EU:s ledare borde visa handlingskraft i det här läget istället för denna ständiga ignorans som man ägnat sig åt allt för länge

Enligt den grekiska migrationsministern har antalet migranter som bor i mottagningscentren på de Egeiska öarna minskat under årets första tre månader trots en ökning av nyanlända. Under januari till mars 2020 minskade antalet till 36.387 i jämförelse med 38.423 personer under samma period 2019.

Även det totala antalet migranter som bor på mottagningscenter, hotell och lägenheter på öarna minskade i jämförelse med samma period förra året från 41.899 till 40.139 personer.

2.000 personer hit eller dit har väl egentligen ingen stor betydelse när det rör sig om 40.000 migranter med ett ständigt inflöde som sitter fast i lägren i väntan på att fort Europa ska öppna portarna, men med tanke på de påfrestningar som grekerna utsatts för de senaste åren förstår jag att man greppar efter halmstrån för att försöka se det positivt.

Det intressanta är varför inte EU agerar nu och beslutar om att stänga Europas gränser även för asylsökande. Är det någon gång det är lämpligt att skicka rätt signaler så är det väl nu när man dessutom kan hänvisa till risken för spridning av coronaviruset. Den bästa strategin hade varit att stänga lägren, skicka tillbaka människor till sina hemländer, sätta in en gränsbevakning i stor omfattning samt deklarera för omvärlden att det från och med nu är stopp i asylmottagandet i Europa. Det enda sättet som man kan söka asyl är således från hemlandet.

Då hade Europas ledare visat att man tagit sitt ansvar för den inhumana migrationspolitik som man bedrivit i decennier och samtidigt punkterat människosmugglarnas möjligheter att tjäna grova pengar på andra människors lidande. Dessutom hade man visat att man menade allvar med att vilja stoppa smittspridningen av Covid-19 på kontinenten.

Just nu har Europa dessutom fullt upp med att lindra sitt eget lidande, där de ekonomiska konsekvenserna av pandemin kommer att bli förödande.

Men av någon outgrundlig anledning så finns det inget intresse för EU-monstret att agera för att stänga gränserna för samtliga och tills vidare sätta punkt för de aldrig sinande migrationsströmmarna som strävar efter att få sätta sin fot på europeisk mark.

I Danmark driver Dansk Folkeparti sedan en tid tillbaka linjen att man ska stänga landets gränser även för asylsökande, men i Sverige som har en ännu större invandring, propsar inte ens Sverigedemokraterna på att vi ska stänga landets gränser trots den uppenbara risken för att få in ny smitta i landet samt det faktum att vi inte har resurser att ta hand om nya människor i en tid när vi inte ens kan bistå våra egna medborgare. I snitt 300 migranter i veckan fortsätter trilla in i Sverige till exempel.

Handlingskraftiga politiker med ryggrad lyser således med sin frånvaro både i Sverige och på EU-nivå – bedrövligt!

#vigillarintefegapolitiker
#swexit

http://www.ekathimerini.com/251325/article/ekathimerini/news/migrant-numbers-drop-on-islands-despite-spike-in-arrivals?fbclid=IwAR1v7TGL16o7mrygYk3LFuKh6IThxzqP1SUUl8vvvoDKtKxRCZAubWuSVY0

28 reaktioner till “EU:s ledare borde visa handlingskraft i det här läget istället för denna ständiga ignorans som man ägnat sig åt allt för länge

 1. Vi skulle aldrig ha gått med i EU (halva befolkningen överkörd i Sverige) utan borde ha rejält stärkt upp det sovande Nordiska Rådet i stället då norden inom EU intar en särställning vad gäller klimat, kuster och befolkningsmängd.

  Det är bara att hålla med om att EU-l’ändernas egna medborgare måste gå före andra länders.

  Gillad av 2 personer

  1. Instämmer, argumenten för att gå med i EU var ju ”populistiska” och inte något som ”tjänade folket”. Norden-tanken skulle kunnat fördjupas och skulle kunnat bli något verkligt och konkret. I backspegeln framstår det ännu tydligare hur bra det hade kunnat bli. Tanken att ena Norden är inte ny precis, tänk på Kalmarunionen som existerade i nästan 125 år! Medlemmar var alla länderna i Norden inkl Island, Färöarna och lite till. Det finns en Nordenflagga (gul med rött kors)

   Gillad av 1 person

   1. Tack. Nu är det verkligen spretigt, ang. de nordiska länderna, Några är med i EU men inte alla, några är med i Nato men inte alla, betalningsmedlet euron tilltalar inte alla o s v. Ett land som inte är med i EU alls är Island men får ändå vara med i det gemensamma arbetet som berör fisket och om eller vad det betalar är obekant. En märklig lösning. Ett förnyat Nordiska Rådet med en riktig och viktig funktion att ta fram gemensamma utgångspunkter för det nordiska länderna hade kunnat ge mycket gott resultat.

