkoras av individuellt ekonomiskt ansvar och i övrigt ligga på den absoluta miniminivå som konventionsåtaganden och EU-rätt medger.

Som väntat resulterade ett års förhandlingar i migrationskommittén inte i den lösning Sverige behöver. De förslag som förts fram av övriga partier i kommittén har mest varit urvattnade och tandlösa, och slutprodukten blev en halvmesyr som inte ens de rödgröna regeringspartierna kunde vara överens om sinsemellan.

Sverigedemokraterna offentliggör därför i dag ett alternativt förslag för en hållbar migrationspolitik. Förslagen utgår från att Sverige givet den uppkomna integrationsskulden behöver ett nettominus när det rör asylrelaterad invandring. Målsättningen är att fler ska återvända till sina hemländer, än antalet personer som kommer till Sverige. Det gäller personer som redan befinner sig i Sverige illegalt och som ska utvisas med hjälp av de tvångsmedel som finns, samt dem som har nödvändiga tillstånd men saknar tillhörighet till det svenska samhället och frivilligt vill vända hem.

Här måste man komma ihåg att migrationen styrs av de olika pull-faktorer som gör ett land attraktivt. Eftersom Sverige sedan länge är etablerat som ett av de mest generösa mottagarländerna kommer det inte att räcka att anpassa migrationslagstiftningen efter våra nordiska grannländer för att märkbart minska attraktionskraften. Sveriges politik behöver vara mer restriktiv än politiken i jämförbara länder för att nå önskad effekt.

Vår bedömning är att det går att utforma en sådan migrationspolitik inom ramen för rättsligt bindande internationell rätt. Några av de viktigaste åtgärderna vi föreslår är:

1.) Begränsa rätten att söka asyl till första asylland. Asylsökanden som passerat via ett säkert EU-land ska som huvudregel avvisas vid gränsen. Det ska åläggas den sökande att styrka sina skyddsskäl.

2.) Begränsa anhöriginvandringen till EU-rättens miniminivå, och skärp försörjningskraven. Anhöriginvandring ska inte vara möjlig för alternativt skyddsbehövande, och strängare försörjningskrav ska införas för samtliga kategorier.

3.) Avskaffa permanenta uppehållstillstånd. Anpassa uppehållstillståndens tid till lägsta tillåtna enligt EU-rätten. Kraven för att få svenskt medborgarskap genom naturalisation ska skärpas.

4.) Begränsa rätten till välfärd för icke-medborgare. Rätten till ekonomiskt bistånd och välfärdstjänster ska kraftigt begränsas för icke-medborgare och alltid förenas med motprestation eller kvalificering genom arbete.

5.) Uppmuntra återvandring och verkställ fler utvisningsbeslut. Utvisningsbeslut ska alltid förenas med frihetsberövande, grovt kriminella ska utvisas även om det finns verkställighetshinder. Omfattande satsningar på inre utlänningskontroll och skärpta gränskontroller ska införas.

Vår målsättning med att presentera ett alternativ till migrationskommitténs betänkande är att lägga fram konkreta förslag som har direkt effekt på migrationen och ger en mer nyanserad bild av de internationella regelverken.

Sverigedemokraterna kommer att driva det alternativa förslaget så långt det är möjligt under den fortsatta remissbehandlingen och beredningen av betänkandet. Vår förhoppning är att förslag som i grunden bygger på den politik vi nu presenterar så småningom kommer föras fram av andra konservativa partier. I den mån en konservativ regering blir möjlig efter nästa val utgör den också en grund för en framtida regeringspolitik.”

https://www.dn.se/debatt/har-ar-sds-alternativ-for-svensk-migrationspolitik/

12 reaktioner till “SD levererar precis den typ av politiska förslag som stora delar av svenska folket går runt och väntar på

 1. Jag saknar förslaget att begränsa möjligheten att överklaga utvisningsbeslut, annars är det bra att SD har vaknat, det har varit tyst för länge. Det straffar sig i opiniosundersökningarna

  Gillad av 1 person

 2. ”…hamnat i utanförskaps­områden…”
  De har inte hamnat i dessa områden, De har valt att bosätta sig där. Dessutom var dessa områden inte utanförskapsområden innan dessa personer invaderade dessa områden. Då och innan var dessa områden som vilket svenskt område som helst i landet.

  ”Men för varje dag som går kryper våldet även allt närmare medelklassen och de mer välbärgade bostadsområdena.”
  Jo det är förvisso sant. Frågan är vad den s.k. medelklassen tänker, tycker och ämnar göra åt detta.

  ”Många fler har kommit än vad Sverige har kapacitet att integrera, och integrationsskulden som har byggts upp är därför enorm. Detta har inte varit något oundvikligt eller ödesbestämt…”
  Nej såklart det inte har. Regeringar, ansvariga politiker och myndigheter har låtit detta ske. Varför? Tja det drabbar inte de som styr är det enkla svaret.

  ”Nästa år väntas enbart antalet asylsökande motsvara ungefär invånarantalet i Kiruna eller Ystad, och antalet anhörig­invandrare som kommer är mångdubbelt fler. Det är inte hållbart, och nu krävs politiskt ansvar och ryggrad för att ta de svåra och obekväma beslut som är nödvändiga.”
  Glöm det. Denna ryggrad och det politiska ansvaret och dessa obekväma beslut kommer inte att genomföras.

  ”Den bistra sanningen är att vi kommit till en återvändsgränd för svensk migrationspolitik.”
  Ja och det var mycket länge sedan.

