Finns det kurage nog att strypa offentliga bidrag till föreningar/samfund som rättfärdigar hedersförtryck och stoppa religiösa friskolor?

Amine Kakabaveh och Annika Strandhäll skriver idag ett bra debattinlägg i Expressen om kampen mot den växande hederskulturen i Sverige. Enligt forskare finns det runt 240.000 unga i Sverige som växer upp under begränsande hedersnormer och när samhället inte förmår att visa att svensk lag står över släktens patriarkala traditioner så sviker vi dessa ungdomar. Organisationen Varken hora eller kuvad (VHEK) får också signaler om hur dessa ungdomar under coronapandemin blir ännu mer fängslade i hemmet.

Debattörerna pekar på att det uppenbarligen saknas fungerande rutiner i de svenska kommunerna.

”Nyligen presenterade det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck en kommunenkät om bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta. Av enkätsvaren framgick att kommunerna hade kännedom om 199 bortförda personer i en hederskontext under 2019, varav 86% av dessa var barn.
Eftersom det bara var 66% av kommunerna som svarade på enkäten, så finns det anledning att anta att det totala antalet är väsentligt högre. Socialtjänsten i 27 av de 191 kommuner som svarade på enkäten uppgav att de hade kännedom om barn som levde i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.
Anmärkningsvärt är att 71% av de kommuner som svarade på enkäten uppgav att de saknade rutiner för att hantera ärenden kring bortförda barn. Nästan lika stor andel av kommunerna (69%) saknade rutiner för hur man skulle agera i ärenden om barn som lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden. Bland de kommuner där sådana rutiner ändå fanns så var det endast 30 procent som svarade att de visste att dessa var uppdaterade med hänsyn till den nya lagstiftningen om förbud mot alla utländska barnäktenskap, som trädde i kraft vid förra årsskiftet.”

Något positivt är dock att riksdagen redan denna månad kommer att ta ställning till ytterligare skärpt lagstiftningen mot hedersbrott. Barn som riskerar att föras ur landet för att giftas bort eller könsstympas kan beläggas med utreseförbud och tillfälligt få passet indraget, en ny brottsrubricering om barnäktenskapsbrott kompletterar tidigare lagstiftning mot äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa samt regeringen föreslår också att alla brott som begås utifrån hedersmotiv ska ge strängare straff.

Så länge man inte implementerar barnäktenskapsbrott retroaktivt så känns det mer som ett slag i luften när man slår sig för bröstet och säger att man står upp för alla flickors rätt, när man samtidigt struntar i alla dem som redan förts bort.

Jag är helt överens med debattörerna om att föreningar och samfund som rättfärdigar hedersförtryck inte ska ges offentliga bidrag och att religiösa skolor ska stoppas. Där agerar Socialdemokraterna bra som är det enda partiet som vill förbjuda religiösa friskolor oavsett religion, men hur ska man få politisk majoritet när övriga inte är konsekventa?

Det går inte att tillåta vissa religioner och förbjuda andra. Hade man ändrat lagen om religionsfrihet och beslutat om att förbjuda religiösa symboler i skolan samt religiösa friskolor oavsett religionstillhörighet så hade vi kunnat få bukt med både slöja på barn och fundamentalistiska friskolor i en smäll.

Detta kräver dock modiga politiker och tyvärr är det en bristvara i Sveriges riksdag. Hela samhället måste visa att det står på flickornas sida heter det så fint, men verkligheten ser annorlunda ut.

Återstår att se om man kan få igenom den skärpta lagstiftningen om hedersbrott som riksdagen nu ska ta ställning till – tyvärr hade det inte förvånat mig om det slutar med oenighet och en massa kryphål i vanlig ordning eftersom det sekulära Sverige har ändrat kurs och numera trippar på tå för religionsutövande kravmaskiner!

https://www.expressen.se/debatt/240-000-vaxer-upp-med-hedersnormer/

11 reaktioner till “Finns det kurage nog att strypa offentliga bidrag till föreningar/samfund som rättfärdigar hedersförtryck och stoppa religiösa friskolor?

 1. Den artikeln är en av fler liknande som publicerats, fler liknande kommer. Dagens artikel är en del av en nödvändig politisk process av anpassning inför valet 2022. Man försöker på detta sätt distansera sig från ansvaret att ha importerat alla dessa människor. Man antyder att man är emot inte bara våld i hemmet utan läsarnas tankar ska halvt omedvetet gå till att S är emot allt våld vi upplever i samhället numer. Man försöker i artikeln måla upp en bild av S som ansvarstagande och medkännande med kvinnorna. Dessutom målar man än tydligare upp bilden att det är kommunerna som brustit i sina uppgifter när det förstås är staten som importerat dessa människor som är direkt ansvariga för att vi överhuvud taget måste ha sådant här i Sverige. Regeringen har från den första importerade muslimen kunnat hantera denna fråga på alla möjliga sätt, inte minst under importresans gång om man velat. Nu utnyttjar man faktiskt cyniskt den situation man skapat och vill hos läsaren väcka förhoppningen att de som kan ordna detta är S och regeringen. Kanske väcker man tom förhoppningar hos en och annan muslimsk kvinna? Någon förändring i islams syn på och hållning kommer självklart inte att ske. Att sedan själva sakfrågan är riktigt är något helt annat, men det är ju inte vår sak vilken religion folk hänger sig åt. Låt mig påminna om Jonas Sjöstedt och V som förnekade att hedersförtryck ens fanns och som sparkade ut alla som sade emot, t ex Kakabaveh. Kakabaveh är säkert glad att äntligen ”få rätt i sak”, förmodligen får hon ett nytt jobb nu också.