    Ett stort problem och större än allmänheten nog kan ana är den minst sagt ”fria” åkeriverksamheten över gränserna. Ett annat stort problem där MP sover djupt är att inte sprit- och tobaksskatter är harmonierade med övriga EU-länder. Hur mycket skulle det inte spara miljön och det inte fanns någon anledning med spritresor?

    Gilla

   2. Karl XII och Norge är kanske ett hinder. Karl valde nog ut Norge som mål på grund av det tidigare fälttåget österut.
    Och det fälttåget uppmuntrades och sponsrades av britterna. Parallellt konspirerade britterna på den andra sidan och medverkade därför till hur det slutade. Britternas splittringspolitik illustrerades av det men berörs sällan av historiker.
    Svenskarna försökte då i sin indignation att åstadkomma regime change i England.
    Den bakgrunden finns och det blev inte lugnare efter det att Gustav III gav ekonomiskt stöd åt det amerikanska frihetskriget och Erik von Fersen ingrep i den av dessa britter iscensatta franska revolutionen vars genuint franska del snabbt utmanövrerades till fördel för samma typ av aktörer som ännu figurerar med omstörtningar mot nationalstater och för oligarker. Då liksom nu spelade London en central roll som inte berörs så värst i medierna utom till britternas försvar.
    Se tex debatten om inflytandeagenten Martin Kragh med kopplingar till britternas psyk och propagandakrigstankesmedjor.
    Den bakgrunden bör man ha klart för sig. Ett starkt Norden istf ett splittrat förutsätter att man inser hur den anglosaxiska sidan ser fientligt och förrädiskt på alla framväxande rivaler och ständigt bakom kulisserna söker underminera dom.
    Jag misstänker att Norges oljeekonomi antagligen har underlättats av splittringen och hade kanske mött mer hinder om det sågs som en del av en större konkurrent.
    Se på hur anglosaxerna agerar överallt annars mot oljeproducenter.
    Saudierna är trots sitt ursprungligen mycket gynnsamma utgångsläge fatalt nog skuldsatta och indragna i ett onödigt krig som anglosaxerna använder som hävstång för att rita om kartan i MÖ.
    Britternas representant sa senast till Erdogan att dom dvs anglosaxerna ‘bara’ tänkte förstöra Saudiarabien och inte Turkiet. (För tilfället…)

    Gillad av 1 person

 2. Jag har förståelse för att bloggare som Jenny är fokuserad på enskilda problem, och vill belysa dom på ett journalistiskt och tillgängligt vis. Jag vill här bara påminna om en generell men besvärlig problematik som genomsyrar maktens problem.
  Frågan är om EUs och den härskande men anonyma oligarkin kan förstås och analyseras utan att frimureriet exponeras och förklaras tillförlitligt för allmänheten.
  Det faktum att den intellektuella och maktmässiga eliten alltid varit frustrerad över de mindre intelligentas tröghet förklarar varför eliterna organiserar sig i hemlighet och använder sina hantlangare i medier och annat för att bevara anonymitet och oåtkomlighet.
  Men det vore bra om de alternativa kunde bryta igenom den vallen och stimulera till att eliternas handikappande inflytande över hur politiker företräder allmänheten begripliggörs.
  EU har genomfört många dåliga åtgärder som multisarna vill ha. Inom jordbruk hälsovård mm.
  Men också en del förbättringar för transparens i bankväsendet, där udden var riktad mot britternas offshore-pirat och parasitverksamhet som underminerar ekonomier för andra.
  Det tycks alltså finnas sprickor mellan eliterna där Europa är bättre än den anglosaxiska sidan.
  Frimureriet har alltid haft sitt centrum i Storbrittannien så det är att förvänta att den anglosaxiska sidan har differentiella fördelar av hemlighetsmakeriet men att Europa i övrigt skulle vinna maktmässigt på att blotta de hemliga nätverken.
  Differentiella fördelar är inte samma sak som att det är svartvitt utan alla dom som skyddas från insyn genom de hemliga nätverken kan ha motiv att försvara det.
  Men differentiella fördelar/nackdelar bör uppmärksammas mer tydligt, så kan det ske förändringar till Europas fördel och tvinga fram en sanering av den anglosaxiska sidans särskilt parasitära roll..

