Miljöpartiet fortsätter att störta landet i fördärvet genom att driva på för mer öppna hjärtan-politik

Morgonens hål-i-huvudet-inlägg står Miljöpartiet för när de på nytt påvisar att de inte är regeringsdugliga. Faktum är att de inte borde få komma i närheten av Plenisalens ens och att Socialdemokraterna ännu inte sparkat ut dem från Rosenbad är ytterst märkligt, men visar samtidigt hur desperata och makthungriga sossarna är när man gör vad som helst för att få sitta i främsta ledet – till och med aktivt skada landet.

Det är propagandamaskinen för att främja fortsatt öppna gränser som är igång och dårarna pratar i dagens Aftonbladet om solidaritet samt trycker på känsloknapparna hos folk genom att indikera att ”det hade kunnat vara du i gummibåten som tvingats fly”.

Man proklamerar också att det verkligen inte är den oansvariga migrationspolitiken som sänkt landet, utan det är överdrivet och används som slagträ i debatten av högerextremister.

Dårarna fortsätter plädera för att fler nyanlända kommit i arbete tack vare deras insatser trots att färska rapporter visat att så inte är fallet, men det är klart att man kan trixa med siffrorna till sin fördel om man räknar med sysselsättning som inte är riktiga jobb.

Inför dagens fortsatta politiska samtal om den framtida migrationspolitiken säger sig de gröna asylaktivisterna vara redo att ingå i en blocköverskridande överenskommelse som värnar asylrätten och med det följer deras kravlista; inget tak för asylsökande, humanitär hänsyn ska tas, familjeåterförening är ett måste, inga tillfälliga uppehållstillstånd – bara permanenta och kommunerna ska ersättas för sina kostnader så att de likt Malmö fritt kan fortsätta slösa med skattebetalarnas pengar.

Man avslutar med att prata om medmänsklighet och att de som flyr inte har något val – struntprat! Majoriteten av de som numera kommer till Sverige är inte riktiga flyktingar som flyr undan krig och förföljelse, utan ekonomiska migranter som flyr från fattigdom. Dessutom tar de sig genom ett tiotal säkra länder innan de kommer till Sverige så visst har de ett val och de väljer aktivt att söka sig till det land som ger dem mest bidrag och förmåner samt tillåter dem att ta hit hela släkten utan krav på några motprestationer.

Men vem kan klandra dem? Vi hade antagligen gjort likadant i deras situation – man är väl inte dum. Våra blåsta politiker däremot ska vi klandra å det grövsta för allt ont de gjort mot landet och befolkningen i sin iver att leka humanitär stormakt på vår bekostnad! Det är en skam och Miljöpartiet bär tillsammans med Reinfeldtsdoktrinen det största ansvaret, medan Socialdemokraterna tillsammans med sina stödpartier utan förbehåll fortsätter nedmonteringen av vårt land!

Hade den socialdemokratiska partiledningen haft ett uns av vett och en smula kurage, hade man bett miljöextremisterna att dra dit pepparn växer för länge sedan, men tyvärr styrs landet av ett gäng klåpare utan ryggrad så svenska folket får nu betala det högsta priset för att man fortsätter rösta fram vettlösa och maktgiriga politiker år efter år!

#vigillarintefegapolitiker
#sommanbäddarfårmanligga

_________________________

”Solidaritet är att se sig själv i andra. Att veta att det lika gärna kunde varit du själv som hamnat i en gummibåt på Medelhavet eller tvingats fly från en regim på grund av vilken gud du tillber eller vem du älskar.
För oss i Miljöpartiet är den praktiska solidariteten en konsekvens av livets lotteri där vi som har dragit vinstlotten har ett ansvar mot de som flyr från krig och förtryck. Solidariteten förpliktigar helt enkelt.

Med tanke på tonläget i vissa håll av samhällsdebatten kan man lätt förledas att tro att Sverige håller på att gå under till följd av migrationen. Sedan vi tog över 2014 så går över 300.000 fler till jobbet. Omkring två av tre som har kommit i arbete är utrikes födda.

