Ny bok som ges ut i Danmark idag visar att invandringen har gjort landet mer fattigt, osäkert och mer polariserat samtidigt som den förda asylpolitiken varit både inhuman och osolidarisk gentemot de flyktingar som man borde hjälpa i närområdena!

Idag har Sverige chansen att ta ett nytt grepp om landets problem genom möjligheten att få en renodlad M+KD-regering med stöd av SD. Jag är medveten om att även Moderaterna gjort många klavertramp genom åren och bidragit till de problem landet nu står inför, men det här är det bästa alternativet som finns just nu då Sverige ännu inte är redo för att byta ut styret helt och hållet som annars hade varit mycket välbehövligt.

Tyvärr kommer dock landsförrädarna Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) smula sönder denna möjlighet senare idag genom en enkel knapptryckning, varför vi riskerar att få ytterligare fyra år med rödgrönt förödande styre i vårt redan sargade land.

I Danmark rustar man för val nästa år och många politiker, debattörer samt väljare hade hoppats på att migrationspolitiken skulle få en mindre framträdande plats i den politiska debatten fram till nästa val. Denna önskan ser nu ut att gå om intet och allt pekar på att migration- och integrationspolitiken kommer att vara ett av de mest centrala ämnena fram till valet.

Orsaken är att invandringen de senaste 35-40 åren har skapat så mycket problem att det inte går att gömma undan, något som tas upp i en ny bok som ges ut idag av debattörerna Mikkel Andersson och Niels Jespersen, med titeln ”Experimentet som slog fel”. Boken blottlägger hur djupgående tillströmningen av migranter har påverkat det danska samfundet – ekonomiskt, socialt och kulturellt samt enligt författarna ofta till det sämre.

Författarna framhäver att många migranter visserligen kommit i arbete och blivit en del av det danska samhället, men deras syfte är att påvisa att de stora problem som uppstår som en direkt konsekvens av invandringen och som medierna nästan dagligen kan rapportera om. Till exempel ungdomar som skapar problem, våld och otrygghet i hela samhällen samt stadsdelar runt om i landet. Gängkrig som polisen måste använda resurser för att bekämpa. Parallellsamhällen, ghetton och muslimska friskolor, som bidrager till att sprida radikal islam samt hålla fast vid en patriarkalisk och kvinnoförtryckande kultur som kolliderar med danska värderingar och spelregler.

Den senaste händelsen med den iranska mordpatrullen illustrerar hur Mellanösterns konflikter har flyttats långt in i Danmark tillsammans med flera av de migranter som landet tagit emot

Att utvecklingen har varit våldsam visar sifforna tydligt. År 1983 fanns det cirka 60.000 icke västliga invandrare i Danmark och år 2018 hade talen stigit till knappt 500.000 (jmf. med Sverige!). Ekonomiskt sett har Finansdepartementet de senaste åren lagt fram beräkningar som visar att den icke västliga invandringen kostar mer än 30 miljarder danska kronor om året och man har även fastslagit att räkningen kommer att behöva betalas i årtionden framöver.

Författarna drar den slutsatsen att invandringen har gjort Danmark till ett fattigare, mer osäkert och mer polariserat land.

Mot den bakgrunden slår man också fast att de senaste årens migrationspolitik inte enbart har varit skadligt för Danmark, utan ironiskt nog har det varit både inhumant och osolidariskt gentemot de flyktingar som man borde hjälpa i närområdena.
-”Danmark hjälper ett litet antal resursstarka migranter som har kraft och pengar till att resa genom sex-åtta säkra länder medans man sviker det större antalet som inte har de resurserna, men skulle kunna hjälpas långt mycket mer för samma pengar.”

I Danmark går Nye Borgerlige till val på ett krav om asylstopp, vilket hade varit helt otänkbart för några åt sedan. Dansk Folkeparti kräver att man ser över de internationella reglerna, vilket man fick medhåll om från Socialdemokraten Henrik Sass Larsen häromdagen, när han menade att Danmark bör bestämma själva i förhållande till internationella domstolar och konventioner.

Debatten i Europa pekar åt samma håll och flera EU-länder vänder sig nu mot FN:s migrationsavtal. Allt detta visar att ett skifte är på gång.

Intressant bok och mycket intressanta slutsatser! En sådan här bok hade aldrig fått publiceras i Sverige utan att författarna svartmålades å det grövsta och en sansad debatt hade aldrig kunnat föras baserat på vad som framkommer i boken.

Återigen applåd till Danmark och grattis till danskarna som har politiker och debattörer med det sunda förnuftet i behåll!

Meanwhile in Sweden… är ridån på väg ned för gott och framtidstron för våra barn har kasserats för länge sedan! Låt skådespelet börja…

https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/det-fejlslagne-eksperiment-dommen-over-35-aars-dansk-asylpolitik

familia

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s