  Gillad av 1 person

  1. Tack för intressant inlägg!
   S har genomgående över tid varit positiva till EU. Rädslan att stå utanför EU-gemenskapen har varit stor. Fördelarna för handel och ekonomi bedömdes överväga nackdelarna. Allteftersom har nackdelarna blivit allt tydligare för Sverige (kostnad, lydnad mot stolliga EU-regler osv), men ingen omprövning har skett ideologiskt. S skulle i kraft av sin storlek och tyngd kunnat hantera nackdelarna med EU på ett helt annat sätt, särskilt då importen av utlänningar. Detta har inte varit möjligt då det inte funnits tillräckligt många intellektuella (på riktigt, lärda helt enkelt) inom S-rörelsen. Den nödvändiga debatten där åsikter kunnat brytas mot varandra och utifrån verkligheten kunnat forma en ny strategi har därmed inte varit möjlig. Det är kanske huvudförklaringen till att S inte heller klarade av att förnya sig idémässigt när det ”sociala ingenjörsprojektet” som lyfte en generation ur fattigdom mm var klart. Resultatet ser vi nu, ett parti som genomdriver handlingar som inte bara missgynnar partiets medlemmar och Sveriges befolkning, utan direkt skadar Sverige och är direkt samhällsomstörtande.

   Gilla

   1. Jag instämmer i den beskrivningen av S historik. Och jag anser dessutom att allt som har med socialister att göra är försvagat redan från början iom att socialismen härrör från dess naturliga fiender.

    Enskilda socialister vägleds ibland av patos, men känns inte vid att all socialism understötts av de rika. Och motivet var att kontrollera medelklassen.

    Den härskande oligarkin fruktar intelligentian inom medelklassen och behöver stärka fientliga krafter mot medelklassen så att den blir upptagen av att försvara sig mot alltför entusiastisk klasskamp och inte får lika mycket energi över för att få grepp om den mäktiga oligarki som fn tyranniserar en hel värld.

    Därigenom uppnår oligarkin att dom lättare kan rekrytera medarbetare till sin intelligentia från den medelklass som egentligen är deras konkurrenter och som egentligen har potential att flytta makten från oligarkin så länge den uppför sig så groteskt illa som nu är fallet.

    Alla sorters motsättningar som nu göds är ett medel för oligarkin att behålla medelklassen splittrad och försvagad.

    Gillad av 1 person

 3. petergrafstrm, som du skriver, medelklassen är nyckeln. Kommunism som idélära är lik flera andra andra läror i det att en blind tro och övertygelse om att det goda samhället väntar den som följer linjen. För de troende som har islam som lära och rättesnöre finner de i denna troslära svaret på alla frågor och annat man möter i livet. Det finns inte utrymme för något alternativt handlingssätt, utan just det som föreskrivs är det rätta och det enda rätta. Lyckoriket i himlen väntar den som följt läran och varit en god muslim.
  Så ett hopp och liten fortsättning till den obefintliga lärdomen inom S i synnerhet. Det är sedan länge omskrivet hur låg formell akademisk utbildning som ministrar i t ex S-regeringar har. Många har inte någon akademisk utbildning alls. Det kan ju gå bra ett tag om idéerna finns med framtagen konsekvensanalys. Men i frånvaro av intellektuell diskussion inom en rörelse faller standarden på det partiet förmår leverera likt en punkterad luftballong. Den faller till marken och det enda som kommer ut är lite luft (nåja, blandning av gaser i ballongen). Brist på konsekvensanalys har präglat den nuvarande regeringen sedan dag ett. Även flera tidigare regeringar genomförde inte/struntade i konsekvensanalyser. På tapeten nu pga brist på konsekvensanalys är privatiseringen av apoteken. Det hade räckt om någon velat tänka till eller fått lov att säga något. Jfr privatiseringar av post, järnväg mm. Angående utbildningsnivån i nuvarande regering, jämför med utbildningsnivån hos regeringar i Europa.
  Ett uttryck för tillståndet intellektuellt inom S kan man se i de många universitetsfilialer som växt likt svampar ur jorden. Kvaliteten på undervisningsnivån har fått skarp kritik, kvaliteten på avhandlingarna är ”varmluft”. Jfr de sänkta antagningskrav och sänkta examinationskrav som genomförs, ”alla ska med”. De som antas till den för demokratin så oerhört viktiga uppgiften att hantera statens våldsmonopol behöver numer inte kunna särskilt mycket, varken omdömesmässigt, intellektuellt eller fysiskt. Forskningspolitiken har mycket stora brister och det är Sveriges invånare som på sikt kommer drabbas av detta i form av ännu sämre pensioner.

