Rasismen och hatet frodas i norra Sverige medan staten blundar

Då och då klämmer DN ur sig välskrivna och intressanta reportage som lockar till långläsning. Idag är ett sådant tillfälle och det handlar om samernas rättigheter som väckt ont blod uppe i norr efter en dom i högsta domstolen som går på samernas linje. Allt är en del i en konflikt, som regeringen vägrar ta i, om vem som har rätt till marken på halva Sveriges yta.

Det är ytterst beklagligt att vi i Sverige som så ofta orerar om att vi har nolltolerans mot rasismen och hatet i samhället accepterar ett öppet rasistiskt synsätt, vars åsikter även delas av det centerpartistiska kommunalrådet som prompt fortsätter hävda att det är statens marker. Att renar plågas ihjäl, mordhot slätas över och näthatet duggar tätt sopas under mattan. När allt kommer omkring är staten en varg i fårakläder och det är förbannat tyst från regeringskansliet!

#backasapmi
#followthemoney

Eftersom DN brukar låsa sina artiklar så lägger jag texten nedan för den som vill läsa.

———————————————————–

”Andedräkten ryker i mörkret. Renskötaren Lars-Ola Jannok släpper ut sina renar ur släpvagnens renfinka som han backat upp i snön femton meter från landsvägen utanför Gällivare. Då bromsar en mörk bil in på vägen.
– Föraren vevar ner rutan och ropar att han skjutit sju renar, säger Lars-Ola Jannok ett par veckor senare när DN besöker Norrbotten. ”Ser jag er renskötare ensamma i renskogen skjuter jag er också”, fortsätter mannen.

Lars-Ola Jannok känner nackhåren resa sig.
– Jag vågar inte gå fram. Om han sitter med en bössa i bilen skulle jag kanske bli skjuten. Jag blir så chockad.

Mannen i bilen försvinner i ett moln av drivsnö.
Det händer fyra dagar efter Girjasdomen i Högsta domstolen i februari.

Efter tio års rättslig kamp vann den lilla samebyn över svenska staten i Högsta domstolen – i ett mål om rätten att fördela jakt- och fiskerättigheter i samebyns fjälltrakter utanför Kiruna.
Samebyn återfick därmed de rättigheterna som staten fråntog alla samebyar 1992 efter att de haft dem sedan 1500-talet.
Någon timme efter domen kom de första kommentarerna: ”Själviska äckliga jävla as är vad ni är, hoppas att ni själva inser att ni startat krig nu”, skrev en person på Twitter.

Samerna erkändes som urfolk 1977 och deras långtgående rättigheter skrevs in i grundlagen 2011. Efter två tydliga HD-prejudikat har samers renskötsel dessutom samma starka egendomsskydd i grundlagen som det individuella markägandet. Sverige har också folkrättsligt garanterat samernas markrättigheter genom att skriva på flera bindande FN-konventioner och Europarådets konvention för urfolk.
Men vi följer dem inte.

Kritiken i bland annat FN:s Rasdiskrimineringskommitté är, i skymundan, häpnadsväckande hård och kokar ner till: Sverige respekterar inte mänskliga rättigheter och landfrågor för urfolket samerna.

Det är i detta rättsläge som Girjasdomen landar. Inte nog med att den öppnar för att de övriga 36 samebyarna med fjällmarker kan överklaga och kanske vinna rätten till jakt och fiske.
– Högsta domstolen slår fast att folkrätt ska tas med i bedömningen vid frågor som berör samisk markanvändning, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.
Hon tror att domen bör få efterspel och stärka samernas ställning i exempelvis gruvfrågor.

Det är sprängstoff. En stor del av samekulturen som ska skyddas är renskötsel – där renarna vandrar mellan kust och fjäll på halva Sveriges yta och där områden måste lysas av för att skydda samernas kultur.

I exakt samma landområden som regeringen har högtflygande planer med nya gruvor och vindkraft. Men det stannar inte där. I Kirunaområdet tillbringar många lokala jägare och fiskare en stor del av sin fritid uppe på fjället – där nu samebyn åter ska bestämma.

