Konsekvenserna av vår nedstängda kärnkraft blir nu tydliga

Man förstår verkligen vidden av Miljöpartiets skadliga påverkan på svensk energipolitik när man läser att elpriserna förväntas skjuta i höjden i sommar när Svenska kraftnät, vilka ansvarar för landets elektriska infrastruktur, ska reducera överföringskapaciteten i stamnätet till och från landets mellersta respektive södra delar eftersom det ska utföras underhåll av nätet. Samtidigt ska de få kvarvarande kärnkraftsreaktorerna dessutom utföra bränslebyte och underhåll, vilket förvärrar situationen ytterligare.

Även förra sommaren stängde man ned delar av stamnätet, men enligt experter är det här en situation som vi inte hade behövt ha om utbyggnaden av elnätet inte eftersatts och kärnkraftverk inte lagts ned. Det ifrågasätts även om det finns andra orsaker till att kapaciteten stryps eftersom underhåll har aviserats för delar av nätet som enligt bedömare inte är i behov av reparationer.

En prekär följdfråga blir därför hur tillgången på el kommer att bli den dagen det uppstår allvarliga fel, om det redan nu leder till omfattande kapacitetsminskningar för att utföra enkla underhåll?!

Nedstängningarna av kärnreaktorerna Ringhals 2 och Ringhals 1 har lett till att delar av landet fått avsevärt lägre tillgång på el än tidigare, vilket lett till att infrastrukturen av el belastas hårdare när överföringen av el från utlandet krävs som kompensation. Enligt Carl Berglöf, kärnkraftsexpert och kraftsystemanalytiker vid Energiföretagen, kan ansvariga beslutsfattare varken skylla på detta eller andra faktorer eftersom man länge känt till att den här situationen skulle uppstå, men inte agerat för att förhindra det.

Magnus Olofsson, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, har bakgrund som generaldirektör för Elsäkerhetsverket och tycker att Svenska kraftnät kunde ha gjort mycket mer för att planera samt utveckla elsystemet i de delar de ansvarar för. Han bedömer att Svenska kraftnät ligger ett helt decennium efter i investeringarna, vilket är en av huvudorsakerna till att de svenska elpriserna varierar så stort mellan landets norra och södra delar på ett sätt som är unikt i EU.

Pontus de Maré, som är driftschef på Svenska kraftnät, erkänner att det svenska elnätet är underdimensionerat, men vill inte gå in på vem som bär ansvaret och han försvarar den rådande situationen med att det är ett tidskrävande arbete att förstärka nätet eftersom det inte är dimensionerat för den här situationen.

Maré bekräftar också att den av Miljöpartiet genomdrivna avvecklingen av kärnkraften är en av orsakerna till den omfattande elbristen i landets södra delar och medger att underskottet i sydvästra Sverige är mycket större än för två år sedan på grund av nedstängningen av Ringhals, vilket medför att man nu tvingas kompensera med det tidsödande arbetet att bygga ut nätet för att öka kapaciteten. Kärnkraftsnedstängningen har även lett till stora fluktuationer i flödena så att Svenska kraftnät måste se till att inte överbelasta nätet, vilket man gör med begränsningar.

Carl Berglöf frågar sig vad som händer om någon mer kärnreaktor måste stänga i sommar för underhåll eller om någon reaktor minskar sin produktion på grund av lågt elpris nu när man inte längre har kvar möjlighet att starta upp Ringhals 1 som extra trygghet? Han skräms av det faktum att den svenska elförsörjningen är utformad utifrån att det ska finnas tolv tillgängliga reaktorer, men att det nu enbart finns hälften så många, varav hälften av dessa ska tas ur drift i sommar.

Beroende på hur systemet är utformat och var de stora underskotten i kapacitet finns, kan elpriserna variera stort beroende på var i landet man bor. Förra sommaren var det låga elpriser i norr tack vare närheten till vattenkraften samtidigt som priserna i söder steg till det dubbla och den situationen kan återuppstå i år enligt Berglöf, vilket i sådant fall kommer slå hårt mot många företag i södra Sverige. På längre sikt kan osäkerheten kring tillgången på el också leda till att färre nya företag vågar etablera sig.

Att stora delar av industrin ska gå över från fossilt till el, innebär också ytterligare stora krav på såväl produktion som överföringskapacitet. För energiintensiva företag inom exempelvis gruv- och stålindustrin handlar det om ett fördubblat elbehov de närmaste decennierna. Är detta något som överhuvudtaget tagits med i kalkylen när regeringen beslutade om att stänga ned den fossilfria kärnkraften?

Det är obegripligt att våra makthavare fortsätter uppmuntra invånarna att köpa elbil och hur kan man ens komma på tanken att investera i überdyra elvägar under rådande premisser? Varför görs det aldrig ordentliga konsekvensanalyser i det här landet innan man fattar beslut som riskerar att generera stora samhällsekonomiska konsekvenser? Regeringens strävan efter att vara bäst i klassen kör landet i botten och borde vara straffbart!

Men man kan väl inte förvänta sig några större protester från medborgarna trots maktmissbruket eftersom det blir allt färre som är självförsörjande i det här landet – när någon annan betalar behöver man inte bry sig om elpriser och så länge elen fortsätter komma ur två hål i väggen är det ingen som orkar tänka på hur de långtgående konsekvenserna kommer att slå mot landet.

#onlyinsweden

#viharvälingaproblem

Elpriserna kan fördubblas i sommar

7 reaktioner till “Konsekvenserna av vår nedstängda kärnkraft blir nu tydliga

 1. De som skulle haft ansvar för att Sverige skulle ha skötts på bästa sätt, de har skyhöga löner och andra privilegier.

  Sverige förfaller inom alla områden. Systemet är sådant att de privilegierade håller varann bakom ryggen och Folket har inte en chans att avsätta dem (utom några få inom politiken).

  Gillad av 1 person

  1. Jag är Sverigevän. Alla som inte är Sverigevänner och befinner sig i Sverige uppmanas att skyndsamt lämna landet.

   Gilla

 2. Nybyggd kärnkraft har visat sig kräva ett marknadspris på i genomsnitt över två kronor per kwh – över fyrtio års tid. Idag är priset kanske en femtedel av detta. Här finns kruxet med kärnkraften.

  Gilla

  1. Kärnkraft är faktiskt en förutsättning för att vår elintensiva industri och företag ska fortleva. Den är också en garant för tillväxt och välfärd. År 2000 infördes den s.k. effektskatten och 2006 höjdes den av den socialdemokratiska regeringen. 2008 höjdes den ytterligare av alliansregeringen. Effektskatten är så konstruerad att den blir högre ju mer el som kärnkraften producerar, den är således en ren straffskatt på elproduktionen från kärnkraften. Faktum är att produktionskostnaden för ny kärnkraft och ny vindkraft är i princip identisk före alla skatter och subventioner. Men efter alla subventioner till vindkraften och alla straffskatter på kärnkraften så blir ny kärnkraft dubbelt så dyr. Därmed kan vi konstatera att straffskatten påverkar inte bara den befintliga kärnkraften utan också möjligheten att investera i ny kärnkraft. Således är det en skatt, införd av oupplysta politiker, som fördyrar nuvarande kärnkraft och framtida kärnkraft. Skulle vindkraften inte subventioneras så skulle ingen vindkraft vara lönsam och skulle den dessutom straffbeskattas så förstår var och en att inte ett enda vindkraftverk skulle ha byggts.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s