Vi är på väg att förlora makten – vad gör vi? Låtsas att vi värnar om svenska folket, vill minska invandringen och börja ställa krav – det borde fungera!

Statsminister Stefan Löfvén och partisekreterare Lena Rådström Baastad skriver idag ett debattinlägg i Aftonbladet där man lägger kraft på att försöka invagga svenska folket i trygghet samt låtsas att man helt plötsligt vill minska invandringen för att istället satsa på bättre integration genom att ställa högre krav. Min spontana reaktion är – tror de att vi väljare är helt bakom flötet?

Efter att ha inlett med att slå sig för bröstet över hur mycket gott Socialdemokraterna gjort för Sverige historiskt sett, övergår man till att belysa landets problem – gängbrottslighet, skjutningar, brister inom sjukvård och skola, pensioner, äldreomsorg, integration, segregation och samhällsklyftorna. Man erkänner dock inte att man misslyckats inom dessa områden och att det i sin tur beror på den misslyckade migrations- och integrationspolitiken – nej då, man pratar mer i termer av att vi står inför utmaningar som vi behöver lösa tillsammans.

Sedan kommer samma gamla vanliga floskler om hur ”vi ska knäcka gängen”, att tryggheten ska öka, hur många poliser man ska utbilda och att man ska vara stenhårda mot brotten samt brottens orsaker. Verkligen, hur ska man kunna vara stenhård mot brottens orsaker när man vägrar att erkänna dessa? För bara någon vecka sedan uttalade Löfvén i en intervju i DN att det inte har något med migrationen att göra och att det inte finns några belägg för att första eller andra generationens invandrare har större benägenhet att begå brott, trots att studier som gjorts i våra grannländer påvisar just detta. Förebyggande insatser är det enda som S kan spotta ur sig – kraftigt minskad invandring, en viss återvandring och utvisning av kriminella element som är det enda som skulle ha någon effekt nämns inte ens.

Man passar också på att ge en känga till M, SD och KD som man påstår är ”helt svarslösa” i dessa frågor, vilket är märkligt eftersom specifikt M frekvent kommit med flera konstruktiva förslag om hur man vill bekämpa den eskalerande brottsligheten.

Sedan går man över till att konstatera att integrationen måste bli bättre och att vi haft en stor invandring till Sverige under flera år. Flera decennier hade kanske varit en mer rättvis beskrivning. Men sedan kommer den stora lögnen ”De allra flesta som kommit till vårt land arbetar och bidrar till samhället.” – nej Stefan Löfvén, problemet är just det att så icke är fallet längre, det var länge sedan vi kunde skryta om det! Således har vi en regering som inte lever i verkligheten och därför borde man överväga att lämna över ledartröjan till någon bättre lämpad som vågar prata om problemen på riktigt.

Vidare menar Löfvén och Rådström Baastad att fokus nu inte kan vara på stor migration, utan snabbare integration där de värderingar som byggt Sverige starkt även ska gälla i integrationsarbetet med plikt att lära sig svenska och göra sig anställningsbar. Men vad hände nu med bidragssamhället som varit regeringens paradgren?

Man menar att de högerkonservativas planer att skära ned på integrationen riskerar att välta över kostnaderna på redan pressade kommuner samt leda till ökad segregation och parallellsamhällen. Men hur tänkte de nu? Sittande regering har redan vält över de enorma kostnaderna på kommunerna, varför en stor del av landets kommuner befinner sig i ekonomisk kris och ökad segregation samt parallellsamhällen är redan ett faktum tack vare decennier av såväl borgerlig politik i Reinfeldts anda som den rödgröna regeringens oansvariga och destruktiva politik.

Allt låter fint, men en reality check ger vid hand att S är beroende av MP, C och L som vill ha öppna gränser och aldrig kommer att gå med på varken mindre invandring eller hårdare krav – dessutom har S otaliga gånger deklarerat att detta är rasistiska tongångar som är oacceptabla, så det är uppenbart att det här är ett patetiskt försök till flört med högerväljare.

Slutligen lovar man i vanlig ordning att välfärden ska stärkas och räknar upp alla miljarder som man tillfört under den gångna mandatperioden samt ytterligare miljarder som ska komma välfärden till gagn ty ”Socialdemokratin kommer alltid att sätta välfärden och tryggheten först”.