Vi har stämt möte i Kiruna centrum med Tony Johansson som till vardags jobbar på ett kartbolag.
– Jakt och fiske är allt för mig, säger han med lugn stämma och fortsätter. – Det är själva anledningen att jag bor här, mitt i naturen.

Februarisolen förvandlar ansiktsfärgen till bleknat silver. Bakom honom sticker Nikkaloukta-massivets klipputsprång upp som taggar mot horisonten. Han säger att han föredragit om staten fortsatt att stå för jakt- och fiskekorten.
– Det är klart att det finns en oro hur det här ska påverka mig och lokalbefolkningen. Det finns ju många fler samebyar. Hur blir det i deras fjällmarker? Det handlar om en förvaltningsmodell där alla i Sverige som vill jaga och fiska i fjällen påverkas.

Blicken viker inte när han säger.
– Utan jakten vet jag inte vad hade gjort.
Så kommer vi in på näthatet, som han fördömer starkt. Han får en rynka mellan ögonbrynen.
– Det är helt förkastligt. Vi måste bli fler vuxna i rummet och få nolltolerans för det där.

Dagarna efter domen fortsätter aktiviteten på nätet. På det anonyma nätforumet Jodel i Kiruna skrivs:
”Kom ihåg nu, ta era gamla bilar, kör ihjäl alla renar ni vill och skär av öronen efteråt” och ”Save a wolverine, kill a sapmi” (rädda en djärv, döda en same).

Vi åker till Matti Berg, ordförande för Girjas sameby. Han bor i byn Puoltsa utanför Kiruna.
Här saknas en vägskylt. Någon skruvade ner skylten med det samiska bynamnet – Buolža – efter att domen föll.

– Det finns tyvärr en inrotad rasism i samhället sedan ett sekel, säger Matti Berg och suckar vid sin dator vid köksbordet. Han återkommer till varför de valde att driva Girjasmålet.
– Vi måste få skydda våra renar och när Länsstyrelsen hade den rätten fungerade det inte alltid bra.
Han säger sig förstå oron och osäkerheten. Och gör sitt för att mildra oron.
– Vi ska försöka förvalta det här på bästa sätt. Som vi har sagt hela tiden. Det utrymme som finns för jakt och fiske ska förbehållas de jägare som finns här lokalt.

Matti Berg vill också lugna samer som står utanför samebyn och därmed saknar urfolksrättigheter – en konstruktion som svenska staten införde i en lag 1928 och som under åren orsakat strider mellan samegrupper.
– Vi har alltid varit öppna och liberala och känner ju släktträden bakåt. Det kommer vi att fortsätta med.

Renklövarnas steg knäpper i snön.
– För mig är renen allt, säger 28-åriga renägaren Sara Skum som är medlem i Girjas sameby.

Hon går tillbaka fem år till en händelse som även TV4:s Kalla Fakta uppmärksammat.
– Då körde några skoterförare ikapp ett femtontal av våra renar och körde av bakbenen på flera. De som inte dog med en gång slogs ihjäl med en yxa eller järnrör.
I en bäck utanför byn Äijävaara hittade hennes familj ett femtontal blå plastsäckar med renkadaver.
Hon säger att polisen under utredningen hittade blodspår som ledde fram till ett hus. Poliserna fick husrannsakningsorder. De gick inte in.
– De gjorde ju fel. Men jag tror inte de vågade.

Därefter fick hennes familj flytta sina renar. Trots bra renbetesområde.
– Vi vågade inte ha kvar dem.
Hon säger att hennes stora skräck är om någon ska göra något med djuren nu.
– Men tvärtom har flera människor kommit fram och gratulerat. Det är stort för mig. Det visar att jag varit fördomsfull – att de är glada för min skull.

På nätet startas motkrafter till hatet, som hashtagen #backagirjas” och det bredare ”#backasapmi”.

