Risk för elbrist ökar när vi inte längre producerar kärnkraft – var finns det sunda förnuftet?

På regeringens uppdrag summerar Svenska Kraftnät varje år den gångna vinterns elförbrukning och gör en prognos för nästa år, i syfte att ringa in när elförbrukningen är som störst och peka ut importbehovet genom att ta sikte på den enskilda timme under vintern då elförbrukningen bedöms bli som störst.

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska Kraftnät, konstaterar att importbehovet har ökat under de tre senaste åren och att vi inte har inhemsk produktion som är tillräcklig. Den senaste rapporten visar dessutom att underskottet i kraftbalansen ökar ännu mer inför kommande vinter samtidigt som marginalerna minskar.

I slutet av året kommer kärnkraftverket Ringhals 2 att stänga och även om elproduktionen från andra slags kraftkällor, i synnerhet vindkraften, ökar är den elproduktionen svår att förutse och prognostisera. Produktionen är inte planerbar enligt Medelius-Bredhe och det har visat sig att när det är som kallast blåser det inte särskilt mycket.

Vintern som gick klarade sig Sverige rätt så bra tack vare den milda vintern, varför effektsituationen inte blev så ansträngd, men skulle vädret istället bli ovanligt kallt eller vid en normalvinter kan el behöva importeras under perioder då förbrukningen är som störst. De största utmaningarna finns i södra Sverige. Vi har väldigt mycket elproduktion i norra Sverige, men vi har inte lika mycket i södra Sverige där elförbrukningen är som störst enligt Lotta Medelius–Bredhe.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att säkerställa importmöjligheter, men om andra länder hamnar i samma vädersituation som oss finns tillfällen då importmöjligheterna kan vara ansträngda.

Det är faktiskt helt absurt att vi stänger ned fullt fungerande och miljövänliga kraftkällor för att istället importera el samtidigt som vi utsätter oss för risken att det uppstår elbrist! Hur ända in i glödheta tänker våra styrande? Inte med huvudet i alla fall utan det är bara godhetspoäng för att kräla i stoftet för klimataktivister, vars belägg saknar substans, som ger något i deras värld – man baxnar!

#onlyinsweden

https://www.gp.se/ekonomi/risken-för-elbrist-ökar-1.28668998

14 reaktioner till “Risk för elbrist ökar när vi inte längre producerar kärnkraft – var finns det sunda förnuftet?

 1. Man kan gå in på Svenska Kraftnät-kontrollrummet så ser man att Sverige exporterar i genomsnitt el motsvarande ett halv Oskarshamn varje minut dygnet runt.Uniper äger en stor del av det nordiska distributionsnätet och exporterar svensk och billig el till kontinenten där elpriset är fem gånger högre än i Sverige.Självklart vill man kunna producera billig och smutsig el att exportera till bl a Tyskland,smutsig el på behagligt avstånd från Merkel.Förstatliga den multinationella eljätten Unipers tillgångar i Sverige.

  Gillad av 1 person

 2. På nästan alla bilder man ser av skogarna av vindkraftverk står vingarna stilla.
  Undersökningar har visat kroniskt sämre sömn hos människor som bor i närheten av vindkraftverk.

  Låt MP m fl stänga ner ALL kärnkraft. Då blir de säkert nöjda, då får de frid i sinnet och kan sova bättre, då blir vi alla ursprungliga och glada. Då kan vi gå jämsides med Lövin, Amanda Lind och alla MP-muppar och plocka potatis för hand, då kan vi bo i små trevliga jordkulor och spinna och häckla vårt lin medan grisarna glatt bökar i skogen utanför. Tjärstickorna kan lysa upp kvällen medan Löfven och Annie Lööf danskar för oss och sjunger små visor om hur fint och naturligt det känns. Alla utsatta har flyttat tillbaka till sina ursprungsländer och är än en gång förundrade över det där konstiga folket i norr.