De nyanlända som kom till Sverige 2014 uppnådde 50 procent sysselsättning redan efter fyra år jämfört med att det tog cirka åtta år för de som kom 2007 till 2009.

Om vi lyfter blicken utanför Sveriges gränser ser vi att 70 miljoner människor är på flykt. FN publicerade nyligen uppgifter om att 44-400 människor varje dag tvingas lämna sina hem på grund av krig och förföljelse. Vi vet att de allra flesta söker skydd i det egna landet eller i grannländerna.
Därför är asylrätten just precis en rättighet för alla att söka asyl i andra länder när de riskerar förföljelse. Denna rättighet är inget man bara kan vända ryggen till och gäller såväl för familjer som i dag flyr från Syrien som den skulle gälla för svenska familjer om vi skulle tvingas fly.

I dag fortsätter de politiska partierna samtalen om den framtida migrationspolitiken. Miljöpartiet har hela tiden varit tydliga med att vi vill se en uppgörelse som har brett stöd och som är hållbar på lång sikt.

Vi är beredda att ingå i en blocköverskridande överenskommelse om migrationspolitiken som värnar asylrätten, inte kortsluter den. Vi arbetar för en human, rättssäker och långsiktigt hållbar migrationspolitik.
I arbetet så här långt har Moderaterna föreslagit ett tak för antalet asylsökande. Ett sådant tak skulle tvinga politiken att ständigt anpassa lagstiftningen för att hålla sig till det uppsatta målet, något som i praktiken skulle skapa en oförutsägbar och rättsosäker politik. Sverige ska inte strunta i asylrätten och anpassa sin lagstiftning för att avskräcka istället för att skydda.

För Miljöpartiet är det några utgångspunkter som är centrala när vi går in i kommitténs fortsatta arbete.

Humanitär hänsyn ska tas. Den som är svårt sjuk eller har stark anknytning till Sverige ska kunna få en möjlighet att stanna. Miljöpartiet vill därför se en skrivning som ger myndigheterna möjlighet att bevilja uppehållstillstånd till svårt sjuka, barn och andra med ömmande omständigheter. Det kan också handla om att flyktingar som varit utsatta för hedersvåld och förtryck i Sverige ska få möjlighet att stanna.
Familjer ska kunna leva tillsammans. Vem som helst kan begripa att det är bra för familjer att leva tillsammans. Att kunna ge sina barn en god natt-kram istället för ett samtal på Skype. Att återförena föräldrar och barn är bra för integrationen och ett grundläggande lackmustest på medmänsklighet. Det är därför som det är en mänsklig rättighet att leva med sin familj och något som drivs av många organisationer runt om i Sverige, däribland Röda Korset och Rädda Barnen. Ändå finns det partier som vill förhindra och försvåra familjeåterförening, till råga på allt sådana som annars talar varmt om andra familjers rätt att vara med sina barn.

Uppehållstillstånd ska gå att lita på. Det är bevisat att korta uppehållstillstånd är dåliga för integrationen. För några år sedan var denna insikt självklar och det fanns ett brett stöd för permanenta uppehållstillstånd. Exempelvis visar siffror från Arbetsförmedlingen att kvinnor med dagens korta tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i betydligt mindre omfattning än de med permanent tillstånd. Hur ska man kunna bygga ett liv här med korta uppehållstillstånd som ständigt måste omprövas? Miljöpartiet vill att uppehållstillstånd ska vara längre än dagens och vi bör kunna enas om att åtminstone barns uppehållstillstånd ska vara permanenta.

De människor som kommer hit till Sverige vill och kan bidra till att bygga ett bättre samhälle. Det är politikens uppdrag att se till så att fler kan bidra med att arbeta, betala skatt och delta i samhällsbygget. Miljöpartiet har varit och är drivande för att kommunerna ska ersättas för sina kostnader, för att asylprocessen ska gå snabbare och för att alla asylsökande ska tillåtas arbeta.

