Försöker Skurups kommun att bli av med obekväm rektor?

Jag och Mattias Liedholm är oense om sakfrågan då jag är för slöjförbud för barn, medan han inte tror på tvång, men när arbetsgivaren börjar peta i de demokratiska spelreglerna ser det inte bra ut.

Att stänga av rektorn samt försöka få honom sparkad för att han följer svensk lagstiftning är lite magstarkt kan jag tycka – dock har jag inte hört Skurups kommuns version eftersom de inte velat kommentera.

Förbud mot slöja i skolan måste komma från regeringen och riksdagen. Så länge det inte görs bryter rektorn mot skollagen om han följer kommunens påbud och tvingar barn att ta av slöja eller förbjuder dem att vara i skolan. Klurigt, men inte ska man väl kicka rektorn för att han försöker göra sitt jobb och följa det existerande regelverket?!

https://www.dn.se/nyheter/sverige/rektor-som-kritiserat-slojforbud-i-skurup-stangs-av-fran-jobbet/

18 reaktioner till “Försöker Skurups kommun att bli av med obekväm rektor?

 1. Jag studsade av glädje när jag läste nyheten att landsförrädaren mattias liedholm har blivit avstängd.Det är viktigt att tjänstemän slutar att obstruera plus att han är en synnerligen osympatisk person.Heja Loubna och Skurups Kommun.

  Gilla

  1. Det är faktiskt rektorns förbannade skyldighet att följa ett demokratiskt fattat beslut av Skurups kommun.
   Nu är han avstängd med full lön. Hur är detta möjligt? Han ska förstås ha sparken utan lön!
   I övrigt instämmer jag med Rolf.

   Gillad av 1 person

 2. Godmorgon!
  Sila mygg och svälja kameler heter det.

  Snart är corona ”över” och så småningom får vi inte de dagliga presskonferenserna från de professionella och en och annan politiker (de stora folkfienderna till politiker gömmer sig ännu). Medge att vi blir informerade på ett bra sätt nu dagligen om vad som händer osv. Kunnigt, öppen redovisning om både positivt och negativt.

  Tänk tanken att liknande presskonferenser hade hållits varje vecka kring importen av utlänningar; ”vi har idag låtit flyga in 200 från Somalia, mest unga män men även 23 barn och 37 äldre som behöver snar vård och omhändertagande. De kommer föras till ett korttidsboende där de informeras om olika praktikaliteter….”. En dag fick vi kanske höra ”regeringen har nu bestämt att vi ska fortsätta att detta år importera sammanlagt 47.000, till det kommer anhöriga….osv”. Tänk om vi snart får höra ”regeringen har nu uppnått sitt mål, importen kommer att upphöra den 16 maj. Vi har uppnått vårt mål och ser inget vare sig kortsiktigt eller långsiktigt behov av ytterligare förstärkning av Sverige befolkning”. Ja jävlar, så kunde det ha låtit. Tänk om vi dessutom skulle få veta varför man importerat utlänningar.
  I stället får vi vara med och tycka om småsaker medan vi ser Sverige oåterkalleligt skadas.
  Importen av utlänningar är som en mycket, mycket långsamt exploderande bomb. Effekterna, konsekvenserna kommer mer och mer bli synliga allteftersom. De ansvariga kommer fortsätta tiga, ljuga och fördöma oss. Tänk om Corona hade hanterats på samma vis. Föraktet för svenska folket är stort, inte minst inom S.
  Vi får nöja oss med att tycka om småsaker. Så förstör man tilliten i ett land. Så urvattnar man demokratin.

  Gillad av 2 personer

 3. Man skulle kunna skita i slöjorna, ja bildligt talat förstås, och tänka på och hantera de på äldreboendena och inom LSS- boendena som man nu låter dö. De offras, prioriteras, bort fastän många kunnat räddas. Hade suttit fint med svensktalande och utbildad personal där nu. Från SIDA t ex.