En som har stor påverkansmakt i det lokala samhället är Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg (C).
Det ekar när vi går genom det 35 meter höga atriumrummet i Kirunas nya stadshus. Gunnar Selberg sätter sig bakom sitt skrivbord i björk på andra våningen.
– I mina ögon spelar det ingen roll hur länge man varit här. Det här är svenska statens marker. Det betyder att det är våra gemensamma marker, säger han.

Blicken viker inte.
En anledning att centerpartisten Gunnar Selberg kunnat bli kommunalråd i röda Kiruna är hans tydliga kritik mot samebyarnas speciella folkrättsliga rättigheter i fjällen – rättigheter som nu förstärks genom HD-­domen.
Sverige har alltså också skrivit på ett flertal bindande FN-konventioner som ger samerna långtgående landrättigheter.

Ska det inte spela någon roll?
– Jag har svårt att förhålla mig till det. Jag går på min känsla i min kropp som Kirunabo: Ingen annan har mer rätt än jag till de här markerna och fjällen.

Han fortsätter:
– De säger att ”vi var här först” men det är ju inte ens säkert att man var här först. Det finns ju diskussioner om det också, säger Gunnar Selberg.

Att du – trots det – som tongivande kommunalråd säger att alla ska ha samma rättigheter, kan det underblåsa näthatet?
– Jag kommer att… försöka eliminera den risken. Om mina kommentarer om att jag pratar om allas lika rätt till fjällen, om det stärker den gruppen så kommer jag att markera mot dem. Jag kommer att göra något sådant inlägg på Facebook. Jag vill inte företräda den ytterligheten. Jag vill inte vara deras företrädare.

I den här vevan fördömer statsminister Stefan Löfven (S) och Svenska Jägareförbundet kraftigt hatet mot samer. Även en enig politikerkår i Gällivare kommun och Norrbottens landshövding gör samma sak.
Från Kiruna kommun är det tyst. Liksom på Gunnar Selbergs publika Facebooksida.

Vi åker sedan de tjugo milen till Jokkmokks marknad – där man firar samernas nationaldag.

Strax utanför Jokkmokk finns den riksbekanta planerade järnmalmsgruvan Kallak. Där fick kraftiga lokala protester framför allt från de lokala samebyarna svallvågor ända till al-Jazira och the Economist. Det explosiva gruvärendet har blivit en symbol för urfolksrättsskampen och ligger sedan 2017 färdigutrett på regeringens bord. Men regeringen fattar inte beslut. Det är för känsligt när urfolksrätt står mot mineralexploatering.

I en kåta inne på marknaden träffar vi Jan-Erik Länta, som är ordförande i Jåhkåkasska sameby – som berörs direkt av gruvan. Ska även han hävda jakt och fiskerätt – som Girjas sameby?
Det sprakar i elden när vi köper en buljong.
– Vi har inte tagit ställning till det, säger han.

Även kungen är på marknaden. Tillsammans med en stor delegation är tittar på konsthantverk på Ájtte – det samiska museets bibliotek.

Efter att ha pratat med sin presschef två gånger väljer kung Carl XIV Gustaf att göra en kort intervju med oss.
Han fördömer näthatet mot samerna.
– Högsta domstolen har kommit fram till en dom. Den måste vi respektera. Vi lever i en rättsstat. Vi måste följa de regler och förordningar som högsta domstolen kommit fram till, säger kung Carl XIV Gustaf.

Bredvid står Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.
– Jag förväntar mig nu att politikerna på riksnivå och det demokratiska systemet träder in och tittar på samernas rättigheter bredare, säger han.
Han får medhåll av Jaktförbundets ordförande i Norrbotten, Birgitta Isaksson, och renägaren Sara Skum.

Det skulle komma en reaktion från statligt håll. Men inte den många trodde: En tjänsteman på statliga Kommerskollegium uttalar sig senare i februari att Girjas sameby inte kan ge lokala jägare förtur: I stället ska samebyn ge alla medborgare i EU samma rättigheter till jakt och fiske.

