Skurups kommun ger svar på tal angående slöjförbud i skolan – återstår att se vad Förvaltningsrätten anser

Skurups kommun vidhåller i sitt svaromål till Förvaltningsrätten att beslutet om slöjförbud i skola och förskola inte strider mot lag eller författning.

”Europeiska konventionen 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), artikel 9.2, har vid ett antal avgöranden av Europadomstolen prövat om muslimsk sjal (hijab) kan förbjudas i offentlig undervisningsverksamhet. Europadomstolen har i samtliga dessa fall med stöd av artikel 9.2 godtagit förbud att bära muslimsk sjal (hijab) eller liknande (se uppräkning av Europadomstolens praxis, sidan 6 i Rättsligt utlåtande). Avgörandena har avsett personal och elever på alla stadier inom utbildningsväsendet och torde vara prejudicerande även i Sverige då svensk lagstiftning enligt regeringsformen är underställd EKMR.

Som framgår av rättsutlåtandet från professor emeritus Reinhold Fahlbeck har Europadomstolen konsekvent vägt alla elevers rätt att inte utsättas för väsentliga religiösa påtryckningar i skolmiljön högre än rätten för den enskilde att i skolmiljön ge kraftfulla uttryck för sin religion. Med stöd av Europadomstolens domar anser Skurups kommun att bärandet av huvudsjal eller liknande är en sådan kraftfull symbol som har, eller riskerar att ha, inverkan på andra elever i skolan. Vidare finner Skurups kommun det svårt att förena bärandet av exempelvis burka eller niqab med synen på jämlikhet mellan könen, tolerans, respekt för andra och icke diskriminering som ska genomsyra det svenska utbildningsväsendet.

Enligt skollagen 1 kap. 6 § ska utbildningen vid offentliga skolor och förskolor vara icke-konfessionell. Enligt kommunen ställer även detta krav som inte kan förenas med bärandet av huvudsjal eller liknande av såväl personal som elever.

Såsom framgår av det rättsliga utlåtandet, har Europadomstolen i samtliga åberopade fall funnit att förbud mot bärande av huvudsjal eller liknande är tillåtet enligt Europakonventionen. Religiösa manifestationer av detta slag kan således förbjudas när de tre kriterierna samhällelig sekularism, icke-konfessionella skolor och likabehandling av män och kvinnor, är uppfyllda, vilket är fallet i Skurups kommun.

Det finns inte heller någon annan grund för upphävande av beslutet enligt kommunallagen 13 kap. 8 §. Skurups kommun välkomnar Förvaltningsrättens prövning.”

Mycket bra yttrande av kommunen och i den bästa av världar borde Förvaltningsrätten ge sitt bifall, men tyvärr lär det antagligen inte falla i god jord då sunt förnuft tyvärr är en bristvara även i många domstolar där barnens bästa sällan tillgodoses.

#jatillslöjförbudiskola

#sekulariseramera

https://press.skurup.se/posts/pressreleases/skurups-kommuns-yttrande-kring-provningen-av

7 reaktioner till “Skurups kommun ger svar på tal angående slöjförbud i skolan – återstår att se vad Förvaltningsrätten anser

 1. Bra! I värsta fall, så blir det att överklaga till ED. Dessutom så borde det svenska tillägget ”särskild ömmande fall” till asylrätten prövas i ED. Ett tillägg som tillhör ”gummilagarna” och inte värdigt en rättsstat.

  Gillad av 1 person

 2. Intresserad kan börja med att rättssäkert ta reda på om namnet ”Förvaltningsrätten” i tid och rum, är EN offentligt registrerad rättssäker svensk myndighet, med unikt organisationsnummer och säte, som i tid och rum rättssäkert ”anser” att rättssubjektet Skurups kommun har rätt eller fel enligt svensk lagstiftning i EU-rätt och svensk grundlag, svensk lag eller förordning, samt inte minst den mentala kunskap som humana resurser anställd av eller med uppdrag för rättssubjektet med namn DomstolsvÄrket med säte Jönköping.

  Glöm inte att rättssäkert ta reda på om namn ”Förvaltningsrätten” i tid och rum, har STRIKT produktansvar och risk för fel kvalitet och säkerhet i tid och rum, för det resultat som namnet ”Förvaltningsrätten”, har producerat eller kommer att producera gentemot Skurups kommun som rättssäkert svenskt rättssubjekt i tid och rum, lokalt i EN medlemsstat på den inre fria solidariska marknaden i EES eller Europeiska unionen.

  Gilla

 3. I Grekland har lokala myndigheter på bl.a Lesbos stängt ner pga missnöje med styret i Athen som vill bygga permanenta flyktingförläggningar på ön.Tidigare stabila länder bryts sönder av flyktingströmmarna,Kaoset i Afrika och Mellanöstern fortplantar sig.Politiskt vanstyre sprider sig pandemiskt över Europa.Politiketna borde sättas i karantän.När har folket,dvs vi,fått nog?? När??

  Gillad av 1 person

  1. Vad, vilka driver detta med flyktingströmmar som översvämmar Europa?Det är ju inte någon naturkatastrof. Vad skulle hända om alla länder i EU vägrade ta emot s k flyktingar (ja Sverige skulle förstås välkomna ännu fler)? Vem gagnar det hela? Vad är avsedd effekt?

   Gilla

 4. Hoppas det håller så kan ett nationellt förbud komma så småningom om inte annat så för att småflickorna får en chans att ändra sina möjligheter i livet

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s