  Gilla

  1. Jo så är det och vill man skapa en bättre ideologisk bas måste man börja se värdet av individuella prestationer och begåvning.
   Och se till att det som är uppbyggligt för samhället uppmuntras.

   Jag är inte generellt mot kollektivism eftersom det finns starka gemensamma intressen för stora medborgargrupper, men man bör ge mkt mer utrymme i sättet att tänka för att det kan komma ut stor nytta för kollektivet ur enskilda människors insatser.

   Och man bör ringa in vad det är för sorts individer och hur man kan skapa förutsättningar för att dom kommer fram mer. En samhällsnyttig individualism.

   En sann liberal misstror kravet om samhällsnytta. Oavsett hur själviskt och samhällsskadligt fria aktörer agerar är liberalismen deras apologeter, ofta genom att tiga ihjäl problem.

   Och liberaler känner oftast inte till vad personer som Adam Smith hade för bindningar: han var en agent för det ostindiska kompaniet som på den tiden i lagens mening utgjorde ett slags privatägt imperium
   och Smiths uppdrag var bla att hindra USA och andra att bygga upp en egen konkurrenskraftig industri så att britternas dominans kunde fortsätta.

   Frihandeln var bara ett uttryck för brittisk imperialism och hade en kvävande verkan på dom som accepterade den.

   Och så är det fortfarande för många länder. Och britternas offshore-imperium plundrar de berörda länderna på skattepengar så att dom inte kan resa sig och utvecklas.
   Alla planer på utveckling av Sveriges politiska kretsar och deras eventuella ideologiska ideer behöver ta hänsyn till ovanstående verklighet annars väntar ständiga frustrationer.

   Britternas eliter vill att vi ska se sömngångare och slumpens skördar bakom skeendena.

   Men attityden att man inte vill se ont uppsåt har vi inte råd med.
   Vi måste lära av historien.

   Gilla

   1. Tänk om vi kunde lära av historien, jag menar då att tänk om det gav lärdom för framtiden att titta bakåt! Corona ger förstås tydliga instruktioner sedan dag ett för MSB osv osv. Men ur ett längre och större perspektiv verkar det inte möjligt att lära sig av historien. Framtiden vi möter bjuder alltid på något nytt, något oväntat, som Corona t ex. Vi, Sverige, EU, världen står nu inför en helt ny och obekant situation. Det är svårt att se vad ur historien som skulle kunna ge vägledning för vad vi ska göra framöver. Spelplanen ser helt annorlunda ut nu, ingen har någon erfarenhet att falla tillbaka på som duger nu. Vi får se vad som växer fram. Insikten om sådant som måste göras finns. Klotet måste vårdas, vi har fått varningar.

    Gilla

   2. Det vi kan lära av en korrekt historieskrivning är att ont uppsåt är en realitet och det är inte så att politiker gick som sömngångare in i första världskriget som sen som indirekt följd har frambringat den nuvarande söndrade världen och ofreden.

    Allt var omsorgsfullt planerat av intelligenta och intrigerande oligarker och deras medhjälpare.

