Kan låg IQ vara grunden till den kraftiga segregeringen i de nordiska länderna?

I Det Goda Samhället skriver i dag Kyösti Tarvainen, docent emeritus i systemanalys vid Aalto-universitetet i Helsingfors, en ganska kontroversiell men intressant artikel baserat på forskning om intelligensnivån hos svenskar vs. invandrare och hur det kan ligga till grund för våra stora integrationsproblem.

IQ-nivån i Sverige varierar kraftigt och medan invandrare från länder i väst ofta har samma eller högre IQ, har invandrare från tredje världen i regel lägre intelligensnivå. Som en följd av den höga invandringen från tredje världen har Sveriges medel-IQ redan sjunkit till 96,3 och värst drabbade av låg IQ bland de stora invandrar­grupperna är somalier med en genomsnittlig IQ på 67,7.

När de som föds idag fyller åttio kommer det att bo 6,2 miljoner svenskar och 9,6 miljoner invandrare i Sverige. Tarvainen konstaterar att nivån på genomsnittligt IQ i Sverige kommer att sjunka till 92 år 2100 om inga betydande förändringar sker i nettoinvandringen. Motsvarande resultat gäller även för Danmark, Norge och Finland. Dessutom kommer infödda svenskar att vara en minoritet år 2070 om den nuvarande invandringen fortsätter. 

Professor Tatu Vanhanen (2009) har i sina studier konstaterat att när ett lands genomsnittliga IQ ligger under 90 är det svårt att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. 

Tarvainen noterar att det i Sverige, liksom i andra nordiska länder, finns skolor med många invandrarbarn där elevernas genomsnittliga prestationer är låga och att tilldelningen av mer resurser till dessa skolor inte förbättrar studieresultaten nämnvärt. Inte heller har invandrarbarnens studieresultat förbättrats avsevärt när de flyttats till skolor med färre invandrarbarn och den uppenbara förklaringen kan vara att många invandrarbarn har en lägre IQ. 

Infödda föräldrar undviker skolor med många invandrarelever och vill flytta till områden med färre personer med utländsk bakgrund, vilket leder till en segregering av bostadsområden och skolor. Stora skillnader i IQ och kultur mellan infödda och många människor med utländsk bakgrund orsakar också segregation inom arbetsplatser och familjebildning.

Tarvainen skriver vidare att forskning visar att IQ inte bara är ett mått på en persons kognitiva förmågor, det har även visat sig att ju högre IQ en person har desto bättre tenderar hans eller hennes sociala färdigheter att vara. Det är därför uppenbart att låg IQ, förutom kulturella faktorer, är en faktor som bidrar till nästan alla de sociala nackdelar som har uppstått i de nordiska länderna till följd av invandringen. Det handlar bland annat om oroligheter i skolor och på offentliga platser samt ökad brottslighet, från cykelstöld till våldtäkt.  

Övriga nordiska länder, med undantag för Danmark, följer Sverige och närmar sig situationen som skulle innebära att Sverige, Norge och Finland kommer att få ett mycket stort antal människor med mycket låg intelligensnivå. I takt med att automatiseringen går framåt och jobben blir mer krävande kommer det att finnas allt färre jobb för personer med låg IQ i de nordiska länderna, varför hög arbetslöshet och bidragsberoende för ett mycket stort antal människor är att vänta.

Tarvainen konstaterar slutligen att stora skillnader i IQ, tillsammans med kulturella skillnader mellan västerländska och islamiska civilisationer, orsakar en häpnadsväckande segregation i samhället som inte kan undanröjas genom så kallade integrationsåtgärder, eftersom skillnaderna i IQ mellan olika grupper inte kan minskas avsevärt. I USA har t.ex. skillnaden i IQ mellan vita och svarta elever förblivit densamma, ca 13 poäng, under mer än tre decennier, även om regeringen i olika program har spenderat hundratals miljarder dollar för att minska den. 

Enligt Tarvainen är därför den enda lösningen för att undvika en dramatisk förändring av samhället att radikalt ändra invandringspolitiken, det vill säga en omställning liknande den som Danmark har inlett. 

Vid en första anblick vill man inte läsa artikeln eftersom den framstår som lite ”rasistisk” som delar upp människor efter intelligensnivå baserat på ursprung, men samtidigt kan jag tycka att det är viktigt att ta till sig fakta och våga prata om problemen istället för att göra som våra ynkryggar till politiker som i decennier försökt sopa problemen under mattan.

Så kommer Sverige efter valet 2022 att göra en nödvändig helomvändning och följa Danmark vad gäller migrationspolitiken för att rädda det som räddas kan? Det tror jag tyvärr inte efter att befolkningen fått säga sitt vid valurnorna.

