Nästa vecka skrivs FN:s migrationsavtal under och den här veckan möts EU:s inrikesministrar i Bryssel för att besluta om det kommer att bli en gemensam asylpolicy i framtiden!

Om en vecka skall FN:s kritiserade migrationsavtal skrivas under i Marrakesh och trots att många länder sagt nej, så tänker Sverige skriva under avtalet. Senare den här veckan kommer EU:s inrikesministrar att mötas i Bryssel för att besluta om man skall ha en gemensam asylpolicy i framtiden och Dimitris Avramopoulos, grekisk EU-kommissionär för inrikesfrågor, menar att avtalet är extremt viktigt och trycker på för ett gemensamt avtal.

-”Den här pakten handlar inte om att öka antalet migranter som kommer till Europa – utan snarare motsatsen. Syftet med FN:s migrationspakt är att främja säker och ordnad migration samt att minska organiserad människosmuggling. Vi kan bara uppnå detta om vi arbetar tätt tillsammans med de afrikanska länderna. Det handlar om en ny plattform för multilateralt samarbete om migration. Inget land eller kontinent kan göra det ensam. De som motsätter sig migrationspakten har inte studerat dokumentet tillräckligt noggrant. Jag är väldigt orolig över att många drar sig ur och jag kan inte förstå det – dokumentet är inte legalt bindande och ingen kommer att påtvingas något. Jag uppmanar alla oroliga EU-stater att på nytt överväga sitt deltagande under de kommande dagarna. Deras vilja att ingå i pakten är väldigt viktig, för om inte den Europeiska Unionen pratar med en röst när vi ingår pakten i Marrakesh, så kommer vi inte bara att göra våra afrikanska partners besvikna och modfällda utan samtidigt gör det EU svagare samt mer sårbart om vi splittras upp i migrationsfrågan. Båda sakerna skulle verkligen ha en skadlig inverkan på den globalt samordnade förvaltningen samt kontrollen över migration. Migrationspakten är även ett europeiskt ansvar för ett globalt fenomen och samtliga EU-länder bör ingå.”

Det är dock inte bara oenigheten kring FN:s migrationsavtal som oroar Avramopoulos, utan även den svaga implementeringen av ett nytt europeiskt asylsystem.

-”Klockan tickar. EU-valet är i maj och det betyder att EU-parlamentet i praktiken måste vara överens i februari, annars blir det för tight. Det finns sju förslag som inkluderar enhetliga antagningskriterier i alla EU-länder, harmoniserade förfaranden för bedömning av asylansökningar och jämförbara mottagningsvillkor såsom boende och sociala förmåner samt en solidaritetskompensation vid mottagandet av flyktingar. Europeiska asylbyrån kommer att få de nödvändiga resurserna för att hjälpa till med att göra behandlingen av asylansökningar ännu mer effektivt och vi utökar den paneuropeiska databasen Eurodac så att den bättre kan styra hur invandrare flyttar inom EU. Jag tror inte att harmoniseringen av asyllagstiftningen kommer att innebära förlust av nationella beslutsbefogenheter, eftersom varje land fortsätter att besluta själva huruvida de godkänner asylansökningar eller skickar tillbaka illegala migranter. Syftet med ett gemensamt europeiskt asylsystem är att förbättra solidariteten för flyktingar inom EU, att korta asylprocessen, att bestraffa asylmissbruk hårdare, att förhindra asylinköp och för att säkerställa adekvata mottagningsvillkor för asylsökande. Vi måste göra vårt asylsystem krissäkert och det är det inte ännu. De sju lagstiftningsförslagen är alla sammanlänkade och tillhör faktiskt varandra. Fem åtgärder kan antas snabbt, men två förslag – omorganisationen av Dublinsystemet och tillnärmning av asylförfaranden – behöver diskuteras ytterligare.”

Mötet med EU:s inrikesministrar går av stapeln på torsdag och då behöver man nå en ambitiös och pragmatisk lösning. De skulle kunna överväga att anta de nya reglerna för distribution av flyktingar, det vill säga revisionen av det så kallade Dublin-systemet och för asylproceduren, vid ett senare tillfälle. Men båda punkterna måste då vara överst på listan över prioriteringar.

