Socialdemokraterna måste tänka två steg framåt – att stänga ned kärnkraften är ett stort misstag i en tid när vi behöver mer el

För inte så länge sedan skrev jag ett inlägg som belyste problemet med den väntande elbristen som landet står inför om fyra månader i och med avvecklingen av kärnkraften, där fokus låg på att landet inte kommer att klara sin elförsörjning när den är nere på 40%, vilket kommer att drabba industrin som redan börjat flytta sin verksamhet utomlands på grund av de svajiga elleveranserna. Vindkraft och vattenkraft kommer inte bära upp landets behov, varför man troligen måste importera fulgas från Ryssland eller miljöförstörande kolkraft från Tyskland. Dessutom väntar en chockhöjning på elpriserna när vi går mot kallare tider.

Liberalerna har valt att stå utanför energiuppgörelsen från början och proklamerar för fortsatt användande av kärnkraft. Idag tar Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ställning för mer kärnkraft i ett debattinlägg i Aftonbladet. Om man bortser från allt dravel om Sveriges ambitiösa klimatmål och viktiga klimatreformer, så är det bra att M äntligen visar att de är redo att dra sig ur energiuppgörelsen samt att de sätter press på Socialdemokraterna att agera.

Det finns dock ett prekärt problem med hela den här soppan, nämligen att S fortsätter falla i opinionen samt sitter med kniven mot strupen i och med att de är beroende av Miljöpartiets stöd för att kunna bibehålla makten. Igår deklarerade MP att regeringen satsar nästan 3 miljarder på klimatet i höstbudgeten, vilket säger en del om den maktposition som detta lilla extremistparti intagit.

I praktiken är Sveriges utsläpp en droppe i havet om vi jämför med Asien, Indien, Japan, Kina, Afrika, Sydamerika och Öststaterna, där man även tippar sopor i havet och använder kolkraft – där kan vi prata om miljöproblem och det är miljön som vi ska rädda, inte klimatet som vi ej kan påverka. Men med Miljöpartiet och övriga vänsterstyrda partier vid makten som totalt snöat in på klimatalarmism istället för sunt förnuft, gör man allt för att skapa nya skatter och försvåra vardagen för såväl företagen som medborgarna – tyvärr med visst stöd av högerpartierna som är lika nojiga vad gäller onödiga klimatinvesteringar som inte generar något mer än högre kostnader för svenska folket.

Snälla politiker använd huvudet och tänk för en gångs skull längre än näsan räcker – rädda kvar kärnkraften!

#bevarakärnkraften
#vågaklippabandentillmiljöpartiet
#användsuntförnuft
#återställmaktbalansen
_________________________

”I dag fortsätter avvecklingen av den svenska kärnkraften, med stängning av Ringhals 2. Och det sker trots varningar från både myndigheter och näringslivet om elbrist och ökade utsläpp. Det är ett misslyckande av regeringen, som riskerar att på allvar skada svenskt välstånd och vårt klimat. Nu måste Socialdemokraterna tänka om gällande kärnkraften – innan det är för sent.

Sverige har ett av världens mest ambitiösa klimatmål. Gör vi saker rätt kan Sverige spela en viktig global roll i klimatomställningen. Men det förutsätter en politik som levererar resultat.
Så ser det inte ut i dag. Under den rödgröna regeringen har utsläppen knappt minskat alls. Och för första gången på lång tid ökade klimatutsläppen i Sverige förra året, enligt Naturvårdsverkets officiella statistik. Det är ett bakslag: Sverige måste klara av både ekonomisk tillväxt och minskande utsläpp.
Men det är inte förvånande. Förra mandatperioden presenterades en rad dåliga åtgärder. Konjunkturinstitutet dömde ut sju av regeringens åtta klimatreformer som ineffektiva.

Lika allvarligt är att den här regeringen inte ser sambandet mellan innovation, teknologisk utveckling och minskade utsläpp. I dag står basindustrin och inrikes transporter för två tredjedelar av Sveriges koldioxidutsläpp. Ska vi på riktigt minska svenska utsläpp måste vi alltså bort från användningen av kol och fossila drivmedel.