#detnyasverige

Gästskribent KYÖSTI TARVAINEN: Minskad intelligens i de nordiska länderna till följd av invandring

https://www.friatider.se/invandrare-har-134-punkter-lagre-iq-svenskar

19 reaktioner till “Kan låg IQ vara grunden till den kraftiga segregeringen i de nordiska länderna?

 1. Det är inte hur mycket man har i huvudet som räknas, men hur man använder det. Hitler hade högt IQ, men förstörde hela Tyskland genom en mängd märkliga beslut, t.ex. tvåfrontskrig, eller t.o.m. tre- eller fyrafrontskrig, beroende på hur man ser det. Andra med högt IQ, t.ex. generaler, lydde Hitlers order blint, eller underkastade sig och plockade inte bort honom.

  Jag talar med människor med olika nivå på IQ dagligen och det som slår mig är att skiftande IQ inte är problemet, men människornas karaktär, vilket jag anser är en del av intelligensen. Hade de alla haft god karaktär nog att använda sina IQ:n rätt, hade saken varit biff. Då hade vi haft en vetenskapligt grundad direktdemokrati i ett nafs.

  Jag har tjatat om detta i decennier, men först när brödfödan och småföretagen är hotade av monopolkapitalet så vaknar folk, men inte för att erkänna den som framsynt har tjatat länge, men däremot för att kopiera och ta äran själva. Det är mycket sent påtänkt och mycket fult. Men OK, nu börjar vi organisera oss på riktigt:

  Video – Folkets Röst om valsedel och valmaskin – Vad kan gå fel?

  När kommer Jenny, med passivt anhang, bli aktiva och närande?

  Gilla

  1. Det stämmer helt klart. Det finns en historia från 50-talet. Några doktorander i USA kläckte teorin att ju högre IQ ju säkrare bilförare i trafiken. Folk med lågt IQ har alltså fler olyckor. Dom fick data från försäkringsbolag och myndigheterna. En av de första utvalda var en yrkesförare omkring 80 år som hade kört hela sitt liv utan en enda olycka. IQ visade sig vara omkring 60, han var alltså nästan idiot. Något stämde alltså inte med teorin, så dom intervjuade honom och ställde den enkla frågan, varför inga olyckor. Svaret var dräpande. ”Jo – ni förstår, jag vet att jag är lite dum så jag måste vara försiktig”.

   Gillad av 2 personer

   1. Exemplet med den 80-årige mannen är ju ett lysande och fullständigt överväldigande bevis för att IQ har inget som helst med ett lands innovationer, kreativitet och teknikutveckling att göra. Sydsudan torde därmed vara ett föredöme för övriga världens länder.

    Gillad av 1 person

   2. Tompa förstår nog inte poängen och försöker vara sarkastisk mot människor med lågt IQ, men en människa med lågt IQ kan bevisligen vara mer intelligent än människor med högt IQ, om denne förstår sin begränsning eller använder sitt IQ rätt, vilket många normalintelligenta tyvärr INTE gör, för annars hade vi inte haft de dumma politiker vi har idag och nya partier hade bildats och valsamverkat för att ersätta dem för länge sedan.

    Dunning Kruger-effekten är omåttligt intressant. Den innebär att man måste vara relativt intelligent för att förstå hur dum man är. Är man intelligent/kompetent så tenderar man att misstro sin intelligens/kompetens.

    Det finns i Sverige många normalintelligenta som är ungefär lika inkompetenta/ointelligenta som babianer. De är giriga och kortsiktiga och blir lurade av ganska inkompetenta/ointelligenta politiker varje val. Hur luras de? Genom att de lågt begåvade politikerna talar till deras dum-girighet. Lägre skatt, mer i plånboken, och sedan har de alla dum-giriga babianer i sin hand.

    Samma princip används i Afrika:

    På så vis kan Sveriges politiker sko sig på Sveriges alla babianer.

    Gilla

 2. Det intressanta är att IQ är något relativt och utspritt enligt en normalfördelningskurva (en: bell curve) där medeltalet i detta fall alltid är 100.

  Frågan är då hur stort område man utgår ifrån, eftersom man lyckas pressa ner medeltalet i Sverige. (Norden?) Hade det handlat om enbart Sverige, så hade medeltalet blivit 100.

  Gilla

 3. IQ betyder ”Intelligence quotient” är ett mått på en persons mentala färdighet att hantera logiska och matematiska sammanhang och slutledningar, alltså mental duglighet att se logiska sammanhang och konsekvenserna av handlingar. Det är ett av människans medfödda förmågor och anlag. Begreppet IQ skapades 1912 av den tyska psykologen William Stern från tyskans ”Intelligenzquotient”. Det är i roten ganska enkelt. Om en man står i vägen, vad blir resultatet av om jag antingen artigt ber honom flytta på sig eller om jag knuffar omkull honom. I båda fallen kan jag passera, men en lågintelligent person ser inte det logiska i att om jag knuffar omkull honom kan resultatet bli att han reser sig och delar ut en rejäl snyting. Ett annat exempel är skjutningarna mellan invandrargängen. Skjuter du skjuter jag. Det är för stor ”distans” i logiken att sluta skjuta.

