Vad gör Miljöpartiet för att rädda Vättern från föroreningar som förgiftar vårt dricksvatten?

Sjön Vättern är Europas största dricksvattentäkt och förser ett tiotal svenska kommuner med dricksvatten, men filmen ”Vättern under ytan” ger en dyster bild av en förorenad sjö på grund av utsläpp och ett antal experter varnar för riskerna som uppstår på grund av det.

Henrik Kylin, professor i miljökemi vid Linköpings universitet, medverkar i
filmen och säger att det som var nytt för honom var hur illa en del kommunala reningsverk verkar fungera.

I dokumentärfilmen pekas ett antal aktörer ut som orsak till föroreningarna – Försvarsmakten (som använder Vättern som militärt övningsområde), reningsverk, pappers-och massaindustrin samt gruvindustrin.

Föroreningarna består till exempel av bly, PFAS och algblomning som exempelvis kopplas till cancer och Alzheimers sjukdom bland människor.

Två av de saker som specifikt diskuteras i filmen är effekter av att Vättern är ett skjutområde vid försvarsövningar, där effekter av olika sprängmedel är en oroande faktor, respektive varför vi ser ökad algblomning i ett område där dessa, enlig traditionell kunskap, inte skulle förekomma. En amerikansk toppforskare anser att algblomningarna kan ge upphov till bland annat nervsjukdomen ALS om de förekommer i dricksvattentäkter.

Vad de olika kemiska ämnena har för inverkan på människors, djurs och naturens hälsa är enligt Kylie omöjligt att svara på, då effekterna är okända. Kylin anser att såväl nationella myndigheter som Sveriges kommuner och regioner bär ansvaret, där man behöver en större beredskap för att ta emot ny information. Dessutom finns det problem med lagstiftning och regleringar.

Så vad gör regeringspartiet Miljöpartiet åt detta växande och uppenbarligen farliga problem? Finns det överhuvudtaget någon plats på deras agenda för riktiga nationella miljöproblem som hotar befolkningens hälsa när deras agenda till 99% uppfylls av klimatet som vi inte kan påverka och en hel drös onödiga skatter samt en förkastlig migrationspolitik?

Varför protesterar inte Greta och hennes anhängare mot detta och tvingar politikerna att se faran med att ignorera det? Det finns så klart ingen genväg till mer internationell berömmelse och godhetspoäng att tackla lokala miljöproblem, men är man en genuin miljökämpe ska väl inte det hindra ett engagemang – eller?!

Detta är bara ett av alla miljöproblem som hotar vår, djurens och naturens existens, men som synes är det bara poserande och plakatpolitik som gäller från både Miljöpartiet och klimatjesus sida.

#followthemoney

https://liu.se/nyhet/liu-forskare-i-dokumentar-om-vattern

13 reaktioner till “Vad gör Miljöpartiet för att rädda Vättern från föroreningar som förgiftar vårt dricksvatten?

 1. Naturligtvis finns det miljöambitioner inom MP, namnet är smart valt och signalerar och lockar människor från vitt skilda håll i samhället. Uppdraget ÄR viktigt, självklart! Att det ens var möjligt att bilda ett parti med det namnet kan väl förklaras med att övriga partier inte tog tillräcklig hänsyn till miljön i sina partiprogram.
  Det är svårt att förstå hur MP kommit undan med att deras största avtryck i samhället är införseln av flera miljoner utlänningar! Om avtrycket varit konkreta resultat av politiskt hårt driven kamp för Vätterns vatten – då skulle det bli begripligt med namnet miljöpartiet. När MP gör det till sin hjärtesak att på ett politiskt korrumperat sätt få illegala införda människor (afghanerna, den s k afghanlagen) att bli kvar i Sverige – hur kan någon ha förtroende för det partiet?
  MP har karaktären av en extremistisk rörelse driven av en närmast fanatisk tro. Människorna i MP-rörelsen verkar tycka att de har rätt att använda odemokratiska metoder ifråga om det mesta i samhället. Det är ett utmärkande drag för MP liksom den totala bristen på konsekvensanalys av de populistiska förslagen. Sverige behöver inte ett totalt onödigt överskott av vindkraftverk och inte heller behöver Sverige än fler utlänningar som ska försörjas medan de begår brott.
  Varför lägger MP ner fungerande kärnkraftverk INNAN infrastrukturen för solel, vind, laddstolpar, stamnätet för el genom Sverige osv är fungerande?
  Rösta inte på MP – det är ett extremistparti med fascistoida och därmed totalitära drag! MP är ett parti som inte vill Sverige väl utan som sätter världen före Sverige.

