Vem bryr sig om de förnedrade barnen som växer upp med ett hat inombords?

Angeläget ämne på Expressen Debatt i dag, där redaktionen för SVT:s barndrama ”Jobbigt” sätter fokus på barn i åldrarna 10-14 år som lever i en ständig utsatthet med hög risk för att bli rånade, förnedrade och hotade i sin vardag.

Genom intervjuer ser man genomgående den otrygghet som många barn, framför allt unga killar, känner i samhället med rädsla för att bli rånade. Flera av dem har varit utsatta för rån och hot samt flertalet känner till någon som blivit utsatt för hot i utomhusmiljö.

I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för 2020 syns en tydlig trend – oron för brottsligheten och däribland personrån har ökat, speciellt bland killar i åldern 16-19 år. Men de här intervjuerna som skribenterna gjort visar att det gäller betydligt yngre barn än så – barn som dagligen måste göra riskbedömningar i vardagen.

Det handlar om barn som byter jacka till en mer sliten variant och tar fram sin äldsta mobil för att kunna gå ut i sitt närområde samt inte kan gå till sin närmaste idrottsplats för att spela spontanfotboll utan att riskera att bli rånade och utsatta för hot.

Barnens ocensurerade berättelser kan handla om att man blivit rånad av sju maskerade killar en kväll och blivit skrämd till tystnad för att förövarna vet var man bor. 10-åringar berättar att de blivit boxade i magen på idrottsplatsen av ett äldre killgäng och blivit plockade på sina första mobiler samt barn har fått gå hem i strumplästen eftersom förövarna stulit jacka, skor och mobil.

Barnens berättelser vittnar om hur denna otrygghet begränsar deras liv, hur de stannar hemma fast de allra helst vill gå ut och hänga med sina vänner, hur de hela tiden tittar över axeln om det skulle komma ett gäng som inte verkar vara på väg till idrottsplatsen för att spela fotboll, hur barnen blir filmade när rånen sker så att gärningsmännen kan sprida förnedringen på sociala medier – allt för att kränka offren om och om igen.

Hur kan vi i vuxenvärlden acceptera detta och tillåta att barnen är otrygga? Varför gör vi inget åt det faktum att våldsamma killgäng drar omkring och förpestar tillvaron för våra barn och barnbarn? Varför talas det inte mer om föräldraansvar?

Rånen har tyvärr normaliserats och våra styrande pratar gärna vitt och brett om hur detta är ”oacceptabelt” samt att man ska sätta in tidiga insatser yada yada… men dessa fina ord hjälper inte de utsatta barnen som kommer göda ett hat inombords.

Samtidigt skriver de som står bakom satsningen MÄN, för stödsökande killar i åldern 10-20 år, i dag ett debattinlägg på Aftonbladet, där man fördömer tal om hårdare tag från politiskt håll eftersom det inte kommer ha någon effekt. Istället ska vi enligt debattinlägget lyssna på killarna som står bakom gängvåldet och ”se våldet för vad det faktiskt är; ett könat samhällsproblem med rötter i en patriarkal ordning, i vilken män och pojkar uppmuntras och väljer att ta till våld vid behov. Det är också en samhällsordning som vi vuxna är en del av och förstärker genom att till exempel behandla killar som att de inte har behov av att få uttrycka känslor som sorg eller svaghet”.

Det känns dock som om vi ägnat oss åt att lyssna, föra dialog och förebygga de senaste decennierna utan att det fått effekt. Frågan är om det går att stoppa den negativa spiralen överhuvudtaget eller om det är här för att stanna? Jag tror dessvärre på alternativ två, eftersom vi har ett politiskt styre som varken vill erkänna roten till problemet och än mindre tillsätta rätt åtgärder för att det ska få effekt i samhället.

Stackars våra barn som ska växa upp i detta helvete som fega politiker, uppbackade av media, genom åratal av ignorans varit med och skapat. 😔

#detnyasverige

https://www.expressen.se/debatt/barnens-ord-om-ranen-ar-bortom-allt-forstand/

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/41O6r6/lyssna-pa-killarna-som-star-bakom-gangvaldet

14 reaktioner till “Vem bryr sig om de förnedrade barnen som växer upp med ett hat inombords?