Avramopoulos konstaterar att det nuvarande Dublin-systemet är dött och att vi akut behöver något nytt. Vi kan inte överlåta åt frontlinjen på Medelhavet – till exempel Italien, Grekland eller Spanien – att ta itu med migrationskrisen ensam.

Vidare i intervjun frågar man Avramopoulos hur många migranter som deporteras.

-”År 2017 skickade man tillbaka 36% av de som inte fått asyl i EU – det är inte tillfredsställande. År 2016 skickade man fortfarande tillbaka 45,8%. Medlemsstaterna måste göra mer för att skicka tillbaka illegala migranter – det måste prioriteras och det är vad EU-medborgarna förväntar sig. EU-kommissionen lade fram nya planer för utvisning i september, som handlar om att modernisera de inre och yttre dimensionerna av återvändandepolitiken. Internt måste vi se till att returprocedurerna påskyndas, antalet avkastningar ökar och försvinnandet av illegala invandrare förhindras. På utsidan måste vi arbeta närmare med tredjeländer genom ingående av repatrieringsavtal så att tredjeländer också tar tillbaka illegala migranter. Vi har nyligen ingått sex avtal med Afghanistan, Guinea, Bangladesh, Gambia, Etiopien och Elfenbenskusten. Det finns nu 23 repatrieringsavtal.”

Ett annat av EU:s fokusområden är Europas externa gränser. Bryssel föreslår att man ska skapa en permanent vaktstyrka bestående av 10.000 vakter i slutet av 2020.

-”Att beskydda EU:s externa gränser är avgörande om vi vill stoppa illegal migration till Europa – inget land kan göra det ensam. Vi har redan en europeisk gräns- och kustkontroll, men vi har sett att det är väldigt svårt att på frivillig basis rekrytera tillräckligt med personal och utrustning för att hantera den europeiska gränsen. De tidigare 1.500 gränsvakterna räcker helt enkelt inte. Tack vare vår erfarenhet av migrationskrisen 2015, har vi insett att det behövs 10.000 gränsvakter för att kunna genomföra alla de uppgifter som åligger den europeiska gräns- och kustbevakningen. De ska inte bara bevaka miltals av gränser, utan också arbeta med gränser till tredje länder och återvändare. Alla EU-länder vill ha bättre gränsskydd och nu vill de agera snabbt.”

Intressant intervju! Visst har Avramopoulos rätt i att inget land kan göra allt själv utan man behöver samarbeta, men frågan är om det här FN-avtalet är rätt väg att gå. Det europeiska samarbetet om gränskontroller låter däremot bra och där finns mycket att göra, men jag tror det hade varit bättre om EU förde dialoger direkt med de inblandade länderna istället för att FN ska föra vår talan med sina dolda agendor.

I sammanhanget är det intressant att nämna att FN-avtalet inte nämns med en bokstav i arabisk media trots att det är så kort tid kvar, vilket tyder på att de inte alls har samma intresse i detta förbenade dokument som vi har.

En annan intressant frågeställning är vad det kommer att innebära för de länder som inte skriver på avtalet? Min spontana tanke är att migranterna i första hand självklart kommer att söka sig till de länder som ingår i migrationspakten och således får de som avstått mindre tryck på asylsökande.

https://www.welt.de/politik/ausland/article184840564/Migration-Wir-muessen-unser-Asylsystem-krisenfest-machen.html?fbclid=IwAR3qJAz2oNO5uuLG8lsH2EJ_YDlhcpEi4DsNhd3ylLUF-g52lx24asP4FLk

migration

Annonser

4 reaktioner till “Nästa vecka skrivs FN:s migrationsavtal under och den här veckan möts EU:s inrikesministrar i Bryssel för att besluta om det kommer att bli en gemensam asylpolicy i framtiden!

  1. Verkar vara ngt dubbeltänk i hela resonemanget, men varför skriva under ngt som inte är bindande.
    Samtidigt verkar dokumentet krocka med yttrandefriheten å det grövsta, men det passar ju sossarna som hand i handske, hela upplägget är ju skräddarsytt för sossarnas nya valboskap.
    Blir nog bra det här, Löven & Co, med tonvikt på co, där sossarnas hjärngäng huserar, Löven själv är bara en pappegoja!

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s