I Sverige får terrorister bo kvar på samma villkor som andra – varför har man inte tagit tag i det här tidigare?

Bra debattinlägg av Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket, som belyser problemet med att terrorister och andra säkerhetshot kan bo kvar i Sverige på ungefär samma villkor som andra och dessutom röra sig fritt in och ut ur landet. Förra året bedömdes 122 individer utgöra ett så stort säkerhetshot att de fick avslag på sin asylansökan, vilket är fler än någonsin och en markant ökning jämfört med tidigare år. Men trots beslut om utvisning blir personerna ofta kvar i landet eftersom det i regel inte går att verkställa besluten då ingen får utvisas till ett land där han eller hon riskerar dödsstraff, tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. En potentiell terrorist som löper risk i hemlandet kan vägras asyl men inte skickas tillbaka i strid med internationella konventioner.

Reglerna måste omgående ändras och Migrationsverket har nu lämnat över en promemoria till regeringen, där man lämnar förslag på lämpliga ändringar, så att vi så snart som möjligt får ett regelverk på plats som tydligt signalerar att Sverige inte är en säker hamn för personer som av allvarliga skäl kan antas vara krigsförbrytare eller potentiella terrorister.

Återstår att se huruvida regeringen kommer att lyssna. Med tanke på hur man hanterat dylika frågor tidigare och skjutit problemen framför sig så har jag tyvärr inga stora förhoppningar på att man kommer att komma i mål. Justitieminister Morgan Johansson är lite av en expert på att begrava viktiga frågor i långa utredningar som leder fram till nya lagar och regler fulla med kryphål. Där har man mycket att lära av Danmark vars regering inom några månader hade ny terrorlagstiftning på plats.

En annan reflektion är varför man inte tagit tag i det här tidigare? Jag hörde redan för flera år sedan från en bekant som arbetat med dylika frågor på Migrationsverket att det här varit ett problem sedan lång tid tillbaka.

#onlyinsweden
____________________________

”Ska potentiella terrorister och krigsförbrytare som fått beslut om utvisning kunna vistas i Sverige på samma villkor som de människor som fått skydd här? Svaret på den frågan borde vara ett tydligt nej. Men i dag har vi ett regelverk som innebär att de i många fall kan bo kvar i Sverige på ungefär samma villkor som andra och dessutom röra sig fritt in och ut ur landet. Jag ser det som angeläget att snarast införa regler som ger myndigheterna bättre verktyg i arbetet med att hantera säkerhetshot i migrationen och skydda Sverige mot potentiella terrorister.

Bland dem som söker asyl eller uppe­hållstillstånd i Sverige upptäcker Migrationsverket ibland misstänkta ­säkerhetshot. Det kan vara personer som misstänks ha kopplingar till internationell terrorism eller som kan ha begått krigsbrott. Då lämnar Migrationsverket över informationen till Säkerhetspolisen och ibland till polisen för utredning. I de flesta fall bedömer Säpo att personen inte utgör ett omedelbart hot mot Sverige men i vissa fall bedöms säkerhetshotet som så stort att ansökan bör avslås. I fjol rörde det sig om 122 individer, vilket är fler än någonsin och en markant ökning jämfört med tidigare år.

Men trots de beslut om utvisning som Migrationsverket fattar i de här ärendena blir personerna ofta kvar i landet. Det beror på att det som regel inte går att verkställa besluten eftersom ingen får utvisas till ett land där han eller hon riskerar dödsstraff, tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. Det kallas principen om non-refoulment och den gäller även grova brottslingar och personer som utgör säkerhetshot. En potentiell terrorist som löper risk i hemlandet kan vägras asyl men inte skickas tillbaka i strid med internationella konventioner.

Frågan är på vilka villkor personerna då ska få vistas i Sverige. När andra asylsökande nekas uppehållstillstånd förlorar de rätten till boende och stöd om de inte reser ut frivilligt inom lagstadgad tid, såvida det inte rör sig om en familj med barn. Men personer som på god grund kan antas vara krigsförbrytare eller säkerhetshot och som inte kan resa hem på grund av förhållanden i ursprungslandet löper ingen risk att hamna på gatan. I enlighet med den lagstiftning och praxis som sedan länge gäller i Sverige får dessa personer som regel i stället ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på ett år. Det innebär att de får ungefär samma sorts tillstånd som krigsdrabbade och andra asyl­sökande som enligt den tillfälliga lagen beviljats tillstånd i 13 månader som alternativt skyddsbehövande.

Med tillståndet som grund kan de sedan få alla de rättigheter när det gäller sjukvård, utbildning, socialförsäkring och andra förmåner som följer med bosättning i Sverige. De kan få bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. De har rätt att arbeta och på det sättet etablera sig i Sverige. De kan kort sagt leva på ungefär samma villkor som alla andra i samhället.