 1. I dekadenta Sverige är svaret uppenbarligen att ingen bryr sig…
  Men detta kan vara en draksådd som förvandlar Sveige till ett genomsnittligt mellanöstern-land.
  Men det är förmodligen avsikten.

  Gillad av 2 personer

 2. Dessa barn är offer för konsekvenserna av den politik som regeringen med stödpartier är ansvariga för sedan många år.

  Här är ett långt inlägg som blir långt därför att det krävs långa inlägg för att skildra det komplexa som sker. Fast, så jäkla komplext är det inte ändå…..

  Låt mig ge ett exempel på hur regeringen aktivt bidrar till att förnedringsrånen kan fortsätta. Självklart har det med polis, domstolar, lagar och själva synen på skyldigheter och rättigheter osv att göra.

  I botten finns regeringens pengaflöde till alla de organisationer som i sin tur hjälper och i flera led göder de människor som utför dessa våldsdåd. Dessa människorna omnämns och beskrivs på många olika sätt i medier, t ex klaner, islamister, utsatta (regeringen), gangstergäng (Löfven), behövande, flyktingar, migranter, förföljda osv osv.

  Det gemensamma är att de omfattar islam som lära. Det gemensamma mellan förnedringsrånen och inflödet av människor från främst Mellanöstern och Afrika är att det inte fanns förnedringsrån, våldtäkter, offentliga avrättningar med vapen, utnyttjande av välfärdssystemet och allt det där innan dessa människor fördes in i Sverige.

  Det är inte enskilda onda människor som ger sig på barn i Sverige och rånar dem. Det som sker är uttryck för deras syn på medmänniskan, på samhället, vem som har rätt att göra vad osv. Det som sker är uttryck för den kultur de representerar. Vi upprörs alla över att dessa människor inte fångas in, döms och straffas på lämpligt sätt. Det sker inte bl a därför att det helt enkelt inte går att fånga in dem. Varken ordningsmakt, domstolar eller andra myndigheter har längre någon förmåga att kontrollera ”situationen” i samhället, det ”svenska tillståndet” som utlandet beskriver det.

  Så var ska man börja då för att få stopp på det hela? Pizza? Operation Rimfrost? Fler miljarder till så kallade utsatta områden (var tar de vägen förresten alla dessa pengar, ge oss gärna en uppföljande utvärdering tack)? Inget av det regeringen har gjort har visat sig fungera. Det som behöver göras är att minska pengaregnet över olika grupper som finns i utkanten av vad den ”normale” muslimen står för. Så, här är exemplet på vad regeringen kan börja med.

  I Wikipedia står om Ibn Rushd följande: ”Ibn Rushd är ett svenskt studieförbund bildat 2001 som främst arbetar inom den muslimska befolkningsgruppen i landet. Förbundet har fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. En stor del av verksamheten ligger inom ämnesområdena arabiska språket och religionsstudier, främst islam”.

  Det kan låta oförargligt, till och med fint, eller hur? I praktiken är det något helt annat. Ibn Rushd har starka kopplingar till Muslimska Brödraskapet som är terrorstämplat i de flesta länder. Ibn Rushd har också nära samarbete med antisemiter, homofober och salafister (vem bryr sig om salafister?). Pengar delas ut av staten via Folkbildningsrådet som har regeringens uppdrag att dela ut pengar till föreningar, 1,8 miljarder varje år.

  1 800 miljoner i bidrag till olika privata, civila föreningar varje år! Vilka får och vilka får inte bidrag? Självklart går det att styra och påverka med dessa pengar. Det är precis så Folkbildningsrådet agerar. För den som sätter sig in vad Folkbildningsrådet är, vilka personer som finns där osv så är det ett träsk.

  Ibn Rushd får mer än 2 miljoner i månaden, närmare 250 miljoner sedan 2005. Hur låter det? Kanske är det jättebra för det finns väl kontroll, uppföljning osv? Saken är den att det finns ingen som helst kontroll från Folkbildningsrådet. Det enda som kontrolleras är att organisationen Ibn Rushd finns som organisation och så är nästa års pengaflöde godkänt. Det är ungefär som om en student skulle räta sin egen tenta eller om vi alla skulle godkänna vår egen deklaration. Maria Graner, generalsekreteraren, har själv lämnat detta svar på om kontroller finns från Folkbildningsrådets sida.