  Gillad av 2 personer

 3. Både och. Finns många reportage om hur det ser ut med vingfladdret när det är just vindstilla. Finns många beräkningar gjorda kring hur stor del av dygnet, veckan, året som vingarna snurrar. När de snurrar som mest eller minst på året. Undersökningar som visar när det vore bäst om de snurrade i relation till elförbrukning osv osv. Nån stans på vägen blir det väl som med importen av utlänningar, en mättnadsgräns, en gräns för vad Sverige tål av både det ena och det andra. När man river vindkraftverk blir det väl en del skit att ta hand om också. Vem vill betala för det? Finns det en fond för rivning av vindsnurror lik den för rivning av kärnkraftverk??
  Det där med ideologi kontra verklighet är inte det lättaste. När tron får ta överhand över förnuftet. Böner, ramsor och en starkt tro får inte fart på vindsnurrorna en icke blåsig dag. En stark tro och övertygelse om att det är ingenjörer, sjuksköterskor, elektriker, snickare, rörmokare med kapacitet att snabbt lära sig svenska språket och en stark vilja att integrera sig och bidra hjälper ju inte, oavsett hur starkt man säger sig tro. Vi har heller inte sett några mer påtagliga bevis för att helvetet finns någon annan stans än här på jorden. Kanske är vindkraftverkens vingar det närmaste vi kommer himmelens änglavingar?
  Hasse och Tage roade oss med denna lilla sketch om tron. Väldigt kul tycker jag, står sig än i dag.

  Gilla

 4. Ja den fråga som Jenny väcker har många undrat över.
  De klimataktivister som verkar för imperiets oligarker har samma inställning till befolkningsfrågan:
  En kraftig reduktion av jordens befolkningstal är målet.

  Schellnhuber är den som gått längst med att hävda att det går att krympa den totala befolkningen till hundra miljoner.
  Schellnhuber’s medaktivist Johan Rockström har enligt Jacob Nordangård sagt att Coronapandemin har en gynnsam funktion (fritt uttryckt av mig)

  Annars är vanliga siffror att man vill komma ner till 500 miljoner och ibland kanske en miljard.
  I deras synsätt är den mänskliga befolkningen en ohyra och jorden behöver avlusas.

  Om det är vad den irrationella energipolitiken egentligen kommer sig av hänger det ihop logiskt.

  Isf bör vi vara beredda på att det kommer fler pandemier och att tekniken förfinas efterhand för den befolkningsreduktion som eliterna pläderat för sen 1700-talets slut.

  Först från den Venetianske vetenskapsmannen Ortes sida och hans verk plagierades senare av brittiska ostindiska kompaniets Malthus.

  Sagda företag kan uppfattas som en form av privatisering av imperiet som lagfästes 1763 i Paris.

  Dom var alltså multisarnas urfader och det är multisarna som vill ha bort alla nationalsater.

  Men globaliserarna behöver ju någon som köper deras produkter så man kan undra hur dom planerar inför deras önskade kraftiga befolkningsreduktion.

  Kanske är tanken att AI skall utformas som ett nytt sorts klasssamhälle?

  Jag tror själv på att Universum är ett intelligent väsen, dvs jag ansluter mig till iden om intelligent design snarare än helt blind evolution. Utan att för den skulle förknippa det med någon enskild religion.

  Men jag tror att den etablearde vetenskapen kommer dit av sig själv så småningom.steg för steg.

  Fysikteorin behöver utvecklas vidare för det.

  Men har man den inställningen som jag har innebär det antagligen att vi människor i viss mån är som en sorts avatarer alltså underställda något organiserande överordnat system analogt med ett mycket avancerat dataspel

