Slöseriet med skattemedel är enormt, men ändå sover alla gott om natten i slott och koja!

Jag har länge tyckt att Landstingen är administrativa jättekolosser som slösar mer pengar än de genererar. En bekant till mig som sitter i en av nämnderna i Region Skåne intygar att det är många menlösa sammanträden som kostar väldigt mycket pengar att arrangera och i slutändan är det väldigt få riktiga beslut som fattas i dessa nämnder. Ett möte i till exempel SUS-nämnden kostar cirka 70.000 kr att anordna. Varje sjukvårdsnämnd har cirka tio möten per år, vilket blir minst 700.000 kr årligen per nämnd.

Sverigedemokraterna har föreslagit att man skall lägga ned alla delregionala sjukvårdsnämnder och därmed spara cirka 200.000 kr per månad, men denna motion röstades givetvis ned av de andra partierna. Utdrag ur motionen:
”Läggs dessa tre delregionala nämnder ner blir det en besparing på minst 2.100.000 kr per år. Därför yrkar Sverigedemokraterna att de delregionala sjukvårdsnämnderna läggs ner och deras ärende i fortsättningen hanteras av Hälso- och Sjukvårdsnämnden.”

Om man skulle spara 2 miljoner kr per år under en mandatperiod på fyra år så blir det en del stålar. Som jämförelse kan nämnas att en Datortomograf kostar cirka 8 miljoner kr.

Det är uppenbart att de andra partierna tycker att det är bra att dessa nämnder finns, eftersom de vill ha många betalda uppdrag att dela ut till folk i deras egna partier.

Man börjar förstå varför övriga partier är livrädda för att SD skall komma till makten. Helt klart vill SD effektivisera och förändra, vilket övriga partier betraktar som ett hot mot deras existensberättigande. SD vill lägga ned onödiga kommunala och regionala nämnder som bara kostar tid och pengar, man anser att lönerna för politikerna skall sänkas, man vill lägga ned eller stöpa om Public Service och man har inget emot att minska antalet riksdagsledamöter heller för den delen. Min uppfattning är att SD helt enkelt vill göra det som de är tillsatta för att göra – det vill säga vara folkets förlängda arm i det politiska arbetet i kommun, landsting och riksdag samt utföra sitt uppdrag så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Man vill lämna EU, är emot globalisterna samt stödjer Israel och Trump. Ja ni hör själva – det är fullständigt klarlagt varför hela etablissemanget är i full gång med att skapa DÖ 2.0.

Det finns många människor som vill skylla hela samhällets förfall inklusive välfärdskollapsen på invandringen, medan jag å min sida alltid är noga med att klargöra att jag skyller på politikerna som skapat denna infekterade böld som man nu inte vill ta hand om. Detsamma gäller t.ex. kostnaderna för vården som skenar för fullt – det är politikerna som sitter med det yttersta ansvaret och det lär inte blir någon bättring bara för att vi nu byter till M-styre i många landsting, tvärtom då fler privatiseringar inte direkt bidrager till en mer effektiv vårdnadsprocess.

Så länge SD inte får chansen att utöva sin politik så kommer vi heller inte att få se några förändringar varken hos polisen eller inom vård och skola. Istället blir det bara fyra nya år med fler utgifter, sinande kapital och kaos. Det är verkligen något som är allvarligt fel när ett helt folk går med skygglappar och vägrar att se slöseriet med skattepengar som sker mitt framför våra näsor, men jag förstår samtidigt att våra makthavare inte är sena att utnyttja möjligheterna som

SLÖSERIET MED SKATTEMEDEL ÄR ENORMT, MEN ÄNDÅ SOVER ALLA GOTT OM NATTEN I SLOTT OCH KOJA

Jag har länge tyckt att Landstingen är administrativa jättekolosser som slösar mer pengar än de genererar. En bekant till mig som sitter i en av nämnderna i Region Skåne intygar att det är många menlösa sammanträden som kostar väldigt mycket pengar att arrangera och i slutändan är det väldigt få riktiga beslut som fattas i dessa nämnder. Ett möte i till exempel SUS-nämnden kostar cirka 70.000 kr att anordna. Varje sjukvårdsnämnd har cirka tio möten per år, vilket blir minst 700.000 kr årligen per nämnd.