De har sopat hela den samiska frågan under mattan
Om detta stämmer skulle hela Girjas samebys strategi att ingjuta lugn i en hel landsända omkullkastas.
Från regeringskansliet är det tyst.

Några timmar efteråt skriver Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg (C) till slut ett inlägg på sin Facebooksida om Girjasdomen. Det är inget fördömande av hat.
Han insinuerar nu att Matti Berg hela tiden vetat om EU-reglerna. I inläggets kommentarsfält skrivs åsikter av andra att Matti Berg ljugit.

Dagen efter uttalar Kiruna kommunfullmäktige ett fördömande mot näthatet. Men inte det mot samer och Giras sameby utan, efter en lång politisk debatt, ett generellt uttalande.

Vi ringer Matti Berg.
– Vi hade absolut ingen aning om detta. Min inriktning är att ge lokala jägare och fiskare företräde. Det här måste vi analysera.
Han låter dämpad, trött.
– Riksdag och regering har inte skött det alls. De har sopat hela den samiska frågan under mattan. Jag skulle vilja se ett seriöst samtal med de samiska organisationerna.
Han blir tyst på telefonlinjen.
– Jag tror inte att det initiativet kommer. Jag har inte så stort förtroende för regeringens politiker.

Varför inte?
– Hela den stora frågan om vem som har makten över marken här handlar inte om jakt och fiske. Den handlar om svensk basindustris behov: Det är de stora gubbarna med de stora plånböckerna som styr. Och Kiruna är ju byggt på LKAB:s gruva.

Där skulle denna artikel ha varit slut.
Men så ringer det i Sara Skums mobil hemma hos henne. Samtalet får henne att kasta sig iväg i sin VW Caddy till byn Nilivaara.
– Det var så fruktansvärt. En av renarna hade skjutits i halsen så att den inte dött på en gång, den hade plågats länge. Det låg kadaver i blå plastsäckar. Exakt likadana som vi hittade de döda renarna i för fem år sedan, säger Sara Skum och fortsätter:
– De var slängda i dikesrenen efter vägen i Nilivaara så att vi alla skulle se.

Renarna som nu dödats och slaktats tillhörde Girjas sameby.
– Jag känner mig så dum. Jag satt tidigare vid köksbordet och sa till er att jag kände hopp. Att det skulle bli en förändring. Nu känner jag bara hopplöshet.

Samma kväll går kommunalrådet Gunnar Selberg ut på sin öppna Facebooksida. Han fördömer hatet och våldet mot Girjas sameby och samer i allmänhet.
Han tillägger att han fortfarande tycker att alla ska ha samma rättigheter att vistas i fjällen.

Efter det körs flera renar över av skoteråkare i skoterspår i trakten. De senaste sista helgen i mars.
Från svenska regeringen är det tyst.”

https://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-har-den-nya-striden-om-fjallet-vackt-samehatet-till-liv/

6 reaktioner till “Rasismen och hatet frodas i norra Sverige medan staten blundar

 1. Tack Jenny! Bra exempel på ”svensk” rasism. Ett förtryck mot en annan etnisk grupp (som verkar ha varit här ”först) i Sverige). Återigen, S verkar ömma mer för världen än för den egna befolkningen. Så mkt prat och pengar man öst ut över det som varit orättvist långt därborta. Detta har pågått i sekler. Regeringskansliet och fr a S har varit de som legitimerat rasismen. Folk tycker olika om detta, men om man skulle samtala utifrån fakta och inte enbart känslor skulle det kunna gå att komma fram till någon form av försoning. Om viljan finns.
  För den som vill förstå hur svenska staten behandlat samerna finns t ex Sven Rosendahls ”Den femtonde hövdingen” att läsa. Den utspelar sig på drottning Kristinas tid, 1600-talet.
  Jag anser att det idag finns något som lite grann påminner om rasism mot etniska svenskar från regeringens sida.