  Om det är så är vi antagligen redan en sorts AI,

  Gillad av 1 person

  1. Som du skriver apropå intelligent design, du tror alltså på intelligent design…alla som tror på något har en tro på något, alltså en tro just…..vem kan stå bakom detta med intelligent design månne…slumpen? I så fall är slumpen blind evolution….intelligent design, är det kanske människan som häpnar över den som var så intelligent att han, hon eller hen designade starten så allt blev så häftigt?, det är ju människan idag som benämnt naturen intelligent design, föga bevis har lämnats för det påståendet, ungefär som med himmelriket….det blir ett cirkelresonemang…..världsrymden är rätt stor och bryr sig inte ett dyft om oss människor, inte det minsta….människans behov av att känna någon mening i detta meningslösa och oförklarliga, detta säger många filosofer genom seklerna är det som ligger bakom att människan tycks att ett outtömligt behov av något som är större än henne själv, en gud, en tro…..ingen religion kan heller existera utan idéer om en högre makt eller ett antal termer och begrepp för det heliga….en religiös uppfattning är en konceptualisering av livet, vare sig det nu sker genom myter och berättelser eller genom synliga symboler…..att tro på intelligent design är förstås också en tro som förutsätter att någon högre makt fixade detta, annars är det ju slumpen…..kristendomen började som en judisk väckelserörelse och utvecklades till en världsreligion….islam bygger vidare på judendomen och kristendomen, inte alla vet om detta……koranen berättar om Adam och Eva, Noa och hans söner, Abraham, Isak och Jakob och Josef i Egypten, om Jesus och hans profetiska framträdanden osv osv…..hos islam gick tron och den religiösa expansionen hand i hand med den politiska och militära expansionen….det är det vi märker av i Sverige idag…..den muslimska läran tog stort arv efter den grekiska osv osv osv. Både den kristna läran och den muslimska är lika intoleranta vad gäller vilka som kan komma till ett tänkt paradis, bara de rätt-troende….undrar var det tänkta paradiset finns……nån som hört nåt om det?
   Globaliseringen började för ett antal tusen år sedan, efter Columbus ”upptäckt” av ”Amerika” har ingenting varit sig likt…..

   Gilla

   1. Beträffande Intelligent design.
    För min del kommer det från ett försök att utveckla en fysikteori, där återkoppling är ett viktigt element för att förstå vad elektriska laddningar är för något och hur deras stabila existens upprätthålls.

    Återkoppling förutsätter antagligen så kallade olinjära mekanismer medan de mesta framstegen inom vetenskapen bygger på så kallad linjär superposition.
    Olinjära system är mycket svårare att analysera och vetenskapen har mycket kvar att utveckla i det sammanhanget.

    Vad beträffar biologin så kan den inte förklara hur molekyler växer upp till levande varelser för det finns inget i nuvarande fysikteori som kan förklara det.

    Det är fakta men inte ett dugg förstådda fakta.

    Om man jämför med avatarer kan man dra en parallell med att det finns en för avataren osynlig del av verkligheten som medverkar till avatarens stabila existens.

    Den osynliga delen använder kraftfulla matematiska algoritmer och inget hindrar att man projicerar vidare in i framtiden när sånt har kommit mycket längre.

    Det förefaller som om flera filosofer med AI intresse lutar åt att det är mer sannolikt att verkligheten dvs universum är en datasimulering än att så inte är fallet.

    Isf bekänner dom sig liksom jag, åtminstone implicit till iden om intelligent design.

    DNA kan med den parallellen av avatarer kompletterade av en osynlig organiserande bakgrund, ses som blott en liten synlig del av något väsentligt mer vidsträckt.

    När levande varelser tex en del reptiler återskapar avhuggna lemmar är det svårt att se hur de omgivande synliga delarna av kroppen skulle kunna innehålla något som förklarar hur det går till.

    Och det är lika obegripligt hur ägg och spermier växer upp till en människa och absolut inte förklarat, bara konstanterat av vetenskapen.

    Man kan beskriva hur raffinerat en levande cell transkriberar från DNA och producerar proteiner enligt koden, där cellen utgör en del av en avancerad nanoteknologisk fabrik.

    Men hur detta kan upprätthållas av sig självt finns det ingen tillfredsställande förklaring på.

    Forskningen måste inte förstå det för att kunna dra nytta av det man lärt sig, men det betyder inte att vetenskapen av idag verkligen är i närheten av att ha avslöjat naturens djupare hemligheter.