Sverigedemokraterna har föreslagit att man skall lägga ned alla delregionala sjukvårdsnämnder och därmed spara cirka 200.000 kr per månad, men denna motion röstades givetvis ned av de andra partierna. Utdrag ur motionen:
”Läggs dessa tre delregionala nämnder ner blir det en besparing på minst 2.100.000 kr per år. Därför yrkar Sverigedemokraterna att de delregionala sjukvårdsnämnderna läggs ner och deras ärende i fortsättningen hanteras av Hälso- och Sjukvårdsnämnden.”

Om man skulle spara 2 miljoner kr per år under en mandatperiod på fyra år så blir det en del stålar. Som jämförelse kan nämnas att en Datortomograf kostar cirka 8 miljoner kr.

Det är uppenbart att de andra partierna tycker att det är bra att dessa nämnder finns, eftersom de vill ha många betalda uppdrag att dela ut till folk i deras egna partier.

Man börjar förstå varför övriga partier är livrädda för att SD skall komma till makten. Helt klart vill SD effektivisera och förändra, vilket övriga partier betraktar som ett hot mot deras existensberättigande. SD vill lägga ned onödiga kommunala och regionala nämnder som bara kostar tid och pengar, man anser att lönerna för politikerna skall sänkas, man vill lägga ned eller stöpa om Public Service och man har inget emot att minska antalet riksdagsledamöter heller för den delen. Min uppfattning är att SD helt enkelt vill göra det som de är tillsatta för att göra – det vill säga vara folkets förlängda arm i det politiska arbetet i kommun, landsting och riksdag samt utföra sitt uppdrag så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Man vill lämna EU, är emot globalisterna samt stödjer Israel och Trump. Ja ni hör själva – det är fullständigt klarlagt varför hela etablissemanget är i full gång med att skapa DÖ 2.0.

Det finns många människor som vill skylla hela samhällets förfall inklusive välfärdskollapsen på invandringen, medan jag å min sida alltid är noga med att klargöra att jag skyller på politikerna som skapat denna infekterade böld som man nu inte vill ta hand om. Detsamma gäller t.ex. kostnaderna för vården som skenar för fullt – det är politikerna som sitter med det yttersta ansvaret och det lär inte blir någon bättring bara för att vi nu byter till M-styre i många landsting, tvärtom då fler privatiseringar inte direkt bidrager till en mer effektiv vårdnadsprocess.

Så länge SD inte får chansen att utöva sin politik så kommer vi heller inte att få se några förändringar varken hos polisen eller inom vård och skola. Istället blir det bara fyra nya år med fler utgifter, sinande kapital och kaos. Det är verkligen något som är allvarligt fel när ett helt folk går med skygglappar och vägrar att se slöseriet med skattepengar som sker mitt framför våra näsor, men jag förstår samtidigt att våra makthavare inte är sena att utnyttja möjligheterna som finns tack vare naiva och kampskygga medborgare!

SLÖSERIET MED SKATTEMEDEL ÄR ENORMT, MEN ÄNDÅ SOVER ALLA GOTT OM NATTEN I SLOTT OCH KOJA

Jag har länge tyckt att Landstingen är administrativa jättekolosser som slösar mer pengar än de genererar. En bekant till mig som sitter i en av nämnderna i Region Skåne intygar att det är många menlösa sammanträden som kostar väldigt mycket pengar att arrangera och i slutändan är det väldigt få riktiga beslut som fattas i dessa nämnder. Ett möte i till exempel SUS-nämnden kostar cirka 70.000 kr att anordna. Varje sjukvårdsnämnd har cirka tio möten per år, vilket blir minst 700.000 kr årligen per nämnd.