  I mina ögon är artikeln ett sedvanligt fult knep från Strandhäll som ju är en ovanligt obehaglig politiker. Hon har fått sitt nya uppdrag som talesperson i jämställdhet inför valet 2022. Man skulle kunna säga att hon vill fungera som Hanif Bali. Jämställdheten är ett extremt viktigt område inför valet 2022, tänk så många känslosträngar det kommer gå att spela på, invandringen, kvinnor och så de svenska kvinnorna som gör allt för de utländska männen, tom tar på sig huvudduk vid ministerbesök utomlands. En del lyder även här i Sverige och döljer sitt hår med löshår som Amanda Lind. Saken handlar förstås om röster i valet 2022, hur kvinnorna har det inom islam bryr Strandhäll sig inte ett dyft om.
  Det gäller att kunna se vad som sker i det som sker.

  Gillad av 1 person

 2. Tack!
  Tillåt mig en reflexion kring de äldre som dör nu av Corona. Det är ju det som sticker ut så kraftigt nu.
  Från starten av Corona gjordes både då och fortlöpande riskkalkyler av regeringen kring hur mycket man kunde stänga ner Sverige utan att ekonomin skadades för mycket. Vilket absolut är det en regering ska göra i ett sådant läge. Det innebar att man var beredd att ta vissa kostnader, precis som i krig t ex, betala vissa offer. Jag är inte helt säker på om man från början förstod detta med att det är de äldre som dör. Men allteftersom stod det förstås klart för regeringen. Man teg så länge man kunde, man var beredd att betala det priset. Den främsta orsaken var nog att det helt enkelt inte fanns resurser att göra så mycket annat. DÄRFÖR att man gräsligt svikit alla äldre som byggt Sverige genom att nedmontera den lilla äldrevård som fanns och genom att helt enkelt strunta i hela problemområdet.
  Om jag tillåts förenkla bilden så är den ungefär så här; de äldre som har turen att få finnas på en viss sorts institutioner (de vistas där ca 4 månader innan man dör), dessa de äldre, dementa, obotligt sjuka har alltså ofta fått muslimska kvinnor och andra kvinnor som vikarier i en aldrig sinande ström. Dessa de äldre är alltså de som ska ”integrera” och låta sig tränas på av dessa vikarier som i bästa fall har en undermålig och kort utbildning som sjukvårdsbiträde eller liknande. Under dessa de äldres sista dagar får de alltså möta främmande kvinnor av annan hudfärg, av annan kultur och som i regel inte kan svenska. Dessa våra äldre ska på sitt yttersta försöka förstå vad som sägs och bli missförstådda tillbaka, ofta avfärdade och inte lyssnade på. En god väns mamma tappades i golvet på ett äldreboende därför att två somaliska ”nyutbildade” unga kvinnor inte följde de glasklara rutinerna kring toalettbesök. Kvinnan bröt bäckenet och avled två dagar senare. En av somaliskorna avskedades, den andra arbetar kvar. Ingen av dem kunde mer svenska än ”HEJ, NEJ, INTE, MICKET SVÅRT”.

  Gilla

  1. Kostnadsreducering???
   Bisarrt??
   Oh, ja!!
   Omöjligt??
   Nej.
   Kladdades det inte i AP-fonderna redan på 90-talet, efter ”(bank)krisen” ??
   Payback time, sas!!
   Bara introt till-Gudfadern-som saknas.

   Gilla

 3. Undrar varför de ha näsöppningarna utanför skyddet?? De verkar tom obekvämt.
  All jämförelse mellan Corona och ”Spanska sjukan” är fullständigt orimlig. 50-60-70 miljoner, troligen fler, dog då. Hela byar i Sverige utraderades.
  Nu öppnar man upp EU, ekonomin tål ej mer.

  Gilla

  1. Vi är inte ens i början av en långvarig pandemi.Dödstalen är höga och mörkertalet stort.Hälften på äldreboenden dör så jo,det kan mycket väl bli som spanska sjukan.