  ”Invandringen till Sverige måste vara restriktiv, ordnad, villkoras av individuellt ekonomiskt ansvar och i övrigt ligga på den absoluta miniminivå som konventionsåtaganden och EU-rätt medger.”
  Fel och fel igen. Vi måste ha stängda gränser och noll (0) invandring. EU ska inte ha ett skit med detta att göra för Sverige som land måste lämna EU och det för gott. Men det vill förstås inte SD. Är de därför trovärdiga..?

  ”Målsättningen är att fler ska återvända till sina hemländer, än antalet personer som kommer till Sverige. Det gäller personer som redan befinner sig i Sverige illegalt och som ska utvisas med hjälp av de tvångsmedel som finns, samt dem som har nödvändiga tillstånd men saknar tillhörighet till det svenska samhället och frivilligt vill vända hem.” Självklart. Det gäller i princip alla som befinner sig i landet och lever på bidrag år efter år. Det handlar inte om frivillighet.

  ”Asylsökanden som passerat via ett säkert EU-land ska som huvudregel avvisas vid gränsen.”
  Självklart. Varför gäller detta inte nu?

  ”Begränsa anhöriginvandringen till EU-rättens miniminivå…”
  Nej! Noll invandring är det som ska gälla. Inget annat! Ingen mininivå, glöm det.

  ”Avskaffa permanenta uppehållstillstånd.”
  Absolut. Uppehållstillstånd ska förtjänas, inte utdelas till kreti och pleti och godtycklig person.

  ”Begränsa rätten till välfärd för icke-medborgare.”
  Självklart ånyo. Icke medborgare ska ha noll (0) tillgång till svensk välfärd. Välfärden i landet gör man sig förtjänt av genom hederligt arbete och ärlig skattebetalare. Inget annat.

  ”Uppmuntra återvandring och verkställ fler utvisningsbeslut.”
  Det handlar inte om att ”uppmuntra.” Det handlar om att kasta ut de som inte passar in i samhället. AfS.

  ”Sverigedemokraterna kommer att driva det alternativa förslaget så långt det är möjligt…”
  Så långt det är möjligt? Vad menas med detta? SD borde upplysas om att ingenting är omöjligt om man verkligen ger sig fan på det. Så långt det är möjligt… nä ge er.

  Gillad av 3 personer

  1. Att SD har tagit bort kravet beror på att man tror att konsekvenserna kommer att bli stora för landet, se bara på Brexit, Tanken är att börja reformera EU inifrån sägs det från SD, vilket låter lagom flummigt. Enl. Jimmy så kanske SD kan bli ett parti som ställer sig emot EU igen i framtiden. Löfven har väl också sett till att det kommer att bli betydligt svårare att lämna den överstatliga unionen, genom att vi dras djupare in i unionens politik genom coronastödpaketet. Jag är helt emot EU, och anser att vi nu har ännu mindre att säga till om, när EU tar ytterligare ett steg mot att bli en superstat.

   Gilla

 3. Vad är utsatta områden.
  Varför är de inte utsatta områden när svenskar bor där
  men så fort invandrare bor där blir det .
  Jag bodde på ett område i Halmstad som heter Andersberg.
  Det var stora fina lägenheter. Fina lekplatser.
  Många arbetare bodde (bor där).!
  Sen kom massa migranter.
  de fick de stora fina lägenheterna.
  Det tysta ,fina, rena området väller nu med skrikande barn, högljudda vuxna,
  Smuts och skit överallt. Möbler slängs nedför balkongen.
  Tvättstugan försvinner kläder, de tar ut mina kläder på min tid
  och sätter in sina . Karlarna glor och förföljer en. Man kan inte går ner i
  Tvättstugan. Kriminaliteten ökar med 90 procent.
  Till slut flyttar alla svenskar som kan och kvar blir de sjuka och fattiga svenskarna
  Och migranterna.

  Alltså tvingas svenskar flytta från sina barndomshem som de har massa minnen
  Ifrån och från fina lägenheter och områden. Där ingen låste dörrarna på dagarna
  ,Nu har många installerat fler lås.
  För andra har tagit över det och förstört det.
  Utsatta områden har inget att göra med fattigdom utan
  Vidriga handlingar av vidriga människor.

  Gilla

  1. Maria! Jag pratade med en granne till en bekant. De bodde i ett litet radhus. När kommunen upplät 2 grann-radhus till stackars utsatta flyktingar bestämde de sig direkt, de sålde och flyttade. De är mycket glada över sitt resoluta handlande. Tillståndet i radhuslängan liknar i mångt och mycket det du beskriver.
   Det kan du tacka S, V, C och MP för i första hand. Även Carl Bildt kan du till viss del tacka, han förändrade Sveriges Mellanösternpolitik 2006-2014 i pro-palestinsk riktning och medverkade därigenom till att arabvärlden fick upp ögonen för vårt välfärdssystem, våra pass som man kunde få hur många som helst av om man tappade dem osv osv. Bildt blev sedan, liksom Margot Wallström, portad från Israel vilket inte så många verkar känna till.
   Stackars dig i din situation Maria.

   Gilla

 4. Kan man kriminalisera och straffa politiker som orsakat ett land så mycken skada såsom skett i Sverige? Det går förstås inte. Men nog borde de värsta jävlarna få ett straff. Utvisning i gångkläder till Somalia vore för milt.

  Gilla

  1. Klart att det går att straffa politikerna,Lex Chauscescu.Och ja,här duger bara dödsstraff.Först en oberoende rättegång och sedan straffutmätning och verkställande.Dödsstraff skall införas i straffskalan.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s