Sverigedemokraterna har föreslagit att man skall lägga ned alla delregionala sjukvårdsnämnder och därmed spara cirka 200.000 kr per månad, men denna motion röstades givetvis ned av de andra partierna. Utdrag ur motionen:
”Läggs dessa tre delregionala nämnder ner blir det en besparing på minst 2.100.000 kr per år. Därför yrkar Sverigedemokraterna att de delregionala sjukvårdsnämnderna läggs ner och deras ärende i fortsättningen hanteras av Hälso- och Sjukvårdsnämnden.”

Om man skulle spara 2 miljoner kr per år under en mandatperiod på fyra år så blir det en del stålar. Som jämförelse kan nämnas att en Datortomograf kostar cirka 8 miljoner kr.

Det är uppenbart att de andra partierna tycker att det är bra att dessa nämnder finns, eftersom de vill ha många betalda uppdrag att dela ut till folk i deras egna partier.

Man börjar förstå varför övriga partier är livrädda för att SD skall komma till makten. Helt klart vill SD effektivisera och förändra, vilket övriga partier betraktar som ett hot mot deras existensberättigande. SD vill lägga ned onödiga kommunala och regionala nämnder som bara kostar tid och pengar, man anser att lönerna för politikerna skall sänkas, man vill lägga ned eller stöpa om Public Service och man har inget emot att minska antalet riksdagsledamöter heller för den delen. Min uppfattning är att SD helt enkelt vill göra det som de är tillsatta för att göra – det vill säga vara folkets förlängda arm i det politiska arbetet i kommun, landsting och riksdag samt utföra sitt uppdrag så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Man vill lämna EU, är emot globalisterna samt stödjer Israel och Trump. Ja ni hör själva – det är fullständigt klarlagt varför hela etablissemanget är i full gång med att skapa DÖ 2.0.

Det finns många människor som vill skylla hela samhällets förfall inklusive välfärdskollapsen på invandringen, medan jag å min sida alltid är noga med att klargöra att jag skyller på politikerna som skapat denna infekterade böld som man nu inte vill ta hand om. Detsamma gäller t.ex. kostnaderna för vården som skenar för fullt – det är politikerna som sitter med det yttersta ansvaret och det lär inte blir någon bättring bara för att vi nu byter till M-styre i många landsting, tvärtom då fler privatiseringar inte direkt bidrager till en mer effektiv vårdnadsprocess.

Så länge SD inte får chansen att utöva sin politik så kommer vi heller inte att få se några förändringar varken hos polisen eller inom vård och skola. Istället blir det bara fyra nya år med fler utgifter, sinande kapital och kaos. Det är verkligen något som är allvarligt fel när ett helt folk går med skygglappar och vägrar att se slöseriet med skattepengar som sker mitt framför våra näsor, men jag förstår samtidigt att våra makthavare inte är sena att utnyttja möjligheterna som finns

SLÖSERIET MED SKATTEMEDEL ÄR ENORMT, MEN ÄNDÅ SOVER ALLA GOTT OM NATTEN I SLOTT OCH KOJA

Jag har länge tyckt att Landstingen är administrativa jättekolosser som slösar mer pengar än de genererar. En bekant till mig som sitter i en av nämnderna i Region Skåne intygar att det är många menlösa sammanträden som kostar väldigt mycket pengar att arrangera och i slutändan är det väldigt få riktiga beslut som fattas i dessa nämnder. Ett möte i till exempel SUS-nämnden kostar cirka 70.000 kr att anordna. Varje sjukvårdsnämnd har cirka tio möten per år, vilket blir minst 700.000 kr årligen per nämnd.