Då krävs en omfattande elektrifiering. Bilar, lastbilar och industrier måste gå från fossildrivet till eldrivet. Och den elen ska vara ren. Efterfrågan på el förväntas öka med nästan 30 procent till 2045 – om vi ska nå vårt nationella mål om netto nollutsläpp. Det motsvarar mer än hela Danmarks elförbrukning 2018.

Men redan i dag har Sverige stora problem med elleveransen. Tidigare i år larmade Pågen när företaget tvingades flytta jobb från Sverige, och så sent som igår larmade Trelleborg om att de måste tacka nej till en investering värd miljarder – och 300 nya jobb. Samtidigt pratar energiminister Anders Ygeman om att Sveriges framtida el ska komma från ”ett bälte av solenergi kring ekvatorn”.
Man ska vara optimist men också realist. Det saknar verklighetsförankring.
Vi behöver alltså mer el, och endast fossilfri el har klimatnytta. Det är därför avvecklingen av den svenska kärnkraften är så skadlig. Kärnkraften bidrar tillsammans med vattenkraften till att svensk elproduktion till 98 procent är fossilfri. I hela världen är det bara Norge som har en mer klimatvänlig elproduktion.

Kärnkraften är enligt FN:s klimatpanels alla huvudscenarier en del av alla lösningar om vi ska klara klimatkrisen. Allt fler forskare ansluter också till den linjen. Eller som Hans Blix, en av världens främsta experter på området, påpekade i Dagens Nyheter: ”Det är inte avfallet från kärnkraften utan utsläppen av koldioxid från förbränningen av kol, olja och gas som hotar mänsklighetens framtid.”
Nyligen varnade dessutom Konjunkturinstitutet om att nedläggningen av Ringhals 1 och 2 kan innebära en årlig ökning av utsläppen som motsvarar hela 15 procent av de totala utsläppen 2018.
Moderaterna har med anledning av den allt mer akuta situationen föreslagit en uppdaterad energiöverenskommelse. Alla som inser att en förnuftig politik kräver både förnybara energikällor och kärnkraft borde samlas till en ny och långsiktig svensk energipolitik som är bra för näringslivet och bra för miljön.

Befintlig kärnkraft måste värnas, samtidigt måste vi undersöka nya möjligheter att utveckla den, som till exempel ökade anslag för kärnkraftsforskning. Vi måste också se över hela elmarknadens utformning, agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer och att nya subventioner, skatter och stöd inte får bidra till en snedvridning mellan olika utsläppsfria energislag.

Sverige behöver en modern politik som tar sin utgångspunkt i vetenskapen och som minskar utsläppen här och nu. Kärnkraften är en del av det. Nu måste Socialdemokraterna ansluta sig till arbetet med en uppdaterad energiöverenskommelse. Låt inga fler reaktorer stängas ner.”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MRqzoK/ett-stort-misstag-att-stanga-ner-karnkraften?fbclid=IwAR36-Bz2WRkry0ndYR6pyUzDaitUsw_Mx9JVWx0QJs6-NH83KNKCnK35TxM

kärn

4 reaktioner till “Socialdemokraterna måste tänka två steg framåt – att stänga ned kärnkraften är ett stort misstag i en tid när vi behöver mer el

  1. Sverige skall inte vara europas soptipp med farlig kärnkraftsel enbart för att eon och allt vad de heter skall få tillgång till billig el att sälja dyrt i ex Tyskland.Vi har el så det räcker för eget bruk.Europas stater måste frigöra sig från den makt som multinationella företag pressar med.Tex diskuteras ju en europeisk läkemdelsfabrik som ägs av staterna,för att komma undan den utpressning som starka läkemedelsföretag utsätter länderna för.Eon kan ta elen ur röven om de vill och el försörjningen i Sverige måste förstatligas.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s