Utbredningen av radikal islam beskylls på skolan, socialtjänsten och religiösa samfund som brustit i ansvar – av någon märklig anledning faller ingen skugga på regeringen!

För en gångs skulle gör DN sitt jobb och ställer inrikesminister Mikael Damberg mot väggen angående de återvändande IS-terroristerna.

Damberg gör i sin tur ett strålande jobb för att upprätthålla fasaden genom att påvisa att Sverige har full kontroll över situationen och att svenska folket inte har något att frukta från bestialiska mördarmaskiner. Istället kan vi lugnt fortsätta med våra liv och enligt Damberg är inte alla som återvänt farliga, men de som är det följs noga av Säpo. Att Säpo för bara några år sedan deklarerade att man har tappat kontrollen över alla jihadister som befinner sig i landet är irrelevant i sammanhanget.

DN ligger dock på och pekar på brister samt ifrågasätter alla misstag som gjorts, men Damberg lever till fullo upp till politikerrollen genom att lägga skulden på alla utom regeringen, för enligt Damberg är det istället skolan, socialtjänsten och religiösa samfund som begått misstaget att inte förstå eller reagera i tid.

Det är fullkomligen skrattretande eftersom det är såväl den borgerliga som den rödgröna regeringen som begått det största misstaget av dem alla genom att ignorera varningssignaler och fakta i över 20 år!

Beatrice Ask borde KU-anmälas och den sittande regeringen borde ta sitt ansvar och avgå omgående! Först då kanske vi kan återfå förtroendet för våra politiska företrädare som genom sin ignorans och strävan efter maktfullkomlighet satt hela rikets säkerhet på spel.

Det lär dock aldrig ske eftersom svenska politiker gång på gång kommer undan ansvaret att ta konsekvenserna av sitt agerande, vilket vi sett otaliga bevis på genom åren, nu senast i transportskandalen där Ygeman helt sonika fått förnyat förtroende trots sin allvarliga fadäs – det räcker helt enkelt att allvarligt titta in i kameran och säga ”vi har varit naiva”!

————————————————
Här är intervjun, ifall de låser artikeln.

”Inrikesminister Mikael Damberg är tydligt berörd efter att ha läst DN:s publicering om Jamila som hölls fånge av IS och i dag känner rädsla för att möta terrororganisationens anhängare i Sverige – det land hon flydde till för att vara trygg.
– Jag förstår den rädslan. Har man varit med om något sånt här så sätter det sig i själen. Sverige tycker att de här terroristerna och det här brottet mot mänskligheten ska prövas i regionen. Vi ser om vi kan få till stånd en internationell tribunal, både för att lagföra terroristerna och för att skapa upprättelse för de drabbade. Men också för hur vi skriver våra historieböcker. Jag tror att Nürnbergrättegångarna och tribunalen efter Rwanda hade stor betydelse för hur världen och mänskligheten hanterade de här övergreppen.

Lagstiftningen om terrorresor kom först 2016, då hade redan många av resorna gjorts. Och förslaget om deltagande i terrororganisation skjuts nu upp ytterligare efter kritik från Lagrådet. Bara två av de 150 återvändarna har dömts för krigsbrott. Anser du att ni, den svenska regeringen, gjort tillräckligt?
– Det som beskrivs i artikeln är brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Sånt som kan man dömas för internationellt, i Sverige och i regionen. Det är viktigt att ha fokus på att döma de här personerna för den slavhandel, halshuggningar i propagandasyfte eller den sexhandel som bedrivits, även om någon av de här personerna skulle ta sig till Sverige. Svenska domstolar har långtgående befogenheter att döma den här typen av brott. Sverige har gett stöd för det FN-system som i dag samlar in bevis i regionen för att kunna lagföra dem. Över tid har vi skärpt lagstiftningen flera gånger och kommer att fortsätta att göra det. Vi har också gett mycket mer pengar till polis och säkerhetspolis för att vi ska kunna ha en starkare beredskap om personer kommer tillbaka till Sverige.

Vi har uppgifter om att svenska IS-terrorister ska ha deltagit i slavhandeln i Syrien. Vad har Säkerhetspolisen för möjligheter att göra något när de hör det här?
– Det handlar om att samla in bevis, både i regionen där vi har ett stort internationellt samarbete med andra underrättelsetjänster. Men också för myndigheter att se till att de bevis som finns samlas in till framtida rättegångar. Säkerhetspolisen i Sverige följer alla återvändare noga. Alla som återvänt från Syrien eller från konfliktregionen är inte ett hot men det finns personer som Säpo följer på individnivå därför att de ser att de kan innebära ett hot mot Sverige.

Men om Sverige får veta att de här personerna begått krigsbrott?
– Säkerhetspolisen och polisen har ett väldigt nära samarbete. Man delar information om dessa individer. Säkerhetspolisen har koll på vilka som befinner sig i landet. Det har förekommit att de här personerna har dömts för andra brott i Sverige för att polisen har noga koll på dem.