Sverigedemokraterna har föreslagit att man skall lägga ned alla delregionala sjukvårdsnämnder och därmed spara cirka 200.000 kr per månad, men denna motion röstades givetvis ned av de andra partierna. Utdrag ur motionen:
”Läggs dessa tre delregionala nämnder ner blir det en besparing på minst 2.100.000 kr per år. Därför yrkar Sverigedemokraterna att de delregionala sjukvårdsnämnderna läggs ner och deras ärende i fortsättningen hanteras av Hälso- och Sjukvårdsnämnden.”

Om man skulle spara 2 miljoner kr per år under en mandatperiod på fyra år så blir det en del stålar. Som jämförelse kan nämnas att en Datortomograf kostar cirka 8 miljoner kr.

Det är uppenbart att de andra partierna tycker att det är bra att dessa nämnder finns, eftersom de vill ha många betalda uppdrag att dela ut till folk i deras egna partier.

Man börjar förstå varför övriga partier är livrädda för att SD skall komma till makten. Helt klart vill SD effektivisera och förändra, vilket övriga partier betraktar som ett hot mot deras existensberättigande. SD vill lägga ned onödiga kommunala och regionala nämnder som bara kostar tid och pengar, man anser att lönerna för politikerna skall sänkas, man vill lägga ned eller stöpa om Public Service och man har inget emot att minska antalet riksdagsledamöter heller för den delen. Min uppfattning är att SD helt enkelt vill göra det som de är tillsatta för att göra – det vill säga vara folkets förlängda arm i det politiska arbetet i kommun, landsting och riksdag samt utföra sitt uppdrag så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Man vill lämna EU, är emot globalisterna samt stödjer Israel och Trump. Ja ni hör själva – det är fullständigt klarlagt varför hela etablissemanget är i full gång med att skapa DÖ 2.0.

Det finns många människor som vill skylla hela samhällets förfall inklusive välfärdskollapsen på invandringen, medan jag å min sida alltid är noga med att klargöra att jag skyller på politikerna som skapat denna infekterade böld som man nu inte vill ta hand om. Detsamma gäller t.ex. kostnaderna för vården som skenar för fullt – det är politikerna som sitter med det yttersta ansvaret och det lär inte blir någon bättring bara för att vi nu byter till M-styre i många landsting, tvärtom då fler privatiseringar inte direkt bidrager till en mer effektiv vårdnadsprocess.

Så länge SD inte får chansen att utöva sin politik så kommer vi heller inte att få se några förändringar varken hos polisen eller inom vård och skola. Istället blir det bara fyra nya år med fler utgifter, sinande kapital och kaos. Det är verkligen något som är allvarligt fel när ett helt folk går med skygglappar och vägrar att se slöseriet med skattepengar som sker mitt framför våra näsor, men jag förstår samtidigt att våra makthavare inte är sena att utnyttja möjligheterna som finns tack vare naiva och konflikträdda medborgare som inte opponerar sig!

skattepengar

Annonser

2 reaktioner till “Slöseriet med skattemedel är enormt, men ändå sover alla gott om natten i slott och koja!

  1. Inte jag för idag skall jag baka,sy en vinterjacka och hinner jag blir det lite fiske i lilla sjön också.Allt skattefritt och jag mår så mycket bättre av att bokstavligt talat jobba hemma.Det fanns dock en tid när jag kände en stolthet över att med mitt arbete och skatt bidraga till samhället.De svaga och sjuka.Numera är jag en stolt ickeskattebetalare.

    Gilla

  2. Du har så rätt Jenny. Dessa hundratusentals politiska ”slickes” som betalas av stat, landsting och kommuner för att inte tala om kommunala och statliga bolag och mängder av politiska föreningar m.m. Oftast är de inte ens på plats enligt ök. och avtal vilket uppskattas av de som vill få något gjort. Självklart är etablissemanget livrädda för ett parti som vill effektivisera och rationalisera. Tänk bara vad ”slickers” som behövs för att de hemvändande IS-hjältarna ska få allt de behöver och mycket därtill.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s