Tidigare anställda på Vetenskapsskolan vittnar om missförhållanden som påvisar att det finns skäl att stänga skolan

Vetenskapsskolan, numera Safirskolan, har länge varit i ropet efter att det framkom att dess tidigare huvudman Abdel Nasser El Nadi enligt svenska myndigheter bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Alla partier i Göteborg är överens om att stänga Vetenskapsskolan. Partiet Nyans anser däremot att det är fel att skolan stängs, då man bör skilja på sak och person. Men ärligt talat verkar inte El Nadi vara det enda problemet på skolan om man ska tro den tidigare skolpersonalen som i en lång artikel i dagens GP vittnar om stora brister, där främst könssegregering, censur av läroböcker och bönetvång sticker ut.

Att ånyo överföra ansvaret för den svenska skolan på staten har länge diskuterats och jag hade inte motsatt mig en statlig styrning av skolan eftersom det nuvarande systemet inte fungerar tillfredsställande. Förslag till förstatligande av skolan är tydligen en del av Januariöverenskommelsen så vi får väl se vad det mynnar ut i.
——————————————————–

”GP har i en rad artiklar berättat om Vetenskapsskolan, numer Safirskolan, och dess tidigare huvudman Abdel Nasser El Nadi – som av svenska myndigheter bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Skolans nuvarande ledning har konsekvent avfärdat anklagelser om bristande värdegrund och kopplingar till islamistisk extremism.

GP har varit i kontakt med ett tiotal tidigare anställda, men också personer med insyn i verksamheten idag, som alla har arbetat tillsammans med de nuvarande rektorerna.

Fram träder en bild oförenlig med svensk skollag. Det handlar exempelvis om könssegregering, censur av läroböcker och bönetvång.
– Skolan är destruktiv för barnen. Eleverna, framför allt pojkar, riskerar att hamna i helt fel miljöer, säger en person.
– De utnyttjar systemet och skattepengar men kämpar absolut inte för att de här barnen ska komma in i samhället, säger en annan.

Många personer vittnar om att läroböcker censurerats av lärare på skolan. Ett exempel som flera nämner är landet Israel.
– Israels flagga var överstruken i hela klassuppsättningar, berättar en tidigare anställd.
En annan säger att både lärare och elever raderat landet ur skolans böcker.
– Du kunde nog inte hitta Israel i en enda bok. I alla kartböcker var landet bortklippt eller utsuddat.

GP har tagit del av flera detaljerade berättelser om antisemitism som, för att skydda personerna som berättat dem, inte kan skrivas ut. Ingen säger sig ha hört anställda som uttryckt sig öppet antisemitiskt – men bland elever beskrivs judehatet som utbrett.
– Det är det absolut. Det går berättelser om onda judar som gör en massa hemska saker, säger en.

Flera säger sig ha påpekat problemen för skolans ledning – utan att det lett till kraftfullare åtgärder än något enstaka enskilt samtal.
– Jag har hört saker på andra skolor också, men där upplever jag att man tagit tag i det på ett helt annat sätt. Det har inte funnits någon plan för att motverka det här, bara det säger väl ganska mycket, säger en person.

Skolans ledning bekräftar att det finns problem kopplade till antisemitism bland eleverna.
– Jag tror att den typen av föreställningar finns och man vet, exempelvis från Malmö, att antisemitismen har ökat ganska lavinartat. Där måste vi nog fundera på vad vi själva gör och står för. Jag tror definitivt att vi måste titta på om vi har den typer av attityder och jobba med dem, säger skolans styrelseledamot Johnnie Dunberg.

Förutom Israel får GP en rad vittnesmål om ord, meningar och bilder som strukits i skolans litteratur. Exempel som ges är kärlek mellan flickor och pojkar, nakenhet och bilder på kön i läroböcker.
– Man har systematiskt gått igenom och strukit över meningar och ord i hela uppsättningar, säger en person.
– Lärare har målat underkläder på könsorgan och andra kroppsdelar, säger en annan.
Skolchefen Sven-Erik Berg säger att han aldrig fått information om censur – vare sig det gäller Israel eller nakenhet.
– Hade jag sett en tillstymmelse till det så hade vi slagit ned oerhört hårt på det. Det förvånar mig om vi har medarbetare som sett detta utan att tala om det, säger han.

Bönetiden på Vetenskapsskolan, vars ledning säger att skolan är ickereligiös, beskrivs som frivillig. Verkligheten har, enligt flera, varit en helt annan.
– Bönen var i det närmaste obligatorisk, även om den inte var det på pappret, säger en.
– Lärare tvingades gömma de elever som inte ville be, säger en annan.
En annan person säger dock att situationen förbättrats.
– Det finns absolut lärare som säger ”det är bön, ska du inte gå?”, men de sista åren har pressen lättat mycket.
En av de nuvarande rektorerna, Vian Talusi, pekas ut som drivande i bönepressen. Flera tidigare kollegor har hört henne säga ”Allah ser dig” till barn inför bönestunden.
– Det är så man jobbar. ”Gud ser dig – gud ser allt”, säger en person.

Vian Talusi har, trots upprepade kontaktförsök, gjort sig onåbar. Vetenskapsskolans nya ägare Jihane Jdidi säger dock att hon tar uppgifterna på stort allvar.
– Om det förkommer, det spelar ingen roll från vem, så är det verkligen oacceptabelt och något vi måste ta tag i. Jag kommer att ha samtal med henne om detta, säger hon och tillägger:
– Vill barnen be så får de göra det, vill de vara i uppehållsrummet så får de vara det och vill de vara i biblioteket så får de vara det.