Om de inte kommer tillbaka till Sverige, och det blir en internationell tribunal som regeringen vill, hur fungerar det?
– En del av den här bevisningen har kanske redan samlats in av FN-organisationer på plats. Exakt hur man för över information från svensk polis till andra måste jag kolla upp. Men svensk polis har ett nära samarbete med Säkerhetspolisen i Sverige och är beredda att agera om det kommer fram uppgifter som gör att vi kan döma människor för brott.

Om de personer som kommer tillbaka till Sverige inte kan dömas för brott, vad ska Sverige göra med dem?
– Vi fick i veckan fick bedömningar ( Säkerhetspolisens årsbok, reds anmärkning) om att vi inte ser någon stor grupp återvändare komma till Sverige det närmsta året. De är fast i regionen, många sitter inspärrade och vårt förstahandsalternativ är att de ska dömas av en internationell tribunal i regionen. Men skulle det komma tillbaka människor måste vi göra en noggrann prövning om vi har bevis nog att fälla dem. Annars får Säkerhetspolisen följa dem.

Hur övervakas de, enligt Säkerhetspolisens bedömning omkring 150 personer, som har återvänt?
– Det kan jag naturligtvis inte berätta om. Jag kan berätta att Säkerhetspolisen på individnivå noga följer de som återvänt till Sverige. Deras bedömning är att alla som återvänt inte är farliga. Några av de som återvänt var väldigt besvikna och kom ganska snabbt tillbaka efter det de såg i regionen. Det finns också kvinnor och barn som återvänt som Säkerhetspolisen bedömer inte är ett hot. Det finns också en del individer som Säkerhetspolisen bedömer har kunskap om våld och skulle kunna utgöra ett hot. Dem följer man noga.

Vilka resurser handlar det om?
– När det gäller den här typen av brottslighet, eller misstankar om att en person skulle kunna vara en fara för Sverige, så finns också hemliga tvångsmedel som Säkerhetspolisen har rätt att ta till. Men jag tänker inte gå in på exakt vilka tvångsmedel det handlar om.

Sverige vill inte ta hem svenska IS-terrorister. På vilket sätt motiverar regeringen att svenska medborgare inte längre är Sveriges ansvar?
– Man har medvetet brutit mot UD:s rekommendationer att inte ta sig till den här krigsregionen. Då kan man inte i det här läget räkna med konsulär hjälp från Sverige. Det finns ingen internationell förpliktelse för Sverige att hämta hem IS-terrorister från regionen.

Varför tycker regeringen att andra ska hantera svenska medborgare som är potentiella mördare?
– De här människorna har begått brott i regionen. Vi tycker att det rimligaste för bevisföringen och för närheten till vittnen, samt för att skipa rättvisa och återupprättelse för de människor som drabbats, vore en internationell tribunal i regionen.

Hur ser du på Sveriges ansvar för att det blivit så här? Sverige ligger i topp bland europeiska länder när det gäller antal personer som har valt att ansluta sig till IS?
– Tillsammans med flera andra europeiska länder har vi många som har rest till den här mördarsekten. Det är ett ansvar vi delar, att vi inte tog frågan om radikalisering på tillräckligt stort allvar. Man trodde att det var något som berörde någon annan än oss. Det där har varit en viktig fråga för oss. Säkerhetspolisen följer detta väldigt noga. Vi har också byggt upp ett nytt center mot våldsbejakande extremism i Sverige som har som enda uppgift att hjälpa myndigheter, kommuner och andra aktörer att jobba långsiktigt förebyggande för att se till att våldsbejakande tendenser inte utvecklas. Vi har också myndigheter som jobbar med detta, inte minst Kriminalvården som har ett helt program för att via underrättelser och strategiskt arbete se till att inte personer i fängelse ska radikaliseras. Det är ett arbete som Sverige har utvecklats på senare år men det är klart att mer borde ha gjorts tidigare.

Vilka brister fanns?
– Det har alltid funnits myndigheter som har följt radikalisering i Sverige. Men det förebyggande arbetet har inte alltid varit så genomtänkt. I dag finns ett nätverk mellan de kommuner som haft mest av problemet. Man utbyter erfarenheter och tittar på internationella exempel för att se vad Sverige kan göra mer för att förebygga och förhindra den här typen av radikalisering.

Men du kan inte peka på vilka misstag som gjorts?
– Tidigare har många skolor inte haft tillräcklig beredskap för att följa upp om man uppfattar att unga människor radikaliseras. Vi har haft en socialtjänst som inte riktigt förstått hur barn i sådana här miljöer påverkas. Vi har haft religiösa samfund i Sverige som inte reagerat tillräckligt tidigt mot de extrema versionerna av i det här fallet islam. Det är många som bär ansvar för att man inte gjort tillräckligt mycket mot radikaliseringen i Sverige tidigare.

Hösten 2017 röstade regeringspartierna nej till en riksdagsmotion om att erkänna det som av FN beskrivs som ett folkmord på yazidier och andra religiösa minoriteter.
DN ville ställa frågan till inrikesministern vad förklaringen till regeringens nej är och hur regeringen ställer sig i dag. Mikael Damberg har hänvisat till Utrikesdepartementet.”

https://www.dn.se/nyheter/sverige/mikael-damberg-s-vi-tog-inte-radikaliseringen-i-sverige-pa-tillrackligt-stort-allvar/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s