    Gilla

 5. Reducera världens befolkning? Tja, önskedrömma går ju. Men visst, en pandemi av rätt kaliber är ju effektivare än ett krig. Nackdelen är att efter ett krig blir det fart på ekonomin igen, så icke vid en pandemi. Hur har de tänkt att befolkningsreduktionen ska gå till? Vem bestämmer vilka som ska utgå? Hur berättar man för dem om oturen? Vad gör man med dem som protesterar? Blir en del jobb för grävskopor att begrava så många. Kanske elda som mongolerna gjorde? Röken kommer säkert förmörka himlen ett par år. Fast, mer troligt är väl att man slänger ner de utgående i havet, då får man ju näring tillbaka så att säga, recirkulation enligt MP i varje fall. Inte så kul att fiska med nät direkt efteråt, kanske inte att äta fisk heller? Är det då vi ska äta skalbaggar och sånt? Tycker det verkar vara lite ogenomtänkt strategi. Vi får hoppas FN har klara planer för det hela. Undrar när man får veta vilken dörr man ska gå ut genom? Beskedet kanske kommer med deklarationen, ”då du ska utgå behöver du ej deklarera, var vänlig klipp dina kort och sänd in resterna till närmaste lokala FN-kontor”? Vi får se. Håller tummarna, åtminstone för mina barn. Är det bäst att vara kvinna eller man då? Vit, gul, röd, svart eller grön? Har de gröna grönt kort så att säga, frikort? Bäst att gå med i MP för säkerhets skull. Hon har sett så belåten ut på sistone Lövin. Green Power.

  Men viss framgång har man onekligen haft i Sverige med att ta död på äldre svenskar i Corona på de få äldreboendena.
  Så småningom kommer någon orädd och kunnig person även att rota fram siffrorna på avlidna yngre svenskar, förståndshandikappade, fysiskt handikappade osv. De har rimligen inte klarat av Corona bättre än försvarslösa svenska åldringar.
  Undrar om det räknas till min fördel om jag skulle byta sida och bli politiskt korrekt? Fast nä, där tamejtusan går gränsen.

  Gilla

  1. Som bränd döing är du dessutom miljöfarligt avfall.Kvicksilver i tänderna och bly i benen.Sätt undan lite pengar för miljöriktig hantering post mortum.

   Gilla

 6. Det blev lite utvikningar hit och dit…men, för att svara på Jennys fråga var det sunda förnuftet tog vägen..
  Vi har ju alla märkt ett antal år att tyckande och tro har blivit lika mycket värt som förnuft och att veta. Dessutom känns det på många håll och kanter och när vederbörande inte kan skilja mellan känsla och tanke, då blir det rätt rörigt. I media har det ju varit förfärligt detta att en åsikt eller tro har kunnat övertrumfa vetande. Just denna okunskap är ju basen för MP, där tror man stenhårt på att tar man bort kärnkraften då fixar det sig ändå. MP har ju fått stora delar av svenska folket att än idag tro på det positiva med människoimporten.
  Nu med Corona uppgraderas kunskap och vetande, läkarvetenskapen, i varje fall de flesta diciplinerna bygger mer på kunskap än tro. Vem vill ha en läkare som har en stark tro på en medicin utan att ha belägg för effekten? Sen är det en annan sak att det numer finns en del del läkare i Sverige som tror sig kunna men inte kan det de borde kunna. Jag har själv träffat på flera stycken. De har som regel inte utbildats i Sverige i den mån de nu har en utbildning.
  Så, självklart finns det massor med kompetenta människor som vet allt som behöver vetas om vad som händer när man tar bort kärnkraften. Men politik är ju för det mesta just en ”tro” eller ideologi, båda lika illa. Bättre är att veta genom att tänka till lite och göra en konsekvensanalys. Jag tror ungefär lika mycket på Robert Lind i Kramfors som på en politiker.

  Gilla

 7. Aktivister utan kunskaper håller regeringar som gisslan och driver en politik som dom aldrig förstått konsekvensen av på uppdrag av globalt kapital som genom att styra energiproduktionen vill styra folket.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s