  Gilla

 2. Naturligtvis finns det miljöambitioner inom MP, namnet är smart valt och signalerar och lockar människor från vitt skilda håll i samhället. Uppdraget ÄR viktigt, självklart! Att det ens var möjligt att bilda ett parti med det namnet kan väl förklaras med att övriga partier inte tog tillräcklig hänsyn till miljön i sina partiprogram.

  Det är svårt att förstå hur MP kommit undan med att deras största avtryck i samhället är införseln av flera miljoner utlänningar! Om avtrycket varit konkreta resultat av politiskt hårt driven kamp för Vätterns vatten – då skulle det bli begripligt med namnet miljöpartiet. När MP gör det till sin hjärtesak att på ett politiskt korrumperat sätt få illegala införda människor (afghanerna, den s k afghanlagen) att bli kvar i Sverige – hur kan någon ha förtroende för det partiet?

  MP har karaktären av en extremistisk rörelse driven av en närmast fanatisk tro. Människorna i MP-rörelsen verkar tycka att de har rätt att använda odemokratiska metoder ifråga om det mesta i samhället. Det är ett utmärkande drag för MP liksom den totala bristen på konsekvensanalys av de populistiska förslagen. Sverige behöver inte ett totalt onödigt överskott av vindkraftverk och inte heller behöver Sverige än fler utlänningar som ska försörjas medan de begår brott.

  Varför lägger MP ner fungerande kärnkraftverk INNAN infrastrukturen för solel, vind, laddstolpar, stamnätet för el genom Sverige osv är fungerande?

  Rösta inte på MP – det är ett extremistparti med fascistoida och därmed totalitära drag! MP är ett parti som inte vill Sverige väl utan som sätter världen före Sverige.

  Gillad av 1 person

 3. Stort tack till dig Jenny för att du lyfter detta! Rent vatten är en livsnödvändighet för människor, djur och växter, ja för allt liv på denna planet.

  Gillad av 1 person

 4. MP har inte riktigt tid med sådana verkliga saker som samspelet mellan natur och människa. De har fullt upp med sitt projekt, en världsregering som ska styra oss alla världsmedborgare, nationernas utplåning, att fylla de egna bankkontona med löner och traktamenten, att förtala på nätet osv.

  De som i den trista vardagen driver och hanterar de miljöproblem som finns är en del länsstyrelser, en del företag och en del framstående experter och forskare. Dessvärre finns ett stort antal experter som inte är experter utan är jasägare i regerings tjänst.

  Vår regering med hela statens resurser till sitt förfogande har inget grepp om detta med miljön överhuvudtaget. Den är fullt upptagen med hur den ska klamra sig fast vid makten.

  Låt mig med ett exempel visa på oförmågan hos S att hantera miljö/forskning. Vi har en minister ”för högre utbildning och forskning” (Matilda Ernkrans) som själv inte ens har en akademisk examen. När hon tvingas delta i internationella konferenser och ska göra ett inlägg klarar hon inte att göra det på engelska utan pratar svenska. Hur ska en sådan människa kunna begripa och förstå så komplexa saker som samspel natur människa om hon är obildad? I andra länder kommer inte så outbildade personer till makten. Här i Sverige kan vilken charlatan som är trogen partiet komma till makten via Bommersvik. Kunskapsförakt är en merit närmast, rätt åsikter och osviklig lojalitet en förutsättning för maktinnehav. Så ser den ideologiska och moraliska förfallet ut inom hela S-rörelsen.

  Vad kan man förvänta sig för insikter om tillståndet i Vätterns vatten och allt annat från en regering, en S-rörelse där kunskap och lärdom inte finns? Vad kan man förvänta sig för förmåga att hantera miljöproblem, ja vilka problem som helst i samhället med en sådan resurssvag regering? Vi ser ju alla hur tillståndet är i landet, det mesta som regeringen skulle sköta förfaller.

  Gillad av 1 person

 5. Medan Trumps lotsas bort från makten skriver han hela tiden under beslut som påverkar stora världen, förhållandet till Kina osv osv. Det är sådant som de flesta inte tänker på eller ens tror sker.

  Verkligheten fortsätter utanför det hetsiga skrivandet och trollandet på nätet. Jennys rubrik ovan anger ämnet att skriva om, Miljöpartiet.

  Miljöpartiet är liksom S och V emot en så kallad Nato-option. SD meddelade den 9 dec att partiet ändrat ståndpunkt angående Nato-option som Finland har sedan länge. SD klargjorde tydligt att de är emot Natomedlemskap. Däremot söker man med optionen en anpassning till Finland. Sverige och Finland har successivt genom åren utökat det militära samarbetet.