  Gilla

 4. 🇸🇪 🇩🇰 🇸🇪 🇩🇰 🇸🇪 🇩🇰 🇸🇪 🇩🇰 🇸🇪 🇩🇰 🇸🇪 🇩🇰

  Just nu finns mycket intressant material om muslimskt kontra nordiskt här:

  http://snaphanen.dk

  Gilla

 5. Hej.

  I ett tjänstemannayrke har man inte rätt att välja när man tillämpar de lagar och förordningar som reglerar tjänsteutövningen: order är order.

  Å andra sidan har man en moralisk plikt att utöva tjänsten i enlighet med lagstiftarens avsikt, inte bara bokstaven i texten.

  Å tredje sidan har man en plikt mot sig själv att inte göra våld på sin egen övertygelse.

  Å fjärde sidan har man en plikt att värna det svenska samhällets fri- och rättigheter, och att inte medverka till lidande och förtryck: man skall agera vakt och stoppkloss för politiska övergrepp oavsett om de är lagliga.

  Å femte sidan har man en yrkesetik och kåranda att leva upp till.

  Det säger sig självt att detta innehåller motsättningar och paradoxer.

  För att kunna agera som tjänsteman måste jag veta att jag i framtiden inte straffas för tjänsteutövning som idag är laglig men sedan blir olaglig: är det idag lagligt att som socialsekreterare besluta om tvångsomhändertagande om barn inom ett visst lagrum skall jag inte kunna straffas i morgon för att lagen ändrats.

  Å andra sidan innebär det att den som administrerat tvångsaborter och steriliseringar, eller t o m eutanasi inte kan straffas enär det var lagligt vid tiden för beslutet och verkställigheten.

  En lärare kan inte låta eleven få godkänt i biologi när eleven svara ”Allah” på frågor om evolution. Samtidigt har eleven grundlagsskyddad rätt att inte leva assimilerat till det svenska samhället.

  Det om detta – det finns böcker i tjänstemannaetik för den som är intresserad av de dilemman vi som har/haft sådana yrken dagligen möter.

  Vad man kan göra på kommunal nivå som inte kräver nationell lagstiftning är att använda samma medel som man tidigare tillgrep mot kristna sekter när dessa inte ville huka sig under lagen: utredning och omhändertagande av Soc då barnets fria utveckling riskeras i en felaktig hemmiljö (Jehovas, Laestadianer och Schartauaner, Pingstvänner och Livets Ord har alla utsatts för sådant förr om åren). I verkligheten hade ingen vågat ta ett sådant beslut, då islams anhängare inte tvekar att använda oinskränkt våld och av media/politik tilldelats offerstatus där de kristna samfunden tilldelats skurkdito.

  Man kan även använda likabehandlingsplanerna och tvinga muslimska elever att sitta av tid där de skall drillas i korrekt värdegrund: pro-HBTQ, pro-feminism, och så vidare – detta då mycket av Koranen uppmanar till (i vissa delar ovillkorligen kräver) mord på avvikare, syndare och oliktänkare. Ingen skola skulle genomföra detta av samma skäl som ovan: våld och PK.

  Man kan också i förlängningen, men endast med politiskt stöd på nationell nivå, tillämpa den s.k. kårlagen – den kräver dock en idag ej sannolik tolkning av 4§: ”Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka…” (Brottsbalken 18:e kap. 4§). Eftersom islam inte erkänner någon sekulär lag, och eftersom muslimska församlingar mycket väl kan sägas motsvara just formuleringen om utveckling till maktmedel som militär trupp eller polis (moralpolis är ju sedan femton år en realitet i de områden som kontrolleras av muslimer), men åter: våld och PK gör det omöjligt.

  Personligen har jag alltid löst frågan om huvudbonad i klassrummet enkelt: ditt ansikte skall synas, den får inte skymma sikten, och du får inte göra en grej av den (störa undervisningen). Lika för alla, således. Något som skapat konflikt när elever haft kepsar med solkors och skolledning velat förbjuda detta. Antingen får alla, eller så får ingen är en rättvisa barn förstår och en bra pedagogisk väg att lära dem respekt för att de personliga valen inte för inskränka eller kränka andras lika rätt att göra egna sådana val.