  Sverige är (eller var) ett högintelligent land och på den grunden har svenskarna skapat samhället. Det betyder att lågintelligenta inte passar in och fungerar. Ta rättsväsendet. Någon gör något otillåtet och får en tillsägelse, ”gör inte så” och rättar. En lågintelligent uppfattar inte det logiska sammanhanget och struntar i det. Det är en anledning till att länder med lågintelligent befolkning har andra straffsatser, till exempel offentlig prygling. Sambandet otillåten handling och spöstraff där det gör ont är en tillräckligt stor logiskt koppling för att passa in i lågt IQ.

  Gillad av 1 person

  1. Ett annat intressant exempel. Trumpetaren Louis Armstrong (1901 – 1971) påstås ha haft mycket lågt IQ och bara klarade sig genom skolan för andra hjälpte honom att fuska. Hans medfödd anlag var inte i matematik och logik utan musik och i sociala färdigheter. Det går inte hatt hitta en beskrivning av honom som inte framhåller honom som ett musikaliskt geni. Dessutom har man skrivit ”Han föddes fattig – dog rik, och ofredade ingen på vägen”. IQ är inte allt här i världen men den behövs för teknologin.

   Gilla

 4. Självklart är det nödvändigt att alla förstår och kan ta till sig hur ett modernt samhälle fungerar och en någorlunda lika IQ är därför nödvändig. Ett homogent samhälle är det bäst fungerande. Det räcker med att se vilka som är överrepresenterade i fängelserna. Under mina tolv år där fanns endast en intagen med rötter i Östasien.

  Gilla

  1. Tror att detta har mindre med IQ att göra och mer med socioekonomiska faktorer och kultur att göra. Om du känner att du inte har en chans i samhället, inte känner dig rättvist behandlad, eller är psykopat som inte har fått en uppfostran med god uppsikt, så kan det säkert leda till en kriminell bana. Samma sak om du växer upp i ett socioekonomiskt belastat område. Chansen ökar då att hamna i fel gäng.

   Man ser enligt vetenskapliga metastudier att det finns ett tydligt samband mellan hög mordfrekvens och låg jämlikhet.

   Det tycks även vara skillnader mellan olika kulturella bakgrunder. Föreställer mig t.ex. att en kulturell bakgrund där kvinnan nedvärderas kan leda till högre tala av kvinnomisshandel och våldtäkt.

   Gilla

   1. Det beror på hur samhället är skapat. Socioekonomiska faktorer kan mycket väl vara IQ beroende, och jag tycker att så är fallet i just Sverige. Det svenska samhället är otroligt komplicerat med alla förbud, massövervakning och alla kontroller med en diktatoriskt hård toppstyrning och otrolig propaganda.

    Gillad av 1 person

   2. Tror inte att graden av övervakning är relaterat till landets genomsnittliga IQ-nivå, Karl. Det skulle innebära att kineser har lågt genomsnittligt IQ, men så är det nog inte.

    Gilla

 5. Jag kom att tänka på att Brå’s rapport som kom för ett tag sedan är diskrimunerande mot de folkgrupper som sköter sig. Man kan faktiskt tala om hela folkgrupper som är över-resp underrepresenterade i fängelserna. Människor med röttet i Europa och Östasien är underrepresenterade medan mena-folk är klart överrepresenterade. Man måste våga tala öppet för att kunna göra något åt det.

  Gillad av 2 personer

   1. Obegripligt,för som det nu är med Brå´s halvkvävda sanningar om att invandrare är överreperesenterade så drar man alla invandrare över en kam istället för att våga tala klarspråk och verkligen våga peka ut de folkslag som det är problem med. Ja,rapporten är rasistisk eftersom man pekar ut alla invandrare som en grupp. Folk från mellanöstern och Afrika var åtminstone på min tid överrepresenterade i fängelset.

    Gillad av 2 personer

  1. Enig. Vill man inte se problemet så kan man heller inte lösa det. Polisen har alltid tidigare arbetat på ett intelligent sätt, men så ansågs det vara negativt för många romer att bli undersökta och punktmarkerade, men det fanns ju en uppenbar anledning. De har ofta varit förtryckta i andra länder och tvingats in i kriminalitet för sin överlevnad. De romer som blivit kulturellt svenska (assimilation) har inte samma problem och heter ibland t.o.m. Svensson.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s