  Sverige är i praktiken inte ett neutralt land vilket regeringen låtsas och svensken tror. Sverige är bundet av artikel 42:7 i EU:s Lissabonfördrag som ålägger medlemsstaterna att bistå en angripen medlem med alla till buds stående medel.

  Sverige rustar nu något även om det är långt kvar till 2 %-målet av BNP. Eftersläpningen av totalförsvaret är stor och hastigheten varmed den civila sidan rustas är skrämmande låg. Med Biden som president hoppas EU att USA åter ska måna om sina alliansvänner. Detta är långt ifrån klart att så kommer ske. USA har många åtaganden världen över och behöver kraftsamla för att möta Kina. Ryssland räknar sedan ”alla tider” Sverige som ett Natoland i praktiken. Sverige behöver ett starkt försvar och starka allierade som kan hjälpa oss vid behov.

  I dagarna pågår Folk och Försvars Rikskonferens, denna gång digitalt.

  Pandemin har förtydligat behovet av fungerande strukturer i samhället för att hantera även andra scenarios än en pandemi. Civilförsvaret finns knappt idag, myndigheter och viktiga företag har bristande skydd mot hackerangrepp osv.

  MP vill ha öppna svenska gränser och vill att Sverige ska vara ett hem för hela världen. Grön Ungdom uttrycker idag sin stora besvikelse att militären inte pratar om miljöfrågor vid Rikskonferensen. Grön Ungdom är just ”grön” och oerfarna om livet utanför det egna partihögkvarteret och kaffemaskinerna. Miljöpartiet är inte Sverige-vänner. Miljöpartiet respekterar inte demokratin full ut som det anstår ett riksdagsparti.

  https://folkochforsvar.se/

  Gilla

  1. Det finns ingen anledning att ”möta Kina”, för Kina har inga ambitioner som USA att behärska världen. ‘We don’t need a world where China becomes another US’ https://www.rt.com/news/511351-china-us-world-wang-interview/
   Allt fler söker istället oberoende samarbete med Kina, och skördar stora vinster på så sätt. NATO och USA agerande liknar mer hur nazismen en gång med samma metoder bredde ut sig, och vars dåtida hegemoni Sverige ingick. Folk och Försvar är just USAs krigsutpost i Sverige, ta en titt på Folk och Fred istället. Sverige är inte ett hem för hela världen, utan har blivit mer ett hem för alla världens kriminella och terrorister på flykt undan rättvisan, vilka skyddas av den svenska regimen som ”flyktingar” och ”regimkritiker”. Jag lyssnade på Folk och Försvars möte en gång, och som historiker kändes det riktigt otäckt hur lika nazistpropagandan det var. Strömmar av fejk, verklighetsförfalskning, och rena uppdiktade lögner. När det gäller vatten, utanför storstäderna tas 95% av allt vatten i Kina direkt från floderna utan rening, så rent är det. I storstäderna köper vi ett eget reningsverk för dricksvattnet, kostar omkring 500 kronor, två partikelfilter, ett kolfilter, och reverse osmosis, vilket ger helt rent vatten. Den som inte vill göra det tar en 10-liters dunk och kan köpa rent vatten i automater. Vatten från ”kranen” används till tvätt, duscha, torka golvet, toaletten och blommorna. Vattenräkningen för mig är på typisk 35 kronor i månaden.

   Gilla

 6. Apropå att RUSTA Sverige för att klara nästa pandemi, skogsbränder, krigshot, blockader, nedstängning av samhällsfunktioner pga hackerattacker osv.

  Hur blev svenska folket så illa rustat att förstå och orientera sig i verkligheten? Att helt enkelt ta hand om sig själv och sin familj???

  Gilla

  1. Vad står i den goda boken??
   Vedermödan, va??7 år…
   Nej, jag är inte såld… men det händer…
   Varför??
   Vem styr??
   Pengar=>valuta=>KREDITER(casino) ??
   Nope.,det är medlet.
   Hur många har gått bort sig??
   Har vi pengar idag?
   Nope.
   The rest is his-story.

   Mvh Per

   Gilla

 7. Får jag, Jenny?
  Tror nån på detta??
  Stand up & shout…
  Vem stoppar miljoner??
  Vad vill de stoppa??
  Frihet?
  Läs Abel & Cain…
  De är få, de står där..
  De är här…
  Galen??
  Som bäst, kanske.

  Gilla

 8. Får jag, Jenny?
  Tror nån på detta??
  Stand up & shout…
  Vem stoppar miljoner??
  Vad vill de stoppa??
  Frihet?
  Läs Abel & Cain…
  De är få, de står där..
  De är här…
  Galen??
  Som bäst, kanske.
  Vad önskar du??

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s