Sven-Erik Berg understryker att bönetvång är oacceptabelt, men säger att det funnits tillfällen då han utnyttjat att ”de här barnen lever i en starkt religiös kontext där de tror på gud”.
– Om man är bekännande muslim och visar upp ett uppträde som vi tycker är fruktansvärt dåligt så har min fråga vid tillfälle varit: Är det såhär jag ska uppfatta en god muslim? Det är en väldigt ful krok, men den tar väldigt bra, säger skolchefen.

Skolinspektionen har också kritiserat skolan för könssegregering bland elever. Enligt uppgift till GP har det hänt att man inför besök från Skolinspektionen sett till att eleverna blandar upp sig i klassrummet.
– Det kändes väldigt problematiskt att man gjorde så tydlig skillnad mellan flickor och pojkar. Vissa grundvärderingar kan man helt enkelt inte tulla på, säger en person.
En annan säger:
– Man uppmuntrar en väldigt traditionell syn på både kvinnor och mäns uppgifter i livet. Flickor och pojkar ska heller inte vara ihop eller visa intresse för varandra.

Det här är ingenting som förekommer, enligt skolledningen.
– Till och med idrotten har de gemensamt, säger Sven-Erik Berg.
– Det är helt absurt. Kom hit och titta när ni vill, tillägger Johnnie Dunberg.

Även personalkåren har i perioder skilts åt i separerade personalrum. Flera uppger att kvinnliga och manliga kollegor inte heller har kunnat sitta enskilt för att diskutera skolarbete i stängda rum.
Idag har skolan ett gemensamt personalrum, men Sven-Erik Berg bekräftar att separation har förekommit.
– Det har varit arbetslagsrelaterat. Här är jättetrångt och även på arbetsplatser om du sitter i stora kontorslandskap så försöker du skärma av litegrann.

Är den rimligaste lösningen på det att dela upp kvinnor och män?
– Vi som ledning har aldrig gjort på det sättet.
Det har jag hört från väldigt många.
– Här handlar det också lite om vad man själv har för attityd när man kommer till jobbet, om man ska blandas eller inte. Låter man människor välja fritt så blir det kanske inte 50/50 eller helt blandat. Då sitter kanske män med män och kvinnor med kvinnor, säger Johnnie Dunberg.

Sven-Erik Berg tillägger:
– Sen är distansen mellan män och kvinnor väldigt viktig. Om jag, som chef, går in och har ett enskilt samtal med en pedagog ser jag alltid till att ha ett bord emellan. Kvinnan sitter där och jag sitter här för att det aldrig ska komma en fråga om att det har varit någon form av antastning eller övergrepp eller att man ska bli anklagad för någonting. Det händer stup i kvarten att man blir anklagad som man. Det kan hända jättedumma saker och den distinktionen är jätteviktig, för mig är den stenklar.
Han fortsätter:
– Är det en man jag sitter bredvid så är det inte alls lika bekymmersamt, då kan vi kliva in i rummet som polare och ta vårt snack. Har jag en kvinna i rummet så är jag väldigt tydlig med att det är en skillnad, det har jag alltid varit. Jag har kollegor som har blivit anklagade för en massa dumheter så det lärde jag mig snabbt i den här branschen – keep the distance. Du ska kunna bevisa, om du är ensam med en kvinna i rummet, att det har varit ett bord emellan. Det är ren självbevarelsedrift i den här världen. Det kan räcka att du går förbi en kvinna för att bli anklagad, eller hur?

Trots många problem så nämner några personer också positiva saker på skolan. En aspekt som flera tar upp är ordning och reda. En del ska också ha förbättrats under senare år.
– Skolan har varit väldigt hårt granskad av Skolinspektionen och de lärare som inte skött saker som man ska har nog fått sig en tankeställare, de har inte vågat fortsätta på samma sätt. Ledningen har sagt ifrån om man bryter mot lagen, säger en person.
Samtidigt vill flera tidigare anställda att skolan stängs.
– El Nadi har suttit i förvar och bedöms vara en säkerhetsrisk för Sverige – men för skolan räcker det kanske att byta namn. Jag förstår inte varför den ens finns kvar, säger en av dem.”

skola

2 reaktioner till “Tidigare anställda på Vetenskapsskolan vittnar om missförhållanden som påvisar att det finns skäl att stänga skolan

  1. Muslimernas skolor ser ut som de gör för att de har en annan kultur (islams) och de finns här eftersom sju partier i årtionden har påstått att mångkultur är berikande (för svenskar). Det är ju begripligt att muslimerna tar chansen att bygga egna shariasamhällen, utspridda enklaver i vårt land, när de serveras möjligheten på ett silverfat. Progressiva teorier om strukturellt förtryck och diskriminering av muslimer har länge förhindrat ett ifrågasättande av tex deras skolor. Nu, när islams dogmatiska avigsidor börjar bli så uppenbara och stötande och rent av obehagliga att allmänheten reagerar så går det ändå så långsamt att reagera. För den sakens skull ska vi inte glömma de många invandrare från muslimska länder som vill integrera och som fattar att mångkultur i praktiken betyder sharialagar. Det är islam som är problemet och inte friskolor i allmänhet. Tiotusentals elever står tex i kö hos den Engelska Skolan för att det är en kravskola och ingen flumskola. Förstatligas den blir den förstås också en flumskola! Staten styr redan idag alltför detaljerat hur kommunala skolor ska fungera för att jag ska tro att ett förstatligande skulle vara eleverna till godo.

    Gillad av 1 person

  2. Förstatligande av den svenska skolan är verkligen INTE en lösning. Vill vi att svensk grundskola skall bli lika effektiv som t.ex. Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan? Däremot måste ju rötäggen rensas ut så att de inte smittar ryktet för alla hundratals seriöst och hårt arbetande friskolor i landet. Det är klart att en skola som denna inte stängs om Socialdemokraterna har lovat Sveriges muslimska råd att de skall få egna skolor mm.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s