Vad får man alla dessa pengar ifrån i en tid när landet är rejält på fallrepet? Borde man inte ta sitt ansvar och reda upp sörjan man skapat genom åtstramningar istället för att slösa ännu mer skattemedel på grupper som inte borde ha förtur? Inte ett ord om detta utan det ska köras på i samma gamla hjulspår tills vi stupar. Att kakan inte går att dela hur många gånger som helst verkar vara ett okänt begrepp hos S, där man ser ut att leva efter devisen att man kan både äta kakan och ha den kvar!

#vigillarintefegapolitiker
#avgåregeringen

————————————————

”Historien om hur Sverige, ett litet land i norra Europas utkanter, gick från fattigdom till ett av världens mest framgångsrika länder, handlar om konkreta och breda, socialdemokratiska välfärdssatsningar, som steg för steg byggt vårt samhälle starkare och mer jämlikt.
Men i historien finns det också värderingar som varit helt centrala i att bygga Sverige starkt: arbetsmoral, plikt, rätt, jämställdhet, jämlikhet, solidaritet och demokrati.

Nu står vi inför nya samhällsproblem som vi behöver lösa: Gängbrottsligheten och skjutningar. Bristerna inom sjukvård och skola, pensioner och äldreomsorg. Integrationen och segregationen. Klyftan mellan stad och land.
När man radar upp dem kan de verka överväldigande, men den gemensamma nämnaren är att de inte är individuella problem, utan kräver kollektiva, samhällsbaserade lösningar. Problemen må vara nya men lösningen är fortsatt ett starkare samhälle, präglad av en jämlikhetstanke.

Tryggheten ska öka. Vi ska vara stenhårda mot brotten men också brottens orsaker. Nästan alla är överens om att sätta hårt mot brotten – så även vi. Därför har vi skärpt över 50 straff, stärkt rättsväsendet och bygger ut polismyndigheten med 10 000 fler anställda. Vi ska knäcka gängen och öka tryggheten i hela landet.

Men för att långsiktigt lösa problemen med gängkriminalitet behöver det förebyggande arbetet stärkas och grogrunden för kriminalitet bekämpas. Då är det ett helt samhälle som behövs, inte minst skola, socialtjänst och civilsamhället. Det är en bild som även delas av polisen.

Här står de högerkonservativa partierna i svensk politik – M, SD och KD – helt svarslösa.

Integrationen ska bli bättre. Under flera år har vi haft en stor invandring till Sverige. De allra flesta som kommit till vårt land arbetar och bidrar till samhället.

Men en stor invandring under kort tid har försvårat integrationen av de som kommit. Fokus nu kan inte vara på stor migration, det måste vara på snabbare integration. Och de värderingar som byggt Sverige starkt ska även gälla i integrationsarbetet.

Kommer man till Sverige och får stanna, då ska har man en plikt att snabbt lära sig svenska och göra sig anställningsbar. Samtidigt ska man få möjlighet till utbildning och förutsättningar att snabbt bli en del av samhällsgemenskapen. De högerkonservativa skär i stället kraftigt på integrationen. Det riskerar både att välta över kostnaderna på redan pressade kommuner och leda till ökad segregation och parallellsamhällen.

Välfärden ska stärkas. Ska vi bekämpa ojämlikheten, arbetslösheten och känslan av hopplöshet som finns i vissa delar av landet, då krävs en stark och mer jämlik välfärd i hela vårt land. Under den gångna mandatperioden har regeringen exempelvis tillfört över 35 miljarder kronor till svensk välfärd, och mer än 100 000 fler arbetar nu i välfärden jämfört med 2014.
Genom Januariavtalet har vi säkrat ett tillskott på ytterligare 20 miljarder kronor. Vi fortsätter även höja pensionerna – har man arbetat ett helt arbetsliv och byggt detta land, ska man också ha en bra pension man kan leva på.
Tillskotten som görs är välbehövliga, men mer måste till.
I kommande statsbudgetar kommer vi socialdemokrater därför att ställa alla andra utgiftsökningar mot mer resurser till välfärd och trygghet. Det som behövs framöver är större satsningar på välfärden, inte högers nedskärningar.

Vi tror på Sverige och vår förmåga att tillsammans lösa de samhällsproblem vi står inför.
Socialdemokratin kommer alltid att sätta välfärden och tryggheten först. Så fortsätter vi bygget av ett starkare samhälle.