    Och Corona verkar i synnerligen hög grad ha varit planerat och så biologiskt sammansatt att den nuvarande situationen antagligen var förutsebar.
    Experterna har identifierat egenheter som tyder på en manipulerad arvsmassa hos virusen som dessutom uppträder i flera varianter.
    Den härskande oligarkin har sen länge uttryckt sig positivt om dödliga mikrober som ett sätt att bringa ner jordens befolkning till 1 miljard eller mindre.
    Klimatalarmisternas ideologer har även varmt rekommenderat att krympa befolkningen inte med utan TILL hundra miljoner dvs 99% ska bort enligt den uppfattningen.
    De flesta bildade människor – dvs bildade i betydelsen disciplinerade/välanpassade, vill hellre liksom jag tycker du gör nu ansluta sig till tanken att saker sker på ett oförutsägbart sätt, utan avsikt.
    Den tyske filosofen och poeten Friedrich Schiller brottades på sin tid med den problematiken att människor hellre ser slumpen som förklaring och tom hellre tror på övernaturliga orsaker än att se det onda uppsåtet.
    Han skrev länge med många ändringar på sitt verk Geisterseher för att gestalta detta.
    Man kan säga att Schiller gick ut till försvar för den konspiratoriska analysen av historien och visade hur huvudpersonen, som inte vill se det onda uppsåtet kom att bli så manipulerad att han till sist själv gick ondskans ärenden.
    I det gestaltade fallet handlade det om de verkliga organisatörerna bakom trettioåriga kriget som var Venedigs oligarkis intelligentia och hur dom kunde manipulera båda sidorna i Tyskland.
    Denna intelligentia hade då sen länge uttryckt att det tyska folket var alltför dugliga för att man skulle tillåta att dom enades.

    Gilla

   3. Byt ut ”britterna” mot de psykopatiska ekonomisterna, vars attityd finns att läsa om i Sion vises protokoll, så är jag med dig, för annars är det snudd på hets mot folkgrupp. Jag vet att du inte syftar på ALLA britter, men du skriver faktiskt det. Åt vem? Åt ekonomister som inte är britter?

    Gilla

   4. Självklart är vanligt folk i Storbritannien lika oskyldiga eller skyldiga som vi. Deras elit anses under den viktorianska tiden ha haft jämförelsevis hög intelligens.

    Jag har sen länge hävdat att den brittiska aristokratin är upphovet till Sion vises protokoll och också hade makt över judarna att spela ut dom mot andra folk just som finns beskrivet i protokollen.

    Kort före franska revolutionen iscensatte britternas elit omstörtningar hemma i England som har beskrivits som pogromer. Att det var iscensatt uppifrån var föga uppenbart för dom drabbade och förstärkte deras benägenhet att rekryteras som revolutionärer både i franska revolutionen i britternas tjänst och senare under 1800-talet under den intensivt konspirerande Palmerston mfl, där alla radikala rörelser som senare spelade roll framkallades med syfte att försvaga alla rivaler.

    Palmerston sa ‘ vi vill ha revolution överallt utom här’ till drottningens förfäran.

    Men han iscensatte även uppror på hemmaplan för att hon inte skulle våga sätta sig emot.(Frimurarna)

    Motsatsparet nazism och zionism var också britternas verk men jag hoppar det nu.

    I protokollen framgår också att författarna pekar ut just aristokraterna som det enda motståndet och därför dom man ska sympatisera med om man ogillar temat i protokollen och det är uppenbart avsikten att man ska ogilla det.

    För en kritiskt tänkande individ borde det vara uppenbart att författarna lägger orden i munnen på den part dom vill skada.

    Och det finns intressanta samvariationer i tiden mellan uppdykandet av tidiga versioner av protokollen och annat.

    När Bismarck hade överläggningar med Rothschilds ang finansieringen av Tysklands planerade enande 1858 dyker första versionen, det sk Joly-dokumentet upp och som anses härröra från frimurarna.

    Att det andra tyska riket skulle uppstå och ha ett starkt samarbete med inflytelserika finansmän hotade Englands dominans och den fria lunch som följer av en dominerande valuta.

    (Historiker pekar aldrig på den bakgrunden till britternas splittringspolitik och varför dom inte vill att judar ska ha bra relationer med rivalerna utan ska stå britterna närmast.

    Den absurda ‘Brittiska Israelismen’ som hävdar att anglosaxer är dom verkliga israeliterna understryker detta ytterligare.

    Men iden att knyta judarna nära England går tillbaka till 1500-talets slut.
    Och det var för att bygga imperiet.)

    Men britterna var då (1860-talet) upptagna med att försöka bryta itu Usa i två delar och Bismarck lyckades.

    Edward VII, när han var prins av Wales lyckades manipulera sin yngre kusin Wilhelm att sparka Bismarck.

    Dom sista versionerna av protokollen dyker upp just in time för omstörtningarna som drabbade Ryssland.