Dessutom kan de få ett svenskt id-kort och ibland ett främlingspass vilket ger möjlighet att resa inom Schengen och till andra länder. Med tanke på Sveriges åtaganden när det gäller säkerhetssamarbetet i Europa är det direkt olämpligt att potentiella terrorister kan resa omkring på det sättet. Eftersom de har ett giltigt uppehållstillstånd kan de dessutom inte registreras i det system där Schengenländerna samlar information om individer som kan vara farliga.

Allt detta är för de flesta orimligt och djupt stötande. 2017 prövade Migrationsverket att etablera en ny praxis genom att sluta bevilja tillstånd och i stället låta ärendet stå i vänteläge, alltså inhibera verkställigheten, tills det går att genomföra utvisningen. På det sättet försvinner tillgången till förmåner liksom möjligheten att resa. Dessutom kan utvisningen genomföras snabbare om verkställighetshindren upphör.
Besluten att göra så överklagades upp till högsta instans där Migrations­överdomstolen sa nej efter att förvaltningsrätten hade gått på Migrationsverkets linje. I sitt beslut framhåller Migrationsöverdomstolen, som bildar prejudikat för hur lagen ska tolkas, att det finns goda grunder för de invändningar som Migrationsverket och Säpo fört fram mot att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Men enligt domstolen saknas uttryckligt stöd i lagen för att inhibera verkställigheten, när det inte är möjligt att förutse när utresan går att genomföra. Då ska personen i stället beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd.

I de här ärendena sker prövningen enligt utlänningslagen. De ska inte förväxlas med de säkerhetshot som hanteras enligt lagen om särskild utlänningskontroll, som exempelvis de uppmärksammade fallen med imamer som togs i förvar och fick sina permanenta uppehållstillstånd indragna i avvaktan på utvisning. För den kategorin säkerhetsärenden ser regelverket annorlunda ut och möjligheterna till kontroll är större. Men även de bestämmelserna behöver ses över och utvecklas.

Mot bakgrund av det behov av tydligare och effektivare regler som bland annat Migrationsverket och Säpo fört fram tillsatte regeringen 2018 en utredning för att se över regelverket för utlänningsärenden med säkerhets­aspekter. Den utredningen går nu in i sitt slutskede och från Migrationsverkets sida vill vi därför på nytt peka på de effekter vi ser av dagens regelverk och lyfta fram de förändringar vi anser är nödvändiga.

I en promemoria som lämnats över till utredningen lämnar vi förslag på lämpliga ändringar. Det är viktigt att vi så snart som möjligt får ett regelverk på plats som tydligt signalerar att Sverige inte är en säker hamn för personer som av allvarliga skäl kan antas vara krigsförbrytare eller potentiella terrorister.

Mikael Ribbenvik”

https://www.dn.se/debatt/orimligt-att-ge-potentiella-terrorister-fristad-i-sverige/

9 reaktioner till “I Sverige får terrorister bo kvar på samma villkor som andra – varför har man inte tagit tag i det här tidigare?

 1. Från Mosebacke Monarki meddelas att man där löst problemet med terrorister genom att förbjuda ordet terrorister. Det hela har varit mycket framgångsrikt meddelar polischefen E Enfaldsson. Dessa personer benämns numer patrioter och har fått framstående positioner i Mosebackes myndigheter. Lugnet har nu brett ut sig över Mosebacke. Justitieminister M Josahonnanon låter slutligen meddela att även han byter namn, han heter nu M Mohammedson.

  Gillad av 2 personer

 2. Ribbenvik? Det här är en omvändelse under galgen, vinden har vänt och han anpassar sig. För det som ska komma så att han landar mjukt. Som jag skrivit flera gånger, det är många som fuktat pekfingret och märker att andra tider kommer, de letar sedan efter nödutgången.
  I andra avseenden är regeringen mycket aktiv, jämför med hur nitiskt och up-to-date regeringen agerar vad gäller nätet!!! Man har tom en egen angivare som smyger runt och lyssnar på folks samtal, näthatgranskaren. Han spelar in samtalen och springer sedan till domstol. Det oerhörda är att domstolarna dömer folk till böter pga av vad de sagt i samtal, inte pga att de sprängt, mördat, våldtagit. Domstolarna är i det avseendet maktens redskap. Vi har sett det förr och även nu i andra länder. Erfarenheten visar att sådana som näthatgranskaren förr eller senare råkar illa ut. Men sånt ska väl hoppas inte händer i det fina och rättvisa landet Sverige, mannen är ju regeringsombud! Det vore ju hemskt om folk tog lagen i egna händer, det vill jag verkligen inte ska hända.

  Gillad av 2 personer

 3. Varför ta in en enda till som inte är välutbildad och behövs i industrin? Varför fortsätter regeringen missbruka vad det nu är de tar som gör dem höga?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s