  Men jag hade gärna sett värdegrundstroende försöka argumentera med ghettomuslimerna i Malmös skolor om att koranen har fel när den kräver att ateister, homosexuella och apostater måste dödas…

  Med ursäkt för textmassa och utvikningar,

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

  1. Religionen är så du så tydligt beskriver ett absolut hinder för att integrera muslimskt troende på ett ”svenskt vis”. Resurser finns för vidareutbildning, förståelse för det nya landet mm i form av t ex folkhögskolorna. Men, hur ska det gå till? Vem ska anpassa sig till vem?
   En högst konkret och avgörande sak, vad ska de syssla med, vad ska de göra i vardagen alla dessa många hundratusentals människor? Ska bara männen göra något eller kvinnorna också? Vad får de göra för religionen och männen? Vad ska de göra i vardagen efter Corona? Hur ser samhället på dessa grupper med de uppmaningar till kollektivt ansvarstagande som politiker uppmanat befolkningen till nu? Man kan väl inte plötsligt montera ner dessa uppmaningar, krav, direktiv för vissa grupper? Låta dem återgå till att vara icke kapabla till vuxenagerande både för egen del och som föräldrar? Gränsen mellan rättigheter/skyldigheter hur ska den se ut efter Corona? Likadant som innan? På ett annat sätt?

   Gilla

   1. ”En högst konkret och avgörande sak, vad ska de syssla med, vad ska de göra i vardagen alla dessa många hundratusentals människor?”
    Svar: Kvinnorna ska vara hemma och städa, laga mat, ha hand om ungarna och ställa upp när mannen så kräver. Männen ska sitta och röka vattenpipa, tugga kaht och dricka te.
    Pengar och allt som hör därtill fås från svenska skattebetalare.

    Gilla

 6. tompas11, tror du verkligen att det fortsätter som förut?? Vore mer än sorgligt om allt fortsatte som tidigare. Undrar om det håller inför valet 2022? Men osvuret bäst, brutaliteten har segrat hittills.

  Gilla

 7. De är ju här för tusan, ett par miljoner snart! Det måste till någon form av samexistens. Annars får vi väl fråga Trump och israelerna om råd hur man bygger en bra mur??? Frågan är vem som ska anpassa sig mest, de eller vi? Jag har inte nån lust att backa längre. Faktiskt inte en cm.
  Såg att folkpartimannen Per Wästberg idag skrev att Sverige väl skulle kunna ha städer som heter Ramallah, Teheran, Mogadishu osv. Han grundade detta på att USA har städer som heter Sweden osv. Gissa vad jag tycker om honom och hans förslag?

  Gilla

  1. Per Wästberg är etnisk jude och har därmed rätt att bosätta sig i Israel.
   Varför gör han inte det kan man undra.

   Israel tillåter endast gentestade judar att bli medborgare där.
   Dessutom en hög mur runt landet för att utestänga goyim.

   Etniska svenskar – har de samma människovärde som judar?

   Varför anser han att han har rätt att bestämma över Sveriges framtid?

   Gilla

 8. Totalt slöjförbud i hela grundskolan och till första klass i gymnasiet borde införas för det är ju bara en ”kulturellt betingade tradition från deras hemländer” och vad de sedan väljer att ha på sig efter skoltid är deras ensak. Om det blev lag på det i hela Sverige så kan inte de där salafisterna och isis sympatisörerna ha något att invända för i Sverige följer vi lagtexten i Svea rikets lag och inte påbud från Imamerna.

  Gilla

 9. Här har du tappat bort mig Jenny. Rektorn är kommunanställd och han fick direktiv som han öppet trotsade. Mellan raderna kan man också ana att det inte är första gången som han utmanar den politiska majoriteten i Skurup. I normala fall skulle ett öppet trots mot överordnad leda till avsked. I mitt fall och alla andras. Varför är reglerna plötsligt böjbara i rektorns fall?
  I botten kan vi tacka Göran Persson för detta, staten skulle aldrig överlåta skoltubildningen till kommunerna. Svenska skolan är tyvärr i botten av den europeiska ligan när det gäller kunskaper och disciplin.
  Men man kan inte sitta på två hästar och rätta sig efter staten när det passar eller kommunen när det passar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s