Stefan Löfven, partiordförande (S)
Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S)”

SOC

23 reaktioner till “Vi är på väg att förlora makten – vad gör vi? Låtsas att vi värnar om svenska folket, vill minska invandringen och börja ställa krav – det borde fungera!

  1. Jag noterade också de blå. Och varför står inte Statsministern ensam för inlägget? Är detta en signal om en ny kronprinsessa som lagom före valet ska ta över S? Ja, det finns ju exempel på värre, som förts fram. Kanske smart att välja en kvinna med arisk framtoning….

   Gillad av 1 person

   1. En statsminister som inte står på egna ben när han vänder sig till Nationen – han är så svag så han måste hålla sin sekreterare i handen…

    Gillad av 2 personer

 1. Varför ger man sig på M, KD och SD? De sitter inte i regeringen och skall ha hittat några [fungerande] lösningar. Det gör däremot S. ”Alltid någon annan” … S vill ha makten, men inte ansvaret. Tyvärr för S (och andra), så hänger båda ihop.

  Än en gång, så lovar man att ta tag i de problem man i högsta grad varit med att skapa, med vad är det som säger att det kommer att bli annorlunda denna gång? Tyvärr inget. Troligare det vanliga – mer skattehöjningar, som går till helt annat än vad det är avsett. Kostnader välts över på kommunerna och sedan slår man sig för bröstet och påstår att utgifterna minskar för staten. Det senare är sant, men man kan dock inte se det så, eftersom man bortser ifrån helheten. Varför kastar man kommunerna under bussen? En förklaring är att kompetensen saknas. En annan är girighet. En tredje är att utomstående [obehörig] part bestämt det …

  Gillad av 2 personer

 2. S tror fortfarande de på att slå blåa dunster i folket den tiden är över gick på 1950-60-talet kring ATP min far (1903-1980) sa att kommer aldrig att hålla om inte löntagarna bromsar lönekraven han fick rätt han hade bara 6-årig folkskola var skärpt i huvudräkning vi ser nu resultatet!

  Gillad av 1 person

 3. Situationen är onekligen problematisk för både S och landet, det är både bra och dåligt.
  Man kan lugnt säga att S i varje fall inte har lyckats så bra, titta bara på de utsatta områdena. Det är verkligen trist för alla parter.

  Gillad av 1 person

 4. Är det verkligen sant, vilket jag inte har någon anledning att betvivla, att allt vad man läser i Samnytt, FriaTider och i din blogg Jenny bl a, då ställer jag en fråga: VARFÖR INTE DET SVENSKA FOLKET GÖR NÅGOT FÖR ATT EN GÅNG FÖR ALLA GÖRA SLUT MED DIKTATUREN? De åberopade källor gång på gång återkommer med uppgifter vilka är allmänt bekanta, vilka modifieras då verkligheten bjuder på nya fakta på samma tema. Jag har mina svar som jag behåller för mig själv för att int såra det till synes hårt beprövade svenska folket. Jenny antyder i några inlägg orsaker till det att det inte hittills blivit någon reaktion på diktaturens härjningar utan like i det här landet. I Polen, där jag föddes, sade en gång en känd politiker att folk som inte har respekt för sitt förflutna inte förtjänar att bli respekterat idag och ännu mindre har rätt till framtiden. Polacker hörsammade med råge till denna varningens ord. Vad gör svenskarna?

  Gillad av 1 person

   1. Har bara kopierad och klistrad: folk som inte har respekt för sitt förflutna inte förtjänar att bli respekterat idag och ännu mindre har rätt till framtiden. För tydlighetens skull med folk menar jag det svenska folket. Härmed avslutar min korta sejour på bloggen.

    Gilla

 5. SVT har visst ett program som heter Smartare än en femteklassare. Tror inte Lövfen skulle kvala in där, men jag tänkte att man skulle starta ett program som nästan alla svenskaroch Lövfen skulle kunna kvala in i. Det ska heta smartare än en statsminister. I det programmet ska kunskapsnivån sättas så lågt att Lövfen har så där 50% chans att klara frågorna. Typ om jag blundar med båda ögonen hur många fingrar har jag då? Han är ju förvisso bra på att blunda med båda ögonen inför de problem landet har och har svårt att räkna på fingrarna, men förhoppningsvis skulle han klara frågor på den nivån.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s