    Att ledande judiska finnasmän trodde att Ryssland och Tsaren var det verkliga ursprunget till protokollen passade perfekt in i britternas planering.
    Ryssland under Sergei Witte liksom Bismarck och andra reformatörer hotade Britternas dominans och det var bråttom att sabotera deras utveckling.

    Och då var det dels frimuraren Sergei Nilus och en anglofil poliskommisarie inom Ochranan som var inblandade.
    Men Nilus utgick från redan existerande fragment när han samtidgt med Edwards kröning började sammanställa dom.
    Edward var fram till kröningen 1901 den högste frimuraren. Han hade från unga år Palmerston som mentor.

    Och Edward anses ha varit av stor betydelse för frambringandet av WWI trots att han dog 1910.

    Gilla

   5. Jag vill göra några tillägg om Brittiska Imperiet.

    Romartiden var åren 44–410

    Sedan levde folken runt Nordsjön enligt sina seder och handlade med varandra. En egen unik kultur.

    År 1066 förändrade allt.
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Normandernas_erövring_av_England

    Nätsök: ”Rise of Market Society 1066—”
    ”Creation of Bank of England”

    Härskarklassen efter 1066 var kryptojudar inom bankväsendet.

    Drottning Elizabeth härstammar från judar och ”profeten” Muhammed.

    Engländarnas kultur undertrycktes och de blev undersåtar under ett feodalsystem som kom söderifrån.

    Gilla

   6. Den brittiska kumgafamiljen är av tyskjudisk börd. Räknas inte tyskar?
    Viktorias tyske make verkar ha varit en rätt konstruktiv natur.
    Och det var Venedigs oligarki som satte sin prägel på England.

    Och bank of England startades med deras kapital efter det att Venedig nästan krossats av en kontinentalallians.
    Dom hade namn som alla slutade på ‘sini’ men jag minns inte just nu.
    Från 1500-talet initierade Venetianerna frimureriet i England.

    Och det Venetianska partiet i England och en aristokrati med Venetianska rötter spelade en viktig roll, bla genom ett utökat bruk av underrättelseverksamhet och spioneri.

    Det var sannolikt med Venedig som förebild som britterna började spela dubbelspel med avseende på judarna.
    Ursprungligen var Venedig kanske resultatet av att Romare flydde dit efter Romarrikets fall och från invaderande stammar.
    Det lär finnas en hel del judiska gener i Italien eller möjligen Italienska gener bland judarna.
    I Rom fanns judiska bankirer och säkert i Venedig, men det som särskiljer Venedig och därför England är det utstuderade intrigerandet.
    Och dubbelspelet. Förmågan att manipulera andra rivaliserande kulturer mot varandra utan att de närmast berörda inser det.
    Det var det Friedrich Schiller beskrev som jag nämnde i en annan kommentar.

    Tidigare hade ju britterna sen 1290 öppet fördrivit judarna men när britterna såg hur Portugal och Spanien lyckades bygga imperier ville britterna med judarnas hjälp göra detsamma och det var då britterna började betona sin koppling till Israel , inte alls undergivet utan tvärtom med anspråk på att anglosaxerna och Kelterna var de verkliga Israeliterna.

    Den tesen drevs även i närtid och åberopades inför Irakkrigen som en del av allmänbildningen.

    Christopher Marlowe som sedermera erkänts som medförfattare till Shakespeares verk av Oxfords university berättade för sin teaterpublik till hans pjäs ‘juden från Malta’ om att det fanns en högre makt över juden Barrabas trots att denne trodde han var smart i all sin cynism och Barrabas förstod inte att han själv var en spelbricka.

    Man kunde kalla Marlowe för visselblåsare om den dolda maktrelationen och mycket riktigt försvann Marlowe snart.
    Han påstods ha mördats men det finns misstankar om att han gick i exil. Kanske under beskydd av drottningen Elisabeth I, eftersom Marlowe var hennes agent i underrättelsetjänsten.

    Den högre makten var Malteserriddarna och i pjäsen spelade en sån riddare en roll utåt som kritiker mot Barrabas men samtidigt var Barrabas hans underlydande och arbetade för honom.
    Vid den tiden var det Venedigs oligarki som finansierade Malteserriddarna.

    Malteserriddare är ju även en nivå inom York-riten av frimureriet och sannolikt är frimureriet fortsättningen på det Marlowe beskrev.

    Dvs det råder en symbios mellan dessa två maktnivåer men den ena är mer fördold och har högre status.
    Den andra möter allmänhetens indignation.