  Är det här viktigt, är det något att bry sig om? Ja det är det. De människorna som finns i Ibn Rushd har en agenda som är religiös och politisk på ett sätt som vi nog nästan aldrig upplevt i Sverige förut, i varje fall inte i modern tid. Det som är det farliga är metoderna som man använder. Metoderna är våld för det ger Koranen rätt till. Den ordinäre muslimen använder inte våld. Den ordinäre muslimen beskriver själv Ibn Rushd som extremister.

  Det blev långt men jag hoppas på en förståelse för sambandet mellan förnedringsrånen och även alla andra våldsbrott som sker i Sverige numer. Självklart löser man det inte genom att terrorstämpla Ibn Rushd och ta bort bidragen – men det är ett viktigt och nödvändigt steg på vägen. Lika viktigt är att allmänheten får klart för sig hur islam som lära används av dessa människor – just för att möjligheten finns. Vi ser ju i Frankrike vad dessa människor är kapabla till, vi ser också hur Frankrike som nation beslutsamt försöker hantera de muslimska extremisterna, terroristerna. Sverige behöver träda in på den vägen också, ju förr desto bättre. Resan börjar med att man korrekt benämner vad som sker i samhället, dvs, ett det finns EN verklighetsbeskrivning, inte två.

  Gillad av 1 person

  1. Jag vill inflika att det inte är så enkelt att skylla allt på religionen islam och muslimer generellt. Kriminella ungdomar har ofta rötter i andra länder, men att majoriteten skulle vara muslimer vill jag se statistik på innan jag tar det som sanning. Vi måste ta ett helhetsgrepp om situationen om vi ska lyckas pressa tillbaka den eskalerande grova kriminaliteten.

   Gilla

   1. Hmm! Kanske bättre med kunskap än rena siffror? Eller, helst både kunskap och siffror?

    Det hade i och för sig varit fint om myndigheterna velat offentliggöra siffror kring vilka som begår brotten. Som alla vet har sådant inte offentliggjorts.

    Det är märkligt hur kunskap om en religion eller kultur ska betecknas som rasism! Vart är vi på väg när det är farligt att beskriva vad som sker framför våra ögon? Det behövs knappast siffror för att visa på vilka som begått terroristhandlingarna i Frankrike t ex. Akilov bekänner sig till islam.

    Poängen med min skrivning var att själva saken, detta att förse vissa grupper med massor med pengar utan kontroll av hur de använder pengarna – det är ju absolut galet. Det har i många sammanhang visats att pengarna används i helt fel syften. Folkbildningsrådet är inget annat än en avancerad påverkansorganisation med massor med pengar till sitt förfogande för att utöva just påverkan. Det är S och regeringen som styr denna organisation. Det är mer än märkligt att organisationer som i utlandet är terrorstämplade här i Sverige får bidrag. Vi kunde senast igår ta del av hur islamister krigat i Mellanöstern med pengar från föräldrapenning. Man kunde tom beväpna sig med de pengarna. Tom ministrar avslöjas med att ha terrorkontakter, vi hade ju en miljöpartistisk minister som fick avgå.

    Siffror finns att tillgå i viss utsträckning. Det går att granska siffror för mord, våldtäkter, barnrån etc 10-20-30 år tillbaka i tiden. Rita en kurva och se hur ökningen sammanfaller med införseln av folk från Mellanöstern och Afrika. Att de sedan råkar ha en viss religion som legitimerar våld som sätt att tränga fram är ju något som inte går att prata bort. Försöker man prata bort det utövar man en form av censur. Det ska man vara försiktigt med, vi har nog av den varan från regeringen. Tänk bara på alla böcker som anses farliga, statyer är farliga, tom tankar är farliga. Blotta misstanken att man är rasist renderar omedelbart en konsekvens.

    Det är ointressant att diskutera islam på detta sätt. Det som är absolut nödvändigt är att polis och rättsväsende ser till att de som bryter mot vårt lands lagar grips och straffas. Staten ska sluta ge pengar till människor som begår brott, det måste väl vara en rimlig åtgärd. Staten bör också kontrollera vad pengarna används till. Något sådant sker ej nu.

