Att ta bort antiken ur skolundervisningen vore historielöst

54 lärare och forskare vid institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitets skriver idag ett bra debattinlägg i SvD, där man konstaterar att om förslaget att stryka antiken i grundskolan förverkligas så kommer det också att läggas en tyngre uppgift på gymnasiet och i förlängningen högskolan eftersom ungdomar kommer att sakna dessa förkunskaper. Man får verkligen hoppas att Skolverket skrotar dessa ogenomtänkta planer som kommer att slå hårt mot allmänbildningen bland våra unga samt ytterligare belasta ett system som redan kryper på knäna!

_______________________________

”Skolans historieundervisning syftar till att ge kunskap om tidigare skeenden, en kunskap som både har ett egenvärde och ökar vår förståelse för dagens samhälle. Historieämnet syftar också till att ge verktyg för att förstå, ifrågasätta och kritiskt granska den information som idag finns överallt runt omkring oss.

Genom att i ett svep stryka all utomnordisk historia före 1500 ur grundskolans kursplan motverkar Skolverkets förslag båda dessa syften och försvagar svenska skolelevers möjligheter att på ett välinformerat och konstruktivt sätt bidra till dagens samhälle och förstå sin omvärld. Förslaget är i grunden feltänkt av bland annat, men inte enbart, följande skäl:

1. Mycket av västvärldens struktur, organisation, grundvärden, lagar, kultur, religion och politik kan på olika sätt härledas från antikens värld. Utan kunskap om den riskerar elever att förlora sitt historiska sammanhang. Den europeiska kontinenten och Medelhavet har alltid varit starkt kopplade till varandra. Dessutom har en lång rad forskare de senaste decennierna lyft fram de utbyten som länge har funnits mellan Europa och andra delar av världen. Förslaget att starta historieundervisningen med år 1500 gör att de samband som finns mellan historiska fenomen här och på andra platser osynliggörs.

2. Men det är inte endast det antika medelhavsområdet som försvinner från undervisningen. I Skolverkets förslag ingår inte heller någon undervisning om andra tidiga kulturer, till exempel i Afrika, Asien och Latinamerika. Genom att dessutom lägga fokus på historien efter 1500 befäster Skolverket en (nord)eurocentrisk historieskrivning. Västvärldens uppgång riskerar att framstå som självklar; andra möjligheter och andra historier döljs. Återigen ger vi till exempel en bild av att Amerika ”upptäcktes”, medan tidigare historia förtigs. Detta är inte bara problematiskt i sig, utan strider mot principen om att undervisningen skall vila på vetenskaplig grund. En av huvudlinjerna under senare år i all historiskt inriktad forskning, oavsett period, är just försöken att förstå människans historia och samhällens förändring ur ett mer globalt – snarare än snävt europeiskt – perspektiv. Sveriges, Nordens och Europas historia är bokstavligt talat obegriplig utan detta större sammanhang.

3. Skolverkets förslag förefaller vara baserat på en idé om att det finns en begränsad mängd kunskap som är möjlig att pressa in på den tid som historieämnet har till sitt förfogande. Skolverkets uppgift blir att välja vilken kunskap som ska prioriteras. Men kunskap fungerar inte så. Utan förförståelse för ett problem och de komplexa skeenden som ligger bakom är det svårt att ta till sig ny kunskap. Hur ska vi kunna förstå och problematisera renässansen utan kunskap om antiken? Hur ska vi kunna kritiskt granska franska revolutionen utan kunskap om vad revoltörerna ville återvända till? Historiska händelser sker inte i vakuum, och de kan därför inte heller läras ut i vakuum. De behöver kontextualiseras. Om vi inte hjälper våra ungdomar att förstå sammanhang blir deras uppgift mycket svårare eller direkt omöjlig.

4. Som Ida Östenberg redan lyft fram riskerar kursplaneförslaget att leda till ökade kunskapsgap mellan elever med olika bakgrund, då välutbildade föräldrar har större möjligheter att själva förmedla den kunskap som nu stryks ur historieämnet.

5. Skolverkets förslag eliminerar all utomnordisk historia fram till 1500 från högstadiets historieundervisning, men gymnasiets historieundervisning förändras inte. Om förslaget förverkligades skulle det alltså innebära att en betydligt tyngre uppgift läggs på gymnasiet – och i förlängningen på historieundervisning på högskolor och universitet – som förväntas kunna fortsätta samma uppdrag som tidigare trots att elevernas förkunskaper drastiskt försämras.

6. Om eleverna lämnar skolan med historiekunskaper som både är geografiskt snäva och kronologiskt platta – och där en övergripande berättelse om Västvärlden förhärskar – kommer de att få svårt att meningsfullt relatera till de mångfalds- och hållbarhetsperspektiv som är avgörande för att vi ska kunna möta dagens globala utmaningar.

Slutligen vill vi instämma i Peter Englunds oro över historieämnets minskade utrymme i skolan. Vi förstår Skolverkets villrådighet inför de stora kunskapsområden som för närvarande trängs inom ämnet på en väldigt liten bordsyta – men lösningen kan knappast vara att såga bort benen!”

Eva Andersson
Staffan von Arbin
Elisabeth Arwill Nordbladh
Sophie Bergerbrant
Jenny H. Berntson
Henrik Boman
Maria Cavallin-Aijmer
Beñat Elortza Larrea
Frida Espolin Norstein
Anders Gustafsson
Kristian Göransson
Erik Hallberg
Lars Hermanson, viceprefekt
Tove Hjørungdal
Christian Isendahl, viceprefekt
Pavol Jakubec
Henrik Jansson, prefekt
Wojtek Jezierski
Håkan Karlsson
Linus Karlsson
Kristian Kristiansen
Lena Larsson Lovén
Lewis Webb
Thomas Lindkvist
Johan Ling
Anna Locke
Pia Lundqvist
Auður Magnúsdóttir
Sari Nauman
Andrine Nilsen
Roddy Nilsson
Jarl Nordbladh
Kenneth Nyberg
Lars Nyström, viceprefekt
Ann-Sofie Olausson
Lennart Palm
Annika Pihl
Christina Reimann
Avigail Rotbain
Serena Sabatini
Cecilia Sandström
Irene Selsvold
Birgitta Sjöberg
Maria Sjöberg
Karl-Göran Sjögren
Anita Synnestvedt
Johanna Thorelli
Anna Wessman
Helene Whittaker
Frida Wikström
Ingela Wiman
Linnea Åshede
Martin Öhman
Ida Östenberg

4 reaktioner till “Att ta bort antiken ur skolundervisningen vore historielöst

  1. Fast Povel Ramel sade ju att han hade varit frånvarande under hela medeltiden och för honom gick det bra ändå:)!
    Fast lite historia i bagaget skadar nog inte.Politikerna behöver bara titta på närhistorien och se hur det mångetniska fd.Jugoslavien slets sönder i mänskligt blod och köttslamsor.Det kommer att bli så här också.Tack Annie Lööf,tack Reinfeldt.Två historielösa kräk bland många andra.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s