    Och det sistnämnda, att den lägre statusen är hatad underlättar för att knyta dess lojalitet till den högre nivån.

    Gilla

 4. Tja, jag har väl inga större invändningar mot det du skriver. Att onda människor alltid funnits, människor som drar i trådarna bakom det som synes. Historien är inte rakt av fakta precis, det är omtolkningar av omtolkningar. Så enkelt uttryckt, historien lär oss att vi ingenting lär oss av historien. Så vad som är en korrekt historiebeskrivning ligger i betraktarens öga. Men jag delar din uppfattning i mångt och mycket kring vad det är som egentligen styr utvecklingen. Det gäller att lyssna till många, läsa mycket och många olika åsikter och så tänka själv. Våga se. Filosofin är ju en ständigt pågående kommentar till livet. Filosofer ser och anar vad som ska ske OCH de påverkar också det som kommer att ske genom att inplanterade idéer, tankar, ord. De är inte bara uttolkare. Vi träder nu in i en ny tid, den Nya Tiden. Få se vilka som kommer styra, vilken folklig legitimitet den kommer få. Få se hur det vi kallar demokrati kommer att överleva, hur den kommer se ut. Se den primitiva reflexen från regeringen häromdagen när de ville ha extraordinära maktbefogenheter. Förskräckligt. Vi kommer ju som land att leva på. Det blir intressant, men det kommer bli fruktansvärt svårt. Än så länge är allt tankegods inställt på åtgärder för att få det bra igen, för att få det som förr igen, t ex innan människoimporten. Det sättet att tänka kommer inte att fungera och måste snart överges. Det måste till ett helt nytt sätt att se vad som är problemen eller lösningarna och hur man ska hantera dem. Jag menar då inte sådana självklara saker som att vi ska ha mer självförsörjning, mer lagerhållning osv. Jag menar de idéer, det idémässiga tankegods om hur samhället ska formas. Inget kommer bli som förr.
  Det kommer bli turbulent och det kommer att ta lång tid innan vi ser var vi landar i den Nya Tiden. I den Nya Tiden kommer vi inse att naturen är oss given och att den är ovillkorlig. Det finns bara en beboelig jord för oss.

  Gilla

  1. Vad som är syftet är rätt uppenbart::
   att organisera en global tyrann för att oligarkin ska kunna rädda sitt maktmonopol och Löfven är en lydig underhuggare.
   Gordon Brown gjorde nyss ett utspel som bekräftar det genom sitt pläderande för en världsregering.

   Och vad framtiden beträffar får vi räkna med att centraliserad teknologisk maktutövning är statt i snabb tillväxt
   och gynnas av det som nu händer.

   Jag varnar för att underskatta det omsorgsfullt planerade onda uppsåtet men jag är inte det minsta teknikfientlig.

   Tvärtom ser jag ljust på teknologins potential, men den måste sortera under folkligt ansvarskännande företrädare.

   Inte intrigerande oligarker.

   Event 201 där man i höstas simulerade en pandemi precis av det slag som nu sker var en signal till frimurarnätverken och etablissemanget att pandemin är planerad avsiktligt men att förövarna är på ‘rätt’ sida och avser att driva världen vidare i enlighet med frimurarnas internationalistiska och nationsfientliga agenda.

   Och därför bör de ‘kloka’ anpassa sig till det sedvanliga narrativet att allt sker av sig självt utan avsikt..

   Gilla

   1. Jag delar din uppfattning vad som sker bakom kulisserna. Jag har tyckt mig se mönster, sammanhang i många år. Men det är inte enkelt, många gör det lätt för sig genom att enbart hänvisa till konspirationskraftEr. Likaväl som de krafter finns som du beskrivet, likaväl finns motkrafter om än mer splittrade. Men visst, man säger sig vilja rädda jorden, hur det ska gå till säger man inte. Huvudintresset är förstås makten. Potentialen finns kanske att Corona blir i sig en stark motkraft i det att nationalism, gränser osv blir ord och begrepp som kommer att diskuteras? Nackdelarna med moderniteten har synliggjorts, behovet av mening med tillvaron träder åter i fokus. Osv. Kanske missbedömdes konsekvenserna av Corona? Ungern, Tjeckien m fl har ju handlat korrekt ur smittskyddssynpunkt. 5g tillför ju inte ngt nytt för den enskilde användaren, men väl för en stat.
    Fortsätt skriv, intressant!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s