I en tid när asylrätten attackeras är det viktigt att det finns partier som står upp för frihet och öppenhet.
Miljöpartiet är ett politiskt hem för de väljare som vill erbjuda medmänsklighet till människor som flyr.
Vi politiker kan välja hur vi vill forma samhället. Den som flyr har inget val.

Per Bolund och Isabella Lövin, språkrör Miljöpartiet
Rasmus Ling, Miljöpartiets representant i den parlamentariska kommittén för framtidens migrationspolitik”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BRBn2w/nej-sverige-ska-inte-strunta-i-asylratten

21 reaktioner till “Miljöpartiet fortsätter att störta landet i fördärvet genom att driva på för mer öppna hjärtan-politik

 1. Hej! Miljöpartiet är närmast stalinistiskt, de förespråkar klimatdiktatur. De är som regel väldigt obildade som enskilda personer och som organisation finns i handläggningen av miljöfrågor aldrig någon konsekvensanalys. De anser sig ha rätt, bara de vet hur det ska gå till och därför producerar de så farliga förslag stup i ett. Attityden är överlägset arrogant, de ser ner på allt och alla som vill resonera, förstå och begripa vad som skall göras. De är de största och mest arroganta populisterna som totalt struntar i svenska folket. Däremot vurmar de varmt för alla ekonomiska flyktingar som tar över Sverige, människor med en annan religion som inte är förenlig med demokrati. MP-folket, sekteristerna anser sig inte ens behöva nedlåta sig till att svara på frågor, allt avfärdas med att vi andra är rasister, inhuma, okunniga osv. Men det kanske passar som hand i handske att importera människor som inte bryr sig om miljön men som kan tänka sig rösta på MP som släpper in dem, inte bara släpper in utan importerar aktivt. En maktens oerhörda arrogans där framträdandet på scenerna mer handlar om att visa upp senaste klänningen (Amanda Lind t ex, denna förfärliga och ytterst farliga politiker). Alla är dock ytterst medvetna om vilken pension de får, den lika förfärliga Bah Kuhnke formligen strålade när det blev klart att hon skulle till EU-parlamentet med säkrad ekonomisk framtid som följd. Först var det flygskam, men när hon upptäckte att det var bekvämare att resa hem till lortSverige med flyg över helgerna, då var det inte flygskam plötslig. Lägg märke till deras mästrande retorik, totalt i avsaknad av dialog och förståelse. Ett förfärligt parti som glädjande nog dalar i opinionssiffrorna. Det finns inte ett uns av verklig förståelse för vad som krävs av vettig omställning, det enda naturliga med de människorna är att de är en framavlad naturprodukt, något som inte borde ha skett.

  Gilla

 2. Man måste inse att Sverige är inblandat i ett stormaktsspel tillsammans med många andra länder och därmed backar upp oroligheter i mellan östern vilket får ytterligare flyktingar att söka sig till det bäst betalande landet i världen. Att vi accepterar detta med de konsekvenser vi ser innebär att de flesta svenskar verkar vara fullständigt bortom insikten om att ”flyktingarna” kommer från länder vars styrelseskick är diktatur och att de flesta gladeligen tar emot alla fördelar det innebär att komma till Sverige men samtidigt tar med sig sin kultur och religion med allt vad det innebär.