    Det är precis likadant med pengarna SIDA forslar ut, det sker i princip ingen kontroll alls hur de används. Problemet för SIDA de senaste åren har varit att hinna göra av med pengarna! Man har hanterat saken så att miljarder har skänkts till FN utan några anvisningar alls hur de ska användas. För några år sedan meddelande en glädjestrålande Isabella Lövin att Sverige precis skänkt 5 miljarder till FN, man hade fått pengar över nånstans ifrån. Reportern frågade till vad pengarna skulle användas av FN. Lövin svarade att hon minsann hade förtroende för FN att de skulle använda pengarna på ett bra sätt. Enligt officiell siffror försvinner 30 % direkt i korruption när stålarna ramlar in genom dörrarna i den byggnaden.

    En liten utvikning, men det är samma slags beteende som Folkbildningsrådet ägnar sig åt, skänka bort våra pengar.

    Så det så!

    Gillad av 1 person

 3. – Vill man verkligen på riktigt skapa ett tryggt Sverige för svenska barn och vuxna så finns det bara en lösning som fungerar.
  – Vilken då?
  – Det är endast utvisning här och nu som kan skapa en reell förändring. Allt annat är bara flum och skitsnack, vilket historien klart visat. Utvisning samt stängda gränser det är vad som krävs. Genomförs inte detta så kommer allt att bli än värre.

  Gilla

  1. Men det är inte så enkelt eftersom en stor del är födda här – andra och tredje generationens invandrare. Därav att jag tror det blir svårt att komma tillrätta med i realiteten där man måste ta hänsyn till juridiska regler och lagar. Dessutom saknar våra politiker ryggrad för att göra något konkret.

   Gilla

   1. Ja politikerna saknar ryggrad och är livrädda för att bli kallade rasister, därför händer inget av vikt.
    Således kan vi konstatera att detta kommer att eskalera och bli än värre vartefter tiden går.
    Om man inte ger blanka fan i fjantiga juridiska regler och mjukislagar förstås, vilket är det som krävs för en bestående förändring. Allt annat som föreslås kommer inte att förändra situationen till det bättre.

    Vill svenskarna ha det så här?
    Tycker gemene man att utvecklingen går åt rätt håll?
    Uppenbarligen är det så, eftersom det är så få som reagerar och vill ha förändring på riktigt.

    Gillad av 1 person

 4. Fördelen för ett barn, när klandervärda mobbare och rånare försöker sig på något, är att barn kan misshandla eller döda mobbare utan några större konsekvenser. Jag hade kunnat döda mobbare vid ett flertal tillfällen som barn, för mig skulle de ge sig på eftersom jag var kort i rocken.

  För mig räckte njutningen av att få dem att be om nåd, röda i ansiktet inför de andra barnen. Styrkan var det inget fel på, men I mitt fall var ju-jitsu det som stärkte mitt självförtroende och min kamp-teknik. Mobbare ger sig sällan på de som har självförtroende, vilket nästan blev lite tråkigt, men jag fick därefter ofta ännu mer njutning av att försvara de mobbade, vilket var trevligt.

  Det är min uppfattning att alla bör träna Ju-jitsu och ev. lära sig att skjuta pistol eller gevär! Det är min uppfattning att mobbare skall tillrättavisas samt, om de inte fattar efter tillrättavisning, försvinna från jordens yta! Det där gäller även myndighetspersoner, anser jag.

  Gilla

 5. ”Det är min uppfattning att mobbare skall tillrättavisas samt, om de inte fattar efter tillrättavisning, försvinna från jordens yta! Det där gäller även myndighetspersoner, anser jag.”
  Instämmer till 100%.
  Skjut – Gräv – Glöm.

  Gilla

 6. En mycket bra beskrivning – hur det var i Kinas Xinjiang för flera år sedan, plus en och annan bombning osv. Jag håller även med att det inte enbart har med islam att göra. Kina vände mycket framgångsrikt situationen, inte genom att ingripa mot islam, utan genom att mycket målmedveten och strikt ingripa mot just de individer som var problemet. De flesta var klanmedlemmar, precis som i Sverige. Individerna utvärderades efter intervjuer sedan med identiskt samma metoder som i det svenska rättsväsendet, de verkligt farliga sattes i förvar och avradikalisering i högsäkerhetsfängelser, sedan fanns tre nivåer av öppna institutioner för avradikalisering, sedan yrkesutbildning och tillbaka till samhället som vanliga medborgare. Det har fungerat ypperligt med fantastiska resultat, trots propagandan att det skulle vara ett brott mot mänskliga rättigheter att stoppa vad som nu är vardagen i Sverige.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s