  Gillad av 2 personer

 2. Jadu! Norrlänningar och deras rätt till jakt och fiske har alltid varit en känslig fråga och inte blir den mindre av den här HD domen till samernas fördel.
  Gruvnäringarna där uppe i norr har det ju redan jobbigt när ”halva” Kiruna ska flyttas p.g.a. sättningar i marken och det är ju inte säkert att bo där då?
  Men rökt renskav, gravad lax och mera av resurserna där uppe i norr är verkligen gott?😉

  Gillad av 2 personer

   1. Man löser problemen med en begränsning av folkmängd, av samer och svenskar, som kommer i balans med naturen, ex. med begränsningar i antalet renar per person, samt vräker givetvis inte in människor från Särkland som lök på laxen. Det är en rättvis lösning för alla. Fred, trygghet och ekologisk hållbarhet.

    Gilla

 3. Ni får ursäkta, tar plats med egna tankar nu om lite annat men ändå något som är aktuellt.
  Det jag funderat på är de där i samhället som vill framstå som de goda. De kallar sig så och har på så vis kunnat skilja ut sig från oss andra, vi som är onda. Jag tänker då på allt det där oändliga tjatet först om rasism, sen kom ju metoo och alla möjliga saker. Hela tiden fanns det en hoper självutnämnt ”goda”. Hur funkar det där?

  Kanske är det så att när det inte förs en ordentlig offentlig debatt (tidningar, tv, radio, universitet osv) där olika argument förs fram från olika håll, om det blir så i ett samhälle, då kokas väl allt ner till att bli mer svart och vitt, gott och ont kanske? Censur hindrar ju tankeutbyte, endast en officiell åsikt får finnas, ungefär som det varit och är i Sverige. Till slut har många slutat tänka och i stället börjat enbart tycka. Det senare är ju lätt, lättast är att tycka det makten säger åt en att göra. Eller, totalgilla konspirationsteorier utan att kritiskt granska och försöka förstå. Det är en alternativ lätt väg. Det är dessutom ren lättja. ”Konspirationer” finns, jösses ja! Men att sjöarna förgiftas, att marken är full av kadmium, det är inga konspirationsteorier. Men det är kanske för jobbigt att ta itu med?

  De självutnämnt goda då, är det bara goda? Naturligtvis inte, deras handlingar leder till mycket ont, det är ju det vi ser i samhället. Men, viljan, önskan att tillhöra ”de goda” är väl så stor då att de goda blundar för verkligheten? För konsekvenserna av sina handlingar? Som makten applåderar. Hållningen mot de importerade utlänningarna från regering och de goda är ju rakt av att utlänningarna är barn och befriade från allt vuxenansvar, tom när de ställs inför domstolar för sina brott.
  Men tänka borde vi väl som medborgare i Sverige? Tänkandet behöver ju inte leda till en handling om man nu råkar tänka något som inte är gott. Till slut faller alltihop tillbaks på de i ledningen, som alltid. Det är ju någon som sätter agendan, någon som går före och som bär med sig ondskan, den som drabbat vårt land. Tyvärr har flocken sedan följt med, likgiltiga och förstås rädda om jobben osv. Men nog skulle man hålla sig för god för att upprepa fåniga och ologiska saker som ”allas lika värde” och sån smörja! Det var ju buslätt att förstå att Corona skulle visa på orimligheten i i ett sådant påstående. Som jag skrev dag 1, en nyimporterad 40-årig somalier kontra en 75-årig svensk som betalat skatt i hela livet, båda behövde respirator pga corona. Vem hamnar i respiratorn? Sådant är ju en konsekvens av de godas handlingar, eller hur? Tänkte inte på det. Tänkte inte på att det behövdes skolor, bostäder osv. Fast det är ju ren lögn förstås. Klart de förstod och insåg. Man brydde sig bara inte. Rakt av sådär bara, man struntade i det.
  Tänker inte svenska folket? Hur kan de rösta på regeringen fastän de skadat väljarna? Skäms svenskarna inte för lalla efter och beundra kejsarens nya kläder fastän han är naken? Hmm, tål att tänkas på. Det kommer ju mera sen. Efter Corona.

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s