  Gilla

  1. Ja, absolut att det finns större krafter än MP, S och C som driver på den utveckling vi ser. Vem, vad tror du det är? Vem har kraften att få Morgon stå och ljuga, får MP (Mental Polis?) att totalt ignorera konsekvenser. Många teorier finns, det är inte lätt att orientera sig. Vi har såklart FN med sin agenda 2010, vi har besluten som S tog på 70-talet att Sverige skulle bli mångkulturellt då man såg att arbetarklassen snart skulle rösta borgerligt när de alla snart var just borgare, vi möjligen demografiska överväganden, säger möjligen. Det är nog flera samverkande faktorer, inte en enskild. Det vi ser är att Europa översvämmas av folk som tror på islam. Konsekvenser? Vem driver denna agenda? Soros är ju en viktig bricka, tänk bara på alla de Mastercard och färdplaner för rutterna som delades ut, detta finns väl belagt i utländsk gammelmedia. Men, varför är just S, C och MP så ofattbart trogna mot någon annan att de förändrat, förstört Sverige? Vem eller vilka har det inflytandet? Det handlar inte enbart om politisk positionering i Sverige, det är större som du antyder. Men vilka människor, hur är de skapta, hur kan de se sig själva i spegeln, vad fattas dem? Övriga nordiska länder har ju kunnat värja sig bättre. För 1 år sedan hörde jag en intervju en morgon i P1 med Isabella Lövin, hon berättade glädjestrålande att de fått 10 miljarder över i nån budget och nu hade de skänkt det till FN. Reportern frågade vad de skulle användas till. Lövin svarade att hon hade fullt förtroende för FN, de visste bäst var pengarna behövdes. Efter det har inte Margot utan flera andra från Sverige fått ohyggligt bra avlönade toppjobb i FN. Sverige är den enskilt största bidragsgivaren av alla länder i hela världen till FN sett till vår befolknings storlek. Jag vill väldigt gärna höra fler tankar om vad det är som får det förfärliga hjulet att snurra.

   Gilla

 3. Det ä ju lätt att se att det finns en större agenda. Länder som vägrar låta sig översvämmas av sådant folk beskrivs som populistiska, nationalistiska (som om det vore fult), tom nazianstrukna. Det räcker inte som förklaring att säga att det är krigstillstånd i Mellanöstern. Det finns åtminstone en dold agenda med mäktiga krafter bakom – och så finns det övernyttiga idioter, folk som gör som de blir tillsagda, t ex Morgan. Stefan Löven tror jag inte är på riktigt längre, det är nåt mekaniskt, kanske en robot som förprogrammeras och rullas fram.

  Gilla

  1. Tack, fint att se att fler begriper!
   Men fortfarande saknar jag analysen, vad folk tror om orsaken till att detta med importen pågår så intensivt i just Sverige. Så är det inte i övriga nordiska länder. S ser ju vid det här laget att muslimerna inte kompenserade som väljare för bortfallet från ”arbetare”.

   Gilla

  1. Bra liknelse! Svarta hålets gravitation är så stark så varken materia eller ljusstrålar kan lämna dess kraftfält.

   Inget ljust kommer från (MP).

   Det kvittar hur få röster (MP) har – de sitter fast i Maktens mittpunkt ändå.

   Gilla

 4. Äh, det sista är ju bara ord. Globalismen är en existerande kraft, självklart, sista delen av det som benämns moderniteten? MEN, VARFöR släpper S, MP och C främst (C finns ju i skuggorna och får t ex S att föra deras politik), vad är det de vinner på detta? De ska ju bo här fortsättningsvis även om inte bland väljarna. Självklart är det som inte nån politisk eller annan övertygelse som får S att låta som de gör. Det är lätt att se allt galet och fruktansvärt som sker, för mig är det mer angeläget att förstå processen, drivkrafterna. Man ”kommer inget vart” genom att enbart rada upp exempel på alla illgärningar. Jag har inte något färdigt svar men tillsammans kan man göra bilden synligare.

  Gilla

 5. Tja även Jonas Sjöstedt (V) har insett varthän det här landet är på väg och väljer därför att lämna landet.
  Fler lär med all sannolikhet följa efter.
  De som kan, de som har de ekonomiska musklerna, kommer i strid ström att emigrera. Tro inget annat.
  Kvar blir en folkspillra som får rätta in sig i ledet och tillbe, vare sig de vill det eller ej, de nya härskarna.
  Eljest återstår inget annat än döden…

  Gilla

 6. För en plats i solen verkar inget offer för en del , därav driver S idag en högerpolitik som de gamla högerpartierna bara kunnat drömma om att få igenom. Samtidigt vet Mp att deras röst är nödvändig och det utnyttjas till max naturligtvis för dom vet att för S gäller makten framför allt också och dom struntar i konsekvenserna båda två.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s