   Gilla

 4. Lite tillspetsat kan man påstå att svenskarna som nation behöver mer av orsak att känna ”ikigai”. Ikigai är ett av nyorden som Språkrådet, som är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik, ger ut i slutet av varje år, en nyordslista. Ordet är svåröversatt men betyder ungefär ”det som gör livet värt att leva”. Det är alltså ett ord som vi kan använda som vore det svenskt. Det oerhört väsentliga är att det används i rätt betydelse. I Japan kan ordet spåras tillbaka till Heian-perioden (794–1185) och skrevs ursprungligen med tecknet för snäcka. Under Japans tidiga medeltid var snäckor ytterst kostbara ting och därför stammar en mängd moderna ord som rör existentiella värden från detta ”gai”.
  I Sverige har vi under en många år fått egna, svenska nyord och renässans av äldre svenska ord, t ex ”hora, utsatt område, flykting, integrationsskuld, allas lika värde, barnkonvention, hållbar utveckling, öppna hjärtan, medmänniska, rasist” och en väldig massa andra, detta är ett litet axplock.

  I Japan vet man förstås vad ordet ikigai betyder, man är överens om betydelsen. Här i Sverige kommer bli svårt för oss att nå konsensus kring vad ordet betyder. Därför kommer i nog knappast att använda det särskilt ofta.nu
  Märkligt nog har vi länge haft ord som vi trodde vi var överens om vad de betydde, jag tänker då på de som står ovan. Fastän orden är svenska och vi bor i Sverige och en svensk tilltalar mig med t ex rasist så kan vi mena totalt olika saker numer. Visst är det märkligt, ett tag benämndes i stort sett hela svenska folket rasister i media? Fast då betydde ordet rasist inte just rasist så som vi vanliga svenskar menar att det betyder. Det betydde i stället att vi svenskar inte skulle bry oss om, vi skulle inte komma med frågor, vi skulle inte ifrågasätta och absolut inte kritisera när regeringarna importerade utlänningar, främst muslimer. Att kalla oss rasister var helt enkelt ett mycket effektivt sätt att styra och påverka oss. Rasister visste vi förstås vad det är, det är något hemskt som ingen av oss vill vara. Vi känner ordet rasist från t ex apartheid i Syd-Afrika. Från USA också, de äldre minns kravallerna, dödandet, skolbussningen osv. Samerna behandlades också rasistiskt här i Sverige, men det där ska vi helst inte prata om, det har statsmakten bestämt (S främst).

  Vi som bor i Sverige har aldrig varit rasister. Vi som haft ett så stort inflöde genom århundradena från så många europeiska länder, vi har tagit emot, accepterat, införlivat!

  Så, vem sade att ord inte har en inneboende kraft. Den som kan säga ja till en avrättning har verkligen makt bakom ordet. Den domare som kan säga icke skyldig till Wilmas mördare (som hade hennes huvud i en väska i lägenheten), visst har den personen makt? Faktiskt är det så att i stort sett allting kring invandringen och dess konsekvenser har hanterats med värdeladdade ord som styrt svenskarnas tankar och i förlängning också deras/våra handlingar. Orden fick svenskarna att inte ifrågasätta vad som pågick utan att lydigt gå till vallokalen och rösta för ”mer av sådant som skadar dem personligen och Sverige i synnerhet”. Visst är det märkvärdigt?

  Det här sättet att styra människor via ord, begrepp, idéer har politiker som alla vet använt sig av sedan det fanns något som kunde kallas politik.

  Det ska bli, är, riktigt intressant att se vilka nya ord, slogans och liknande som kommer och som ska styra våra tankar i den nya tiden som är här. Post-Corona. Orden kommer förmedla vad makthavarna vill ska tänka, hur vi ska se på än det ena, än det andra, vad vi inte ska tänka på och också vad vi ska glömma.

  Gillad av 1 person

 5. Hej.

  Det är ju synd att man kommer med ett sådant förslag närmare trettio år försent.

  Dels för att vi som öppet kritiserade kommunalisering och friskolereform hade 100% rätt i kritiken och i vad konsekvenserna skulle bli, dels för att man sluppit åtminstone halva problemet (indoktrinering i religiös fascism; dvs islam) om man låtit bli att släppa in muslimer annat än tillfälligt och undantagsvis.

  Det är inte överdrivet att påpeka att BSS hade helt och hållet rätt i vad de påstod skulle ske med Sverige, därför att det syntes redan på åttiotalet.

  Annars så har Realist rätt i vad han/hon säger: det är ett fulspel för att kunna stoppa undan frågan i ännu en oändlig utredning där man kan se till att utredningens sakkunnig kommer från den för S allt viktigare väljargruppen: invandrare, särskilt muslimska, röstar nästan uteslutande S och V. Även om valdeltagandet är något lägre än svenskarsröstar ofta över 80% i en invandrarvalkrets på S, allt enligt vad imamer och klanhövdingar beordrar.

  Att tror att S skulle förbjuda sina nya kärnväljare egna skolor är lika dumt som att tro att Miljöpartiet skulle komma med förslag som faktiskt är bra för miljön. Eller att någon partiledare, inklusive Åkesson, skulle säga ”Sverige är svenskarnas land”.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s